Te weinig politieke steun voor uitstel sluiting Leidse vluchtelingenopvang

2

De verplaatsing van enkele tientallen vluchtelingen zonder verblijfsvergunning uit de Leidse bed-bad-broodopvang (BBB) naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam, wordt niet uitgesteld. Een voorstel met die strekking dat SP Leiden en Partij Sleutelstad komende donderdag indienen in de gemeenteraad krijgt maar weinig steun, bleek dinsdagavond toen de raadscommissie Onderwijs & Samenleving zich erover boog.

“Het is toch wel een vreemd contrast. Leiden biedt aan om 25 kindvluchtelingen van de Griekse eilanden op te vangen en ondertussen worden ongedocumenteerde vluchtelingen uit Leiden naar Rotterdam gestuurd”, zegt SP-raadslid Ries van Walraven. Ze is samen met Famke Güler van de Partij Sleutelstad de indiener van de motie waarin om uitstel wordt gevraagd. “Een van hen heeft al twintig keer een gesprek gehad met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Wat heeft dat voor zin. Dit is waanzin! Zelfs zieke mensen moeten naar Rotterdam. Mensen met een Leids netwerk. En na een half jaar staan ze weer op straat. Deze mensen zitten in een vreselijke situatie.”

Vertrouwen
Wethouder Marleen Damen is verantwoordelijk voor het beleid en maakte vorig jaar via de VNG afspraken met de Rijksoverheid. Die hielden in dat Leiden instemt met de sluiting van de lokale opvang aan het Maansteenpad, nu er verspreid over het land een vijftal LVV’s komt. “Het rijk betaalt ook niet meer mee aan de lokale opvang en we hebben vertrouwen in dit proces”, aldus de wethouder die eerder aangaf dat Leiden dat vertrouwen in het verleden niet had en daarom bestuurlijk ongehoorzaam was en overging tot de opening van de BBB. “Maar we stoppen nu wel echt met de opvang in Leiden. Dat hebben we afgesproken en daar houden we ons aan. Bovendien staat een meerderheid van de raad in Leiden daar achter.”

GroenLinks-raadslid Rembrandt Rowaan is het met de wethouder eens: “We moeten niet net doen of de opvang in Rotterdam een vreselijke plek is om heen gestuurd te worden. Dat is gewoon niet zo. In Leiden zijn de mensen van STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) erg begaan met de vluchtelingen en in Rotterdam zijn ook zulke organisaties. Bovendien hebben ze daar burgemeester Aboutaleb en die laat de vluchtelingen ook echt niet aan hun lot over. Ik ben het niet eens met dit beleid van de Rijksoverheid, maar we moeten dit nu een kans geven.” Het stuit Rowaan tegen de borst dat vluchtelingen in Leiden nu een beeld van de LVV krijgen als van een plek waar ze slecht worden opgevangen en bij ziekte niet zouden worden verzorgd.

Psychische problemen
Famke Güler, namens de Partij Sleutelstad mede-indiener van de motie ‘Laat ongedocumenteerden niet in de kou staan’ hamerde gisteravond vooral op de situatie waarin ongedocumenteerde vluchtelingen zitten die veel problemen hebben. Ze gaf daarbij een voorbeeld van iemand met meervoudige psychische problemen die hier onder behandeling is bij de GGZ. “Die band gaat verloren”, geeft wethouder Damen toe. “Het zal zo zijn dat een behandeling in Rotterdam wordt voortgezet met nieuwe behandelaars.” Wel belooft Damen dat alle vluchtelingen die vanuit Leiden de komende maanden richting LVV in Rotterdam worden overgeplaatst een persoonlijk traject krijgen waarbij op de voet wordt gevolgd hoe het hen vergaat.

Fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie, de partij die aan de wieg stond van de komst van de Leidse opvang, vindt de overgang van BBB naar LVV ook best spannend. “Ik maak me wel zorgen over mensen die mogelijk niet terecht kunnen bij de Rotterdamse opvang. We moeten het echt heel goed monitoren. Ze moeten in de LVV binnen een half jaar vaststellen wat iemand’s situatie is. Dat is totaal niet reëel. Sommige mensen zijn al tien tot vijftien jaar in Leiden en weten dat nog steeds niet.” Krol is bang dat mensen in Rotterdam na zes maanden weer op straat komen te staan en vervolgens ook weer naar Leiden terugkeren. Als dat in grote getale gebeurt, vindt Krol dat Leiden opnieuw opvang moet gaan bieden. “Daarin moeten we opnieuw het goede voorbeeld geven. Net zoals we dat afgelopen weekeinde hebben gedaan door als eerste stad onze vinger op te steken om vluchtelingenkinderen op te vangen.”

Verleden van oorlog
Ook Rowaan van GroenLinks maakt zich wel zorgen. Vooral over de groep die niet meewerkt aan terugkeer naar het land van herkomst. Dat meewerken is voorwaardelijk voor toelating tot de LVV in Rotterdam. Vluchtelingen die dat niet doen worden ‘losgelaten’ en komen weer op straat terecht waar ze in de illegaliteit verdwijnen.

“Maar er zijn allerlei redenen waarom mensen niet meewerken”, stelt Rowaan. “Psychische redenen, een verleden van oorlog en trauma’s. Of je vertrouwt de staat niet omdat je in je eigen land geen rechtstaat had. Het college moet echt naast deze mensen gaan staan en ze een hulptraject aanbieden.” Net als de ChristenUnie vindt ook GroenLinks dat Leiden wel moet zorgen voor opvang als mensen terugkomen naar Leiden. “Die zes maanden zijn niet heilig. Die termijn kan verlengd worden als mensen midden in een traject zitten. Maar als mensen uiteindelijk toch terugkomen in Leiden moet je vanuit je zorgplicht als gemeente toch iets van hulp aanbieden. Ook al kan dat niet meer in de vorm van een bed-bad-broodopvang.”

Landelijke Vreemdelingen Voorziening
In Rotterdam komt een LVV met 117 plekken voor nachtopvang van ongedocumenteerde vluchtelingen. Voorwaarde om er toegelaten te worden is actief meewerken aan een traject dat is gericht op terugkeer naar het land van herkomst. Vluchtelingen die wel meewerken, maar niet terug kunnen, omdat ze geen papieren krijgen van hun land van oorsprong, kunnen uiteindelijk in Nederland alsnog een status krijgen in verband met het ‘buiten schuld criterium’.

Delen

2 reacties

 1. De LVV is een proefproject dat in 2022 afgerond dient te zijn. Leiden heeft gemeend daar een voorschot op te kunnen nemen door alle opvang van dakloze uitgeprocedeerden per medio 2020 te beëindigen. Dat betreft niet alleen de mensen die nu door STUV worden opgevangen maar ook de overige dakloze vluchtelingen die STUV nu al moet weigeren.

  Onze ervaring leert dat een enkeling inderdaad terug zal kunnen keren of definitief verblijf krijgen. Echter, de niet-bemiddelbaren worden door ‘Rotterdam’ vroeg of laat uit de LVV en dus op straat gezet. Voor hen is vanaf dat moment absoluut geen opvang meer. Daar zij in Leiden nog bekenden hebben keren zij zonder meer terug. Bovendien is er een kleine groep die om ernstige medische redenen absoluut niet naar Rotterdam kan.
  Waar dan de zorgplicht van de gemeente weer manifest wordt, alsmede de aanwijzing vanuit Europa geen mensen op straat te laten leven.

  N.B.: Het zgn. ‘Buitenschuld-criterium” snijdt geen hout. De slagingskans is plm. 1 : 750! Reden waarom advocaten niet eens meer aan die procedure beginnen.

  Allerlei maatregelen ten spijt; iedere stad zal altijd daklozen blijven houden. Daklozen mét officiële papieren en daklozen zónder die papieren. Uiterst triest en frustrerend. Maar een beschaafd land, een beschaafde stad laat die mensen niet op straat leven.
  Andere steden hebben dit al geconstateerd en houden hun eigen opvang voor dakloze uitgeprocedeerden open dan wel zijn zij voornemens deze alsnog in het leven te roepen.

  STUV spant zich samen met een kleine staf en een grote groep vrijwilligers al ruim 20 jaar in om de situatie van deze mensen te doorbreken. Soms door definitief legaal verblijf, vaker door terugkeer. Maar altijd met de boodschap dat een permanent illegaal, uitzichtloos, verblijf niet in het belang van betrokkene is, noch van de Nederlandse samenleving. De eis voor opname bij STUV is dan ook actief meewerken aan het doorbreken van die uitzichtloosheid. Dat wordt hun in een aantal gesprekken rustig en weloverwogen uitgelegd.

  Maar helaas.
  De afbouw van STUV gaat als gevolg van de gemeentelijke bezuiniging in een razend tempo. Over enkele maanden is de opvang gesloten. Personeel wordt ontslagen; hoogwaardige gespecialiseerde kennis is dan verdwenen.
  Alle inventaris van een paar jaar oud kan weer de deur uit. Honderden, veelal onbetaalde, uren zijn voor niets geweest. De huur van het, door de gemeente aangewezen pand, wordt opgezegd.

  Maar het allerergste: in Leiden Stad van Vluchtelingen gaan de daklozen zonder papieren weer zwerven en op straat leven. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

  Hoe het ook zij, STUV zal zich actief op blijven stellen om deze situatie te voorkomen en vertrouwt er op in de gemeente Leiden een medestander te hebben. Er zijn meerdere opties dan één centrale opvang.

  Henk Boting,
  Voorzitter STUV

  • Een Leids burger op

   – ¨Het zgn. ‘Buitenschuld-criterium” snijdt geen hout. De slagingskans is plm. 1 : 750!
   Uiteraard, als je bijvoorbeeld je paspoort weg gaat gooien of de heleboel aan elkaar liegt om zo verblijf proberen af te dwingen is het WEL je EIGEN schuld en kun je dus niet met succes van die BUITEN-SCHULD regeling gebruik maken….
   .

   – Voor (legale) daklozen is al opvang. Het gaat hier om uitgeprocedeerde illegalen (afgewezen economische asieleisers) die nu tijdelijk naar Rotterdam in de opvang komen en vandaar hopelijk sneller kunnen worden uitgezet i.p.v. hier maar gepamperd willen blijven worden met Bed, Bad, Brood en Bieropvang. Want dan wil er niemand meer terug…
   .

   ¨hoogwaardige gespecialiseerde kennis is dan verdwenen.¨
   – Ook in Rotterdam zijn vast wel deskundige mensen op dit gebied hoor.
   .

   – ¨Onze ervaring leert dat een enkeling inderdaad terug zal kunnen keren of definitief verblijf krijgen. Echter, de niet-bemiddelbaren worden door ‘Rotterdam’ vroeg of laat uit de LVV en dus op straat gezet. Voor hen is vanaf dat moment absoluut geen opvang meer.¨ Maar dat was bij STUV toch ook al zo?
   Daar moest men toch ook meewerken aan de terugkeer? Of werden de onwilligen dan toch ook maar weer gepamperd in de BBBB-opvang?
   .

   Illegalen horen hier niet! Leiden hoort een stad van ECHTE vluchtelingen te zijn, niet van uitgeprocedeerde illegalen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline