Beleidsakkoord D66, GroenLinks en PvdA: ‘Samen maken we de stad’

15

Zojuist hebben de onderhandelaars van D66, GroenLinks en PvdA het beleidsakkoord 2018-2022 gepresenteerd. De partijen hebben het de titel ‘Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden’ gegeven (download: Beleidsakkoord College 2018-2022). Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college definitief bekendgemaakt.

Sleutelstad zendt de presentatie van het coalitieakkoord live uit

Paul Dirkse (D66) presenteerde het akkoord namens de drie partijen: “Onze Stad van Ontdekkingen is volop in beweging. Dit college zet dat graag door en we zorgen ervoor dat iedereen daar deel van uitmaakt.” De partijen willen werken aan een groene, sociale en ondernemende stad. “Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers, partnerorganisaties, de provincie en andere gemeenten”.

Volgens Dirkse is er ook goed geluisterd naar de inbreng van de andere Leidse partijen in de gemeenteraad. “In het akkoord hebben we waar mogelijk voor hen belangrijke thema’s meegenomen. Want samen maken we de stad.”

Groen, sociaal en ondernemend Leiden
Het nieuwe college streeft naar een duurzame en aantrekkelijke stad waarin iedereen kan meedoen. Dirkse: “Leiden wil een stad zijn waar ook toekomstige generaties met plezier kunnen wonen, werken en verblijven. Daarom gaat de gemeente meer groen aanleggen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren en blijft ze investeren in een gezonde stad voor iedereen.”

Voor verduurzaming kijkt de coalitie vooral naar de gebieden buiten de stad. Een energieneutraal Leiden is namelijk ‘niet haalbaar, omdat Leiden niet genoeg ruimte heeft voor voldoende opwekking van duurzame energie’. Daarom kijken de partijen naar de regio Holland-Rijnland, om daar bijvoorbeeld windmolens te plaatsen.

8500 extra woningen
Leiden is het hart van de zesde stedelijke regio van Nederland. In de periode tot 2030 moet die positie verder worden ingevuld, onder meer met de bouw van zo’n 8.500 woningen. De coalitiepartijen kiezen daarbij zowel voor sociale huurwoningen, als betaalbare koopwoningen ‘in het middensegment’. Ook komen er tot 2020 ongeveer 2700 studentenwoningen bij.

Volgens het nieuwe college dat volgende week aantreedt, blijft Leiden op deze manier ook in de toekomst een prettige plek voor iedereen. “Daarbij maakt het niet uit wat je opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of (eventuele) beperking is. Iedereen kan meedoen en krijgt passende hulp als dit om wat voor een reden dan ook niet zelf lukt.”

Geen woontorens
De drie partijen kiezen er bewust voor om de bouwplannen voor woontorens in de Merenwijk en de Stevenshof uit te stellen of te annuleren. “In de Merenwijk verlangen we een beter plan voor de Kopermolen. Het huidige wijkpark is heel belangrijk voor de wijk. Daarom blijft het groen behouden”, schrijven de partijen in het akkoord. Over de woontoren in de Stevenshof zijn de partijen nog duidelijker: “De bouw van de woontoren aan de Ommedijkseweg in de Stevenshof gaat niet door.”

Een greep uit de overige afspraken
In het akkoord zijn daarnaast nog veel meer afspraken en voornemens opgenomen, waarvan hieronder een samenvattende lijst is opgenomen.
• In de eerste helft van 2019 stelt Leiden de Omgevingsvisie 2040 vast.
• Leiden investeert komende vier jaar bijna 7 miljoen in vergroening.
• De fiets en het OV stellen komen op nummer één, onder andere door 7000 extra fietsparkeerplekken in het Stationsgebied toe te voegen, naast de al geplande 5000 plekken onder Lorentz.
• De binnenstad wordt deels autoluw, meer straten worden autovrij.
• Minimaregelingen blijven beschikbaar voor inwoners tot 120% van het sociaal minimum.
• De gemeente investeert tot 2030 voor ruim €70 miljoen in het opknappen van schoolgebouwen.
• Samen met scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties wil de gemeente een rookvrije leefomgeving voor kinderen creëren.
• Er komt een fonds voor beeldende kunst in de openbare ruimte van € 1 miljoen: het Lucas van Leydenfonds.
• De gemeente pakt overlast van verkamering aan. Het college legt de raad komende tijd aanvullende maatregelen voor, tot die tijd geldt een stop op de afgifte van vergunningen voor verkamering.
• Naast het al geplande nieuwe zwembad, ijshal en indoor sportcentrum, reserveert dit college nog 1 miljoen euro voor herontwikkeling van multifunctionele wijksportparken.
• De gemeente maakt werk van bestrijding van ondermijning en zoekt daarnaast waar er bespaard kan worden op andere veiligheidsuitgaven.
• De riool- en afvalstoffenheffing wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd tot niveau van kostendekkendheid. De ozb voor woningen stijgt vanaf 2018 jaarlijks met 1,5% plus indexatie. Door verlaging van vastrechtbijdragen per 2022 van netbeheerders als Dunea en Alliander blijft de lastendruk voor inwoners over de gehele periode per saldo gelijk.

Drie nieuwe wethouders
Twee wethouders (Paul Dirkse en Marleen Damen) keren in het nieuwe college terug. De nieuwe wethouders zijn Yvonne van Delft (GL), Fleur Spijker (D66) en Martine Leewis (GL).

Yvonne van Delft werkt als interim manager bij de gemeente Nijmegen en was van 2002 tot 2004 en van 2014 tot 2018 raadslid voor GroenLinks in Leiden. Fleur Spijker is advocaat en partner bij TeekensKarstens advocaten en notarissen, en was van 2014 tot 2018 raadslid voor D66 in Leiden. Martine Leewis werkt bij Arcadis, is lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland en zij was van 2008 tot 2014 afdelingsvoorzitter van GroenLinks Leiden.

Portefeuilleverdeling en samenstelling nieuw college
De portefeuilleverdeling onder de zes leden van het nieuwe college is als volgt:

Burgemeester, Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

D66, voorgedragen is Paul Dirkse
Onderwijs, Jeugd en Financiën

GroenLinks, voorgedragen is Yvonne van Delft
Werk, Economie en Cultuur

PvdA, voorgedragen is Marleen Damen
Gezondheid en Welzijn

D66, voorgedragen is Fleur Spijker
Duurzame verstedelijking

GroenLinks, voorgedragen is Martine Leewis
Duurzaamheid en mobiliteit

De wethouders worden in een extra raadsvergadering op 23 mei aanstaande beëdigd en geïnstalleerd.

Delen

15 reacties

 1. Nog meer auto pesten en NOG hogere lokale lasten….. Leiden is al gillend duur in vergelijking met andere steden. een stuk duurder al dan Amsterdam en Utecht. Maar voor dit college dus nog niet duur genoeg…

 2. ferry rigault op

  Ik vind het jammer dat er niks gedaan wordt aan het feit dat 68% van de Leidse huishoudens hun gft-afval niet kunnen scheiden. Als je het hebt over een circulaire economie is dit een terrein waar nog heel veel te winnen is. Bv, dat bij nieuwe woningprojecten er (inpandige) gft-containers komen of een proef met gekleurde afvalzakken zoals in Den Haag gebeurt. Gemiste kans van dit nieuwe college.

  • Een Leids burger op

   De vraag is of mensen dan ook daadwerkelijk afval gaan scheiden als die mogelijkheid er well zou zijn. Bij de universiteit is er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om afval te scheiden. Toch zie ik nog nog regelmatig dat studenten hun afvalbekertje in de verkeerde afvalbak doen.

   • Een groot probleem is, idd, de (on)wil van de burger. In onze omgeving (Noord) hebben ooit containers gestaan om afval te scheiden. Papier, GFT en restafval. De papiercontainers moesten worden verwijderd, omdat ze regelmatig in de brand stonden. In de GFT-containers vond je alles, behalve GFT. Doodmoe word je ervan.
    Nu hebben we de ondergrondse containers, op zich allemaal best netjes. Niet meer die grote, lelijke, gedeukte dingen die er stonden. Er staan 5 containers binnen 100 meter. Waarvan 3 binnen 10 (!) meter. Maar als er eens één vol is, -en dat gebeurt echt bijna nooit- denk je dan dat men naar de naast liggende container loopt? Welnee! Gewoon op de stoep naast de container!
    Dus er ligt voor komend college nog wel een uitdaging om überhaupt met plannen te komen en daarna om één en ander ook van de grond te krijgen.

 3. René Dentener op

  Zoals ik al eerder vóór de verkiezingen had aangegeven: D66 verhoogt de lokale lasten voor de Leidse burgers. OZB-heffing omhoog, afvalstoffenheffing omhoog, rioolrecht omhoog. Dat werd toen nog glashard ontkend door ze, maar ik heb dus andermaal gelijk gekregen. De oppositie (VVD, CDA e.a.) doet er wijs aan zich niet te verbinden aan dit beleidsakkoord en het letterlijk links te laten liggen i.p.v. te tekenen bij het kruisje. Ook eens met Bleijie jr. dus, die het acht jaar oude bestuursakkoord heeft gehekeld en ziet als uitholling van de lokale democratie. https://sleutelstad.nl/2018/05/14/cda-houdt-motie-van-wantrouwen-achter-de-hand/

 4. Gewoon al je afval bij elkaar gooien je wordt toch niet beloond als je alles moet scheiden elk jaar moet je meer betalen voor alles waarom dan scheiden heeft totaal geen effect ze plukken je gewoon leeg.

 5. We kunnen weer onze lol op met de Draaikonten66 en de luchtfietsers van GroensLinks.
  Lijkt me niet dat partijen als CDA en VVD zich laten meespelen in de een raadsbrede steun aan dit college.
  *
  Wel sympathiek dat het Lucas van Leydenfonds gefinancierd wordt uit de partijkas van GroensLinks. Toch?

 6. Opvallend. In totaal 8 reacties tot nu toe. 8 negatief, 0 positief. Ik zou zeggen, wacht eerst eens af en geef zo’n nieuw college minimaal het voordeel van de twijfel.

  • Hubert J. Zonneveld op

   Inderdaad Draaikonten66 slaan nu weer eens linksaf. Na 8 jaren rechts afbraakbeleid met de vermaledijde VVD neoliberalen. D66 verliest geleidelijk steeds meer zetels en dat zal in 2022 niet anders zijn. Terecht is die kl*te VVD aan de kant gezet. Hun stomzinnige retoriek van minder overheid, minder belasting werd 2010-2018 omgezet in minder subsidies, minder cultuur, minder natuur in en om de stad, minder leefgenot, minder schone lucht en vooral de liberaal kapitalistische uitbuiting van de ouderen, zieken, werklozen en daklozen die in de verrutte en groeiverslaafde ego maatschappij anno 2018 als criminelen en nuttelozen behandeld worden.
   Gelukkig is er nu kans door te pakken op een echt duurzame stad, het wegjagen van de dieselgate autoverslaving in deze stad, het bevorderen van (electrisch) OV, de fiets en de wandelgang. Geen megalomane woontorens in woonwijken, geen Lorentzen e.a. hobbies van Laudy’s Bouwend NL lobby meer. Gelukkig vertrekt onze Sittardse neoliberale import uit de Leidse politiek en kan zijn geluk beproeven in een andere banencarroussel. En ook de Echte Leidse Glibber, de draaikont Robert Strijk, is met de noorderzon vertrokken. Geen Rijnlandroutes, Leidse Ringen en autogarages meer in en om deze stad Weg met de fossiele verslaving! En vol inzetten op het Parijse Klimaataccoord! Red de volgende generaties! Ruim baan voor de natuur en schone lucht. En natuurlijk het herstel van de laatste Leidse polders die in opdracht van Strijk en zijn provinciale trawanten als Floor Vermeulen en Frits Paymans door de bouwboeren van COMOL5 totaal gesloopt worden.
   Ik denk dat deze groene, progressieve coalitie veel meer zal kunnen betekenen voor de Leidenaar en zijn leefgenot in deze stad. En die kans moeten ze krijgen. Want 8 jaar rechts VVD66 afbraakbeleid heeft Leiden er niet mooier op gemaakt.

 7. Inwoner leiden op

  In leidschdagblad staat rioolrecht en afvalstoffenheffing 30% omhoog. Hier staat kostendekkend klinkt mooier. Echt weer d66 en groenlinks veel plannen maar voor geld de makkelijke weg nemen.

 8. Inwoner leiden op

  Vastrecht gaat in 2022 omlaag om te compenseren. Dus na 4 jaar compensatie ? Krijgen we dat zwart op wit ..

 9. Marcellus_B op

  Een corrupte dwerg aan de leiband van de universiteit en 4 dames in de menopauze met een moederkloek/leeg nest-gevoel. Niet mijn soort van mensen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline