Leidse bedrijventerreinen slaan de handen verder ineen

1

Ondernemersverenigingen gaan zich met het samenwerkingsverband Bedrijvig Leiden de komende drie jaar inzetten voor schone, veilige en toekomstbestendige bedrijventerreinen met als belangrijkste doelstelling meer groene bedrijfsgroeiruimte.

Bedrijventerreinen in Leiden zijn goed voor ongeveer 40 procent van de totale werkgelegenheid in de stad. Sinds een paar jaar hebben deze terreinen zich verenigd onder de noemer Bedrijvig Leiden. Die eerste stap is nu tijdens een bijeenkomst van Ondernemend Leiden officieel bekrachtigd in een meerjarige samenwerking. “We werkten eerder op onze eigen eilandjes, alles was versnipperd. Nu hebben we gezamenlijk de belangen geborgd. Daardoor kunnen we veel meer invloed uitoefenen op verschillende dossiers en beter anticiperen op wat er speelt”, zegt Willem-Jan Zirkzee voorzitter van Bedrijvig Leiden. “We zitten nu veel meer vooraan in het traject van het beleid dat door de gemeente gemaakt wordt”.

Bedrijventerreinenstrategie
Een van de punten waar Bedrijvig Leiden zich samen met de overheid voor heeft ingezet is een regionale bedrijventerreinenstrategie. De strategie heeft als doel om tot concrete afspraken voor de toekomst van deze bedrijventerreinen te komen. Belangrijk aspect daarin is om meer ruimte te creëren om te kunnen groeien en verhuizen. De strategie geeft ook richting aan de ontwikkeling van gebieden. Het vestigingsklimaat moet aantrekkelijk zijn en blijven. Het eerste concept ´Bedrijventerreinen 2020 – 2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten’, werd onlangs gepresenteerd (Zie ook, linkje).

Leiden Groen en bereikbaar
De stad moet goed bereikbaar zijn, maar de stad moet ook verder vergroenen. De gemeente heeft het plan opgevat om het naar de stad te komen met de auto te ontmoedigen. Bedrijvig Leiden wil graag meewerken aan de verduurzaming van de stad, maar er moet wel gezorgd worden voor goede alternatieven. Samen met diverse andere partijen participeert Bedrijvig Leiden daarom in Leiden Groen Bereikbaar. Om samen op zoek te gaan naar manieren om de stad op groene wijze toch bereikbaar te houden.

Delen

1 reactie

  1. Dat zou een stap kunnen zijn naar transferia buiten de stad. Daar zet je het fossiele vehikel neer en gaat met de electrische bus naar je bestemming. Voor bedrijven is er een optie om met electrische vrachtwagens de toelevering te verzorgen. En het diesel vrachtverkeer uit de stad te bannen. En nu doorpakken BV Leiden!
    De Oostvlietpolder heeft gelukkig een groene bestemming gekregen hoewel ernstig verziekt door de slecht ingepaste Rijnlandroete. Maar een bedrijventerrein alhier, een vurige wens van BV Leiden rond 2010, is na instemming van de Raad van de baan.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Arjen Kennis

Je bent nu offline