Leidse raad stemt unaniem in met mega-investering in onderwijshuisvesting

Een slordige 75 miljoen euro. Dat astronomische bedrag trekt Leiden tot 2030 uit voor onderwijshuisvesting. Ongeveer twee keer zoveel als wat de gemeente er van de rijksoverheid voor binnenkrijgt. Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente een plan gemaakt en ook de prioritering is in overleg gemaakt. Daarvoor kreeg onderwijswethouder Dirkse veel lof.

Chris de Waard sprak na afloop van de raadsvergadering met onderwijswethouder Paul Dirkse over het met algemene stemmen aangenomen plan om tot 2030 ruim 75.000.000 euro in onderwijshuisvesting te steken.

Segregatie tegengaan
Zijn Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs (IHP) werd met één belangrijke wijziging door de voltallige gemeenteraad overgenomen. Dat nipt aangenomen amendement (20 stemmen voor en 19 tegen) werd ingediend door GroenLinks-raadslid Marleen Schreuder en roept scholen en de gemeente op om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Schreuder: “Segregatie in het onderwijs is een groot maatschappelijk probleem. Het is belangrijk om kinderen met verschillende achtergronden samen naar school te laten gaan omdat dat hen het beste voorbereid op het functioneren in de huidige en toekomstige samenleving.”

Onderwijspartij D66 steunde het voorstel niet. Niet omdat de partij geen maatregelen wil tegen segregatie, maar de partij wil dat niet ‘via stenen’ bewerkstelligen. Daar steunt het aangenomen voorstel voor een belangrijk deel wel op. Het college wordt erin opgeroepen om scholen die door segregatie sterk groeien een lagere prioritering te geven voor uitbreiding. Ook moet het college er bij de realisatie van de enorme woningbouwopgave, Leiden wil tot 2030 ongeveer 8.500 extra woningen bouwen, zorg voor dragen dat er gemengde wijken ontstaan. Schreuder: “Op die manier wordt woonsegregatie niet meteen ook schoolsegregatie.”

Duurzame en groenere schoolgebouwen
De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in het verduurzamen van schoolgebouwen. Er wordt binnen het IHP gewerkt volgens de BENG-norm. Dat staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Scholen die een stap verder willen gaan kunnen een Green Deal met de gemeente sluiten voor bijvoorbeeld groene gevels en daken en bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarbij verstrekt de gemeente zeer gunstige leningen. Voor die Green Deals is nog zes ton beschikbaar.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline