Universiteit houdt onverkort vast aan campusplannen Doelencomplex

29

Het draait bij de verdere uitwerking van de universiteitsplannen voor een grote binnenstadscampus voor de faculteit Geesteswetenschappen vooral om de alternatieve woningen voor de bewoners van de 58 woningen in het Doelencomplex. Om de Humanities Campus volgens het voorliggende plan te realiseren, moeten die woningen, in eigendom bij woningbouwcorporatie De Sleutels, tegen de vlakte. Voor de 92 bewoners zijn er vooralsnog drie alternatieve locaties in beeld. De DUWO-appartementen voor ‘young professionals’ die vorig jaar werden opgeleverd aan de Waardgracht naast de Meelfabriek, nieuwbouw aan de Langegracht en de Plexus-locatie aan de Kaiserstraat.

Er wordt al vier jaar gewerkt aan de campusplannen die door een ruime meerderheid van de Leidse gemeenteraad gesteund worden. Dat heeft zo zijn weerslag op de gemoedstoestand van de betrokken bewoners die zich vooral niet gehoord voelen. Rector Carel Stolker zegt dolgraag met de bewoners in gesprek te willen, volgens de bewoners wil de universiteit dat helemaal niet en wordt er alleen over hen gesproken en niet met hen.

Dat laatste wordt van meerdere kanten bevestigd. Door Elger Niels bijvoorbeeld van de Leidse huurdersbelangenvereniging HBE: “De universiteit wil wel met de bewoners praten, maar alleen individueel. Maar dat mag helemaal niet, want dan ontstaat er willekeur,. Daarom vindt de rechter in Nederland dat ook niet goed,” stelt Niels die zeker weet dat juridische procedures van de bewoners tegen de plannen zullen leiden tot het stranden van de plannen. “Maar ondertussen zitten de bewoners 24 uur per dag met deze kwestie in hen maag. Dat gaat mij erg aan het hart.”

Paul de Beurs draagt het gedicht ‘Eens op een kwade dag’ voor dat zijn vrouw maakte als inspraakreactie op de campusplannen. Wegens ziekte kon ze het niet zelf voordragen.

Dat laatste steekt ook overbuurman Paul de Beurs. De psychiater in ruste komt op voor zijn overburen met wie hij veel contact heeft. “Ik zie wat het met hen doet. We leven en lijden met de buren mee.” De Beurs noemt de plannen onrechtvaardig. “Er is geen verhaal te maken waarom dit moet ten koste van de bewoners.” Net als anderen zegt ook De Beurs van dichtbij meegemaakt te hebben dat de bewoners door de universiteit buitenspel gezet worden. “Als je het ook vanavond weer zo hoort, is het net alsof de bewoners niet willen praten en de universiteit wel.Nou, ik heb het meegemaakt. Het is echt andersom.”

De Beurs ziet een universiteit die te groot aan het worden is voor Leiden. En dat voor de binnenstad al is. “Leiden heeft nu al het hoogste percentage studenten ten opzichte van het bewonersaantal. Twintig procent. Utrecht en Nijmegen zitten op tien en in Amsterdam is het nóg lager.”

Deze diashow vereist JavaScript.

Na oplevering van de campus verwacht de Universiteit Leiden overigens een verdere groei van 12,5 procent van de Faculteit Geesteswetenschappen. De Beurs maakt zich ernstige zorgen over die extra aantallen studenten. “Het is nu al levensgevaarlijk in de Doelensteeg. Dat is de verbinding van de campus naar de stad en die steeg wordt niet breder.” Verdere uitbreiding van de universiteit zou in de ogen van De Beurs prima in Den Haag kunnen: “Er is geen enkele reden om dat niet te doen. De universiteit is hier geboren en gebonden en zal dat ook altijd blijven.”

Onteigening dreigt
Directeur-bestuurder Gerda van den Berg van woningcorporatie De Sleutels blijft vierkant achter haar huurders staan. “Als je de stukken leest, lijkt het net of we volop meewerken aan het plan om een Humanities Campus mogelijk te maken, maar dat is alleen zo als de bewoners bereid zijn om mee te werken.” Van den Berg blijft hoop houden op een oplossing tussen haar huurders, de gemeente Leiden en de universiteit. Hoewel er aan het plan zelf door de universiteit niet meer wordt gesleuteld, kunnen goede alternatieve woningen voor de huurders van het Doelencomplex wellicht toch nog zorgen voor een uitkomst waarmee iedereen kan leven.”

Geen stadsvernieuwingsurgentie
Als de verschillende betrokken partijen er onverhoopt toch niet uitkomen, dan dreigt onteigening van de woningen door de gemeente Leiden. Die optie is door het college al nadrukkelijk op tafel gelegd om het algemeen belang te laten prevaleren. “En als dat gebeurt, dan geldt er voor de bewoners geen stadsvernieuwingsurgentie,” zo waarschuwde Van den Berg de raadsleden. “Die regeling is er exclusief voor corporatie. Na onteigening is de gemeente de verhuurder en dan geldt die regeling dus niet.”

Alternatieve woningen op drie locaties
De afgelopen tijd is er veel verwarring ontstaan over de plekken waar de huidige bewoners van het Doelencomplex heen kunnen als de campus inderdaad wordt gerealiseerd. In eerste instantie werd de Paviusstraat door de universiteit aangeboden, maar die plek tegenover de parkeergarage van het LUMC wordt door de bewoners verworpen. Er wordt op die plek veel overlast verwacht en bovendien ligt het ver buiten de singels, terwijl altijd een plek in de binnenstad is beloofd. Hoewel de straat donderdagavond door meerdere insprekers weer werd genoemd, is deze volgens vicevoorzitter Marijn Ridderbos van de Universiteit Leiden om precies die reden al eerder afgevallen en ook niet opnieuw in beeld.

Twee keer verhuizen
Het doelencomplex bestaat uit grondgebonden woningen met tuin en uit appartementen. De woningen met tuin werden in de plannen gecompenseerd aan de Langegracht waar langs het Energiepark nieuwbouw is gepland op onder meer de locatie van het Stadsbouwhuis. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente daar helemaal geen mogelijkheden ziet voor sociale huurwoningen met tuin en dus is volgens Ridderbos nu een groter deel van de Plexus-locatie aan de Kaiserstraat in onderzoek.

Die plek vinden de Doelenbewoners op zich best in orde, ware het niet dat het betekent dat ze in vijf jaar tijd twee keer moeten verhuizen. Eerst naar een tijdelijke woning en als de campus klaar is, kan eerst het studentencentrum verhuizen van Plexus naar de nieuwbouw, waarna aan de Kaiserstraat de verbouwing van het complex tot appartementen en woningen kan beginnen. Pas daarna kunnen de doelenbewoners er intrekken.

Op de vraag waarom de universiteit niet zelf twee keer verhuist, zodat de bewoners van het Doelencomplex in een keer naar de Plexus-locatie kunnen, zegt Ridderbos in het radio-interview bij dit artikel dat dat nu serieus wordt onderzocht. “Dat is onderdeel van de puzzel die wij aan het leggen zijn. We kijken of we onze eigen verhuizingen kunnen afstemmen op die van de bewoners en we snappen dat het voor bewoners heel erg belastend is als ze twee keer moeten verhuizen.”

Onzekere planning
Volgens Sleutels-directeur Gerda van den Berg wordt er in de plannen gerekend met een onrealistische planning. Alleen al het herontwikkelen van de Langegracht duurt volgens haar veel langer dan waarmee nu rekening wordt gehouden. Dat realiseert ook Rector Magnificus Carel Stolker zich wel. “Alles hangt bovendien af van eventuele juridische procedures. Ondertussen moet de winkel openblijven. We hebben daar 7.500 studenten en dan nog al onze medewerkers. Die moeten allemaal goed onderwijs kunnen blijven krijgen en geven. Het wordt complex,” zegt Stolker die zijn inspraakreactie  besloot met de oproep om met de bewoners en De Sleutels in gesprek te raken en er toch nog gezamenlijk uit te komen.”

Delen

29 reacties

 1. Jan van der Sluis
  Jan van der Sluis op

  Helder artikel over een heikele zaak en een (nog te leren) les in nederigheid voor universiteit en College over omgang met be- en inwonersbelangen. Saillant: de universiteit is alweer aan de slag met nóg zo’n project: Leiden Law Park (met daarin de voor (binnenstad)bewoners belangrijke groene long Van der Werfpark)

 2. Als de Universiteit gaat uitbreiden aan de Raamsteeg, dan moet er natuurlijk een verbinding komen met Kamerling Onnes. Stel je eens voor, dat studenten of docenten nat worden als ze van het ene pand naar het andere gaan. Oplossing; het van der Werff park wordt aangepakt, ongetwijfeld via een open en transparante verbinding tussen Raamsteeg en Kamerling. Dat wordt dan verkocht door zo’n architectenbureau (vriendjes van de Uni) die het vervolgens verkopen als een ‘open ontmoetingsplek voor uitwisseling van ideeën’ kortom een overdekte brug of passage. Deze Uni is eigenlijk niet te vertrouwen.
  Als eens gezien hoe hoog de geplande nieuwbouw op dat Witte Singel Doelen Complex wordt? En natuurlijk gaat de Raad door de hoeven. Ze zitten er al vuistdik in: bewoners van sociale huurwoningen stemmen niet op deze coalitie. Laat de Uni maar dreigen dat ze naar Den Haag gaan. Doei. Julie blijven toch in Leiden. Loos dreigement zoals in de jaren zeventig al met die honderd meter hoge toren op het oude Diaconessenterrein. De Rijn -en Schie werd gedempt en vervolgens? Niets.
  Bewoners, houdt stand. Woningcooperatie vecht voor je bewoners en je eigendommen, Laat de Gemeente niet lafhartig dreigen met opzeggen van stadsvernieuwingsurgentie. Is dit nu die geroemde participatie? Is dit nu echt een maatschappij waarin iedereen evenveel waard is? De huidige coalitie die dit spelletje van de Uni steunt, zou zich moeten schamen. Ook met een stropdas om en een pak aan overtuig je weldenkende en zelfbewuste burgers niet. Waarom bekommert de Raad zich niet om de onderliggende partij? Is dat sociaal?

 3. Goede verslaggeving!
  Vanuit mijn vakantieadres in Griekenland heb ik deze boeiende commissievergadering gevolgd. Wat een goed niveau van de insprekers bewoners; geen domweg nee, maar alternatieven werden geboden; oprechte zorgen en miskenning getoond; gebrek aan eerlijke participatie werd beschreven. Overbuurman psychiater/
  mediator van beroep riep op tot praten met elkaar. En volgens mij wil dat bij mediation zeggen, dat beide partijen een veer moeten laten. Nu daar was bij de insprekers namens de RUL niets maar dan ook niets van te merken. De woningen moeten wijken. Dat dat natuurlijk waardeloos is voor de bewoners, kon er bij Stolker nog net af.
  Wat een arrogantie van de macht werd hier vertoond. De zaak is een Argos onderzoek waardig.
  Raad toon je ware gezicht, denk na over een plan waarbij niet 1 partij het volle pond moet betalen en de andere er met de buit vandoor gaat. Frits van Oosterom heeft oa. een suggestie gedaan.

 4. in het kort:
  Carel Stolker wil op de plek waar nu een gebouw van de universiteit staat een parkje aanleggen. Het vervangende, nieuwe universiteitsgebouw staat ingetekend op de plaats waar nu de woningen staan waarover in dit artikel wordt gesproken. Deze woningen en de bewoners daarvan moeten dus pleite omdat anders de sneeuwvlokjes die nutteloze studies volgen geen parkje hebben om, wanneer het en keer mooi weer is, hun CO2-neutrale en uitbuitings-vrije lunch te nuttigen.

  • Giny Schoemaker op

   Dank voor al jullie steun! Wij houden zeker stand, temeer daar de manier waarop de wethouder ‘het plan van aanpak herhuisvesting er in no time wil doordrukken. Bij kritisch lezen van het raadsvoorstel ( zie site vd gemeente) blijkt dat dit geheel tegen de regels van de wet is. En óók ingaat tegen Sociaal Statuut zoals de gemeente zèlf heeft afgesproken met alle woningbouwcorporaties en huurdersbelangenverenigingen.
   Dit raadsvoorstel heeft helaas..
   Geen wettelijke basis.
   Elk mens moet rekening houden met de realiteit in het leven. Echter, de uni denkt nog steeds dat dat niet voor haar geldt. Zij vraagt immers, en zij is gewend dat de ander dan draait.
   Helaas..

   Wij blijven altijd openstaan voor gesprek, maar er zijn grenzen.

 5. Overigens, het volgende landje-pik-project: het Van der Werff Park. Gemeente en Uni noemen het nu al het Leiden Law Park. Toe maar. We weten hoe gelukkig de Universiteit is met Engelse namen, neem b.v, de universiteitsbibliotheek. Leiden. In het Engels, volgen Stolker en zijn trawanten, Leiden University Library, ofwel LUL. Ja, Stolker, de Katholieke Universiteit Tilburg had het wel op tijd door, en werd Katholieke Universiteit Brabant. Misschien is die naam LUL eigenlijk toch wel toepasselijk, zo lijkt het wel. Maar ik heb het niet gezegd, het is een naam door de Universiteit zelf verzonnen. Maar moet het Van der Werff park nu ook niet herdoopt worden; Leiden Law Park of Stalker Park, of Arrogance Park?

  • Carla de Rijk

   Adinda Slingerland-Telkamp doodzonde van dat prachtige pand. Gelukkig is het nog helemaal niet zeker dat de Hudson weg gaat.
   Het zou de gemeente Leiden sieren als ze wat meer sociale woningbouw zouden bouwen, maar alles wordt uit handen gegeven aan projectontwikkelaars en die zien liever het grote geld.

  • Carla de Rijk

   Adinda Slingerland-Telkamp tja, Leiden heeft het min of meer uit handen gegeven aan de woningbouwverenigingen. Het is ook de vraag of zij zich houden aan het verplicht aantal sociale huurwoningen. Stel dat het appartementen worden in het oude v&d gebouw, dan zullen dat ook zeker geen goedkope woningen worden. Het is een kostbaar pand.

 6. Sonja Prins-Gerichhausen

  Studenten moet onderwijs krijgen??? Maar de bewoners kunnen stikken. De omgekeerde wereld als je het mij vraagt. Daarnaast mag er nog wel gebouwd worden in het kader van de stikstof norm? Ik krijg steeds meer het idee dat de universiteit het in Leiden voor het zeggen heeft ipv de gemeente.

 7. Agaath Veefkind

  Heb zitten denken ! Is het niet mogelijk om de Hudson de zaak die verdwijnt ! De plek is uitermate geschikt .RUIMTE GENOEG ! Met de verdiepingen alles is er !!

 8. Wat een arrogantie van de Universiteit Leiden, wat een minachting voor de Leidse bevolking en wat een schande dat de gemeente Leiden die vervelende lui steunt bij hun asociale uitbreidingsplannen in de binnenstad. De universiteit kan beter verkassen naar de buitengebieden, bijv. de Oostvlietpolder, gezellig en bereikbaar tussen Europaweg, A4 en N434.

  • Een Leids burger op

   De Leidse universiteit zit nu ook al in “buitengebieden”: zelfs al een deel in Den Haag notabene.
   En binnen Leiden ook niet alleen in de binnenstad maar ook in het Biosciencepark(Wassenaarseweg) bijvoorbeeld.
   En nee, we gaan de nog enigszins groene oostvlietpolder ook niet volbouwen.

 9. Een Leids burger op

  Het lijkt me niet zinvol als de bewoners daar zich blijven verzetten want die nieuwe campus komt daar toch wel.
  Desnoods met onteigening. Ook een raadsmeerderheid heeft al haar goedkeuring gegeven aan die campus daar op die plaats.
  .

  Tot nu toe hadden de bewoners alle alternatieven verworpen en afgekeurd, maar nu lezen we toch:
  “…een groter deel van de Plexus-locatie aan de Kaiserstraat in onderzoek. Die plek vinden de Doelenbewoners op zich best in orde…”
  Wellicht kunnen ze daar dus dan naar toe en een redelijke huurprijs bedingen.
  .

  Verder lees ik dat de universiteit ook het gebouw van het voormalige natuurhistorisch museum in de de Raamsteeg wil verwerven voor uitbreiding van de rechtenfaculteit in het KOG.
  Daar is op zich niets op tegen natuurlijk maar de stalkende Stolker moet wel beseffen dat ruimte in de binnenstad schaars is en niet alleen maar beschikbaar is voor uitbreidingsplannen van de universiteit.

 10. Dynamo Den Haag op

  Meneer De Beurs heeft gelijk. De Humanities Campus is meer dan welkom in Den Haag, en verdere groei van de universiteit ook. Leiden is overvol en Den Haag heeft ruimte en kan juist goed meer universiteit gebruiken.
  Win-win situatie.
  Dus: Humanities Campus naar Den Haag!

  • Een Leids burger op

   Dat gaat (voorlopig) niet gebeuren dus. Juist vanuit de gemeenteraad was er bezorgdheid dat nog meer afdelingen van de Leidse universiteit naar Den Haag zouden gaan. De universiteit heeft bovendien nog maar pas flink geinvesteerd in een nieuwe “Asian library” en verbouwing van de UB(=universiteitsbibliotheek) aan de witte singel.. Niet zo vreemd dus dat ze die “Humanities Campus” dus juist daar dan ook in de buurt willen hebben.

 11. Wat ooit de oudste en waardigste plek voor academisch onderwijs in Leiden was is nu verworden tot een neoliberaal groeimonster. Want de internationale race om zo groot mogelijk mee te doen in de onderwijs competitie is ook in Leiden nu keihard voelbaar. Onrealistisch en onbeheersbaar groot. Ook financiëel zoals dadelijk weer zal blijken. Een stad die al zucht onder een opgave van 8000 extra woningen en een chronisch tekort aan studentenwoningen. De Leidenaren in het WSD complex worden ongetwijfeld afgescheept door de kakliberalen onder het regime van Dirkie66 en de Stalker plaaggeest. Onze ervaring met dit soort bestuurders in de stad is vrij simpel. Net zo lang aan het lijntje houden van die (NIMBY) zeurpieten tot de weg van geen terugkeer bereikt is. Anno 2019. Punt

  • Een Leids burger op

   Die ” internationale race” moet zeker minder worden. Maar dat zal de uitbreiding niet kunnen verhinderen. Want zelfs met minder buitenlandse studenten zal er dan toch ook op langere termijn uitgebreid moeten worden.

 12. Leiden heeft als kleine stad de meeste studenten per inwoner. Samenwerken met oa Den Haag/ Delft/ Rotterdam is niet een wens maar noodzaak.
  We kunnen de studenten niet meer huisvesten! De groei van de universiteit vraagt om samenwerking met Den Haag.
  Daarnaast je zal maar op een auto-vrij grachtje wonen en gedwongen worden te verhuizen. Het hele plan is niet verkoopbaar maar wordt door de universtiteit aan Leiden opgedrongen. Verhuis faculteiten naar Den Haag!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline