Lenferink: “Verspreiding coronavirus past bij genomen maatregelen”

2

In de regio Hollands Midden zijn er tot en met afgelopen maandag 47 personen positief getest op COVID-19. In het merendeel van de gevallen lag de bron in het buitenland of bij besmette gezinsleden. “De afgelopen dagen zijn er dagelijks drie tot vijf personen met een positieve testuitslag bij gekomen. Er is geen sprake van een exponentiële stijging, die verwacht mag worden bij vrije circulatie, maar van een lineaire verspreiding, die past bij de eerste effecten van de maatregelen van de afgelopen weken”, schrijft de Leidse burgemeester Lenferink in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan de raadsleden van de gemeenten die onder de veiligheidsregio vallen.

Nog geen crisisplan
Activeren van het crisisplan is volgens Lenferink nog niet nodig, omdat er momenteel slechts enkele patiënten met het COVID-19 in de drie ziekenhuizen zijn opgenomen. “Wel hebben de ziekenhuizen maatregelen genomen om zich voor te bereiden op de situatie dat meerdere personeelsleden zich ziek melden en er meer patiënten komen. Polikliniekafspraken zijn afgezegd en een deel van de operaties is uitgesteld.” De verwachting is dat de ziekenhuizen de komende dagen net uitkomen met de persoonlijke beschermingsmiddelen, ook door onderlinge uitwisseling. Daarna moet landelijke distributie soelaas gaan bieden.

Over de mededeling die premier Rutte afgelopen maandag deed over het meest wenselijke en reële scenario waarbij wordt uitgegaan van een geleidelijke, gecontroleerde verspreiding van het virus in de Nederlandse samenleving, schrijft Lenferink: “Door dit geleidelijk en gecontroleerd te doen voorkomen we enerzijds een piek in de belasting van het zorgsysteem en zorgen we anderzijds voor een geleidelijke toename van de immuniteit in de bevolking, waardoor de meest kwetsbare personen worden beschermd tegen het virus.”

Om die reden zijn veel van de huidige maatregelen gericht op het voorkomen van besmettingen en het screenen en testen van kwetsbare personen. Het is daarnaast de reden dat Nederland niet geheel op slot wordt gedaan, zodat ‘groepsimmuniteit’ kan ontstaan. De strategie voor de komende periode is er dan ook niet op gericht om iedere mogelijke besmetting te voorkomen, maar om de besmettingen te reguleren en met name onder het gezondere deel van de bevolking te laten plaatsvinden.

Lenferink: “Daarom zijn ook niet alle mogelijke maatregelen in het kader van een complete ‘lock-down’ genomen. Ook zijn organisaties en gemeenten niet opgeroepen om verdergaande maatregelen te nemen dan de regering adviseert. We hebben een groot belang bij de continuïteit van de samenleving. Deze strategie is ook de basis geweest voor de implementatie van de maatregelen in onze regio.”

Delen

2 reacties

 1. In een ingezonden brief in de Volkskrant van de immunoloog Hergen Spits betoogt hij dat er in Wuhan in China sprake kan zijn van het zich ontwikkelen van groepsimmuniteit. Daarmee kan de snelle daling van het aantal nieuwe patienten worden verklaard. Als dat waar is, het wordt nu gemeten, zou daarmee de wetenschappelijke basis van het huidige beleid worden ondersteund. Hoe lang die groepsimmuniteit dan zal aanhouden is dan natuurlijk nog niet vastgesteld. Het is in elk geval bemoedigend nieuws.

  • Een Leids burger op

   Over die snelle daling in Wuhan doen ook andere berichten de ronde: dat die ¨snelle daling¨ een gevolg zou kunnen zijn dat er niet meer of veel minder worden getest daar…

   Gisteren was de baas van het RIVM (Jaap van Dissel) weer te gast bij de 2e Kamer. Daar zei hij , als ik het tenminste goed begrepen heb, dat voor een goede werking van groepsimmuniteit die ongeveer 50%-60% moet bedragen.
   Dat zal voorlopig niet gehaald worden.
   Ook ging van Dissel in de op 3 senario´s: niets doen, maatregelen zoals nu, en een totale lock down.
   .

   Echt goed nieuws zou het pas zijn als er een vaccin wordt gevonden.
   Maar voor Nederland lijken mij de genomen maatregelen (tot nu toe) proportioneel.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline