Stevenshofdebat: Wijk blijft woedend om verbroken beloften Rijnlandroute

15

Vrijdagavond herleefden oude tijden in het Huis van de Buurt in de Stevenshof. Het laatste grote wijkdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen stond voor een groot deel in het teken van de Rijnlandroute en de gevolgen die de aanleg van die nieuwe provinciale weg door de polder heeft voor de wijk en haar bewoners. De gemoederen liepen regelmatig hoog op. Het debat liep ook fors uit. Pas om 23.30 uur konden de stoeltjes weer opgestapeld worden.

Wijkdebat Stevenshof (voor de pauze).

Zeker nu alle inpassingsmaatregelen niet doorgaan en er ook bij de start van de werkzaamheden meteen al de nodige beloftes zijn geschonden. Zo waren aan de omwonenden geluidsschermen beloofd. Die zouden worden geplaatst voordat de bomen werden gekapt die moeten wijken voor de weg. Dat is niet gebeurd en het kan nog wel maanden duren voor ze er staan.

Met het debacle van verbroken beloftes nog vers in het geheugen waren de meeste deelnemende politici terughoudend met het doen van toezeggingen. Roeland Storm van het CDA Leiden en ook Paul Dirkse van D66 waarschuwde de bewoners om zich niet rijk te rekenen door de opmerkingen van enkele collega-politici. “Over veel zaken gaan we als gemeente niet, dan moet je ook niet net doen alsof dat wel zo is,” benadrukte Dirkse aan het einde van de avond nog maar eens.

Wijkdebat Stevenshof (na de pauze).

Ook CDA-raadslid Storm snapt de boze reacties van de wijkbewoners. “Ook wij hebben als CDA in het verleden fouten gemaakt. Je kunt geen weg aanleggen en dan beloven dat je hem niet gaat horen, zien en ruiken.” Waarom de PvdA niet wordt genoemd op het bord met verbroken beloften is hem trouwens een raadsel: “Ik heb nooit drie miljoen beloofd. dat was een plan van het college waar de PvdA wel en het CDA niet in zit. Ik heb zelfs nog een voorstel ingediend om die drie miljoen te behouden toen de inpassingsmaatregelen niet mogelijk bleken.”

Steun woontoren naast dierenasiel brokkelt af
Ook de mogelijke bouw van een woontoren naast het dierenasiel stond prominent op de agenda. De discussie ging uiteindelijk meer over nieuwbouw in het algemeen dan over de ‘Toekan-toren’ zoals de toren door de tegenstanders consequent wordt genoemd. Zeer tegen de zin van het naastgelegen Van der Valk hotel-restaurant dat niks met die ontwikkeling te maken heeft.

Dat de toren zelf niet meer uitgebreid besproken werd, kwam vooral door de draai van D66 en de SP, zo legde Fred Sengers uit. Hij is een van de actievoerders tegen de bouw van de toren en op het uitgedeeld pamflet stond D66 Leiden als enige partij als voorstander van de bouw van een zeventig meter hoge toren langs de A44. De SP neigde volgens Sengers naar een voorstem, maar allebei de partijen maakten duidelijk niks te zien in een flat op die plek. Alleen de VVD is nu nog niet tegen. “Maar ook niet voor,” legt fractievoorzitter Frederik Zevenbergen uit. “Ik heb nog geen plan gezien en ik vind het heel moeilijk om voor of tegen een plan te zijn dat ik niet ken.”

Enorme woningbouwopgave leidt tot discussie
Moet Leiden inderdaad de komende jaren tienduizend extra woningen bijbouwen of is dat een politieke afspraak met de regio en de provincie Zuid-Holland die je ook best kunt heronderhandelen. Dat laatste is het geval vindt het CDA in Leiden en ook de Partij voor de Dieren vindt vooralsnog dat vijfduizend wel voldoende is. “De stad hoeft niet op slot,” zegt lijsttrekker Martine van Schaik van de PvdD. “Maar je kunt nu eenmaal niet oneindig blijven groeien in een eindige stad.”

De andere partijen wijzen er vooral op dat Leiden onbetaalbaar wordt als er niet flink wordt bijgebouwd. Schaarste leidt nu eenmaal tot stijgende prijzen. De balans vinden tussen betaalbaar en leefbaar zal de komende jaren een belangrijke opgave worden voor de Leidse politici.

Baas van Leiden
Ook de ChristenUnie Leiden voert campagne tegen ongebreidelde bouw in de stad. “Projectontwikkelaars lijken wel de baas te zijn in Leiden,” zegt lijsttrekker Pieter Krol die daarom wil dat er meer regels komen voor bouwers. “We moeten bouwplannen toetsen aan op te stellen gebiedsvisies.” De partij is dus niet tegen het bouwen van extra woningen. “Maar wel met oog voor het algemeen belang, rekening houdend met de schaal van de buurt. Dat gebeurt nu veel te weinig. Projectontwikkelaars zijn niet de baas, dat zijn de bewoners zelf,” zegt Krol. Zijn partij lanceerde daarom onlangs als duidelijk signaal de website www.baasvanleiden.nl. 

Delen

15 reacties

 1. Eric van 't Groenewout op

  De CU is de meest huichelachtige partij van Leiden. “Projectontwikkelaars lijken wel de baas te zijn in Leiden,” zegt lijsttrekker Pieter Krol. Het is veel erger. Dankzij D66 en CU zijn het de huisjesmelkers die door de volkswijken walsen. Bij CU blijven ze tegen beter weten in beweren dat er voldoende regels zijn om de excessen van verkamering te voorkomen. Die regeltjes gelden alleen niet voor de honderden panden die vóór invoering van die regels (medio 2017) zijn verkamerd. “Projectontwikkelaars zijn niet de baas, dat zijn de bewoners zelf,” zegt Krol. Zie hier een schoolvoorbeeld van staalhard liegen. In de volkswijken vragen de bewoners al acht jaar om maatregelen, maar CU houdt zich doof. De echte bewoners zijn de verkamering meer dan zat, maar tot dusverre houdt een raadsmeerderheid effectieve maatregelen tegen. Dankzij CU (en D66) zijn studenten, starters, jonge gezinnen en senioren de dupe. Pandjes in Transvaal en binnenstad, en steeds meer andere wijken: het is de nieuwe bitcoin voor speculanten en investeerders die profiteren van schaarste.

  • Ik ben naar aanleiding van uw eerdere berichtgeving eens gaan fietsen in de Mors. Inderdaad, ik heb nooit eerder zoveel bellen aan een deurpost gezien. Wat me ook opviel waren de aantallen fietsen op de stoep. Je zult er maar langs moeten met een kinderwagen of rollator. Vooral de Paul Krugerstraat en omgeving zien er triest en vooral armoedig uit. Dat het zover heeft kunnen komen is een grote schande voor de partijen die hier verantwoordelijkheid voor dragen. Morgen is de dag dat we ze terecht kunnen wijzen voor het weg kijken.

   • Eric van 't Groenewout op

    Dank voor uw reactie. Naast een kennis van mij wonen in een bovenwoning in de Krugerstraat acht volwassenen! Acht volwassenen in een piepkleine bovenwoning… Met een eensteensbinnenmuurtje.
    Dat mag in Leiden.
    Dat een buurt steeds meer onleefbaar wordt voor de echte bewoners, wordt helaas door CU en D66 kennelijk als “collateral damage” beschouwd. Ik heb niets tegen studenten of studentenwoningen, niets tegen arbeidsmigranten, maar het is van de zotte dat in alle drie de buurten die Transvaal vormen, inmiddels minimaal 160 (!) gezinswoningen zijn verkamerd. De fietsen op straat zijn slechts een symptoom. Veel erger: de geluidsoverlast en het vertimmeren van pandjes waardoor die eigenlijk niet meer voor gewone gezinsbewoning geschikt zijn. Verkamering is inmiddels ook een probleem in de binnenstad, in de Professorenwijk, in Leiden noord, in de Merenwijk en het is zich nu ook al in de Stevenshof aan het verspreiden. Woon je naast een gezinswoning in bijv. de Bladergroenstraat en krijg je opeens een ‘studentenflat’ met 6 kamers (dus de woonkamer wordt ook gesplitst) naast je. Mariënpoelstraat 2 / 2a (perfect voor gezinnen, want scholen, Leidse Hout, sportverenigingen en CS binnen een paar minuten loopafstand): in deze beneden- en bovenwoning worden zelfs 8 (!) ‘huurelementen’ getimmerd. Je zou er maar naast wonen.
    Dood- en doodzonde dat CU en D66 eendrachtig het starters en jonge gezinnen onmogelijk maken om passende en betaalbare huisvesting te vinden en tegelijkertijd wijk na wijk vernielen. Laat daar geen misverstand over bestaan: D66 en CU vernielen woonwijken. Ik zie mijn buurt naar de kloten gaan en ik zie wat het met mensen doet die tussen studentenpanden komen te zitten, of naast een Polenpension, of te maken krijgen met drugsdealers die in een pandje zijn komen te zitten. Gebroken nachten, spanningen: prettig wonen zoals we dat altijd kenden is niet langer vanzelfsprekend. Mijn bejaarde achterbuurvrouw (77 jaar, geboren en getogen op de Morsweg) kan niet eens meer rustig een boek lezen in eigen huis: non-stop lawaai door de studenten en hun aanhang. Haar verhaal zal je in de statistieken n iet tegenkomen: net als tientallen anderen heeft ze nog nooit politie of gemeente gebeld. Maar tot haar eigen verbijstering was ze zo radeloos van het aanhoudende dagelijkse dat ze op een gegeven ogenblik op de muur is gaan bonken. Ik ken een andere bewoner die om aan het lawaai te ontsnappen gedurende een periode van driekwart jaar regelmatig in de badkamer is gaan slapen!
    Terug naar Transvaal: toen mijn kinderen tussen de 4 en 10 jaar waren, woonden er in de directe omgeving (hemelsbreed een cirkel van 70 meter) bijna 50 andere kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar. Momenteel zijn dat er hooguit 15. Een neergang van ruim 66% in een relatief kort tijdbestek. Dat gaan de basisscholen in de buurt op een gegeven moment ook merken. Waar er vroeger een soort van logische circulatie was, waarbij er steeds weer starters of jonge gezinnen in vrijgekomen woningen kwamen, zie je nu dat na vertrek van al dan niet alleenstaande senioren de vrijgekomen woning wordt gestript en vervolgens vertimmerd in ‘studio’s’, ‘appartementen’, ‘kamers’ dan wel ‘zelfstandige wooneenheden’.
    Elders in de wijk had een bewoonster van een benedenwoning, die zij prachtig had opgeknapt, grote moeite om haar woning te verkopen. Reden: de bovenwoning van dit pand was verkamerd. Uiteindelijk is haar woning ver onder de vraagprijs verkocht. Je zou bijna een schadefonds bepleiten, zoals Groningen heeft, waarbij CU en D66 garant staan voor de tienduizenden euro’s verlies per woning die particuliere woningbezitters lijden t.g.v. dit wanbeleid.

    • Een Leids burger op

     Het zijn niet alleen CU en D66 die de verkameringsproblematiek bagatelliseren of misplaatst denken dat de woningnood daarmee opgelost zou kunnen worden en daarom niet regulerend willen optreden. Ook bijvoorbeeld de PvdA was vroeger voor verkamering waar mensen als EricVTG NU de wrange vruchten van mogen plukken.
     Het resultaat: veel TE veel mensen op een TE kleine ruimte met een veel TE hoge huurprijs. Blijkbaar moeten er eerst nog meer studenten in hun been geschoten worden of de overlast door verkamering overslaan naar andere wijken voordat de politiek wakker gaat worden……..
     Ja, ik ben ook voor meer bouwen maar dan wel op een normale manier. Verkamering is dat niet.

     • Eric van 't Groenewout op

      Gelukkig is de PvdA inmiddels de grote gangmaker TEGEN de verkamering en hebben GroenLinks (met enige aarzeling, onvoorstelbaar hoe zwak die partij eigenlijk is in dossiers waar het er echt op aan komt), CDA (heel resoluut: hulde aan Joost Bleijie en Julius Terpstra), SP (zij het veel te schoorvoetend), Partij Sleutelstad (klasse, Maarten!) en VVD (Juliette Gillisen-Verplancke steekt echt haar nek uit, ik hoop dat die politieke durf wordt beloond) zich daarbij aangesloten. Ik hoop dat dit blok sterk genoeg is om de partijen die vooral de belangen van huisjesmelkers behartigen, zoals D66 en CU doen, buitenspel te zetten. Verkamering is slecht voor iedereen, behalve voor huisjesmelkers en vastgoedspeculanten die parasiteren op schaarste.

 2. Als bewoners en andere betrokkenen rond de Stevenshof morgen niet op de desbetreffende 4 partijen stemmen. Kijken wat er dan gebeurd.

 3. STEVENSHOF
  STEM NIET OP ARROGANTE PARTIJKARTEL CDA-VVD66-PvdA.
  STEM LOKAAL OF DUURZAAM!
  Partijkartel sloopt het Leidse groen, sloopt uw woongenot en gezondheid.
  Want het roer moet om!!

  • Een Leids burger op

   Maar waakt u ook voor de ´sLinksGroene praatjes.
   Want in 2010 was GL in Leiden niet voor een groene OVP(=oostvlietpolder) hoor…….
   En op een lokaal referendumziek partijtje met schijninspraak zit deze Leidse burger, die niet in de Stevenshof woont, ook niet te wachten.
   .
   Hoe men in de Stevenshof zal stemmen weet ik uiteraard niet – het gaat om het totaal in ALLE wijken- maar de verwachting is toch wel dat VVD en D66 toch wel weer in een volgende coalitie zullen komen. Misschien D66 niet meer met 12 zetels.

 4. Een Leids burger op

  @EricVtg
  Dat verkamering een slechte zaak is hoeft voor mij geen betoog meer. Dat heb ik ook nooit ontkent. Integendeel. Maar toch enkele opmerkingen:
  1. De Pvda is NU tegen die verkamering maar was vroeger voor omdat men dacht daarmee de woningnood onder studenten te kunnen aanpakken. De gevolgen daarvan merkt men niet direct bij de eerste opsplisting van de woningen maar pas op langere termijn en zijn nu inmiddels dus goed zichtbaar. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  Eerdere citaten van EricVTG:¨…regelmatig heb ik CDA uitgenodigd om in Transvaal te worden rondgeleid i.v.m. de immense verkameringsproblematiek. Nul komma nul reactie. ¨en op vragen van de Wijkvereniging Transvaal inzake verkamering hebben ook SP, VVD en GroenLinks inhoudelijk gereageerd. Maar CDA: NIETS!¨
  http://sleutelstad.nl/2018/03/07/cda-lanceert-website-bouwen-leiden/#comment-269765
  Hoe is dat te rijmen nu met de positieve reactie van EricVTG hierboven eerder over Julius Terpstra en Joost Blijie(beide van CDA Leiden.):¨CDA (heel resoluut: hulde aan Joost Bleijie en Julius Terpstra)¨
  Mogelijk hebben ze bij het CDA Leiden inmiddels ook het (verkamerings)licht gezien?

  • Eric van 't Groenewout op

   Bij een van de debatten (in het Volkshuis) heeft CDA op vragen van Petra Hoogeveen geantwoord dat verkamering moet stoppen. Dat is een radicale koerswijziging. Bij die gelegenheid heeft voor het eerst ook een wethouder (Paul Laudy) erkend dat het in Transvaal uit de hand is gelopen. Nu maar hopen dat het geen slip of the tongue van Bleijie en Laudy is en zij ook na de verkiezingen bij hun standpunt blijven. Laudy is m.i. én een goede én een betrouwbare wethouder. Ik denk niet dat hij terugkomt op zijn uitspraken en het prominent in het verkiezingsprogramma uitgedragen VVD-standpunt: geen verkamering in woonwijken.
   Logische vraag is: waar dan wel? In een weiland of op een industrieterrein?
   Een kennis van mij is overigens grof geld geboden als hij in zijn opslag (op een industrieterrein) studentenkamers installeert. Hij is er niet op ingegaan. De kamerpooiers zijn net zo erg als drugsdealers: je moet dergelijk tuig op afstand houden. Ze nestelen zich in woonwijken en dus ook al op industrieterreinen en vanaf dat moment begint de onttakeling. Onbegrijpelijk dat D66 en CU dit tuig carte blanche hebben gegeven om stukje bij beetje woonwijken kapot te verkameren.
   Zo’n warhoofd als Peter Bootsma (D66) meldde eerder dat de politiek de huiseigenaar verantwoordelijk houdt voor overlast (ha, ha, dat kan de gemeenteraad wel vinden, maar het is juridisch onhaalbaar: weer een voorbeeld van de onthutsend domme wijze waarop de gemeenteraad – met name D66 en CU – met dit probleem zijn omgegaan). Buren van een drugspand hebben regelmatig met de eigenaren gesproken, maar die huisjesmelkers nemen de laatste drie jaren niet eens de telefoon meer op.
   Afspraken (nota bene gemaakt op het stadhuis in aanwezigheid van ambtenaren) om dat pand te isoleren (al in 2012 of 2013 gemaakt): we zijn jaren verder en er is NIETS gedaan en er wordt ook niets aan gedaan.
   De pest is: als je naast zo’n pand zit, krijg je het niet meer verkocht aan starters of jonge gezinnen. Uiteindelijk is de kans groot dat zo’n pand ver onder de marktwaarde naar een huisjesmelker gaat, zoals inmiddels de meeste panden die in Transvaal verkocht worden, naar huisjesmelkers of investeerders gaan. Er wordt inmiddels actief geacquireerd in deze buurt om je huis te verkopen en eigenaren van huurwoningen bieden lang zittende huurders geld aan om te verhuizen. Het is een simpele rekensom: als je hier al 40, 50 jaar woont, betaal je hooguit 600,- voor een (hele) bovenwoning. Zodra je eruit gaat, wordt zo’n woning gevierendeeld en ontvangt de eigenaar 4 x 650,- tot 800,- per maand. Onvoorstelbaar dat D66 en CU zich hebben opgeworpen als belangenbehartiger van een weerzinwekkende groep profiteurs. Als boeren dit met melk, bakkers met brood of artsen met medische zorg zouden doen, zou heel de politiek in rep en roer zijn, maar hier – bij zoiets essentieels als wonen: het beschermen van woonwijken en het betaalbaar houden van woningen – heeft de politiek (én de gemeente) het veel te veel op z’n beloop gelaten. Elke stem op D66 en CU is een stem tegen de Leidse bevolking.

   • Een Leids burger op

    Geen enkele partij kan het zich permitteren om op langere termijn de verkamering en de gevolgen daarvan te negeren of maar af te schuiven op de verhuurder.
    Dus ook D66 niet mochten ze toch weer in een nieuwe coalitie komen. En die kans acht ik goed mogelijk.
    Alleen bij sommigen komt dat besef wat later dan bij anderen.
    De politiek kan regulerend optreden met vergunningen.
    Wellicht vind er ook nog wel een koerswijziging plaats bij D66 al zal dat dan na de verkiezingen zijn.

 5. Maarten Kersten op

  Beste heren Eric, Quetzal en De Groot, ik stem geheel in met jullie analyses. Maar het begint, naar ik vrees, nu wel wel ernstig te worden met Een Leids Burger. Is hij ziek aan het worden? Het is al voor de derde keer in enkele dagen dat hij de vandaag door duizenden Leidse burgers gerespecteerde Partij Sleutelstad op dit reactieforum een “referendumziek partijtje” noemt. Bijvoorbeeld ook onder het artikel over het stemadvies van de bewoners van het door D’66 wethouder Dirkse bedreigde Doelencomplex. Wat of wie is hier nou ziek?! En “partijtje” : ja, ik denk dat de PS vanavond wel een feestje gaat vieren, een écht referendumpartijtje dus…:-)

  • Een Leids burger op

   Nee hoor Maarten de reden dat ik jouw partij een referendumziek partijtje noem is omdat een maandelijks online- referendum niet realistisch is :daar zal de nieuwe gemeenteraad niet mee acoord gaan. Ook niet als partij sleutelstad (PS) vanavond goed zou scoren en alsnog in de nieuwe raad zal komen. En in die zeldzame gevallen waarin de nieuwe gemeenteraad wel acoord zal gaan zal dat geen bindend referendum zijn en zullen al die mensen die dachten met PS meer invloed of inspraak te krijgen alweer bedrogen uitkomen. Zoals eerder gezegd: een referendum over bijvoorbeeld een woontoren in Merenwijk of Stevenshof of over iepen op de Hooigracht zie ik er nog niet komen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline