Leiden bereidt inkoop nieuwe jeugdhulp voor: “Geen kind wordt meer uit huis geplaatst”

28

De gemeente Leiden werkt op dit moment – samen met andere gemeenten uit de regio – aan een nieuwe vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Centraal daarbij staat dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen thuissituatie worden geholpen, samengevat in de ambitie ‘geen kind wordt meer uit huis geplaatst’. Voor vijf soorten hulp, die oplopen in zwaarte en intensiteit, wordt nu gewerkt aan een manier om vanaf 2021 nieuwe zorgaanbieders te selecteren. Daarbij wordt ook gekeken naar een aanbestedingstraject, zoals onlangs gebeurde bij het Leidse welzijnswerk.

Afgelopen donderdagavond stemde de Leidse gemeenteraad in met het zogenoemde programmaplan dat bepaalt hoe kinderen en jongeren die specialistische hulp nodig hebben vanaf 2021 worden geholpen in de Leidse regio. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vijf vormen van jeugdhulp, beginnend bij behandeling buitenshuis (ambulant), via vaste dagbesteding en een andere woonlocatie naar opname in een instelling en crisisbehandeling. Voor elk van deze vijf vormen van hulp is regionaal een aantal ambities afgesproken, waarmee de jeugdhulp de komende jaren toegankelijker moet worden en meer wordt gericht op het voorkomen van grotere problemen.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Marleen Damen (Jeugdzorg)

Derde stap
Het programmaplan is de derde stap in het opnieuw vormgeven van de jeugdhulp in Leiden. Eerder werd er met de Leidse regio al een gezamenlijke visie opgesteld en is bepaald hoe de jeugdhulp beter toegankelijk kan worden gemaakt. Met de goedkeuring van het programmaplan heeft wethouder Marleen Damen (Jeugdzorg) nu richtlijnen meegekregen voor het daadwerkelijk inkopen van gespecialiseerde jeugdhulp vanaf 2021. Voor een deel zal de gemeente de jeugdzorg gaan aanbesteden, waarbij organisaties een plan kunnen indienen en wordt gezocht naar de organisatie die de gestelde doelen het beste waar kan maken. Maar dat geldt niet voor alle onderdelen van de jeugdhulp, zegt de wethouder. “Voor de meest gespecialiseerde hulp is er maar een aantal aanbieders in Nederland, dus we gaan echt per onderdeel bekijken wat wijsheid is”, aldus Damen over de vijf onderdelen.

‘Ambitie niet haalbaar’
De SP was afgelopen donderdagavond bij monde van raadslid Ries van Walraven fel tegen het aanbesteden van de zorg omdat dat volgens de socialisten ten koste gaat van de continuïteit. “En het kost ook nog hartstikke veel geld om aan te besteden. Doe het dus niet, college!”, sprak Van Walraven de wethouder toe. Vanuit het CDA vroeg fractievoorzitter Joost Bleijie zich af hoe haalbaar de ambitie is dat er geen kinderen meer uit huis worden geplaatst. Damen: “Het is echt een ambitie die we hebben geformuleerd. Dat wil niet altijd zeggen dat we die kunnen realiseren, maar als het echt niet gaat kun je wel andere dingen verzinnen.” Als voorbeeld noemt Damen een gezin waarbij niet een kind uit huis wordt geplaatst, maar ouders tijdelijk elders gaan wonen en het kind thuis de benodigde hulp krijgt.


IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-raadslid Alyssa Voorwald

Eén regisseur
In een breed gesteund amendement van de VVD werd nog eens extra benadrukt waar bij de inkoop van nieuwe zorg ook zeker op moet worden gelet. ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ is de titel van het voorstel dat werd ingediend en toegelicht door raadslid Alyssa Voorwald. “We horen nog steeds geluiden van gezinnen dat er veel hulpverleners bij mensen thuis over de vloer komen en dat het onduidelijk is wie er precies de regie heeft. Daarom is het goed om dit nog eens expliciet in het plan op te nemen”, zegt Voorwald, die net als veel andere raadsleden en de wethouder wil streven naar maximaal één aanspreekpunt per gezin.

Inkooptraject
Met het vastgestelde programmaplan in de hand werkt wethouder Damen de komende tijd aan een inkoopplan. Daarin bepaalt ze op welke manier gezocht gaat worden naar geschikte partijen om de jeugdhulp te verlenen. In sommige gevallen gebeurt dat alleen samen met de gemeenten uit de Leidse regio, maar als het om de wat meer gespecialiseerde en zware hulp gaat, gebeurt dat in het grotere Holland Rijnland. De zoektocht en eventuele aanbestedingstrajecten moeten ruim voor 1 januari 2021 zijn afgerond, want dan lopen de huidige inkoopcontracten van de gespecialiseerde jeugdhulp in Leiden af.

Delen

28 reacties

 1. Totaal onhaalbare uitspraak geen kind meer uit huis soms is het beter voor kind om.uit de situatie gehaald te worden die niet goed vh kind is je beloofd ouders iets wat je niet kunt waarmaken

  • Een Leids burger op

   Gelukkig is het niet Damen die gaat bepalen of een kind wel of niet uit huis wordt geplaatst.

 2. Mona van der Putten

  Let dan op welke jeugdzorg…. het is een zooitje .
  Wanneer ze zeggen dat ze helpen om de situatie in orde te maken, doe het dan ook! En niet de kinderen uit huis plaatsen en dreigementen!

 3. Aanbesteding en inkoop van jeugdhulp. Gatverdamme, alsof het om partijen bureauartikelen gaat. De ontsporing van de neoliberale marktidiotie ten treurige top. Zijn er misschien ook nog kavels zorgbehoevende ouderen en mensen met een fysieke beperking in de aanbieding? 🙁

  • Deze waren voor 2015 door de pvda in de aanbieding gedaan gelukkig heeft deSP wethouder de zorgveiling vakkundig de nek om gedraaid

 4. Gaat deze doelstelling van niet uit huis plaatsen ook worden toegepast, wanneer een kind extra zorg nodig heeft, omdat het thuis wordt mishandeld, of misbruikt? Ik mag toch hopen van niet.

  • Een Leids burger op

   Volgens mij niet Emile want gelukkig gaat Damen daar niet over.
   Als de thuissituatie onhoudbaar is geworden is het het beste dat het kind uit huis geplaatst gaat worden.
   Maar Damen wil natuurlijk liever dat het kind zolang mogelijk bij de ouders blijft omdat dat goedkoper is. Dat is de hele opzet.

  • Op het eerste gezicht lijkt ook wel of het idee van “een thuis” hebben, teveel wordt gezien als een locatie. Een vertrouwde omgeving is meer dan alleen het huis, Ik ga er van uit dat ze dat ook genuanceerder bedoelen, hoewel de slogan wel vreemd is inderdaad.

  • Een uithuisplaatsing van een kind is ALTIJD traumatisch, en in het beste geval de minste van twee kwaden. Voordat jeugdzorg met een machtiging van de kinderrechter een kind weghaalt is echt alles al geprobeerd. Zelfs kindermishandeling en/of -misbruik door ouder(s) hoeft niet gelijk te betekenen dat het kind wordt weggehaald. Als er hoop is dat de situatie verbetert doordat ouder(s) tot bezinning komen kan dat nog altijd beter zijn dan een uithuisplaatsing.
   Waar Damen op doelt is dat er nóg verder gezocht moet worden naar opties om uithuisplaatsing te voorkomen. Niet vanwege de gemeentelijke portemonnee zoals ELB suggereert, maar omdat gekeken wordt naar wat het beste is voor het kind. Het idee om in plaats van het kind de ouder(s) uit huis te plaatsen spreekt mij wel aan.

   • Eus, de gemeente gaat over het geld sinds staatsecretaris Jetta Kleinsma (PvdA) in 2015 de decentralisaties naar gemeenten heeft ingevoerd, NIET over de inhoud van het werk.
    Wanneer de wethouder dus iets wil veranderen gaat dat ALTIJD over de financiering.
    Sinds de VVD en het CDA doodstil zijn gaat het dus om de zoveelste verborgen bezuiniging.
    Wanneer we de protesten van de SP hierboven lezen weten we dat ook zeker en we weten ook dat aanbesteden nergens voor nodig en enkel het werk verder uitholt.
    Zelfs minister de Jonge (nota bene van het CDA) geeft toe dat de decentralisaties (lees: bezuinigingen) op de jeugdzorg van Jetta Kleinsma (PvdA) een grote ramp zijn gebleken.
    ELB heeft dus wel degelijk gelijk!
    Deze PvdA wethouder is met de botte bijl aan het hakken in het sociaal domein als nooit tevoren!

    • De wethouder gaat over gemeentelijk beleid. Wat betreft de jeugdzorg is de financiering één kant van de zaak. Het welzijn van jeugdigen in de regio is de andere. De wethouder maakt afwegingen. Te stellen dat het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen puur een zakelijke afweging is zonder oog voor het belang van het kind is populistisch en ongefundeerd.
     Overigens heb ik zelf nog gedemonstreerd op het Koekamp vorig jaar. Heb de indruk dat er wel degelijk beweging zit in het (landelijk) beleid inzake de jeugdzorg.

   • Een Leids burger op

    De wethouder gaat helemaal niet over de uithuisplaatsingen, wel over de financieen.
    .

    De hulpverleners proberen altijd te doen wat het beste voor het kind is.

    De hulpverleners zullen sowieso altijd proberen vanuit het belang van het kind te handelen en indien mogelijk uithuisplaatsing proberen te voorkomen.
    .
    Daar hebben ze Damen en haar advies dus helemaal niet voor nodig. Dat kunnen ze zelf wel.
    Het advies van Damen is dus overbodig.
    Zij moet niet op de stoel van de hulpverlener willen gaan zitten.
    DIE weten immers wat het beste is.
    .

    Ook een bezuiniging op het minimabeleid werd al eerder door Damen gepresenteerd als ¨beter maatwerk maatwerk leveren.¨………

    • Ik geloof niet dat de wethouder op de stoel van de jeugdwerker gaat zitten. Het oordeel over een uithuisplaatsing wordt in laatste instantie nog altijd geveld door de kinderrechter en de gemeente heeft maar te betalen. Ook het idee van “uithuisplaatsing” van een ouder is niet nieuw. Veelal de vader kan nu al een huisverbod opgelegd krijgen. De wethouder gaat wél over de inrichting van de ketenzorg. Een meer toegankelijke jeugdzorg kan wellicht ellende helpen voorkomen. Het is overigens maar de vraag of minder uithuisplaatsingen überhaupt een besparing opleveren voor deze regio. Uithuisgeplaatste kinderen komen in het beste geval terecht in een liefdevol pleeggezin maar veelal in pleegzorginstellingen in prikkelarme omgevingen in het oosten van het land. Rond de veluwe zitten er daar een paar van en de gemeenten uit die regio dragen daar doorgaans de kosten van. De echte kosten komen natuurlijk pas als getraumatiseerde kinderen uit probleemgezinnen opgroeien tot volwassenen met psychiatrische problemen. De kosten daarvan zijn nauwelijks in geld uit te drukken.

     • Een Leids burger op

      Dat uithuisplaatsingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen zijn we het eens. Maar soms is het onvermijdelijk na tussenlomst van de rechter.
      Maar laat ik het anders formuleren: watergEUS: De ambitie van ¨Geen kind wordt meer uit huis geplaatst¨ vind ik dus geen goed uitgangspunt . Wel zou een goed uitgangspunt zijn: wat is het beste voor het kind.

  • Lees dat ouders uit huis worden geplaatst. Lijkt mij een interessante benadering en ambitie.

 5. Damen bewijst in rap tempo het nieuwe slagschip te zijn van de Partij van de (rechtse) Aanbesteding. In nog geen twee jaar na de fantastisch sociale verkiezingsbeloften heeft ze alles aan de markt verkocht. Buurthuizen (hebben we die nog?) worden dankzij de PvdA vanaf nu geregeerd door een schoonmaakbedrijf uit Rotterdam maar eerst vervangen we het woord ‘buurthuis’ zodat niemand meer snapt waar het over gaat…
  De armsten in Leiden kunnen hun rekeningen niet meer betalen en nu mogen kinderen niet meer uit huis geplaatst worden. Lees: = te duur…
  Laat ze maar misbruikt en in elkaar geslagen worden… de PvdA heeft er vast nog wel een of ander schoonmaakbedrijf in de aanbieding die ze de regie kan geven.

  Het Samen Meedoen van de PvdA is nu bewezen synoniem voor wegsaneren en plat bezuinigen!

  Het zou iedere Leidse journalist overwerk moeten bezorgen dat een zichzelf ‘links’ noemend college geen enkele oppositie krijgt van rechts…
  Want oh, wat is die VVD stil…
  En het CDA moet telkens nadenken (en stemt dan gewoon met dit college mee)
  De enige partij die oppositie voert is de SP !! Dat is toch te bizar voor woorden: Links die ‘links’ bevecht!! Dat zegt toch iets!
  We zijn gigantisch in de maling genomen in 2018!!

  • De SP is een populistische briespartij waar geen zinnig woord uitkomt. Typisch ook met die wereldvreemde aantijgingen en absurde insinuaties waar jouw rant bol van staat, die garanderen dat zij never nooit uit de marge van de oppositie komt. Ik heb er wel eens op gestemd maar toch bedankt dat je me eraan herinnert om dat nooit meer te doen.

   • SP’ers schelden liever op andere min of meer linkse partijen dan consequent stevige kritiek te leveren op rechtse partijen zoals VVD, D66, PVV, CU, FvD en hun gedachtegoed en beleid. Je zou bijna gaan denken dat al het neoliberale kwaad in Nederland te wijten is aan de PvdA en niet aan VVD, D66, CDA, de financiële maffia, enz. Dat doet enigszins denken aan Duitsland na de eerste wereldoorlog toen linkse partijen liever elkaar verguisden en bestreden dan zich gezamenlijk en consequent tegen populistisch en rechtsnationaal tuig te keren.
    .
    In die zin deel ik helaas wel de mening dat de SP is ontaard in een “een populistische briespartij”. Ze zijn er trouwens niet heel goed in. De racistische bende van de boreale Leider en de dito eenmansclub voor laaggeletterden van de geblondeerde Limburger zijn veel effectievere populistische brallers en briesers.
    Zich weer inzetten voor een nationaal historisch museum in plaats van permanent actie te voeren voor betaalbare volkshuisvesting totdat de woningnood is verdwenen zal de sukkels van SP zeker ook niet helpen. Hun potentiële achterban bereiken ze er in ieder geval niet mee.

    • Hallo Frits, het neoliberale beleid is INGEVOERD door Paars: Wim Kok = PvdA!!
     Geen enkele socialist zou ooit überhaupt neoliberalisme MOGEN steunen laat staan bedenken!!
     Natuurlijk zijn VVD en CDA hiervoor. Het idee is bedacht door Thatcher en Reagan. Maar zij komen er voor uit. Zij zijn eerlijk en dan weten wij waar we, wel of niet, op moeten stemmen, toch?
     De PvdA (en GL) beweren echter het tegendeel (in verkiezingstijd) dat is precies waar ik zo boos over ben! Dat is kiezersbedrog!!
     Maak nou eens een lijstje voor jezelf: welke neoliberale wetten zijn er door de PvdA (en GL) geblokkeerd de laatste 10 of 15jaar ? En welke neoliberale wetten en regelingen zijn er juist door deze partijen gesteund of zelfs verzonnen?
     Je kunt van de SP van alles vinden en je hoeft van mij zeker niet op de SP te gaan stemmen maar in het vorige college (VVD, SP en PvdA) werd er niet zo in het sociaal domein gehakt. En toen was er een financiele crisis aan de gang!
     Dat was dus een socialer college dan het huidige.
     We kunnen wel kritiek op de SP hebben – en ik heb dat zeer zeker – maar uiteindelijk staan ze nu steeds aan de goede kant in Leiden. Als enige!!

 6. Eus, jammer dat je boos wordt. Ik geef zeker geen stemadvies, dat moet je zelf weten. Ik ben ook zeker geen blinde SP volger maar probeer wel iets te laten zien dat het op zijn minst heel vreemd is en dat is dat de oppositie op dit moment enkel van de SP komt die graag (naar maar mijn mening soms iets té graag) de PvdA en GL te vriend houdt juist om regeren mogelijk te maken.
  Een links college zou oppositie moeten verwachten van rechts, dat ben je toch met me eens?! En als dat niet gebeurt zijn ze te rechts bezig. En dat is precies wat er gebeurt.
  Eus, ik heb jarenlang gewerkt als maatschappelijk werker met dak en thuisloze jongeren en mijn dochter werkt al meer dan 10 jaar als gezinstherapeut bij Cardea, een jeugdzorg gerelateerde instelling in Leiden, en heeft alles te maken met dit beleid.
  De wethouder gaat over geld. Niet over uithuisplaatsingen. En zelfs de wethouder is het daar mee eens want zij is niet opgeleid als maatschappelijk werker of pedagoog.
  De decentralisaties naar gemeenten door toenmalig staatsecretaris Jetta Kleinsma’s (PvdA) hebben een dermate chaos in de jeugdzorg veroorzaakt dat zelfs ministers van dit rechtse kabinet toegeven dat de aanbestedingen ook te ver kunnen doorslaan en zeker de kwaliteit aantasten.
  Ik heb hierboven een link van de Volkskrant toegevoegd waarin psychiaters en jeugdwerkers alarm slaan omdat de zelfmoorden onder jongeren zo krankzinnig omhoog zijn gegaan sinds 2015 omdat ze geen hulp krijgen en deze professionals leggen een direct verband met die decentralisaties van Kleinsma (PvdA). Zijn dat ook populisten?
  Deze wethouder verschuilt zich achter die decentralisaties en zegt dat ze daarom moet bezuinigen. Maar die komen van haar eigen partij en zij misbruikt dit om nog meer uit te besteden aan schoonmaakbedrijven en dergelijke zorgcowboys.
  En waarom moet het uitbesteed worden, Eus? Vraag je dat nou eens af… Het gaat heel goed met Nederland. We hebben zoveel geld dat ECB en IMF ons bekritiseren omdat we teveel zouden ‘potten’… Waarom?

  • Eerst en vooral: er wordt NERGENS gerept over nieuwe bezuinigingen. Het klopt wat je zegt dat de overheid inmiddels heeft ingezien dat de decentralisatie keerzijden heeft. De diverse manifestaties en de stakingsdag in de jeugdzorg vorig jaar heeft de minister ertoe gebracht om extra geld in de jeugdzorg te pompen. Dit artikel gaat erover hoe de wethouder het nieuwe budget wil gaan inzetten. Ze gaat, zoals ik al eerder beaamde, niet over individuele besluiten inzake uithuisplaatsingen, maar wél over de inrichting van de jeugdzorg op beleidsniveau. Voorkomen is beter dan genezen zeg maar. Dat lieden hier roeptoeteren dat het de wethouder niet kan schelen of kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd worden, dát is populisme.
   Ten slotte ben ik het met jou en de SP eens dat je aanbesteding in de jeugdzorg niet moet willen. Dat is inderdaad slecht voor de continuïteit. Bovendien moedigt het concurrentie aan in een sector waar juist de samenwerking vaak al een probleem is. Als nu al in sommige casussen niet duidelijk is waar de regie ligt, wordt het er niet beter op als jeugdzorgorganisaties elkaar ook nog de loef af proberen te steken voor de beste deal.

   • “Eerst en vooral: er wordt NERGENS gerept over nieuwe bezuinigingen”
    Nee, dat deed ze ook niet toen de minima afgelopen jaar werden beroofd van honderden netto euro’s ! Ook dat ging onder het mom van ‘Samen doen’!
    Waarom heten die decentralisaties naar gemeenten: ‘Participatie (= samen meedoen) wet’?
    Toen werd ook nergens gerept over bezuinigingen maar het was het grootste landelijke beroving ever!
    Die stakingsdag waar jij het over hebt was nodig door de invoering van deze Participatiewet door een staatsecretaris die beloofd heeft juist op te komen voor de minima, de jeugdzorg, welzijnswerk ed. Die partij is de PvdA. Die partij heeft schuld en doet op grote schaal aan kiezersbedrog want er kan geen mens meer ‘participeren’ met miljoenen minder terwijl het om te beginnen al veel te weinig was!
    Die minister die na die stakingsdag meer miljoenen beloofde was van het CDA die dus nota bene socialer is dan de PvdA!
    Kijk Eus, we zijn het bijna eens alleen ben jij veel goedgeloviger dan ik. Ik maak het politiek en wijs een schuldige aan. Dat gebeurt veel te weinig.
    We lezen overal in de media dat mensen op Geert en Thierry gaan stemmen omdat ze teleurgesteld zijn in de politiek maar het zijn bepaalde politieke partijen die ons voorliegen met slogans als Samen doen en Participatiewet terwijl het gewoon massale bezuinigingen zijn.
    Als je naar de laatste zin in de eerste alinea kijkt van het artikel hierboven zie je dat ze hetzelfde van plan is als met het welzijnswerk dat ze net verkwanseld heeft aan een schoonmaakbedrijf!! Niet eens uit Leiden!
    Denk je nu werkelijk dat jeugdzorg hierdoor verbetert wordt?
    En waarom doet ze dat als het nergens voor nodig is?
    Geld, Eus, echt waar!
    Maak nu eens een lijstje voor jezelf van de dingen die uitgekleed zijn de laatste jaren: studiebeurs = weg, kinderen met ingewikkelde problematiek geen scholen/opvang meer voor, onderwijs uitgekleed, sociale werkvoorziening uitgekleed, minima zwaar gekort, gemeenten slaan alarm over daklozen die ze niet meer kwijt kunnen en waar geen geld meer voor is, zieken en gehandicapten zwaar gekort en de lijst is veel langer…
    En als je een schuldige daarbij gaat zoeken kom je iedere keer de PvdA tegen en telkens opnieuw hebben GL en D66 meegestemd… Je hoeft mij niet te geloven: google maar!
    En natuurlijk VVD en CDA maar die noemen zichzelf geen socialist of links!
    Het zijn de sociaal democraten – in heel Europa – die door hun jarenlange neoliberaal beleid en bezuinigingen de populisten aan de macht helpen, juist omdat ze hun achterban zo in de steek laten.
    En schijt aan de SP maar dat is wel de enige die haar beginselen trouw blijft en consequent opkomt voor haar achterban: namelijk wij…

 7. Zorg kost geld en goed dat de gemeente Leiden wilt kijken naar hoe de Jeugdzorg verbetert kan worden maar laat de behandeling over aan de behandelaars die gaan ook niet op de stoel van de wedhouder zitten. Misschien hadden ze dat jaren geleden moeten doen dan was het niet zo rampzalig gesteld met de zorg voor jongeren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline