Wat wordt het lot van de Bed-Bad-Broodvoorziening in Leiden?

16

Wat gaat er gebeuren met de ongeveer dertig inwoners van de Bed-Bad-Broodvoorziening aan het Maansteenpad? De kosten van de beveiliging vallen 80.000 euro hoger uit dan verwacht en de rijksoverheid trekt de subsidie van 180.000 euro terug om de uitgeprocedeerde vluchtelingen voortaan in acht Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen op te vangen. Leiden staat vooralsnog niet op die lijst.

Hoe gaat de politiek om met deze extra kosten? Als het aan de VVD ligt wordt er niet bezuinigd op de beveiliging. “Wij willen dat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd kan worden”, zegt Alyssa Voorwald in Politiek071. “Als op een gegeven moment blijkt dat het echt onbetaalbaar is, dan moet de Bed-Bad-Broodvoorziening dicht.”

In Politiek071 spraken Alyssa Voorwald en Pieter Krol over de Bed-Bad-Broodvoorziening met presentator Lieuwe van Slooten

De Christen Unie is het daar niet mee eens. “Wat je dan krijgt is dat mensen op straat gaan leven en dat heeft gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Zo jaag je de gemeente weer op andere kosten”, reageert Pieter Krol. “Verder biedt de Bed-Bad-Broodvoorziening deze uitgeprocedeerde mensen ook op een bepaalde manier perspectief. Hierin is Leiden een voorbeeld voor de rest van Nederland.” Als het moet is de ChristenUnie zelfs bereid een extra potje met geld open te trekken: “Ik zie het als mijn plicht om dit voor die mensen te regelen.”

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
Als het aan de landelijke politiek ligt gaan de gemeenten voortaan niet meer over deze voorzieningen, maar komen er acht grote Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen. Waar die precies komen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval niet in Leiden. Krol: “Wij willen inspelen op de landelijke trend en kijken of wij als Leiden daar een bijdrage aan kunnen leveren.”

Voorwald is daar geen voorstander van en vindt bovendien dat het terecht is dat de subsidie van 180.000 is ingetrokken: “We ondermijnden namelijk het landelijke beleid.” De vraag is nu of Leiden toch een van die landelijke plekken gaat worden. “Wat ons vooral stoort is dat we daar wel over in gesprek zijn met de staatssecretaris, maar niet met de buurtbewoners”, zegt Voorwald.

Petitie
Het is overigens nog niet precies duidelijk hoeveel mensen in die Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen terecht komen en ook de kosten ervan zijn nog niet precies berekend.  Toch is er al een petitie gestart om de mogelijke komst ervan tegen te gaan. 

Delen

16 reacties

  • Een Leids burger op

   Ja heer Groen, omdat de binnengepamperde uitgeprocedeerde onaangepasten die eigenlijk allang uitgedonderd hadden moeten zijn, zoals te verwachten was, zich alweer niet naar behoren gedragen. Als medewerkers van die Bed,Bad ,Brood en Bieropvang bedreigd worden met messen is beveiliging geen luxe maar dus noodzakelijk.
   .
   Als er al opvang voor dat soort zou moeten komen zou het een uitzetcentrum of vreemdelingendetentie moeten zijn.

   • U bezondigt zich aan dehumaniserend taalgebruik (‘onaangepasten’, ‘dat soort’) en tendentieuze woordkeuze (bijv. ‘binnengepamperd’, ‘bieropvang’). Ontdoet men uw mededeling van deze ontsieringen, dan blijft “Ik ben tegen BBB-opvang” over.

    • Een Leids burger op

     ? Zeur niet zo amnestieus lchtveerdig. De term onaangepasten is nog zacht uitgedrukt voor diegenen die met messen dreigen. Bieropvang en binnenpamperen is een spottende benaming voor een illegalenopvang die eigenlijk het karakter van een uitzetcentrum of vreemdelingendetentie zou moeten hebben.

     • U verdedigt uw tendentieuze woordkeuze als zou het spot zijn. In gewone woorden zou u ermee uitdrukken dat de huidige BBB-opvang niet voldoet en een gevangenis of uitzetcentrum zou moeten zijn.
      Over ‘uitzetcentrum’ valt te twisten. Voorstanders van de Leidse BBB stellen dat de Leidse (en ook Rotterdamse) aanpak meer succes heeft, in het mensen naar vertrek begeleiden, dan het schimmig stoere alternatief dat u bepleit, zonder enig bewijs voor de werkzaamheid ervan aan te voeren.
      Volgens wethouder Damen is zelfs de staatssecretaris van VVD-huize enthousiast over de methodiek. U neemt de mening van andersdenkenden principieel niet serieus, dus ontbreken uw inzichten aangaande deze kwestie.
      Over de kwalificatie ‘spot’ valt te twisten. ‘Bieropvang’ suggereert bijvoorbeeld dat de ongedocumenteerden bij STUV van een alcoholisch natje en droogje worden voorzien. Anderen verkondigen op verwante wijze dat het leven in de gevangenis een verblijf op staatskosten in een hotel is (“TV op de kamer!”). ‘Bieropvang’ drukt meer uit dan dat BBB-opvang vervangen zou moeten worden door detentie. Het maakt stemming.
      Daarnaast generaliseert u opnieuw in uw reactie en betoont zich puritein. Generalisereren: STUV-voorzitter Boting spreekt, in het interview met hem, over 1 STUV-bezoeker van buiten die een stanleymes trok nadat hem een verblijfplek werd geweigerd. Mogelijk vinden ook onder het vlietend bestand van ongeveer 27 STUV-bewoners af en toe incidenten met messen plaats. Nog steeds rechtvaardigt dat niet uw generalisatie. U stelt wat incidenten/uitzonderingen blijven ten onrechte voor alsof de norm/gangbare praktijk.
      Puritein: “De term onaangepasten is nog zacht uitgedrukt voor diegenen die met messen dreigen”. Meent u wat u zegt, en meet u niet met twee maten, dan verklaart u hiermee ook iedere gewone Leidenaar die weleens een ander met een mes heeft gedreigd tot ‘erger dan onaangepast’.
      Bijvoorbeeld de mishandelde vrouw die haar misbruikende echtgenoot in paniek met een aardappelmesje en stekende bewegingen op afstand houdt, al dan niet succesvol. Zulke geschiedenissen komen voor. Context doet er toe, meent met mij menigeen. Die context is in het geval van de STUV-bewoners die van (a) geregeld een traumatische voorgeschiedenis die in het heden parten speelt, zeker waar (b) dat heden er een is waarin betrokkene wordt verteld dat hij of zij geen toekomst heeft in Nederland. U lijkt context van geen waarde te verklaren en ‘met messen dreigen’ op te vatten als teken/uitdrukking van de aanwezigheid van een persoonlijkheid die niet deugt en die u veroordeelt (“erger dan onaangepast”).

      Tot slot lijkt u de overtuiging toegedaan dat wat u ook maar zegt waar is. Zo verklaart u dat ik ‘zeur’ en dan is dat daarmee zo. Het is een manier van denken die tot grote tevredenheid met zichzelf kan leiden, maar onvermijdelijk schipbreuk loopt op de werkelijkheid in de vorm andersdenkenden met hun hinderlijke praatjes.

 1. Deze ilegale ilegalen-opvang wordt gerund door een stichting. Deze stichting draait op subsidie en giften, maar laten we maar zeggen bijna geheel op subsidie van de gemeente Leiden.
  Dankzij de publicatie van de jaarverslagen (daarvoor overigens een dikke BRAVO voor de mensen van die stichting) is mooi na te gaan dat de verhouding subsidie/giften volledig scheef is. Waar de overheid er gemiddeld per jaar meer dan 650.00 pleuri’s instopt, blijven de vrijwillige giften vanuit de bevolking steken op een mager gemiddelde van circa 8000 pleuri’s per jaar.
  Men kan zich dan ook alleen al wat dit betreft afvragen in hoeverre er een werkelijk draagvlak is voor deze ilegale ilegalen-opvang of dat het alleen maar een politiek hebbedingetje is voor hen die graag het geld en rechtvaardigheidsgevoel van anderen willen plunderen.

  • Een Leids burger op

   Men zou toch eigenlijk mogen verwachten dat de salonsocialisten van de Pamperaar van de (uitgeprocedeerde) Allochtoon (=PvdA), de sLinksGroene rakkertjes(GL) en de leden van de CU, die allemaal zo voor die Bed,Bad,Brood en Bieropvang zijn, dan toch wel graag voor de kosten zouden opdraaien…….

   • Inderdaad. Het staat iedereen vrij om met eigen gelden deze stichting en haar doelstellingen te steunen. Dat doen ze dus duidelijk niet. Het blijft smerig spul die socialisten.

  • (1) U had in het neutrale, journalistieke bericht van Van Sloten hierboven kunnen lezen dat de heer Krol zich onder andere beroept op een openbare orde-argument. Dat argument wordt door menig burgemeester van middelgrote en grote steden ingebracht wanneer zij voor een vorm van BBB pleiten. Dat argument is er een van welbegrepen eigenbelang, zoals ook spreekt uit de verwijzing naar de kosten. Het past niet in uw betoog, dat drijft op de gemeenplaats van ‘de linkse hobby’, en die van ‘zich superieur willen voelen door links ten laste van de burger’.

  • (2) Een ander door u gebruikt argument is onder andere bekend van politici die fors willen/wilden bezuinigen op de cultuursector: als de burgers behoefte hebben aan opera, zullen ze wel bereid zijn ervoor te betalen. Zo niet, sluiten die handel. Het is een variant van “Wat moet dat betaald worden van mijn belastingcenten?!”. Ten tijde dat Halbe Zijlstra de kunsten bestierde en zo redeneerde, werd tegen deze argumentatielijn ingebracht, dat mensen die zo redeneren zelden dezelfde argumentatie gebruikten op het moment dat een betaald voetbalclub (weer eens) gered moest worden door miljoenenbijdragen vanuit de gemeente.

  • (3) Uw redenering over STUV is gebaseerd op de misvatting dat STUV aan BBB(B)-begeleiding doet alsof een liefdadigheidsoefening, zoals anderen de vlinderstand willen bevorderen, STUV door de gemeente Leiden genadiglijk van fondsen voorzien. Maar de gemeente steunt STUV:

   (a) vanwege eerder genoemd willen vermijden van een openbare orde probleem, door sommigen aangevuld met andere argumenten, zoals een ondergrens willen bewaken van wat nog een menselijk waardig leven genoemd kan worden (“Wij willen geen mensen die onder bruggen slapen in leiden”)

   (b) omdat de begeleidingsmethodiek van STUV succesvoller is in het mensen naar uitstroom begeleiden dan de methode van tegenstanders van BBB. Ook daarover kunt u lezen in het interview met Krol of in het interview met STUV-voorzitter Boting, te beluisteren op https://sleutelstad.nl/2018/09/03/leiden-nog-niet-op-locatielijst-landelijke-vreemdelingenvoorzieningen/

   Ik vrees echter dat deze argumenten aan dovemansoren gericht zijn. Tegenstanders van BBB zijn op hun manier nogal eens idealist. De gedachte dat ongedocumenteerden uit het Leids stadsbeeld zullen verdwijnen na een of andere rigoreuze ingreep heeft een hoog luchtfietsgehalte.Ook daarover laten Damen en Boting zich uit in hun interviews. In uw geval komt daar de hebbelijkheid bij van uw tegenstanders stropoppen te maken, zoals een pro-BBB-beleid wegzetten als ‘politiek hebbedingetje’ van mensen met kwalijke motieven.

 2. Een Leids burger op

  Principieel is het eigenlijk al verkeerd om uitgeprocedeerde illegalen onderdak te bieden. Ze horen hier immers niet per definitie en hadden allang hier weg moeten zijn.. Asieleisers (de zogenaamde economische ¨vluchtelingen¨) moeten beseffen dat ze niet alleen (opvang)rechten hebben maar ook (opdonderings)plichten als hun aanvraag is afgewezen en er geen beroep meer mogelijk is. Daaraan ontbreekt het nu.
  .
  De huidige lokale BBB-opvang voldoet inderdaad niet en zou vreemdelingendetentie of uitzetcentrum moeten moeten zijn. Toelichting: uitgeprocedeerde illegalen die hun paspoort weggooien om zo verblijf af te dwingen omdat ze dan zo moeilijk uitzetbaar zijn moeten niet beloond worden met BBBB-opvang maar gestraft worden. Voor wie echt buiten eigen schuld niet terug kan is er de buitenschuldprocedure. Bovendien worden met zo´n opvang ook valse verwachtingen geschept dat men toch wel zou mogen blijven.
  .
  Het is ook helemaal niet zo dat lokale opvang tot meer terugkeer(uitzetting) zou leiden.Volgens eerdere berichtgeving van STUV zou maar ongeveer de helft (kunnen) terugkeren.Kortom: het huidige lokale pamperbeleid werkt niet en dus is een hardere aanpak nodig. Nu ligt de prioriteit TEveel bij lokale opvang en niet bij uitzetting.(naar land van herkomst of elders)
  Daarom wil de regering nu juist aparte uitzetcentra|verblijfscentra voor deze illegale uitgeprocedeerden en kan de BBBB-opvang hier gesloten worden.
  .
  Orde probleem als illegalen op straat komen en daar problemen veroorzaken? Voor mensen die zich niet weten te gedragen hebben we in Nederland alreeds een prima opvang al is dat dan wel een ¨opvang¨ met een vrijheidsbeperking. Het huidige lokale opvangpamperbeleid(een soort Bed,Bad,Brood en Bieropvang dus) zorgt ook voor aanzuigende werking waardoor illegalen van elders hier trachten binnen te komen en met messen dreigen als ze hun zin niet krijgen. Een strengere aanpak zal de aanzuigende werking juist verminderen. Het feit dat er (extra) hoge beveiligingskosten noodzakelijk zijn duidt natuurlijk niet op incidenteel onaangepast gedrag(daarvoor belt men de politie) maar op structureel onaangepast gedrag bij deze groep.
  .
  Leiden moet wel een stad van ECHTE vluchtelingen blijven, niet van uitgeprocedeerden.

 3. Eus de Watergeus op

  Is het niet de bedoeling dat de BBB-opvang aan het Maansteenpad op termijn wordt gesloten en dat de opvang van documentlozen landelijk wordt geregeld? Dat zo’n opvang uberhaupt nodig is is voor alle betrokkenen betreurenswaardig maar we kunnen deze mensen toch moeilijk bij Katwijk het land uitzetten. Deze opvang is sober (geen perspectief en al helemaal geen bier) en noodzakelijk. Waarom er een petitie is gestart is mij een raadsel aangezien er geen enkele aanwijzing is dat een van de acht landelijke voorzieningen in Leiden komt.

  • Een Leids burger op

   Wat noodzakelijk is dat deze illegalen hier eigenlijk weg zouden moeten.
   .
   Zoals ik al zei:De huidige lokale BBB-opvang voldoet niet(zelfs aanzuigende werking van elders) en zou, mijns inziens, vreemdelingendetentie of uitzetcentrum moeten worden.
   Bovendien is er flinke dure beveiliging nodig om de personen daar nog enigszins in het gareel te krijgen of te houden.
   .
   Nu ligt de prioriteit TEveel bij lokale opvang en niet bij uitzetting.(naar land van herkomst of elders). Daarom wil de regering nu juist aparte uitzetcentra|verblijfscentra voor deze illegale uitgeprocedeerden en kan de BBBB-opvang hier gesloten worden. Het gaat hier om illegalen die allang weg hadden moeten zijn, niet om statushouders.
   .
   De 6 centra die eerder genoemd waren zijn Amsterdam,Rotterdam,Den Haag,Utrecht,Eindhoven en ter Apel. De petitie is iets voorbarig. Nog niet duidelijk is of Leiden daar ook bij zou gaan horen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Lieuwe van Slooten

Je bent nu offline