Boren tunnel RijnlandRoute start over een jaar

6

In juni 2019 wordt begonnen met het boren van de twee tunnelbuizen voor de RijnlandRoute. De boor vormt met alle bijbehorende installaties een treintje van circa honderd meter lang. De enorme boor met een diameter van zo’n elf meter wordt speciaal voor de RijnlandRoute op maat gemaakt in Duitsland.

Chris de Waard liet zich rondleiden en sprak onderweg met hoofduitvoerder Guy Vercruyssen en projectleider Wim Guis (Comol5) en Helmut Berkhout en Linda van Heusden van de Provincie Zuid-Holland). Over het project, maar ook over het verlies aan groen.

24 uur per dag boren aan tunnel
Het boren gaat 24 uur per dag door. Het duurt naar verwachting zes maanden om van de startschacht in de Oostvlietpolder onder Voorschoten door naar de ontvangstschacht in de Papenwegse Polder te boren. Als de eerste tunnelbuis, de zuidelijke, klaar is, wordt de hele boorinstallatie op een dieplader gezet en vervolgens teruggereden naar de startschacht. Vervolgens begint het hele proces opnieuw.

Trekpalen
Terwijl in Duitsland wordt gebouwd aan de boorinstallatie, zijn in ook Leiden de werkzaamheden in volle gang. Aan twee kanten van het tracé van de toekomstige N343 zoals de RijnlandRoute officieel heet, wordt  gewerkt aan de toeritten van de tunnel. Daarbij worden tientallen meterslange trekpalen geboord die straks moeten voorkomen dat de vloeren van de toerit omhoog komen door de opwaartse druk van het grondwater.

Aquaduct Veenwatering
Aan de westzijde van de tunnel zijn de werkzaamheden ook in volle gang. Niet alleen worden daar momenteel de diepwanden voor de tunnelbuizen geslagen, maar ook zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het aquaduct bij de Veenwatering in de afrondende fase. Om de bouwkuip voor dat aquaduct te kunnen maken, is inmiddels de loop van het water verlegd Als het werk klaar is wordt de oorspronkelijke loop hersteld.

Busbrug A44
Naast de werkzaamheden aan weerszijden van de te boren tunnel, is Comol5 ook al een tijd bezig met een nieuwe brugverbinding over de Rijn. De oude busbrug is gesloopt en het komende jaar wordt de nieuwe brug aangelegd. Die wordt fors breder dan de oude. De busbrug had één rijbaan, de nieuwe krijgt er drie en een vluchtstrook.

Knoop Leiden West
Even verderop wordt de komende jaren de Knoop Leiden West onder handen genomen. Het gebied rondom het huidige Transferium wordt aangepast en vervangen door een zogenaamde Divergerende diamantaansluiting (DDI). Onder het nieuwe knooppunt door komt een ruim twintig miljoen kostende fietsverbinding. (Zie ook dit eerdere artikel op deze site met afbeeldingen van de DDI.

Compensatie groen
Voor de aanleg van de RijnlandRoute (N343) zijn meer dan 9.000 bomen en de nodige vierkante meters ander groen ‘geruimd’, zoals contractmanager Helmut Berkhout van de provincie Zuid-Holland het noemt. “Dit is de vervelendste periode”, zo geeft hij volmondig toe. “Maar voor alle bomen die we moesten weghalen, geldt de wettelijke plicht om bomen terug te planten. Dat doen we ook zo snel mogelijk, dus zodra we ergens klaar zijn met de werkzaamheden begint ook het groenherstel.”

Deze diashow vereist JavaScript.

Delen

6 reacties

 1. w. van de kam op

  Wonderlijk dat er voor elke tunnel een nieuwe boor gekocht wordt.
  Deze boor kan natuurlijk ook gebruikt worden voor nieuwe tunnels elders in het land.
  Of gaat deze ook weer voor de oud ijzerprijs naar China?
  Net als de tunnelboor die gebruikt is voor de hsl groenehart tunnel.

  • Inderdaad voor de fietsverbinding Katwijk-Leiden wordt tpv Leiden West 22 miljoen euro uitgetrokken. De 3 miljoen inpassingsverbetering bij de Stevenshof is er nooit gekomen. Die is verdwenen in de gemeentekas.
   Een hoop poeha van die projectleider van ZuidHolland: de kaalslag kun je nooit meer compenseren na de aanleg van het asfalt. Misschien wel op het provinciale briefpapier, maar niet in de praktijk. De Bomenbond schat in dat slechts 33% volwaardig groen terugkomt. Ontgroening van de regio.
   De Rijnlandroute die de Leidse verkeersproblemen echt niet oplost getuigt derhalve van tunnelvisie. We worden aldus in dit dossier gewoonweg geschiphold!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline