‘Uitgangspunten Endegeest en Overgeest zijn niet in belang van het dorp’

1

Het is een monsterklus waar al jaren aan wordt gewerkt: bepalen wat de toekomst gaat worden van ‘De Geesten’ in Oegstgeest. Inmiddels zijn er negen uitgangspunten opgesteld waaraan toekomstige ontwikkelingen zullen worden getoetst. Maar passen de uitgangspunten wel bij de wensen van Oegstgeest? Spelen commerciële belangen niet een te grote rol? En wat wordt er bedoeld met de wens voor bijvoorbeeld een mind campus?

Over ruim twee weken beslist de gemeenteraad van Oegstgeest op basis van welke uitgangspunten er de komende jaren in dit gebied – grofweg tussen de A44, Wassenaarseweg, Geversstraat en de Rhijnzichtweg – mag worden gewerkt. De gemeente is van het grootste deel van de grond geen eigenaar, maar kan wel kaders stellen waar ontwikkelaars zich aan moeten houden. Die kaders zijn vastgelegd in een bestemmingsplan, waaraan het komende jaar wordt gewerkt. De basis daarvan wordt gelegd in de zogenoemde Nota van Uitgangspunten.

Afgelopen donderdagavond uitten inwoners en raadsleden in de commissie Ruimte hun zorgen over de conceptnota met daarin een negental uitgangspunten. “Ik beklaag mij namens de stichting dat wij niet zijn gehoord bij de plannenmakerij”, aldus Joost Geluk van Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten. Hij vindt dat teveel uitgangspunten direct zijn toe te schrijven aan belanghebbende (markt)partijen, en te weinig aan inwoners van Oegstgeest. “De wensen van de gemeente Leiden worden bijvoorbeeld volledig ingevuld, en Oudendal (de eigenaar van Endegeest, red.) wil maximaal rendement. Ten koste van groen, zeggen wij er dan maar bij.”

Marktpartijen
Zijn zorg vindt gehoor bij zowel Lokaal Oegstgeest als Hart voor Oegstgeest (HvO). “Het gaat hier over de parel van Oegstgeest”, zegt HvO-fractievoorzitter Frits van Dissel. Het was zijn partij die het een jaar geleden voor elkaar kreeg dat er nu aan uitgangspunten voor zowel Endegeest als Overgeest wordt gewerkt. “Maar wat er nu voorligt is voornamelijk een compilatie van de wensen van de marktpartijen.” Van Dissel zou graag zien dat er wordt uitgegaan van een ‘conserverend bestemmingsplan’, een uitgangspunt dat nu nog iets is opgenomen. “Dat betekent dat je uitgaat van wat er al is. Voor de gemeente Oegstgeest is er bijvoorbeeld geen aanleiding om de maatschappelijke bestemming van Endegeest te veranderen (naar bijvoorbeeld woningbouw, red.), voor marktpartijen is die er wel.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met HvO-fractievoorzitter Frits van Dissel

Vanuit de coalitiepartijen klinkt een heel ander geluid. “We zijn er trots op dat we deze landgoederen hebben, daar moeten we niet zomaar iets mee doen”, zei CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk bijvoorbeeld. “Maar deze nota is daar wel een goed beginpunt voor.” Coalitiegenoot Progressief Oegstgeest richtte zich op details uit het plan – ‘er moet beter worden omschreven wat er precies wordt bedoeld met een mind campus, zodat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt’ – en de VVD ziet de input van inwoners tijdens de participatiebijeenkomsten duidelijk terug: “deze nota is het resultaat van een lang traject met inwoners, ik denk dat die input goed naar voren is gekomen in dit stuk”, aldus raadslid Eric Bouw (VVD).

‘Mijn toekomst’
Het debat tussen de verschillende partijen werd gevoerd in een overvolle raadszaal, mede door de grote opkomst vanuit Ponycentrum Leeuwenhoek, gevestigd langs de Wassenaarseweg. In de Nota van Uitgangspunten die nu voorligt wordt de mogelijkheid gegeven om bebouwing in het gebied te verplaatsen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor woningbouw in weilanden die de manage van de gemeente Leiden pacht. “Als daar in de toekomst woningen komen, dan zou dat het einde van de manage betekenen”, zegt Maxine Arnst, die de manage onlangs heeft overgenomen van haar opa. “Wij zijn een groene buffer tussen het Bio Sciencepark en de rest van Oegstgeest, volgens mij moeten we dat behouden.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Maxine Arnst van Ponycentrum Leeuwenhoek

De kersverse wethouder Peter Glasbeek (Ruimtelijke Ordening) begrijpt de zorgen die er leven, maar het is volgens hem nog te vroeg in het proces om concrete zorgen weg te kunnen nemen. “Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest“, zei Glasbeek filosofisch. “Er zijn nog een boel vragen waarop je in deze fase nog geen antwoord kunt geven. Het duurt namelijk nog even voordat er een bestemmingsplan wordt vastgesteld (waarin wordt bepaald welke functies er in het gebied komen, red.).” De kritiek die vanuit de oppositiepartijen klinkt over de invloed van marktpartijen, wijst Glasbeek pertinent van de hand. “Dit is een soort framing die voorbij gaat aan het feit dat er ook wensen en verlangens in staan die consistent vanuit Oegstgeest werden geuit.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Peter Glasbeek

Binnen een jaar
Op 28 mei wordt in de gemeenteraadsvergadering de eerste stap in de ontwikkeling van De Geesten gezet. Dan ligt de Nota van Uitgangspunten voor, waarin een aantal (oppositie)partijen naar alle waarschijnlijkheid nog wijzigingen gaat voorstellen. Nadat de Nota van Uitgangspunten is vastgesteld door de gemeenteraad, wil Glasbeek snel doorpakken en binnen een jaar tot actualisering van het bestemmingsplan komen.

Delen

1 reactie

  1. Vanuit de oppositie werden rake opmerkingen gemaakt over de zwakke punten in de conclusies van het rapport. Deze opmerkingen zijn goede aanknopingspunten om de uitgangspunten beter en scherper op te schrijven. Het is nog niet te laat. Ik roep de coalitiepartijen op om de uitgestoken hand van de HvO, D66 en Lokaal aan te pakken en aanpassing in het raadsbesluit te maken. Dat maakt de uitgangspunten beter en geeft meer duidelijkheid voor de toekomst.
    Dit prachtige groen stuk dorp/stad moet voor de toekomstige generaties behouden blijven. Dat is van vitaal belang voor welzijn, biodiversiteit en vitaliteit.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline