Cultuurwethouder wil homokunstwerk in plaats van gaybra

24

De Leidse wethouder Yvonne van Delft gaat geen nieuw regenboogzebrapad meer aan laten leggen in de Sleutelstad. “Een gaybra staat niet in de wegenverkeerswet en dat leidt tot allerlei discussies en daar had ik geen zin in”, zegt de cultuurwethouder die via het Lucas van Leydenfonds voor kunst in de openbare ruimte wil bewerkstelligen dat er minimaal één kunstwerk in de stad wordt geweid aan inclusiviteit. “Dat kan dan een leuke ontmoetingsplek worden”, zegt Van Delft die de plannen voor de concrete werkwijze van het fonds deze maand naar de raad stuurt.

Chris de Waard in gesprek met cultuurwethouder Yvonne van Delft over een kunstwerk in het teken van inclusiviteit.

Hoe het ‘roze kunstwerk’ eruit gaat zien, dat wil Van Delft vooral aan de kunstenaar die het gaat maken, overlaten. Wie dat wordt is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat via het Lucas van Leydenfonds vier jaar lang opdrachten kunnen worden gegeven aan kunstenaars. Een jury bepaalt vervolgens welke plannen gehonoreerd worden. Voor het fonds is in totaal een miljoen euro beschikbaar.

Leiden had de afgelopen jaren twee keer een gaybra, maar die waren allebei van tijdelijke aard, omdat ze op straten werden geschilderd die op de schop zouden gaan. De eerste werd in oktober 2015 aangebracht op de Nieuwe Beestenmarkt. een jaar later werd het door studenten van een Quintus-dispuut overgeschilderd. Dat verhaal kende uiteindelijk een goede afloop. De daders organiseerden samen met COC Leiden een symposium over diversiteit en borrelen nu geregeld bij het COC aan de Langegracht.

Nadat de gaybra in 2017 verdween toen de Nieuwe Beestenmarkt opnieuw werd ingericht, werd op de 2e Binnenvestgracht een nieuwe plek gevonden. Op Coming Out Dag werd het nieuwe regenboogzebrapad onthuld, maar na enkele maanden vielen de kleurige oversteekstrepen in januari vorig jaar al ten prooi aan de graafmachines toen ook daar de straat opnieuw werd ingericht.

Delen

24 reacties

  • Michel van den Hout

   Anne de Hoog dat je de grondwet en dus ook mensenrechten respecteert is vanzelfsprekend. Maar als er een standbeeld moet komen om je mening/standpunt te uiten is een ander verhaal. Waar is het eind dan?

  • Tamara Veldman

   Inclusiviteit als standpunt ten opzichte van buitensluiten?
   Bedoeling is om inclusiviteit te benadrukken, iets wat nog steeds nodig is. Dat is dus niet een politieke mening maar één van de kernwaarden van onze maatschappij.

   • Ongeacht of je het oké of niet oké vindt kan een afwijkende vorm van sexuele omgang met elkaar natuurlijk nooit een kernwaarde van een maatschappij zijn. U spreekt nonsens

    • Naar mijn mening is de wethouder onduidelijk, door enerzijds te spreken over een kunstwerk dat inclusiviteit positief duidt, maar anderzijds toch de indruk wekken dat het alleen om een positieve verbeelding van variatie in seksuele praktijken gaat (om het eens anders te zeggen).
     .
     Tamara Veldman benoemt alleen het eerste. Dan heeft ze gelijk: het positief verbeelden ervan komt neer op verbeelding van het non-discriminatiebeginsel. Dat raakt discriminatie op het hele rijtje: leeftijd, sekse/gender, etniciteit, seksuele voorkeur, meer of minder volledig functionerend lichaam, en ik vergeet er mogelijk nog een.
     .
     Uw reactie doet denken aan een vervelend soort mannelijkheid: de grote bek, het meteen maar “onzin” schreeuwen, en die grove bek willen verkopen als rauwe eerlijkheid en gebrek aan kapsones, ‘Johan Derksen’-stijl, de voetbalkantine. Dat vind ik jammer.
     .
     Zakelijk gezien belicht u slechts het ‘anderzijds’ van de beperkte opvatting van de doelstelling van het kunstwerk als ‘LHBT-positief’.
     .
     Mijns inziens zou Van Delft moeten nadenken over wat ze wil. Maar ik vermoed dat COC Leiden haar wil houden aan de beperkte opvatting van de opdracht voor het beoogd kunstwerk, bijvoorbeeld omdat het past bij Leiden als regenbooggemeente (zie ook https://sleutelstad.nl/2018/04/19/coc-wil-lhbti-paragraaf-in-college-akkoord-gemeenten/), zonder daarmee tegen inclusiviteit in de meest ruime zin te zijn – maar even niet in dat kunstwerk.

  • Michel van den Hout

   Als we zo gaan denken kan je heel het vd werfpark wel vol gaan zetten met standbeelden! Bij jou is t blijkbaar zwart wit. Wie zegt dat iemand met een andere geaardheid buitengesloten wordt? Bij mij in mijn omgeving niet en voor diegene die dat wel worden…zoveel mensen worden buitengesloten in de samenleving. Ga leven en maak je niet druk over wat anderen over je denken zou ik zeggen.

 1. Walter de Bruijn

  Geen geld voor een stichting die leidenaren helpt die onder het sociaal minimum moeten leven .. maar wel geld voor een kunstwerk om een klein groepje reetridders tevreden te stellen ….

  • Vermoeiend hoe mensen als u maar niet doorzien hoe ze ‘sociaal medegevoel’ misbruiken ter maskering van anti-homo-sentiment. Immers (gaap), ‘reetridders’ is ongevraagd vervelend woord en (gaap gaap) aan zoveel dingen wordt geld besteed i.p.v. aan ‘Leiden Helpt’ maar u begint alleen hier over.
   .
   De gemeente zou terug kunnen kankeren over de buitensporig hoge uitgaven van burgers in ook arme wijken aan vuurwerk met oud en nieuw, en aan drank in het algemeen. Als iedereen 5 procent daarvan aan ‘Leiden Helpt’ zou geven, zou het probleem allang opgelost zijn.
   Maar de gemeente is een onpersoonlijke meneer of mevrouw en doet zoiets niet. Stront poepen is meer iets voor Walter de Bruijn en ander bruine rakkers.

 2. Ik ben voor iedereen ondanks wat je geaardheid ook is .gaybra vondt ik super aktie maar ben eigenlijk doe maar normaal doen.we al gek genoeg.

 3. Gaybra is echt iets van deugmensen…… Nooit begrepen hoe een symbool waar constant overheen gelopen en gereden wordt een emancipatoir symbool kan zijn…… Als ik homo was (en dat ben ik) dan zou ik me zo gauw mogelijk willen (laten) bevrijden van dit soort gelijkheidsgeknutsel.

 4. Een Leids burger op

  Zoals Walter al terecht spottend opmerkte is zo´n beeld of kunstwerk alleen maar bedoeld ¨ om een klein groepje reetridders tevreden te stellen.¨ Hoewel heteroseksualiteit (gelukkig nog steeds) DE Norm is is homoseksualiteit bij veel beroepen gewoon geaccepteerd. Maar mensen hebben ook het recht om homoseksualiteit e.d. af te keuren. Die mogelijkheid is nu juist een van de kernwaarden.
  .

  Het is helemaal niet nodig en onwenselijk dat er speciaal voor homo´s een kunstwerk|beeld komt. (en eerder al een gaybrapad). Andere groeperingen krigen ook niet een symbolisch zebrapad of een beeld|kunstwerk. Het riekt naar voorkeursbehandeling voor homo´s die zich achtergesteld voelen.
  .

  Bovendien zal het de door de homobeweging zo gewenste acceptatie van homo´s ook niet bevorderen. Inclusiviteit zal door zo´ń kunstwerk echt niet bevorderd worden, homo´s worden echt niet opeens vriendelijker bejegend en uitsluiting, voorzover daarvan al sprake zou zijn, zal daardoor opeens niet minder worden. Weggegooid geld dus dat nuttiger besteed kan worden.
  .

  Maar ALS er dan toch perse een kunstwerk moet komen maak er dan maar een grote roze kast van zodat al die homo´s weer netjes terug de kast in kunnen. 🙂

  • Afgezien van beschaving is ook denken niet uw sterkste punt. Gevolg is dat uw vooroordelen lelijk door uw quasi-redenaties (u poneert vooral van alles) heen schemeren. Het kan ook zijn dat u niet goed weet wat u eigenlijk vindt, wat u het schrijven niet belet.
   .
   Beide mogelijkheden geven weinig hoop op een zinnige reactie. Maar in een poging uw bevooroordeeldheid in het volle daglicht te zetten (uit de stinkkelder te halen) of u tot dusver ontbrekende argumenten bij stelligheden te ontlokken:
   1. Om welke reden zouden ‘homo’s’ terug in de kast moeten als zij dat zelf niet willen?
   2. Vindt u mensen die openlijk homoseksueel zijn ‘vies’? Immers, u schrijft dat ‘terug in de kast’ ‘netjes’ zou zijn
   3. Sinds wanneer voelen mensen zich seksueel aangetrokken tot mensen van een ander gender “omdat het hoort”? U schrijft immers dat heteroseksualiteit “de norm” is, geen natuurlijk gegeven maar iets dat mensen hoog houden, norm die ook zou kunnen veranderen (“gelukkig nog steeds” niet het geval, schrijft u)
   4. Als mensen samen normen bepalen, wat is er dan precies op tegen wanneer ze samen normen aanpassen? Anders gezegd, wat hebt u precies op homoseksualiteit tegen, dat u het liever geen norm wil laten zijn?
   5. U lijkt te menen dat homoseksualiteit maatschappelijk opgelegd kan worden, net zoals heteroseksualiteit momenteel “DE norm” zou zijn. Gelooft u dat werkelijk? Is heteroseksualiteit net zoiets als rechts rijden in het verkeer? Zo ja, wat is dan zo verheven aan uw heteroseksualiteit? Als het alleen maar aangeleerd en afspraak is, een gevolgde norm, zou u even goed homoseksueel kunnen worden, indien de maatschappelijke wind anders waait en “homo” “DE nieuwe norm” wordt. Dan zou u stelligheden beamen over vieze “pisbuisomvamers” of “plasgootbesproeiers” (“spot”).

   • Een Leids burger op

    Nee logisch nadenken en proberen te begrijpen wat de essentie was van mijn betoog is is zeker niet het sterkste punt van Comment en een zinnige reactie al helemaal niet. Ik heb niets op homoseksualiteit tegen maar heb slechts trachten uit te leggen waarom een homokunstwerk niet nodig is sufferd.

    • Meer poneren van van alles.
     .
     Het vervelende van vooroordelen is dat men ze soms niet-beseft koestert. U lijkt daarvan in dit geval voorbeeld.
     .
     U meent en claimt slechts u uit te spreken tegen een homo-kunstwerk. Net zo claimt u dat “reetridders” te billijken spot van een hetero jegens homoseksuelen (vermeend: een klein groepje) zou zijn en niets tendentieus heeft.
     .
     Ik heb de tendentieuze en bevooroordeelde kanten in uw stelligheden naar voren gehaald door u er vragen over te stellen. Mocht er rede in de stelligheden verborgen zitten, dan kunt u die aan het daglicht blootstellen.
     .
     U duikt. Waarom heteroseksualiteit “gelukkig” de norm is en waarom homoseksuelen “terug” de kast in zouden moeten en dat “netjes” zou zijn weigert u de lezer uit te leggen.
     .
     Nu staat achter die laatste bewering weer zo een onheilspellend emoticon, disclaimer voor alle verantwoordelijkheid. Dit zou humor/spot zijn, zo bedoeld in elk geval. Het mag om die reden niet bevraagd worden op vooroordelen, of zo.
     .
     Nu kan ik een smerige mop op googelen, die van een zo sterke haat jegens groep X getuigt dat uw maag ervan omkeert, en u dan vragen of die ook onder (onschuldige) “humor/spot” valt. Maar dan poneert u vast weer van alles. Bijvoorbeeld dat die grap wel abject is maar uw humor niet en niet getuigt van vooroordelen waarover dan ook.

     • Een Leids burger op

      Nergens is gezegd dat homosexuelen terug in de kast zouden moeten wel dat ze terug in de kast zouden kunnen.(als grap)
      .
      Comment moet eens afleren om woorden van anderen te verdraaien. Dan is geen zinnige discussie mogelijk.
      Daarom ga ik daar ook niet op in.
      .
      Of men het nu leuk vindt of niet homoseksualiteit is een afwijkende vorm van seksuele omgang. t.o.v. de algemeen gangbare heteroseksuele omgang. Met de woorden ¨gelukkig¨ en ¨netjes¨ heb ik slechts mijn eigen voorkeur uitgesproken.

      Ik heb zelf niets op homoseksuelen tegen maar heb slechts opgemerkt dat mensen ook het recht hebben om homoseksualiteit af te keuren en dat dus acceptatie van een afwijkende vorm niet vanzelfsprekend is.
      .
      Maar de goedbegrijpende lezer had allang gezien dat de essentie van mijn betoog ging over het punt waarom een homokunstwerk, mijns inziens, niet nodig is. Dat heeft niets te maken met vermeende vooroordelen over homo´s.
      https://sleutelstad.nl/2019/02/01/cultuurwethouder-wil-homokunstwerk-in-plaats-van-gaybra/#comment-286175

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline