Vanavond spoeddebat overschrijding kosten tijdelijke huisvesting

17

SP-wethouder Roos van Gelderen heeft vanavond flink wat uit te leggen. Dan houdt de Leidse raad een interpellatiedebat over de zeer forse overschrijding van de kosten voor de tijdelijke woningen voor statushouders en andere bijzondere doelgroepen.

Oorspronkelijk was voor de circa 150 tijdelijke wooneenheden zo’n 2,2 miljoen euro uitgetrokken. Vorig jaar moest de raad al eens ruim zes ton extra fourneren en onlangs bleek er een nieuwe overschrijding van maar liefst 1,2 miljoen euro.

Veel vragen voor wethouder
VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree rekent op een heftige avond. Of Van Gelderen wordt gespaard? “Dat ligt eraan wat je met sparen bedoelt”, wil ze alleen kwijt. “Eerst het debat maar eens afwachten, je ziet het vanavond wel”. Woorden van die strekking uit ook CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie: “Laat de wethouder zich eerst maar eens verantwoorden met meer dan alleen een brief.” Fractievoorzitter Vahit Köroğlu van de grootste partij D66 denkt dat de uitkomst van het debat vooral van Van Gelderen zelf af zal hangen: “Maar het is wel een hele lastige.” Dat denkt ook GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe: “Van Gelderen moet met goede antwoorden komen. Je weet nooit hoe het kan gaan.” De fractievoorzitter van de PvdA zit in een lastige dubbelrol. Marleen Damen is ook nog collega van Van Gelderen in het college. Ze heeft als enige niet gereageerd op de vraag hoe haar partij het debat vanavond ingaat.

Ongewisse uitkomst spoeddebat
Onbegrijpelijk vinden veel partijen in de Leidse raad de hele gang van zaken. Helemaal nu uit antwoorden  van het college op vooraf gestelde vragen van met name de ChristenUnie is gebleken dat het project een vast agendapunt was op het wekelijkse overleg tussen Van Gelderen en haar ambtelijke staf. Of ze het debat, ondanks haar inmiddels demissionaire status, vanavond overleeft, valt nog te bezien. Er zijn drie opties: ze houdt de eer aan zichzelf, ze wordt weggestuurd of het loopt af met een flinke sisser voor de wethouder die sowieso de Leidse politiek al gaat verlaten.

Gemeente niet in control
De woordvoerders van de verschillende partijen willen nog geen voorschot nemen op de uitkomst van het spoeddebat. “Maar we hebben wel veel vragen”, zegt fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden die vooruitlopend op vanavond al een hele serie technische vragen stelde. De antwoorden stellen echter bepaald niet gerust. “Het opstellen van de begroting gebeurde destijds onder hoge tijdsdruk door de forse instroom van vluchtelingen. Ook waren er tegenvallers bij het bouwrijp maken van met name het terrein aan de Voorschoterweg”, zo schrijft het college onder meer.

Maar ondertussen liepen de plankosten, dat zijn de ambtelijke uren die de gemeente in het project steekt, in een jaar tijd gierend uit de klauwen met maar liefst 330.000 euro aan extra uren. Dat zou toch een indicatie geweest moeten zijn dat het project niet soepel verliep. Maar dat bleek niet het geval. Sterker nog: in januari 2018 bestond binnen de projectorganisatie van de gemeente nog steeds de overtuiging dat het project binnen heet beschikbare krediet zou worden afgerond. “Er werd dan ook geen signaal afgegeven dat de projecten financieel uit de pas zouden lopen “, zo meldt het college.

Een maand later, in februari dit jaar, trokken ambtenaren ineens alsnog aan de bel. Dat het vervolgens nog een maand duurde voordat Van Gelderen de gemeenteraad informeerde, heeft volgens het college te maken met het feit dat toen pas duidelijk was hoe groot het probleem was. “En we hebben niet alleen de plicht om de raad tijdig te informeren, maar ook om dat volledig en juist te doen”, schrijft het college in antwoord op een van de vele vragen die zijn gesteld door de ChristenUnie en het CDA.

“Dat knelt echter’, signaleert CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie. Temeer omdat het college vorig jaar ook al een miljoenen-akkefietje had met de raad toen wethouder Marleen Damen van financiën drie miljoen euro ten onrechte had uitgegeven aan projecten in wijken, terwijl dat geldt was gereserveerd voor inpassingsmaatregelen voor de Rijnlandroute. “We hebben toen meegegeven dat bij twijfel de raad geïnformeerd moet worden. Dat werd toen beaamd door het college.”

Het wordt dus een spannende avond voor Roos van Gelderen met een ongewisse uitkomst. Ze doet er waarschijnlijk goed aan om niet alleen diep door het stof te gaan, maar ook met duidelijke antwoorden te komen over de oorzaken van deze tweede overschrijding. Met de antwoorden die ze tot nu toe gaf, speculeren over de oorzaken is op dit moment niet wenselijk, zal de raad vanavond geen genoegen nemen.

Van Gelderen heeft gemeentesecretaris Jan Nauta opdracht gegeven om binnen enkele weken met een rapport te komen dat antwoord moet geven op de nu levende vragen. Medio mei wil het college de conclusies naar de raad sturen. Daaruit moeten dan zo mogelijk ook (weer) lessen getrokken kunnen worden voor de toekomst.

Delen

17 reacties

 1. Fred Beerenfenger op

  “Flink door het stof …”, “de eer aan jezelf houden” ……….. hoezo collega’s, teamwork?! Roos en Marleen, sterkte met/tijdens het debat. Nog steeds staat hoog in het rode vaandel SOCIAAL!

 2. Een Leids burger op

  Sociaal zijn ze bij sLinkse partijen als PvdA,SP en GL alleen als het om het binnenpamperen van (onaangepaste) statushouders gaat :daarvoor worden blijkbaar kosten nog moeite gespaard ook als dat een budgetoverschrijding tengevolge heeft.
  En het is natuurlijk ook wel lekker makkelijk om sociaal te zijn (kijk eens hoe ¨sociaal¨ we zijn met het huisvesten van statushouders) als je zelf als tot op het bot toe volgevreten PvdA-,GL- of SP-socialist zelf niet voor de kosten of gevolgen hoeft op te draaien.
  Statushouder eerst en eigen Leidse burger laatst lijkt hun motto te zijn.
  http://sleutelstad.nl/2018/03/27/huisvesting-vluchtelingen-kost-leiden-ruim-12-miljoen-meer/#comment-270590

 3. Een Leids burger op

  ¨..(weer) lessen getrokken kunnen worden voor de toekomst.¨ Vergeet het maar.
  Nee hoor, al die rapporten verdwijnen in een grote la en klaar is de gemeenteraad weer. Daarbij de Leidse burgers achterlatende met deze keer 1,2 miljoen volkomen doorgerotte SP-tomaten. Als er 1 les kan worden getrokken is het wel dat politici nu juist (bijna) altijd NIETS leren uit wat er in het verleden is misgegaan.
  Dat ´t Damentje (of Demoontje?) van de PvdA nu niet wil reageren is niet zo vreemd:
  Immers niet alleen haar collega, de verantwoordelijk SP-wethouder, heeft zitten slapen maar zijzelf ook als wethouder van financien….. Bovendien heeft ze zelf tenonrechte 3 miljoen aan andere zaken uitgegeven.

  • René Dentener op

   Ja Leidse burger, daarom zou het ook goed zijn als (nieuwe) gemeenteraadsleden af en toe eens op cursus gaan en zich de instrumenten eigen maken om zelfstandig onderzoek te kunnen doen naar dit soort ‘nasty’ budgettaire problematiek in plaats dat ze nu weer relaxed achterover leunend wachten op de uitkomsten van een onderzoeksrapport van de gemeentesecretaris. https://www.vngacademie.nl/producten/raadsleden/workshop-financiën-voor-raadsleden.aspx Vreemd trouwens, dat voor de gekozen onderzoeksaanpak (zie de brief van het college) gekozen wordt voor onderzoek door de gemeentesecretaris, terwijl in de brief met antwoorden aan de raad tevens de suggestie wordt gewekt als zou de ambtelijke staf verantwoordelijk zijn voor de budgetoverschrijding en onvolledige informatievoorziening. Dan lijkt het beter om het onderzoek niet uit te zetten bij het hoofd van de ambtelijke staf (=de gemeentesecretaris) maar bijvoorbeeld bij de rekenkamer(commissie) omdat die meer op afstand staat.

   • Een Leids burger op

    Zo´n cursus voor (nieuwe) raadsleden is natuurlijk prima Rene, maar ik denk toch niet dat de kostenoverschrijding daarmee had kunnen worden voorkomen. Voorzover ik het kan inzien heeft de SP-wethouder te lang gewacht met het informeren van de raad.
    Als er 330.000 euro aan extra uren aan plankosten voor ambtenaren nodig zijn zou er bij de wethouder toch een belletje moeten gaan rinkelen.
    En wat het komende onderzoek betreft:
    Ach ja, de slager die zijn eigen (hallal)vlees keurt is nog steeds niet verdwenen hoor
    🙂

 4. Ambtelijke staf feitelijk verantwoordelijk voor, of schuldig aan, een budgetoverschrijding? Dat zou niet de eerste keer zijn, maar de wethouder blijft uiteraard politiek verantwoordelijk. Je kunt het een en ander natuurlijk door de rekenkamercommissie laten onderzoeken. Helaas wordt die financieel nogal kort gehouden door de gemeenteraad, als ik mij niet vergis.
  Betere (financiële) scholing van gemeenteraadsleden zou nuttig zijn, want hoeveel raadsleden kunnen een begroting begrijpen? Aan de andere kant, begrotingen kunnen wellicht duidelijker en begrijpelijker worden opgesteld en gepresenteerd. Maar dan kunnen extra uitgaven en allerlei financiële gevolgen minder goed worden verhuld 🙂
  .
  Maar volgens boze Leidse burgermannetjes en -vrouwtjes zal het allemaal wel aan mensen met een migratie-achtergrond en linkse politici te wijten zijn. Deze mensjes zijn doodsbenauwd dat een ander iets krijgt waar alleen zij menen recht op te hebben, vooral als die ander een kleurtje heeft.

  • Een Leids burger op

   Volgens dwaze Fritsjes met hun gebruikelijke 2018 Fratsen zouden sommige mensen ¨doodsbenauwd zijn dat een ander iets krijgt waar alleen zij menen recht op te hebben, vooral als die ander een kleurtje heeft.¨
   Dat is onzin natuurlijk. Het gaat niet om misgunnen maar dat statushouders niet VOORGETROKKEN horen te worden bij de toewijzing van sociale huurwoningen zoals tot nu toe. Dat is heel wat anders dus!!! Verder gaat het erom dat de kosten voor de opvang van statushouders niet voornamelijk voor rekening moeten komen van mensen met een smalle beurs.(denk daarbij aan te verwachten bezuinigingen op huurtoeslag en zorgtoeslag door de komst van de statushouders). Dat is juist NIET sociaal.
   Vandaar mij voorstel om de slinkse rijke salonsocialisten die altijd zoveel mogelijk statushouders willen huisvesten ook te laten opdraaien voor de kosten(overschrijdingen) daarvan.
   .
   Of de kostenoverschrijding aan de ambtenaren zou liggen? Zelfs als dat zo zou zijn hoort een wethouder niet klakkeloos of kritiekloos over te nemen wat haar ambtenaren zeggen. Bovendien waren er aanwijzingen: ¨ de plankosten….in een jaar tijd gierend uit de klauwen met maar liefst 330.000 euro aan extra uren. Dat zou toch een indicatie geweest moeten zijn dat het project niet soepel verliep. ” ……….
   .
   De schuld voor de kostenoverschrijding bij de tijdelijke woningen voor de huisvesting van statushouders ligt uiteraard niet bij de statushouders zelf of bij mensen met een migratieachtergrond maar zeker wel bij de linkse politici (in dit geval een SP-wethouder).

 5. Roos van Gelderen…. Behoort toch wel tot de slechtste wethouders die Leiden ooit heeft gehad. Laat haar na vanavond alsjeblieft voor altijd wegblijven uit politieke (bestuurs)functies.

  • ferry rigault op

   Ik vind haar een van de beste en integerste wethouders die Leiden ooit heeft gehad.

 6. Arme, simpele, zielige Roosje. Wat jammer nou zo op het einde. Lekker als SP wetje in de schaduw blijven van de liberale hardliners in dit college. Maar…vergeet niet de uiterst achterbakse, doortrapte salonsocialist wethouder Marleen Damen, het dametje van 3 miljoen gejat van de Stevenshof. De wijkraad kreeg dit toegezegd van Raad en College om een iets betere inpassing van de Rijnlandroete mogelijk te maken. Gewoon geluidsdempend materiaal op de tunnelbak om lawaai te dempen en een verbetering van luchtinlaten van de woningen om roet en fijnstof van het verkeer tegen te houden. En als troost voor het omgeploegde, vernietigde polderlandschap door de bouwboeren van Comol5. Autoverslaafde NL stroomt even een jaartje beter door en de Stevenshoffers hadden een iets beter leefklimaat. Troostprijs! Dametje Damen gebruikte echter dit geld om een gat in de wijkbegroting op te vullen en deed nog buiten het zicht van de Raad. Want volgens dit dametje stond er geen hekje omheen. Wat een kl*te streek! En wat een k.w.! Wel op aandringen van GL van Olsthoorn excuses aan de Raad, maar nooit aan de bewoners van de Stevenshof. En nou maar klagen over lage opkomst bij de GR2018 en weinig vertrouwen in de lokale politiek! Overigens speelde de echte Leidse Glibber Robert Strijk ook al jarenlang een heel vies spel met de Stevenshof.Tel hierbij op de asfalt en beton lobbyist en Sittardse import neoliberaal Paul Laudy en compleet was dit griezelkabinet 14-18 onder leiding van de Tukkerse proatjesmoaker Lenferink. Het leek wel een veldslag als 100 jaar geleden. Voor progressief Leiden dan wel.

 7. Een college dat NA de verkiezingen de raad informeert over de kostenoverschrijding inzake statushouders opvang om zo de coalitiepartijen in zekere zin electoraal te beschermen MOET eigenlijk voltallig aftreden!!
  Zeker na de toezegging om tijdig en zorgvuldig kostenoverschrijdingen te melden n.a.v. het echec van het Dametje inzake de verduisterde drie miljoen euro voor de Stevenshof. Dit college heeft wederom amateuristisch en achterbaks gehandeld met een budgetoverschrijding van nota bene 100%!! en de Raad niet tijdig geïnformeerd. De Ezel v.d. Partij v.d.Dieren is nog maar symbolisch. Dit salonsocialistische, neoliberale college van PvdAdieu, SP, VVD en D66 was Leiden onwaardig. Het heeft het vertrouwen in de politiek zeer ernstig geschaad en ondermijnd. Vandaar de nogal nerveus acterende wethouders Damen en Van Gelderen tijdens de interpellatie debatten en de Raad. In de Stevenshof kennen we dit beleid al vele jaren. Om van te kotsen! Wat kl*te politiek!
  Met 3 stemmen tegen van de SalonsocialistischeP is een motie van treurnis tegen wethouder RoosvG ingediend. Gelijk aan die tegen wethouder Damen enige tijd geleden. Punt.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline