VVD kritisch over participatieproces verplaatsing woonunits naar Verdamstraat

13

“De VVD roept het college ter verantwoording!” Een persbericht van de Leidse VVD-fractie over de verplaatsing van de zestien tijdelijke woningen van de Sumatrastraat naar de Verdamstraat is door de liberalen alvast van een ronkende kop voorzien. “We maken ons zorgen over het gebrekkige participatieproces rond de verplaatsing van de woonunits”, zegt raadslid Maarten de Crom.

De afgelopen tijd is er veel onrust en boosheid ontstaan onder bewoners ten aanzien van de verplaatsing van de woonunits aan de Sumatrastraat, meest recent bij de bewoners van de Verdamstraat en omgeving. Voor eind maart 2020 moeten de woonunits die nu nog in de Sumatrastraat staan worden verplaatst naar een nieuwe locatie waar deze minimaal tien jaar moeten blijven staan. Dit vanwege nieuwbouwplannen in de Sumatrastraat. Buurtbewoners rondom de Verdamstraat voelen zich overvallen door het besluit dat zij voor kerst te horen kregen. “Van participatie en inspraak is eigenlijk geen sprake geweest”, zegt De Crom.

Chris de waard in gesprek met bewonersvertegenwoordigers Mieke Schaltman en Jochem van der Vorm over de verplaatsing van de woonunits naar hun straat.

De verplaatsing van de woonunits is formeel een collegebevoegdheid, maar vanwege de onrust die ontstond toen de woonunits volgens eerdere plannen tussen de Vijf Meilaan en de Valeriusstraat zouden worden geplaatst, vroeg de raad aan het college om betrokken te worden bij de uiteindelijke keuze. Een nieuwe plek moest bovendien bij voorkeur in een sociaal sterke wijk gevonden worden. Het college denkt met de locatie in de Professoren- en Burgemeesterswijk aan die wens van de raad voldaan te hebben.


Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-raadslid Maarten de Crom

“Maar het doordrukken van besluiten is nooit goed voor het draagvlak onder bewoners”, vindt de Crom. “Zeker bij besluiten die invloed hebben op de directe leefomgeving van bewoners in onze stad. Het college schermt met tijdsdruk, maar feit is dat het stadsbestuur al jarenlang wist dat de woonunits verplaatst moesten gaan worden. Waarom is pas afgelopen jaar begonnen met het aanwijzen van een nieuwe locatie, terwijl een dergelijk verplaatsingsbesluit tijd en draagvlak vraagt.”

Op twee informatieavonden in de wijk, een bij het Bonaventura College en een tweede bij hockeyclub Roomburg, kwamen burgemeester Lenferink en wethouder Damen de verplaatsingsbesluit toelichten.

De Crom spreekt van een ‘overvaltactiek’ van het stadsbestuur die ‘begrijpelijkerwijs bij veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat is geschoten’. De VVD wil nu van het college een feitenrelaas om meer inzicht te krijgen in het verloop van het proces. Ook hoopt De Crom dat het college iets gaat doen met de zorgen, kritiek en suggesties die buurtbewoners hebben geuit tijdens twee informatiebijeenkomsten.

Delen

13 reacties

 1. Kritisch sinds kort dan! Ze waren ook kritisch over de toename van verkamering maar stemmen dan toch toe, kritisch op verbouwen stadhuis en zie. Niets in te brengen. Mooie woorden maar weinig daadkracht. Precies wat we juist wel nodig hebben in Leiden. Straks komen ze weer om meer miljoenen vragen want klopt het rekensommetje niet en ja hoor dan knikt de VVD Leiden ook ja is goed hoor.

 2. En uiteraard laat de vvd niet weten of zij zelf voor of tegen zijn. Beetje populistisch geblaat. En niet eerlijk. En niet oprecht. En niet netjes. En niet zoals het hoort. Er is altijd ruimte voor een discussie in de Gemeenteraad. Als de vvd consequent is, dienen ze een motie in. Of een ander voorstel. Maar dat zal wel niet.

 3. Omwonende Speelveld Groen. op

  Als direct omwonenden zijn wij blij met de aandacht van de VVD. De onhandige gecommuniceerde en voor het groen en spelen vernietigende voorstellen van burgemeester en wethouders zouden moeten worden heroverwogen. De notie van de VVD dat de bewoners niet goed betrokken worden, waardoor inmiddels 95% tegen is, is juist. En dat is jammer voor de doelgroep die snel een alternatief dak boven hun hoofd nodig heeft!

  Het verbaast ons dat juist de natuurminnende, linkse partijen (Groen Links, Partij voor de Dieren), met veel stemmen uit onze wijk, zich in deze zaak stil houden. En dat men het prima vindt dat de raad buiten spel wordt gezet door onterecht te beroepen op tijdelijkheid (de woningen hebben een levensduur van 25 jaar en mogen niet meer verplaatst worden).

  En dat terwijl de bewoner veel goede, alternatieve locaties aan de wethouder hebben overhandigd. Locaties o.a. in dezelfde sterke wijk, die niet ten koste gaan van speelgelegenheid en groen.

  • Duidelijk een gevalletje van NIMBY. Een wijkje maakt niet uit wat er in een stad gebeurt, dat doet de gehele Gemeenteraad. Speelde deze problematiek ook al niet toen de V&D nog in de Raad zat? In 2017 (toen de VVD breeduit in het College zat) is afgesproken (ook door de VVD) dat de Sumatrastraat voor drie jaar zou gelden. Ik heb van de VVD in het vorige college geen enkele positieve suggestie gehoord over een andere plek. En dat veronderstelde groen, is dat niet een groenstrookje, een hondenuitlaatplek, een kunstmatig aangelegd plekje?

   • Het betreft een sportveld met voetbaldoelen en een ruiger speeldeeltje. Honden zijn er niet toegestaan vanwege de speelbestemming. In het bestemmingsplan is het ook als een van de weinige plekken in de wijde omgeving als speelgroen aangemerkt. Voorts wordt het gebruikt door drie grote kinderopvang-en bso’s en middelbare school voor sportactiviteiten, omdat het omheind is. Met mooi weer wordt er eigenlijk altijd gespeeld!

    Er zijn goede alternatieven, ook in de wijk, waar geen speelgroen verloren gaat, maar inderdaad misschien wel een uitlaatstrook. Of waarbij de gemeente de grond, net als burgers, zal moeten kopen. Het lijkt alsof de gemeente geen tijd had voor analyse van de betere opties, omdat ze te laat begonnen zijn met zoeken.

    • Maar de woonunits komen dus niet op dat speelveld te staan, maar aan de kopse kant bij de |Fruinlaan. Het speelveld met de doeltjes kan dus gewoon gebruikt blijven worden.
     Oftwel: wég arument van ‘bewoner’.

     Overigens fiets ik er bijna dagelijks langs en zie er zelden aktiviteiten, maar dat kan aan de tijsstippen liggen natuurlijk.

     • Omwonende speelgroen op

      Helaas verkeerd geïnformeerd!

      De woonunits worden niet geplaatst op de kopse kant, maar exact op de plek waar nu het doel staat. Het doeltje verdwijnt daarmee helemaal van het veld. Het gedeelte groen dat overblijft is dusdanig klein en komt niet in de buurt van de gebruikelijke afmetingen van een sportveld.
      Oftewel: wèg sportmogelijkheden op het speelgroen waar dagelijks gebruik van gemaakt wordt. Ik fiets er niet dagelijks langs, maar zie het vanuit de woonkamer iedere dag! 😉

     • Het kwam al niet in de buurt van een sportveld, een écht sportveld is nl minimaal 90 meter lang.
      Maar inderdaad had ik nog een oud plaatje van de gemeente gezien. Blijft er alsnog een aardig velde van zo’n 30m lang over. Zeker genoeg voor een BSO en naar wat ik nu begrepen was het gebruik door de middelbare scholen wel gedoogd, maar eigenlijk niet de bedoeling van dit veldje.
      Verder lees ik dat er overleg plaats vind om het weggevallen groen met speel mogelijkheid te compenseren.
      Alleen is dat natuurlijk niet bij u in de straat en dat is natuurlijk tegen het zere been. Want de straat is alleen van u.

    • Een Leids burger op

     ¨Er zijn goede alternatieven, ook in de wijk, waar geen speelgroen verloren gaat,¨
     .
     Geef dan maar eens aan waar dan precies en dan zodanig dat ook andere bewoners daar het met die nieuwe locatie eens zouden zijn. ….

 4. Een Leids burger op

  Inspraak stelt sowieso niet veel voor.
  Dat de VVD zich juist daar nu pas druk om maakt komt natuurlijk omdat een flink deel van hun aanhang in deze wijk woont. Veel mensen vertonen nimby-gedrag en willen die mensen niet in hun wijk. Maar als er een goed alternatief zou zijn op een iets andere locatie BINNEN DEZELFDE WIJK zou het college en raad daar serieus naar moeten kijken. Maar het mag geen reden zijn om dan ze maar in een andere wijk te dumpen. zie verder:
  https://sleutelstad.nl/2019/12/17/rode-kaart-voor-gemeente-leiden-van-bewoners-professoren-en-burgemeesterwijk/#comment-311490

 5. De Professoren- en Burgemeesterswijk heeft een geschiedenis van elitair en egoïstisch nimby-gedrag van een deel van de bewoners. College en gemeenteraad besluiten echter wat er in een wijk gebeurt, niet de bewoners, ook niet degenen die hun wensen of bezwaren het best kunnen articuleren. Dat is maar goed ook. Anders zou er nooit iets kunnen gebeuren wat goedgebekte bewoners onwelgevallig maar vanuit een breder belang wel noodzakelijk is. De Professoren- en Burgemeesterswijk geldt als een sociaal sterke wijk. De nimby’s daar mogen wel wat meer maatschappelijk verantwoordelijkheid opbrengen, ook ten aanzien van mensen die het wat minder goed getroffen hebben.
  De Vroem Vroem Demagogen laten weer eens hun hypocriete en opportunistische kant zien, maar dat was te verwachten. Zij doen niet aan ethiek en fatsoen. Zoiets als maatschappelijke verantwoordelijkheid snappen ze niet.

 6. dat was toch diezelfde VVD die de bewoners van de Academiewijk het stempel asociaal gaf omdat zij protesteerden tegen de voorgenomen sloop van hun woningen in de Academiewijk en niet op stel en sprong wilden verhuizen ?Dit i.v.m. de voorgenomen plannen van de universiteit om hier o.a. een campus te vestigen. Volgens de VVD waren de bewoners zich niet bewust van het grote (maatschappelijke) belang dat de universiteit had. Het zal niemand verbazen dat de VVD voor zichzelf heel andere maatstaven aanlegt als voor de “gewone”burger.
  Met het grootste gemak draait men 360 graden. Waar blijven ze nu ? Waarom maakt die partij zich alleen druk om groen als het hun buurt betreft ? Ik hoop dat de heer Lenferink zijn rug recht houdt. Ik weet zeker dat ik namens een groot deel van de Leidse bevolking spreek als dergelijke voorzieningen nu ook eens in een andere wijk geplaatst worden en niet in wijken waar de bewoners niet elke (beroeps-) mogelijkheid uitputten om de plannen te dwarsbomen. Lees : zorgen dat zij hier vooral geen last van hebben. .

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline