Goed nieuws voor Stevenshof: raad wil alsnog maatregelen tegen overlast Rijnlandroute

13

De voltallige Leidse gemeenteraad steunt de oproep van de Partij voor de Dieren om alsnog geluidswerende maatregelen te nemen op de plek waar de Rijnlandroute over enkele jaren uit de tunnelbuis boven de grond komt in de polder naast de rand van de bebouwing in de Stevenshof. Of in ieder geval onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Eerder schrapte het (vorige) Leidse college van burgemeester en wethouders het geld dat voor dergelijke maatregelen was gereserveerd, omdat maatregelen niet nodig zouden zijn. Vanwege het verkeersgeluid van de A44 even verderop zou geluid van de Rijnlandroute toch overstemd worden en dus niet voor extra hinder zorgen. Nu blijkt dat die aanname niet is gebaseerd op onderzoek. Bovendien is de bewoners altijd voorgehouden dat ze de nieuwe verbindingsweg niet zouden horen, zien of ruiken.

Chris de Waard sprak met PvdD-fractievoorzitter Martine van Schaik over het alsnog instellen van onafhankelijk geluidsonderzoek bij de tunnelmond van de Rijnlandroute. 

De raad roept het college nu op om samen met de Wijkraad Stevenshof de exacte onderzoeksvraag te formuleren waarmee een onafhankelijk bureau aan de slag kan. Daarbij moet worden gekeken in hoeverre maatregelen als geluidsabsorberende wandlagen en het toepassen van tweelaags ZOAB kan helpen om de verslechtering van de leefbaarheid in de wijk te verkleinen.

Als uit onderzoek blijkt dat een of meer maatregelen inderdaad zinvol zijn, wil de raad dat de gemeente er bij de provincie Zuid-Holland op aandringt om die maatregelen alsnog te nemen. Weigert de provincie aan dat verzoek te voldoen, dan zou Leiden alsnog zelf extra inpassingsmaatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van groencompensatie.

Delen

13 reacties

 1. “Groencompensatie”? Ik dacht dat het om geluidsoverlast ging. Overigens, als de verkeersherrie van de A44 die van de Rijnlandroute zal overstemmen mag dat geen excuus zijn voor de verantwoordelijke overheden om geen maatregelen te nemen tegen het lawaai van zowel de A44 als dat van de Rijnlandroute.
  Een interessante mogelijkheid zou zijn om leden en/of kiezers van de Vroem Vroem Demagogen langs drukke autowegen zonder geluidsschermen of -wallen te laten wonen. 😉

  • De vroemmmm-partij is aardig stuurloos aan het worden met de mensen die daar nu de dienst uitmaken. Aan de ene kant meent men gehoor te moeten geven aan de stikstofuitspraak van de rechter en gaat een hele zwik grote bouwprojecten nu vertraging opleveren met als gevolg dat mensen nog langer moeten wachten voor ze aan een woning kunnen komen. Maar aan de andere kant moet wel kostte wat kost het formule 1-circuit in Zandvoort erdoor geramd worden en moet de unieke natuur in ons prachtige duingebied daarvoor wijken en kapot worden gemaakt. En waarvoor ooit die 130 km op de autosnelwegen werd ingevoerd door Mel blijft een raadsel, want gezien de verkeersintensiteit op de stukken waar de borden staan is dat volkomen overbodig of lokt het uit tot gevaarlijk en aso verkeersgedrag.

 2. Allert Goossens

  Ah, excellente timing weer. Ruim na aanbesteding van een project, ruim na aanvang ervan, ruim nadat alle ontwerpen zijn gestart, wil de gemeenteraad van Leiden opeens weer wat anders. En dan als overheid je afvragen waarom ALTIJD projecten duurder worden. Ik denk dat Leiden het gelag zelf mag betalen. Gelukkig heeft dit college nog geen wilde plannen en wilde het zich al niet weer grof in het rood steken, dus dat kan er nog best bij. Wel lastig uitleggen dat je op minimabeleid miljoenen gaat inleveren en dan met dit soort ontijdige bijstellingen van allang aanbestede werken komt.

 3. Alles wat er nu evt aan gedaan zou worden zijn lapmiddelen.. Het project is voor 60 procent gedaan valt weinig meer aan te passen .. Beetje een koe in zn reed kijken Leiden op zijn best . Die snelweg komt er gewoon met al de vervuiling en geluidsoverlast.. De Stevenshof word een stikstofparadijs . De a44 – Rijnlandroute – Stevenshofdreef ( sluiproute) .”Vluchten kan niet meer “

  • Dat de Churchilllaan met de weg binnen 50 meter van de bebouwing al jarenlang wel in de stank zit mede ook dat het dagelijks helemaal vast staat vanwege Lammenschans werdt even aan voorbij gegaan. Typisch geval van NIMBY

  • Wordt het een stikstofparadijs joh?
   Dat lijkt mij een goed bericht voor de bewoners aldaar met een eigen tuin of in de buurt van een parkje. Stikstof verrijkt de bodem, waardoor de planten makkelijker en beter groeien. Noem dat stikstof maar gewoon kunstmest. Stikstofparadijs is een groen paradijs.
   Combineer dat met het blijvende, vrije uitzicht over de open polder dat de bewoners houden, dan lijkt het mij dat ze niets te klagen hebben.
   .
   (Misschien is die polder ook wel een goede plek om de wooncontainers waar nu nog geen plaats voor is te plaatsen?)

  • OK, ga er maar snel vandoor, want razende racers van de Vrrroeem Vrrroem Demagogen en woedende woestelingen van diverse Bij-Dat-Ik-Rij-Populisten zijn waarschijnlijk al op weg om met u af te rekenen. Zoveel gezond (!) verstand vindt men in die kringen namelijk staatsgevaarlijk.

 4. Michiel Hoogland

  Gewoon even een vraagje:
  Hoeveel mensen in de Stevenshof hebben bezwaren tegen de Rijnlandroute ?
  En begrijpt men ook dat ondanks de bezwaren, de Rijnlandroute die langs de stad loopt,het huidige traject van de N206 over de dr. Lelylaan / Chruchillaan die dus dwars DOOR de stad loopt ontlast.(zo ongeveer de meest vervuilde weg in Leiden waar honderden mensen pal langs wonen)
  En dat al daarmee hopelijk een groot deel van het fileleed binnen Leiden wordt opgelost.
  De mensen aan de rand in de Stevenshof wonen nog altijd verder van die snelweg af dan de mensen die aan drukke verkeersaders van de Willem de Zwijgerlaan , de Churchillaan of langs de A44 wonen.
  Bedenk dat ook even.

  • Michiel Hoogland uw vraag raakt de kern van het Stevenshof probleem. Ik schat het aantal (drammende?) bezwaarmakers hooguit 5 pct. en dat zijn dan meestal de bewoners die uitkijken op de werkzaamheden aan de weg zo’n 170 meter verderop.
   Voor wat het de verkeersoverlast betreft, hebben de bewoners van de door u genoemde wegen, meer recht van spreken. Ik zelf zou er ook nog graag de Hooigracht en de Morsweg aan toe willen voegen. Vooral de bewoners van de Morsweg heb ik nooit horen klagen als er weer eens een lange file auto’s, met een stinkende en vervuilende uitlaat, voor de spoorbomen staat te wachten. Nogmaals ik ben het met uw vraag eens en hoop dat het gemeentebestuur andere afwegingen gaat maken.

 5. Een Leids burger op

  Er was inderdaad extra geld gereserveerd voor een betere inpassing van de Rijnlandroute.
  Maar dat is, als ik mij niet vergis ook door Damen van de PvdA, aan ander zaken zoals wijk¨initiatieven¨ besteed.
  .

  Echter het is wel goed om nu eerst eens te kijken of geld uittrekken voor een betere inpassing van de Rijnlandroute (geluidwerende schermen e.d.) nu wel voldoende effect heeft. En daar dus onderzoek naar te doen.
  Immers het geinvesteerde geld moet wel in verhouding staan tot het resultaat.
  Als bijvoorbeeld met zeer veel kosten slechts een zeer kleine geluidsdemping zou worden verkregen is het niet zinvol: dan zullen de Hubertaire StevenshofNIMBY´s altijd ontevreden blijven, IS het niet?

  🙂

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline