Organiseren LEAD-referendum kost 450.000 euro

30

Als het de initiatiefnemers van een referendum over de wolkenkrabbers in Leiden-Noord lukt om ook in de volgende fase voldoende handtekeningen op te halen dan kan heel Leiden later dit jaar voor een derde keer naar de stembus. “Want een referendum is gewoon een verkiezing met stemformulieren, stemhokjes, mensen die de stemmen tellen”, vertelde Joop van Holsteijn van de Leidse referendumkamer vrijdagmiddag toen de leden voor het eerst in tien jaar bij elkaar kwamen om zich over het inleidende referendumverzoek over concept raadsvoorstel RV_18_0124 te buigen. Dat is de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor bouwplan LEAD.

Als het referendum er komt dan kost dat de gemeente Leiden circa 450.000 euro aan organisatiekosten.

Kort na het weekeinde komt de Referendumkamer met een advies over het inleidend referendumverzoek voor de gemeenteraadsleden. Dat advies is vrijwel zeker positief. Eerder oordeelde het Leidse college al dat het onderwerp referendabel is en liet burgemeester Lenferink weten dat ook aan de tweede voorwaarde is voldaan. Het verzoek wordt ondersteund met voldoende geldige handtekeningen.

Komende donderdag beslist de raad over het advies van de Referendumkamer en dus over het definitief instemmen met het referendumverzoek. In april wordt vervolgens de vraagstelling vastgesteld en kunnen de initiatiefnemers aan de slag met de laatste fase alvorens het referendum een feit is. Er moeten voor de definitieve referendumaanvraag 5.000 handtekeningen worden ingezameld. Dat kan online via DigiD en op een aantal locaties die de gemeente volgens de Leidse referendumverordening beschikbaar moet stellen.

Een laatste hobbel die genomen moet worden om tot een succesvolle uitslag te komen is de opkomst. Hoewel de  referendumuitslag hoe dan ook raadgevend is en de gemeenteraad van de uitkomst kan afwijken, is het staand beleid om de uitkomst te respecteren. Tenzij de drempel van dertig procent opkomst niet wordt gehaald en die kans is niet denkbeeeldig nu de volksraadpleging niet samenvalt met reguliere verkiezingen.

Delen

30 reacties

 1. Joop J.Gijsman op

  Het vervelende van een raadgevend referendum is dat men denkt dat ze dan ook gelijk krijgen maar de gemeente kan/zal dat vermoedelijk naast zich neer leggen. Als die 5000 dan ook per persoon € 10000,- meebrengen komen ze een heel eind.

  • Een Leids burger op

   En juist omdat dat referendum niet bindend is , ben ik er tegen: schijndemocratie!

 2. Lilian Tjen

  Echte democratie in plaats van een ‘onderonsje’ mag wat kosten. Misschien een leerschool dat de mondige burger ‘peptalk’ van een projectontwikkelaar niet voor zoete koek neemt.

 3. Een Leids burger op

  ¨Hoewel de referendumuitslag hoe dan ook raadgevend is en de gemeenteraad van de uitkomst kan afwijken, is het staand beleid om de uitkomst te respecteren¨ (met opkomstpercentage > 30 %)
  Dat is helemaal geen staand beleid hoor: denk even aan het RGL-referendum waarvan de uitslag volkomen werd genegeerd en zelfs de SP destijds uit het toenmalige college stapte.

  referendum of niet : de gemeenteraad beslist.
  .

  citaat:¨Een meerderheid vindt afwijken van de Leidse hoogbouwvisie (hoger dan 70 meter) geen probleem.¨
  https://sleutelstad.nl/2019/03/08/royale-raadsmeerderheid-voor-uitgangspunten-de-spijker/
  De verwachting is dus dat die toren er gewoon komt ongeacht de referendumuitslag als er al een referendum met voldoende opkomst zou komen. En de referendumkosten: die betalen diegenen die zo graag een referendum willen organiseren maar mooi zelf.

   • Een Leids burger op

    Nee Chris, het is blijkbaar een hardnekkig misverstand dat die RGL er uiteindelijk niet gekomen zou zijn omdat de toenmalige Leidse gemeenteraad de referendumuitslag zo graag wilde respecteren. Volgens mij is het anders gegaan.
    .
    Citaat:¨SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen(in 2007 na de referendumuitslag): “Wij zijn volksvertegenwoordigers, wij zijn gekozen om de belangen van de inwoners van Leiden te verdedigen. En die willen duidelijk geen RijnGouweLijn door Leiden. Dat onze college-partners er nu voor kiezen om ondanks de uitslag van het referendum tóch mee te werken aan de RGL, is echt diep teleurstellend.
    https://sleutelstad.nl/2007/10/09/sp-stapt-uit-leids-college/

    Het toenmalige college koos er dus voor om na de referendumuitslag tegen de referendumuitslag in toch mee te werken aan een RGL (via het trace Hooigracht-Langegracht). Dat negeren van de referendumuitslag en een andere interpretatie daar aan geven door het toenmalige college leidde dus tot het vertrek van de SP uit het college toen die, mijns inziens terecht , daarmee niet akkoord kon gaan.
    .
    Dat die RGL er uiteindelijk niet gekomen is komt niet omdat de provincie ZH de referendumuislag zo graag wilde respecteren – eerder had die notabene al gedreigd met ¨doorzettingsmacht¨ – maar, volgens mij, vanwege financiele reden: het begon tot de provincie door te dringen dat EN die RGL EN goed ander openbaar vervoer (o.a. busverbindingen ) niet allebei tegelijkertijd kon. Toen moest er dus gekozen worden waarbij men voor het laatste heeft gekozen.

 4. WIm de Leeuw op

  Ik zou graag een aanvulling zien op onze democratische regels. Wie – al dan niet uit NIMBY-motieven – aanstuurt op een referendum en vervolgens alsnog bakzeil haalt,die krijgt de rekening gepresenteerd van het referendum. Een prachtige variant op ‘de vervuiler betaalt’.

 5. Zonde van het geld en de moeite. Gewoon bouwen die toren. Leiden is geen Rotterdam, veel teveel zeikerds hier

 6. Een inwoner van Leiden op

  @Iemand: Omwonenden zijn niet tegen het bouwen van woningen aldaar, maar tegen veel te hoge torenflats. Die de gemeente dan maar in uw achtertuin moet zetten. Dan zult u vast een andere mening hebben.

  • ook een Leienaar! op

   Komen die torenflats dan in uw achtertuin? Ik dacht het niet. Worden mooi ingepast en zijn hard nodig. En wat is te hoog?Allemaal goedkope stemmingmakerij. Alle collegepartijen hebben in de aanloop naar de verkiezingen te kennen gegeven te willen bouwen. De kiezer krijgt wat hij/zij wil. De voorstanders van een referendum verkrachten de democratie. De meeste Leidenaren zien deze flats graag komen. Dat referendum zie ik met vertrouwen tegemoet, maar wat een ten onrechte weggegooid geld.

 7. Geert Crielaard

  De werkelijke prijs voor democratie.
  Als er slecht geparticipeerd kan worden, zoeken burgers andere mogelijkheden. En die biedt onze democratie aan in de vorm van een referendum.
  Eigenlijk meten we trots zijn dat de democratie ons deze mogelijkheden biedt.

  • Een Leids burger op

   Aan een referendumuitslag waaraan de (gemeentelijke) politiek zich niet hoeft te houden omdat het referendum slechts raadgevend is en dus niet bindend heeft de burger niets. Dat is slechts schijndemocratie.

 8. Geboren en getogen Leidenaar op

  Wat een kansloze discussie weer dit!! Steek dat geld in een 333 meter ijsbaan ipv een referendum voor zoiets onbenulligs! Leiden is geen openluchtmuseum en ik hoop ook echt dat de gemeente Leiden dit fantastische plan gewoon doorgang laat geven! Mensen doen alsof ze de torens op de Beestenmarkt of de Garenmarkt willen bouwen wat een gemiep zeg! Dit is 1 van de weinige locaties in Leiden waar het kan en waar het zeker niet zal misstaan, en waar hebben we het over 115 meter! Het word geen 500 meter plus gebouw! Gemeente Leiden laat u aub niet constant beïnvloeden door mensen die proberen om de stad terug naar de middeleeuwen te transformeren! Binnen de Singels moet het max 30 meter zijn maar laat het daarbuiten nou gewoon eens met de tijd mee gaan! Als je de kaart van Leiden bekijkt met het aan elkaar vast gebouwde stedelijk gebied van Leiden waar je op zijn minst Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten en Zoeterwoude toe kunt rekenen dan zie je gewoon 1 grote stad die kwa inwoners en oppervlakte van niet onder doet voor Eindhoven Tilburg of Groningen! 200.000 inwoners, het wordt tijd dat de Gemeente Leiden gaat inzetten op volledige annexatie van deze randgemeenten en het volwaardige stadsdelen worden, misschien dat we dan als stad onze regio functie kunnen behouden en we geen voorstad van Katwijk of Alphen ad Rijn worden want zelfs de Universiteit ontvlucht de gemeente richting Den Haag omdat er hier geen uitbreidings mogelijkheden meer zijn! Het is 2 voor 12!!

 9. Een inwoner van Leiden op

  Binnen de singels moeten ze ook eens ophouden met bouwen behalve als het om bouwen gaat op plekken waar al huizen of flats staan die vernieuwd moeten worden. Maar dan gewoon zelfde soort huizen of flats ervoor terug met zelfde hoogte die er was.

  • ook een Leienaar! op

   Waarom zo vast houden aan dezelfde hoogte? Kijk naar de Burcht en de Hooglandse Kerk: deze steken met kop en schouders boven veel bebouwing iuit, zeker in de tijd dat ze werden gebouwd. Hoogbouw hoort bij Leiden. De vml. toren van de Pieterskerk was tot ver op zee te zien.

 10. Een inwoner van Leiden op

  Nogal een verschil…Hooglandse kerk en de burcht passen in het mooie oude leidse centrum. Lelijke torenflats niet. En kijk eens hoe lelijk de Lakenhal oogt tussen al die mooie oude huizen.

  • Een echte Leidenaar op

   Kijk nog eens beter en kijk om u heen. Het ontwerp staat er in het echt mooier bij dan indertijd op de “artist impression”. De echte lelijkheid rond de Lammermarkt is het “groene” park (lees: een kale vlakte, wat een armoedig aanzicht) en het appartementencomplex schuin t.o. de achterzijde van de Lakenhal. Torenflats hoeven niet lelijk te zijn. De makke van ons stadsbestuur is dat het geen eisen stelt m.b.t. architectuur. Kijk naar Rotterdam en andere steden hoe hoogbouw bijdraagt aan levendigheid, leefbaarheid én een herkenbare identiteit van de stad. In Leiden wordt er gerommeld in de marge. Met als schaduwkant dat allerlei rommelbouwers hier hun slag mogen slaan.

 11. Een inwoner van Leiden op

  @EEN ECHTE LEIDENAAR: Lakenhal mooi? Torenflats mooi? Misschien in een hele nieuwe stad maar niet in Leiden. Ach tja, we zullen het er maar op houden dat smaken verschillen.

 12. Ik vraag me af welk deel van deLeidse bevolking hier wordt vertegenwoordigd, door deze ‘volksvertegenwoordigers’. Als er een referendum komt, (waarom moet dat 450K kosten, ik regel het voor 60% van de kosten) staat vast dat de Leidenaar goed kiest. ‘The wisdom of the crowd.’ Kijk maar naar de RGL. Dat was ook al helemaal voorgekonkeld door democraat Pechtold, die ook snel zijn carrière elders ging vormgeven. En ons in Leiden met een onzinnige overbodige trambaan achterlatend. En dat ondanks de 70% tegenstemmers. Is dat de Leidse d€mocrati€ ?. Ja als ze je stem nodig hebben dan willen ze naar je luisteren. Maar beslissen doen ze naar eigen goeddunken, zonder oog te hebben voor de effecten die dit op de Leidenaar heeft. Ik woon er zelf niet maar ik hoop voor de omwonenden dat dit achterlijke plan de prullenbak ingaat . Daar hoort het thuis.

 13. Ik vraag me af welk deel van deLeidse bevolking hier wordt vertegenwoordigd, door deze ‘volksvertegenwoordigers’. Als er een referendum komt, (waarom moet dat 450K kosten, ik regel het voor 60% van de kosten) staat vast dat de Leidenaar goed kiest. ‘The wisdom of the crowd.’ Kijk maar naar de RGL. Dat was ook al helemaal voorgekonkeld door democraat Pechtold, die ook snel zijn carrière elders ging vormgeven. En ons in Leiden met een onzinnige overbodige trambaan achterlatend. En dat ondanks de 70% tegenstemmers. Is dat de Leidse d€mocrati€ ?. Ja als ze je stem nodig hebben dan willen ze naar je luisteren. Maar beslissen doen ze naar eigen goeddunken, zonder oog te hebben voor de effecten die dit op de Leidenaar heeft. Ik woon er zelf niet maar ik hoop voor de omwonenden dat dit achterlijke plan de prullenbak ingaat . Daar hoort het thuis.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline