VVD Leiden eist afbouwplan bed-bad-broodvoorziening

30

De rijksoverheid heeft overeenstemming bereikt met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven over een pilot van drie jaar voor Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Als de proef succesvol is, komen er later nog maximaal drie gemeenten bij.

Die vijf tot acht landelijke opvangcentra, de LVV’s, worden gezamenlijk door het rijk, de betrokken gemeenten en Europese fondsen gefinancierd. Het gaat uiteindelijk om 1500 opvangplaatsen. Ongedocumenteerde vluchtelingen zonder verblijfsstatus mogen dan uitsluitend in die LVV’s worden opgevangen. Lokale bed-bad-broodvoorzieningen moeten dan sluiten.

Nu duidelijk is hoe de opvang van vluchtelingen in Nederland er uit gaat zien, wil het Leidse VVD-raadslid Alyssa Voorwald van wethouder Marleen Damen weten hoe en per wanneer de gemeente Leiden de opvang aan het Maansteenpad gaat afbouwen. Volgens de nieuwe afspraken mag alleen kortstondige lokale noodopvang openblijven, maar dat is dan wel op kosten van de gemeenten zelf.

Leiden vangt tegen de zin van het rijk al jaren vluchtelingen op via de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV). De afgelopen maanden boog de Leidse raad zich al enkele malen over de kosten van de opvang in Leiden. Die drukken steeds zwaarder op de Leidse begroting, omdat het rijk de bijdrage, 180.000 euro per jaar, heeft gestopt. Ook is de beveiliging na enkele incidenten opgevoerd en ook dat kost de gemeente fors meer. Zo’n 75.000 euro per jaar.

Wethouder Damen is in gesprek met STUV om te kijken of de beveiliging kan worden afgeschaald, maar STUV voelt daar niet voor. Voorzitter Henk Boting vreest in dat geval voor de veiligheid van zijn medewerkers. “Ook als VVD maken we ons daar ernstig zorgen over,” zegt Voorwald. “Daarom willen we dat de wethouder zo snel mogelijk met een plan komt om de bed-, bad- en broodvoorziening af te bouwen”.

De VVD wil ook meer inzicht in het functioneren van de opvang in de Mors. Zo vraagt de partij hoeveel uitgeprocedeerden worden er op dit moment worden opgevangen in de Leidse bed-, bad- en broodvoorziening en ook of het college hen nu actief gaat verwijzen naar de vijf aangewezen pilotgemeenten. Ook vraagt de partij om een overzicht van de in- en uitstroom en de bestemming van de vertrokken vluchtelingen over de jaren 2016, 2017 en 2018.

Delen

30 reacties

 1. Je kan weer merken, dat de verkiezingen in aantocht zijn…Meer zeg ik er maar niet over, want voor de rest zie je hier nooit VVDers in de wijk bij onderwerpen die er wel toe doen.

 2. Johan van der Blom

  Zorg eerst maar voor die mensen die elke week bij de voedselbank staan en de oudjes die door de bezuinigen met een luier om zitten omdat er geen tijd ( geld ) is om ze naar de wc te brengen .
  Geen stuiver naar uitgeprocedeerde parasieten geef ze een enkele reis naar t land van herkomst

 3. Een Leids burger op

  Met verkiezingen heeft dit, mijns inziens, niets te maken. De VVD heeft al jaren dit standpunt en ook dit onderwerp doet er toe. Bovendien zijn de landelijke opvangcentra nu bekend. Ook is het wel eens goed te weten hoe (in)effectief die opvang is: werkt de uitgeprocedeerde illegaal voldoende mee of is er alleen maar sprake van opvang zonder terugkeer.
  Zie verder:https://sleutelstad.nl/2018/09/03/wat-wordt-het-lot-van-de-bed-bad-broodvoorziening-in-leiden/#comment-278180

 4. Froukje Tiedema

  Ik denk dat we beter de parasieten van de VVD kunnen uitmelken ipv dat we bij de minst bedeelden altijd alles proberen weg te halen. Kennelijk begrijpen mensen het principe verdeel en heers niet!

 5. Kan dit niet gewoon betaald worden van de 50% (!) verhoging van de BTW op eerste levenbehoeften, die de VVD voor ons voor 2019 geregeld heeft? Geheel in lijn met het fiscaal beleid van de VVD de afgelopen 100 jaar natuurlijk. En is is ook nog jaarlijks 2 miljard over die Rutte voor buitenlanders georganiseerd had, maar waar hij eens een keer niet lachend mee weg kwam. Misschien kan een klein deel alsnog bij deze mensen terecht komen. Of zijn dat weer andere buitenlanders, dat is me niet geheel duidelijk.

  • Eus de Watergeus op

   Je snapt het volgens mij niet helemaal. Er komen landelijke voorzieningen voor documentloze uitgeprocedeerde asielzoekers. De Leidse BBB-voorziening kan dus worden opgedoekt waarbij moet worden voorkomen dat de doelgroep in de illegaliteit verdwijnt. Er hoeft geen geld bij.

 6. Louk Rademaker

  Wow, ik vind het schokkend dat blijkbaar 75.000 euro nodig is om mensen te beschermen die alleen maar andere kwetsbare mensen helpen. Laat de VVD zich daar druk om maken! Zij waren toch de partij van het aanpakken van gewelddadige criminelen? Blijkbaar geven ze hier liever toe aan terroriserende idioten!

  • Een Leids burger op

   Daar maakt de VVD zich OOK zorgen over Louk.
   Citaat uit de berichtgeving: Ook als VVD maken we ons daar ernstig zorgen over,” zegt Voorwald.
   .
   En zoals ik al eerder zei:. Het feit dat er (extra) hoge beveiligingskosten noodzakelijk zijn duidt natuurlijk niet op incidenteel onaangepast gedrag(daarvoor belt men de politie) maar op structureel onaangepast gedrag bij deze groep uitrgeprocedeerde illegalen.

   • Gerard van der Veer op

    Het feit dat iemand vooroordelen over ongedocumenteerden verspreidt en daarna herhaalt, maakt ze niet waar.
    *
    In haar brief van 13 juni 2018 aan de Commissie Onderwijs & Samenleving licht wethouder de oorzaak van de toegenomen beveiligingskosten bij de BBB van STUV toe: “Ook overdag waren af en toe incídenten met name tijdens het inloopspreekuur. Soms accepteert men lastig dat er geen recht is op opvang, bijvoorbeeld door het ontbreken van Leidse binding.”
    https://leiden.notubiz.nl/document/6671450/1#search=%22211811266077%22
    *
    Voor wie dingen pas snappen als ze uitgespeld worden:
    (a) er is niet sprake van structureel onaangepast gedrag bij de (overigens ook wisselende) bewoners van de BBB van STUV
    (b) het gaat om mensen die een plek wordt geweigerd
    (c) de wethouder meldt “af en toe incidenten”

    • Een Leids burger op

     Daar is Gerard weer met zijn Commenterende amnestieuze lichtveerdige vooroordelen.
     .
     De goed verstaander heeft allang begrepen dat voor een ¨paar incidenten¨ geen hoge beveiligingskosten nodig zouden zijn. Immers voor een paar incidenten kan men, zoals gezegd, de politie bellen en zou geen beveiliging nodig moeten zijn. Het feit dat die beveiliging wel nodig is zou juist te denken moeten geven. De oorzaak ligt duidelijk bij de aanzuigende werking die van die BBBB uitgaat. Ook onzorgvuldig gedrag (brand uitgebroken in een rookcabine bij die BBB-opvang) enz., enz. enz….

     ¨Doordat zich met enige regelmaat incidenten voordeden met vluchtelingen die niet wilden accepteren dat ze geen recht op verblijf hadden, werd al in 2016 overgeschakeld naar 24-uurs beveiliging van de BBB-voorziening. Dat kostte de gemeente uiteindelijk een slordige 80.000 euro extra (van 245.000 euro naar 325.000 euro).¨
     https://sleutelstad.nl/2018/06/15/leidse-bed-bad-broodvoorziening-wordt-mogelijk-landelijke-vreemdelingenvoorziening/
     .
     regelmatig incidenten is natuurlijk een tegenstrijdigheid. Voor incidenten kan men de politie bellen Vooral dat met ¨enige regelmaat¨ duidt op een structurele oorzaak ( niet worden toegelaten en niet willen accepteren dat men geen recht heeft op verblijf = onaangepast gedrag dus)
     Ook dhr. Boting van STUV wil niet met minder beveiliging zoals Damen (van de PvdA) voorstelt. De schrik zit er blijkbaar goed in. Een reden temeer om die BBBb-opvang daar snel dicht te gooien.

 7. Wat mij betreft worden die VVD’ers in deze opvang gezet en gevoederd met brood met spijkers en een kop zout water. Hun roofridder Rutte en zijn grootkapitaal vrinden hebben de toon in dit land gezet. Zelfs de eigen Nederlanders tellen niet meer mee om de hongerige multinationals, tbtf banken en hun CEO’s te vertroetelen.
  Vergeet niet dat de rücksichtlose steun van de oorlogzuchtige VVD (en CDA) neoliberalen aan de imperialistische krachten in het V.K. en de V.S. mede de oorzaak is geweest van de massale immigratie vanuit het Midden Oosten en Noord Afrika naar onze gewesten.
  Het begon eigenlijk allemaal bij de invasie van American Boots op Arabische bodem in 1990. De pas overleden Bush Senior moest zonodig ingrijpen in 1990 in een lokale twist tussen Irak en een provinciaal staatje met wat olie in het zand. Zijn omhooggevallen zoontje Jr. deed er nog een schepje op vanaf 2003. Daarna Lybië, Syrië… De enorme puinhoop die de anglosaksen en hun marionetten in West Europa achterlieten heeft een volksverhuizing en het nodige terrorisme teweeggebracht. In het Midden Oosten en Noord Afrika is nauwelijk infrastructuur en hoop voor de achterblijvers van de z.g. War On Terror, Nation Building en Regime Change. Ook in Leiden ondervinden daarvan nog steeds de gevolgen. Een beetje meer hartelijkheid naar deze weliswaar uitgeprocedeerde verschoppelingen kan geen kwaad. Economische vluchteling of niet. En voor de verontwaardigde Nederlanders die zich achtergesteld voelen. Kijk eens naar onze regenten in Den Haag die meer met zichzelf en de lucratieve banencarroussel bezig zijn dan het welzijn van u en uw gezin. Laten we als Leidenaren als vanouds de vluchtelingen vanuit een ander perspectief bekijken dan een partij die uitblinkt in het schenden van de nodige integriteitsnormen die dit land rijk is.

  • Eus de Watergeus op

   Ach natuurlijk want het Midden-Oosten was een toonbeeld van beschaving totdat onze bondgenoten er voet aan land zetten. Kom op zeg. Het verschil sindsdien is dat de feodale tribale volkjes in die regio niet meer alleen elkaar de strot afsnijden maar nu hun grenzen verleggen. Het VK en de VS hebben hun leven op het spel gezet voor onze vrijheid in de wereldoorlogen.

  • Een Leids burger op

   Het gaat hier niet om vluchtelingen(statushouders) maar om uitgeprocedeerde illegalen. Je kunt niet iedereen hier maar willen opvangen, zeker niet nu er landelijke opvangcentra zijn.
   Het uiteindelijke doel moet uitzetting zijn.voor deze groep.
   Leiden moet een stad van echte vluchtelingen blijven, niet van uitgeprocedeerde illegalen.

  • Een Leids burger op

   Inderdaad Rick, het aantal uitgeprocedeerde illegalen zal dan alleen maar nog verder toenemen en denk maar niet dat er ook maar 1 teruggaat naar Marrakech ondanks alle ¨mooie¨ woorden en niet bindende beloften in dat migratiepact. Nein, wir schaffen das gar nicht. 🙂

 8. Is er recentelijk al niet een wethouder afgetreden vanwege grove overschrijdingen van het budget bestemd voor “Nieuwe Nederlanders” en dergelijke?

   • Eus de Watergeus op

    Ik maak toch wat bezwaar tegen de formulering “illegalen die hun paspoort weggooien worden beloond…”. De situatie is verre van ideaal. Ben ik het mee eens. Uitgeprocedeerd betekent retour land van herkomst maar dat lukt in niet altijd, bijvoorbeeld omdat de persoon en/of het land van herkomst niet meewerkt. Er wordt in die gevallen sobere opvang geboden. De overgang van stedelijke naar landelijke opvang verandert niet wezenlijk de aanpak.
    Heb je dan een beter idee?

    • Een Leids burger op

     Zonder paspoort zal een land niet snel geneigd zijn de betreffende persoon terug te nemen. Dat weten afgewezen asielzoekers ook donders goed. Afgewezen asielzoekers doen er echt alles aan om terugkeer naar het land van herkomst te belemmeren. Denk ook aan Lillie en Howick bijvoorbeeld. Ook het weggooien of zoekmaken van een paspoort is daar 1 van. Dat en andere tegenwerking moet, mijns inziens, dus niet beloond worden met opvang.
     .
     Zoals reeds eerder in mijn eerdere verwijzing aangegeven- lees dat eens goed- is er voor mensen die echt buiten hun schuld niet terug kunnen de buitenschuldprocedure. Dat daar zo weinig gebruik van kan worden gemaakt komt niet door de strenge regels maar omdat het dan wel BUITEN je eigen schuld moet zijn natuurlijk en dat kan niet als het dus wel je eigen schuld is.
     .
     Ook doen ze er alles aan om de BBBB-opvang binnen te komen en dreigen met messen als ze hun zin niet krijgen. Daarom is zelfs (extra) beveiliging nodig. Soberheid is een relatief begrip. Die zogenaamde ¨soberheid¨”is voor hen ín ieder geval aantrekkelijk genoeg.
     .
     Een strenger beleid in de vorm van bijvoorbeeld een detentiecentrum zal de aanzuigende werking verminderen. Dan wordt het onaantrekkelijker. Ook om naar Nederland te komen.
     .
     Van de landelijke opvangcentra verwacht ik ook geen geweldige resultaten.
     Sancties voor landen die niet meewerken aan terugkeer. De oplossing ligt, mijns inziens, in een strenger beleid en scheiding al direct bij binnenkomst. Selectie aan de poort dus: een strenger toelatingsbeleid waarbij al bijvoorbaat kanslozen (economische asielzoeker) niet meer worden toegelaten. Nu blijft het dweilen met de kraan open.

     • ELB zal en moet gelijk hebben. Dus niet. De situatie IS veel complexer dan deze dolgedraaide xenofoob steeds maar weer voorstelt. BBB heeft een functie en Leiden nam in het verleden zijn verantwoordelijkheid. Geen vluchtelingen/uitgeprocedeerden op straat maar in de opvang. Chapeau!
      De VVD speelt alleen maar in op het populisme van de PVV en FvD om zieltjes te winnen. Want zij is aan de verliezende hand onder Rutte III. Verstandige Leidenaren en politici trappen daar niet in. Punt.

     • Eus de Watergeus op

      Detentiecentrum. Dat was even het antwoord op mijn vraag. Terugkeer naar land van herkomst van uitgeprocedeerde asielzoekers geschiedt in NL zo veel mogelijk op basis van vrijwilligheid en onder begeleiding. Dat gaat veel vaker goed dat je misschien zou verwachten. Tegelijkertijd is er de stok van gedwongen uitzetting achter de deur als deze mensen zich onvoldoende moeite getroosten om e.e.a. te regelen.
      De vraag is even op welk moment zij in jouw optiek als crimineel moeten worden aangemerkt. Uit je verhaal maak ik op dat deze mensen zelf bij binnenkomst al moeten worden gedetineerd, uit voorzorg of als afschrikwekkend voorbeeld. Dat lijkt mij inhumaan. Zelf de BBB-doelgroep is eerder wanhopig dan kwaadaardig. Het vooruitzicht van detentie vergroot alleen maar de kans dat zij in de illegaliteit belanden.

    • Een Leids burger op

     Nou nou (Waterg)EUS, als het allemaal zo goed zou gaan met de uitzetting was er ook geen BBBB-opvang of landelijke opvangcentra nodig hoor…..
     .
     Dat detentiecentrum zou alleen voor afgewezen asielzoekers moeten zijn die niet of onvoldoende meewerken aan hun terugkeer en dus hun terugkeer belemmeren. Juist op het niet meewerken zou een sanctie moeten staan en geen beloning met normale opvang. Daarom vind ik in dat geval een iets minder humane benadering wel geoorloofd is.
     .
     Mensen zijn wanhopig omdat hun aanvraag is afgewezen, ze juist niet terug willen naar het land van herkomst en vervolgens al het mogelijke doen om dat te voorkomen. Het vooruitzicht van detentie en juist strafbaar stellen van illegaliteit zal er toe leiden dat mensen minder gemakkelijk voor Nederland zullen kiezen. Het moet duidelijk zijn:alleen de echte vluchtelingen zijn welkom.
     .
     Maar veel belangrijker is zoals toegelicht selectie aan de poort m.b.t. kansarme economische gelukzoekers. Immers wat er niet in komt hoef je er later ook niet meer uit te zetten. Want nu dreigt een steeds grotere groep illegalen die niet meer uitgezet kan worden. Alleen echte vluchtelingen die bereid zijn zich aan te passen zouden, mijns inziens, moeten worden toegelaten. Anders schaffen wir dass gar nicht.

 9. Een Leids burger op

  Wie goede redenen heeft om tegen een opvang voor uitgeprocedeerde iilegalen te zijn is geen xenofoob hoor theo de dwaze dolgedraaide zeurende rijnlandroute idioot.
  Je mag niet iedereen hier maar opvangen, zeker niet nu er landelijke opvangcentra zijn. Het uiteindelijke doel moet uitzetting zijn.voor deze groep.
  Leiden moet een stad van echte vluchtelingen blijven, niet van uitgeprocedeerde illegalen. Dat heeft dus niets met xenofobie te maken

 10. Last van gewetenswroegingen gezien uw snelle en felle reactie? Helaas was de string niet meer beschikbaar, dus begint u een nieuwe string. Zielig toch! Heeft u de Sleutelstad app op uw iSamPhone continue aan staan? Lichtje brandt, hup reageren. Fijn voor Chris en zijn team, waardeloos voor sommige insprekers hier. Ik overweeg maar eens namens mijzelf en anderen aangifte bij de Leicops te doen vanwege digitale stalking.
  De Rijnlandroute IS inderdaad een idioot project. Lost niets op, de files in en rondom Leiden worden alleen maar erger, het groen is kaalgekapt en de klimaatsaccoorden kunnen de prullenbak in. Autoverslaafd NL en de VVD moeten gewoon veel bewuster omgaan met de mobiliteit, rekeningrijden is een oplossing. Het IS maar dat u het weet. Punt.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline