Algemene beschouwingen Voorschoten: Van het zwembad en BOA’s tot het Ambachts- en Baljuwhuis en een kindergemeenteraad

Stevige discussies, verbale aanvallen, het woordje ‘direct’ wel of niet in een motie. Tijdens de algemene politieke beschouwingen sprak de Voorschotense gemeenteraad uitgebreid over alles dat het dorp bezig houdt. Het was de uitgelezen mogelijkheid voor de inmiddels negen partijen om hun politieke punten te maken, maar de discussie voerde ook langs de inhoud. Zo ging het onder andere over het openhouden van zwembad Het Wedde, het betrekken van jeugd bij de lokale politiek, de handhavingscapaciteit van de gemeente en de verkoop van het monumentale Ambachts- en Baljuwhuis.

Na de eerste ronde waarin de negen fracties hun beschouwingen gaven was het – met tussenkomst van een lekkere maaltijd – tijd voor debat. Een van de grote discussiepunten was het openhouden van het zwembad. Niet de vraag of dat gaat gebeuren, maar voor hoe lang. In het huidige plan is er financiering voor de komende tien jaar, maar een motie van coalitiepartijen D66, VVD en GroenLinks bracht rumoer in de raad. De partijen riepen namelijk op om al na vijf jaar na te denken over de mogelijkheden van de functie zwemmen in Voorschoten. Belangrijk detail daarin was dat de drie partijen de mogelijkheid van sluiten na vijf jaar niet uitsloten. Uiteindelijk werd de motie aangepast en besloot de raad om zich na vijf jaar te focussen op de levensvatbaarheid van het zwembad.

Extra handhavers
Naast het openhouden van het zwembad ging het tijdens de algemene beschouwingen over een andere langgekoesterde wens van de gemeenteraad; de inzet van extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Momenteel zijn er in Voorschoten twee fulltime BOA’s en een parttime BOA aan het werk. Na vergelijkend onderzoek met andere gemeenten heeft het college voorgesteld om de inzet van de gemeentelijke handhavers te verdubbelen. Van 2,4 fte naar 4,8 fte. “We merken dat er in het dorp behoefte is aan meer toezicht en handhaving. We kunnen nu niet het preventieve werk doen”, vertelt burgemeester Pauline Bouvy-Koene. “Bovendien is het geen geheim dat de politie een capaciteitsprobleem heeft.” Voor de komst van de extra handhavers wordt zo’n 140.000 euro per jaar vrijgemaakt. Of ze er ook echt komen zal moeten blijken tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar.


Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak na afloop van de Algemene beschouwingen met burgemeester Pauline Bouvy-Koene en de fractievoorzitters van SP, D66 en het CDA

Kindergemeenteraad
Een idee dat op veel sympathie kon rekenen was het voorstel van de SP voor een kindergemeenteraad. De partij wil dat het college gaat onderzoeken hoe de jeugd meer betrokken kan worden bij de lokale politiek. Nu gebeurt dat via voorlichtingscentrum ProDemos voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Voorschoten. “Het was eigenlijk een idee van mijn dochter van tien”, bekent SP-fractievoorzitter Erik Maassen. Zijn voorstel kreeg veel bijval in de raad en ook burgemeester Bouvy-Koene was er gecharmeerd van. “Ik weet alleen niet of het financieel haalbaar is, maar dat gaan we onderzoeken”, zegt de burgemeester.

Ambachts- en Baljuwhuis
Wat niet besproken werd tijdens de discussie van de voorjaarsnota, maar wat wel als punt van zorg werd geuit door de fracties van ONS Voorschoten en de SP, was de op handen zijnde verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Het college is momenteel in onderhandeling met de huidige huurder Jos Kriek die er restaurant Floris V exploiteert. Belangrijke voorwaarde daarin is het behoud van de openbare functie. Desondanks wil Maassen dat het pand in bezit blijft van de gemeente. “Het gebouw is echt de geschiedenis van Voorschoten”, zegt Maassen.

Nu de kaders zijn vastgesteld bespreekt de raad tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar het financiële plaatje. Volgende week donderdag komt de raad van Voorschoten nog een keer bijeen voordat ze met reces gaat. Op de agenda onder andere de voordracht van een kroonbenoemde burgemeester en naar alle waarschijnlijkheid draagt de VVD de opvolger van wethouder Nanning Mol voor. Mol vertrekt namelijk per september naar de gemeente Laren waar hij burgemeester wordt.

(Foto’s: Lieuwe van Slooten).

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Lieuwe van Slooten

Je bent nu offline