Open dag RijnlandRoute in nieuw informatiecentrum

12

De provincie Zuid-Holland organiseert op zaterdag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur een open dag over de RijnlandRoute. De open dag vindt plaats in en rondom het nieuwe informatiecentrum dat deze dag opent voor publiek. Bezoekers kunnen een rondleiding volgen in het informatiecentrum en een bezoek brengen aan het uitkijkpunt boven de startschacht waar straks het boren van de tunnel start.

Op het buitenterrein kunnen geïnteresseerden kennismaken met de mensen achter de RijnlandRoute en een aantal leuke en interessante (techniek)proefjes doen. Verder is er buiten uitgebreid aandacht voor archeologie. Veel informatie en activiteiten zijn ook leuk voor kinderen.

Na de open dag is het informatiecentrum (Rietpolderweg 19 in Leidschendam) op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur geopend. Meer informatie vindt u op www.rijnlandroute.nl.

Delen

12 reacties

 1. Tevens kunnen de bezoekers genieten van de totaal vernietigde Oostvlietpolder waar ooit groen, rust en vogelgezang heerste. Ik geef toe dat de boortunnel een mooi staaltje techniek van de bouwboeren is, maar op de verkeerde plaats (Churchill Avenue?). Ondanks de valse propaganda van de gemeente Leiden en de Provincie dat na herbeplanting het groen weer geheel terugkomt. Dus niet, maar wel 10 m hoge viaducten die het polderzicht dadelijk voor altijd verpesten.Tevens constateerden wij hoe achteloos het bord Vogelhoff door de bouwboeren/Gasunie tegen de vlakte gesmeten was en besmeurd met moddervlekken. En het kerkpad van Leiden naar Zoeterwoude afgesloten. Autoverslaafd NL moet verwend worden door de neoliberalen en zo gaan weer prachtige natuurgebieden naar de knoppen. De roetriool Rijnlandroute is een symbool van de neoliberale, fossiele korte termijn samenleving geworden die elk klimaatsaccoord bij voorbaat waardeloos maakt. En de Provincie Zuid Holland is daarmee ook een groot gevaar voor de nog resterende schaarse natuur. Dit in het licht van de geplande aanleg van de verlengde Bentwoudlaan bij Hazerswoude en de Middenvariant van de Duinpolderweg bij Hillegom. Hopelijk kunnen we in maart 2019 een groener beleid in de Provincie afdwingen. Het roer moet om!

  • Ach het is Theo Roetriool maar . Niemand neemt hem serieus .Al jaren bezig met stomme woordgrapjes etc. Zeer gefrusteerd persoon.

 2. Het kan niet op: Een informatiecentrum, uitkijkpunt, (techniek)proefjes… Het is er allemaal en er is klaarblijkelijk geld voor. Als je echter vraagt om een groene inpassing van de weg in de Oostvlietpolder (aarden walletje, aanplant van groen, verzin het maar…) dan is er helemaal NIETS mogelijk. En dat is en blijft triest. Dat de weg er komt, dat is inmiddels voor eenieder een voldongen feit. Maar dat overheden ter plekke werkelijk NIETS voor natuur, landschap en milieu (terug) doen, dat is en blijft onverteerbaar en valt gelet op alle wereldwijde natuur- en klimaatdoelstellingen niet uit te leggen.

  • D’accord. De Provincie had nooit enig oog voor de Oostvlietpolder. De beloften van de voormalige VVD Gedeputeerde Ingrid deBondt-Zijlstra om de polder zo goed mogelijk te behouden waren helemaal niets waard. Het asfalt moest en zou er komen, de natuur (en de boer) telden niet mee. Uit de weg jullie! De gemeente Leiden had ook geld, 3 miljoen euro, voor een verbeterde inpassing bij de Stevenshof. Helaas, via een “truc” werd door de voormalige D66 wethouder Robert Strijk en de huidige PvdA wethouder Marleen Damen dit geld stiekem gebruikt om een tekort in de begroting voor de Wijken op te vullen. Uiteraard is er wel 22 miljoen euro voor een verbeterde fietsverbinding van Leiden naar Katwijk en een informatiecentrum voor het Symbolen van de achterhaalde Fossiele Samenleving. De Auto en het Asfalt. Het bord van Vogelhoff ligt vertrapt in de modder van graafmachines. Mag je daarvan gefrustreerd worden, otto?
   Participerende burgers zijn gewoonweg 5 jaren belazerd door de Provincie en Leiden. Want zo zei de VVD Yuppen Gedeputeerde Floor Vermeulen luid en duidelijk bij de Stevenshofjesmolen: “Dat gaat niet gebeuren!”. Punt.

   • We mogen best blij zijn met met Floor Vermeulen die zijn gezond verstand gebruikt in plaats van jouw oeverloze gezwam over roetriool,vvdd66 etc .Je bent nu eenmaal een gefrusteerd iemand die ons steeds wil wijsmaken dat alles wat inzake wegenbouw gebeurd helemaal fout is zonder er bij na te denken wat de gevolgen zijn als dit niet gebeurd .

    • Zoals de Vrienden en Theo al aangaven is de RR een voldongen feit. Na de glasheldere uitspraak van de RvS in 2016. Wat wij niet accepteren is het onbehoorlijk optreden en jarenland aan het lijntje houden van Leiden en PZH in het overleg om tot een nette inpassing te komen. D.w.z. groene afscherming in de Oostvlietpolder en geluidswerende wanden in en eventueel schermen over de tunnelbak bij de Stevenshof. De overheid liet echter de goedwillende burgers links liggen ondanks duidelijke beloften. Daarom is er bij wegenaanleg in dit land zo’n weerstand bij burgers.Want steeds moet het groen, de natuur en de leefomgeving (lees gezondheid) keihard wijken. De normen worden opgerekt tot de bovengrens (de z.g. Schultz normen). De nieuwe Omgevingswet (ook van Schultz) die na amendering an 2012 van kracht wordt zal hierin geen verbetering geven. De overheid kan zijn borst nog nat maken. Ook in Leiden!
     Prettig weekeinde en geniet van de mooie Hooidagen in de Oostvlietpolder nu het nog kan.

     • Correctie van typefouten, excuus: De nieuwe Omgevingswet (ook van Schultz) die na amendering in 2021 van kracht wordt zal hierin geen verbetering geven.

 3. Met die Rijlandroute komt er eindelijk een rondweg om Leiden. Die rondweg had er 20 jaar geleden al moeten zijn. Nu zal deze rondweg altijd door iemands achtertuin lopen, of natuur aantasten. Zonder deze rondweg zal het verkeer in en om Leiden steeds verder vastlopen. Ik begrijp de frustratie van Theo. De politiek wringt zich in allerlei bochten om dit project geaccepteerd te krijgen. Toch zal die rondweg er moeten komen.

 4. Een Leids burger op

  Een “groene inpassing van de Rijnlandroute” is net zoiets als een “christelijke aanpassing van een moskee” willen. 🙂
  Wellicht had men er een paar boompjes minder kunnen kappen maar veel groener zal het daardoor niet geworden zijn. Een betere inpassing met geluidwerendeschermen, tunnelbak e.d. had in principe nog wel mogelijk geweest maar moet men wel afwegen of de voordelen daarvan dan opwegen tegen de kosten daarvan. De churchillavenue was om financiële redenen niet haalbaar.
  .
  Die rondweg (inclusief de rijnlandroute) komt er.
  Maar op langere termijn zal het verkeer toch wel weer vastlopen bij toenemend autogebruik.
  Daarom zal men in de toekomst moeten kiezen voor ondergrondse oplossingen als men tenminste niet alle natuur wil opofferen.
  Nu is dat financiëel nog niet haalbaar.

  • In dit laatste deel kan mij volledig vinden. Want kijk nou naar de A4 Midden Delftland ter ontlasting van de A13. Nu al weer top-10 file. Meer wegen, doodlopende wegen. Het trekt weer meer verkeer aan, want we kunnen lokaal lekker doorstromen althans tijdelijk. Dweilen met de kraan open. Klimaataccoorden kunnen de prullenbak in. Geen effect.
   Een tunnel A4 – A44 was ideaal geweest, betaalbare voorstellen door verkeerskundigen uit Leiden en Voorschoten zijn keer op keer door PZH en Rijkswaterstaat ongeargumenteerd van de tafel geveegd. Not invented here. Of begin nou eerst bij de Europaweg en het Lammerschansplein. Not invented here.
   Na de RvS uitspraak in 2016 zijn we gaan lobbyen voor een betere inpassing van de tunnelbak bij de Stevenshof (Leidse verkiezingsbeloften: niet horen, ruiken en zien!) en het wegwerken van de weg in de Oostvlietpolder. Resultaat NUL. Reden: alles binnnen de “normen” of je moet de automobilist een “polder panorama” kunnen aanbieden. En de recreant dan? En de slapende kinderen in onze wijk dan? Denderend Vrachtverkeer in de nacht door een bak? Kortom, burgers hadden al in 2005 moeten weten. Dit is een bekeken zaak. MKBA, MER, PIP, TB, allemaal voorgekookt. Ik heb een stapel papier thuis: 1 m hoog. Menig zienswijze en beroep ingediend. Honderden uren ingestopt. De politiek dendert door tot het door haar gewenste resultaat. En intussen houd ze je lekker aan het lijntje. Na jarenlang constructief meedenken met de politiek in PZH en Leiden ben ik uiteindelijk met een dikke kater afgehaakt. Zoiets als de omwonenden van Schiphol zich geschiphold voelen. Onbetrouwbare overheid. Nooit, maar dan ook nooit, zal ik mij nog inlaten met die politici. Geen vertrouwen meer in. Met een frons op de wenkbrauw kijk ik dan maar naar de geldverslindende propaganda van PZH en Leiden over deze “probleemoplossende weg” voor de regio. En alle frustaties vervliegen wel weer. Het leven gaat door….

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline