Gemeente onderzoekt waarom Leidse kinderen niet op zwemles gaan

33

Uit onderzoek blijkt dat een groeiend aantal Leidse schoolkinderen geen zwemdiploma heeft. Het gaat om zeven procent van de kinderen in groep zeven. Het gaat dan voornamelijk om kinderen met een niet-Westerse of Oost-Europese achtergrond uit Leiden-Noord. Op initiatief van de ChristenUnie en de PvdA wil de Leidse gemeenteraad nu laten onderzoeken waarom deze kinderen niet leren zwemmen. Voor dat onderzoek wordt een half jaar uitgetrokken.

Reanne van Kleef sprak met fractievoorzitter Pieter Krol van ChristenUnie Leiden over het onderzoek.

“Zeven procent van de Leidse kinderen in groep zeven die niet kunnen zwemmen vind ik een ernstig cijfer”, zegt fractievoorzitter Pieter Krol van ChristenUnie Leiden. Samen met raadslid Martijn Otten van de PvdA Leiden schreef hij het voorstel voor het vervolgonderzoek. “Leiden is een waterrijke omgeving en het is ontzettend belangrijk dat je leert zwemmen. We roepen het college nu op om te laten onderzoeken wat deze mensen ervan weerhoudt om zwemles te volgen.”

Voor het onderzoek is 10.000 euro beschikbaar. Dat geld was in eerste instantie begroot voor het eerste onderzoek, maar dat kon met bestaande cijfers van onder andere de GGD worden gedaan. De vraag aan de Leidse gemeenteraad was vervolgens of dat geld in het jeugdsportfonds werd gestort, of ergens anders voor werd ingezet. Krol stelde dus voor het geld gericht in te zetten om de kwetsbare doelgroep aan het zwemmen te krijgen en de andere partijen zagen dat voorstel ook zitten.

Schoolzwemmen

Het onderzoek naar diplomazwemmen voor kwetsbare doelgroepen deed ook de discussie over het herinvoeren van schoolzwemmen weer oplaaien. Daarmee zouden alle Leidse kinderen tenslotte zwemles krijgen. Krol: “Wat de ChristenUnie betreft zou dat een bijzonder goed idee zijn, maar voor nu moeten we het ook een beetje scheiden. We hebben nu 10.000 euro. Daarvoor kun je wel kijken hoe je kwetsbare doelgroepen aan het zwemmen krijgt, maar niet hoe je alle Leidse kinderen laat schoolzwemmen. Als we dat echt willen zullen we met elkaar daar andere voorstellen voor moeten doen en ook andere middelen voor moeten vinden.”

Over het herinvoeren van schoolzwemmen waren de partijen het nog lang niet eens. Volgens wethouder Dirkse geven scholen zelf aan dat ze schoolzwemmen liever niet herintroduceren. Een van de redenen daarvoor is dat het logistiek heel lastig is om de kinderen van een naar een zwembad te krijgen tijdens schooltijd. De SP wil schoolzwemmen uit principe weer invoeren, ‘want het hoort er gewoon bij in Nederland, net als vroeger’, en het CDA zag meer in schoolzwemmen mogelijk maken voor de enkele school die zelf aangeeft weer aan schoolzwemmen te willen doen.

Delen

33 reacties

  • Inderdaad, die €10.000,— had ook opzij gezet kunnen worden voor het realiseren van een vuurwerkvrij Leiden met een centrale vuurwerkshow.(kosten: €55.000,—) Het onderwerp schoolzwemmen is in vorige raadsperiodes al zo vaak onder de aandacht gebracht door de SP fractie, dus waarom Krol van de gristenunie daar nu weer mee moet gaan lopen leuren? Kijken die gasten in de gemeenteraad eigenlijk wel eens naar wat hun voorgangers hebben besproken of lopen ze alleen maar met oogkleppen op en preken ze voor eigen parochie?(!)

  • Zeur niet zo op

   Leer lezen / nadenken alvorens te reageren. Pieter Krol, fractievoorzitter van ChristenUnie Leiden lichtte zijn voorstel toe: “We hebben nu 10.000 euro. Daarvoor kun je wel kijken hoe je kwetsbare doelgroepen aan het zwemmen krijgt, maar niet hoe je alle Leidse kinderen laat schoolzwemmen. Als we dat echt willen zullen we met elkaar daar andere voorstellen voor moeten doen en ook andere middelen voor moeten vinden.” Krol zal uw suggestie – het bedrag in ”’schoolzwemmen”’ stoppen – op zijn beurt geldverspilling vinden. Zoals u al had kunnen lezen. En waarom hij eventueel ongelijk heeft…uit uw reactie komt niemand dat te weten.

  • Omdat mensen uit bepaalde culturele kringen er inderdaad minder waarde aan hechten. Heeft geen drol met geld te maken. Vrijwel ieder autochtoon kind heeft zijn of haar zwemdiploma wel behaald. Waarheid is soms gewoon niet zo populair.

   • Piet Pekelharing op

    Zwemmen is gewoon niet zo populair. Waarom zou iedereen moeten kunnen zwemmen? Skydiven, bungeejumpen of paardrijden doet toch ook niet iedereen?

 1. Marcellus_B op

  De wet van Darwin zal ervoor zorgen dat deze bevolkingsgroepen vanzelf uit zullen sterven als ze lang genoeg in deze omgeving rond blijven hangen. Maar nee hoor, de socialisten willen samen met de gristenen maar wat graag 10.000 pleuri’s verspillen om tot een conclusie te komen die de schuld niet bij de genoemde zelf neer zal leggen. De rest van Leiden zal er wel weer voor moeten gaan betalen.

  • Eus de Watergeus op

   Je zegt dus eigenlijk dat we deze kinderen maar moeten laten verzuipen. Dan wordt de groep zonder diploma vanzelf kleiner.

   • Marcellus_B op

    Het hele leven hangt aan elkaar van eigen keuzes en de consequenties daarvan.

   • Eus de Watergeus op

    De wet van Darwin toepassen op sociale systemen is een politieke doodzonde waar zelfs Geert Wilders zich niet aan bezondigt. Hoe ben jij in vredenaam zo cynisch geworden?

 2. Een Leids burger op

  “Het gaat om zeven procent van de kinderen in groep zeven.” (die dus geen zwemdiploma hebben). Dat valt eigenlijk nog wel mee toch? Tenzij men wil dat alle kinderen graag een zwemdiploma halen.
  .
  Opmerkelijk is het volgende:”Het gaat dan voornamelijk om kinderen met een niet-Westerse of Oost-Europese achtergrond uit Leiden-Noord.” (die dus geen zwermdiploma hebben)……
  .
  Vroeger had je gewoon schoolzwemmen net zoals “lichamelijk opvoeding”. (sport)

 3. Martijn Otten

  Voor de goede orde, we gaan niet €10.000 uitgeven aan een onderzoek. De GGD spreekt sowieso met alle kinderen van 9 jaar en via deze gesprekken hopen we meer informatie te krijgen over de redenen dat 7% van de Leidse kinderen geen zwemdiploma heeft. Die €10.000 kunnen we dan inzetten om deze kinderen zo effectief mogelijk alsnog zwemles te laten krijgen. De wethouder wilde oorspronkelijk dit geld inzetten voor het Jeugdsportfonds. Dit is een hele mooie organisatie die veel geld krijgt vanuit de gemeente, maar onze inschatting is dat veel kinderen niet vanwege financiële redenen geen zwemles hebben, maar bijvoorbeeld doordat hun ouders geen tijd hebben om dit te regelen. Mogelijk zouden we daar dan als gemeente bij kunnen helpen.

  • Marcellus_B op

   Ik lees hierin dat de salonsocialisten de conclusie van het onderzoek alvast hebben getrokken. Wederom meer geld naar een groep mensen die het vertikken om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Handje ophouden, zielig kijken en hopsakee: gratis geld.

  • Een Leids burger op

   ¨maar bijvoorbeeld doordat hun ouders geen tijd hebben om dit te regelen.¨
   Ja, met 5 keer per dag moskeebezoek blijft er natuurlijk weinig tijd over om je kind naar zwemles te brengen 🙂

 4. Bella Berrak

  ja echt he , ik kan wel tig redenen bedenken waarom niet hoeft geen onderzoek voor te komen gewoon schoolzwemmen verplichten desnoods met een klein bijdrage

 5. Dus een formuliertje meegeven voor de ouders of ouders een e-mail sturen met de vraag waarom hun kind niet aan zwemles meedoet is te simpel gedacht?

 6. Amarins Komduur-Daems

  Wat bij ons een stimulans was dat de BSO het onder opvangtijd ging aanbieden. Scheelde veel rompslomp. En natuurlijk waren we wel betrokken en kwamen we regelmatig kijken.

 7. Eus de Watergeus op

  Ik heb destijds als alleenstaande ouder met baan mijn kind ruim een jaar lang wekelijks van en naar zwemles getaxied (zij was niet zo snel). Dat was niet direct boeiend, maar een kind dat niet kan zwemmen is minder veilig en het is niet minder dan vanzelfsprekend dat je als ouder je verantwoordelijkheid neemt, met alle rompslomp van dien. Je kunt als overheid zwemles niet verplicht stellen omdat je nou eenmaal niet álles kan verplichten, maar de fluwelenhandschoenbenadering die hier in Leiden wordt gebruikt is toch wel erg vrijblijvend. Geef de ouders in kwestie een waar-de-fuck-ben-je-nou-helemaal-mee-beziggesprek en laat de GGZ-medewerkers extra alert zijn op andere onregelmatigheden in de betreffende gezinnen waar jeugdzorg wellicht vanaf moet weten.

 8. R. Dentener op

  Dit onderwerp hoort niet thuis bij jeugdzorg of GGD-medewerkers. Je kunt er wel creatief mee omgaan, zoals ik Martijn Otten hierboven in zijn reactie ook zie doen. Leerlingen op basisscholen volgen nu verplicht bewegingsonderwijs waarvoor door de rijksoverheid ooit kerndoelen zijn vastgelegd.(zie het kerndoelenboekje van Stichting Leerplan Ontwikkeling) Hoe een school les geeft in bewegingsonderwijs en welk lesmateriaal ervoor gebruikt wordt is echter overgelaten aan de scholen zelf. Het kan bijvoorbeeld gymles zijn, maar je zou met enig creatief beredeneren ook een deel van het aantal uren (ik dacht 3 in het regeerakkoord van Rutte II) dat er wekelijks voor wordt weggezet kunnen gebruiken voor het geven van zwemles. Zwemmen is immers bij uitstek één van de beste bewegingsporten omdat je in feite alle spieren gebruikt. De onderwijswethouder zou dat onder de aandacht kunnen brengen bij schoolbesturen. Tegelijkertijd zou de onderwijswethouder (hij is tevens sportwethouder) kunnen faciliteren waar financiële of andere belemmeringen bestaan voor schoolbesturen om zwemles deel te laten uitmaken van het bewegingsonderwijs. En dan niet middels het Jeugdsportfonds, dat eigenlijk ooit is opgezet om kinderen van minima tot sporten te bewegen, maar door bijvoorbeeld combibad De Vliet waar hij en het college zwaar op inzetten qua investering de komende jaren als locatie voor zwemles aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan gereduceerd tarief voor schoolbesturen of voor mijn part subsidieaanvraag vanuit schoolbestuur om daar te kunnen zwemmen. Kortom, mijn voorkeur gaat eerder uit naar het aanspreken van schoolbesturen en hen ertoe verleiden zwemles deel te laten uitmaken van het bewegingsonderwijs dan de GGD op ouders af te sturen.

  • Eus de Watergeus op

   Klinkt mooi maar volgens mij zeg je wat al een paar keer eerder gezegd is: schoolzwemmen. Leraren basisonderwijs kunnen dat niet zelf geven. Ze zijn er niet toe bevoegd en bovendien beschikken de meeste scholen niet over inpandige zwembaden.
   Als de grote meerderheid van de ouders kennelijk de verantwoordelijkheid neemt voor zwemles lijkt me dat de norm. Je moet niet schoolzwemmen voor álle leerlingen invoeren op kosten van de belastingbetaler omdat een kleine groep ouders nalatig blijft.

   • R. Dentener op

    Ja Eus, dat zou je denken. Maar toch geeft 79 procent van de ondervraagde Nederlanders in een onderzoek van kennisbank het Mulier instituut aan dat de verantwoordelijkheid voor zwemmen bij de school of gemeente moet liggen.(zie blz. 24 van het onderzoeksrapport, in te zien op https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/22811/schoolzwemmen-2016/ ) Hoe je dat vervolgens vorm geeft is iets waar scholen en gemeenten in overleg over zouden kunnen gaan. Scholen geven overigens aan dat onder meer het financiële aspect en de tijdsindeling reden zijn om schoolzwemmen niet aan te bieden. Wel eens met je dat het geld van de belastingbetaler is en áls je als gemeente financieel iets doet voor schoolbesturen op dit vlak je goed moet controleren hoe het wordt besteed. Zo is er onder het vorig kabinet Rutte II door de rijksoverheid €8 miljoen extra geld uitgetrokken voor het geven van meer gymles op basisscholen, terwijl daar in de praktijk niets van terecht is gekomen.(kinderen hebben onder Rutte II juist minder gymuren gehad) Wellicht was dat bedrag ook veel te karig om iets te kunnen betekenen landelijk.

 9. Een Leids burger op

  Schoolzwemmen heeft ook mijn voorkeur als was het alleen maar omdat de ouders dan geen argument (of smoes) meer hebben om hun kinderen niet te laten deelnemen aan het zwemmen omdat het a.h.w. dan al automatisch in het lesprogramma zit. Vroeger gingen de kinderen vanuit school gewoon naar een gemeentelijk zwembad toe en daar kregen ze les.
  .
  Maar scholen kunnen met de huidige stand van zaken daartoe niet verplicht worden. De primaire verantwoordelijkheid blijft echter wel bij de ouders. Minima kunnen al vergoeding krijgen voor zwemabonnement e.d. zodat dat ook geen excuus meer hoeft te zijn. Meer algemeen: ouders moeten niet de illusie hebben dat de school wel alles zal regelen voor hun kind en zijzelf niets meer hoeven doen.
  .
  En hoe staat het met het zwemmen op de Leidse ISlamitische basisschool Er-Riseleh?
  Heeft de Pamperaar van de Allochtoon(=PvdA) daar al ¨onderzoek¨ naar gedaan?
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerkini
  🙂

  🙂

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline