Politiek nog verdeeld over plan woontoren bij A44

30

Is een woontoren van zeventig meter hoog langs de A44 bij de Ommedijkseweg een begerenswaardig ‘landmark’ voor Leiden of een brok beton dat voor altijd het uitzicht verpest. Omwonenden vinden in ieder geval dat laatste als je tenminste afgaat op de mensen die zaterdagmorgen om 9.00 uur kwamen protesteren tegen het bouwplan.

Chris de Waard ging zaterdag een kijkje nemen bij het ludieke protest en sprak met voorzitter Fred Sengers van het Bewonerscomité Rhijnhofweg, een van de omwonende die een kijkje kwam nemen, directeur Frans Schohaus van hotel Het Haagsche Schouw, directeur Ingeborg de Jong van ontwikkelaar Timpaan, vertegenwoordigers van alle aanwezige politieke partijen en met eigenaar Onno van de Stolpe van de buitenplaats.

Dat protest bestond uit het laten aanrukken van een ruim zeventig meter hoge kraan die een evenzo lange sliert ballonnen omhoog takelde, zodat iedereen die vanuit zijn of haar woning de ballonnen zag, zich alvast een voorstelling kon maken bij wat gaat komen als de woontoren daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Om 10.00 uur ontving het Bewonerscomité Rhijnhofweg de lokale politiek op het landgoed aan de andere kant van de Rijn. Buitenplaats Rhijnhof is de laatst overgebleven buitenplaats van Leiden. Het behoorde ooit toe aan rijke Leidenaren die de wintermaanden doorbrachten in het Huys van Leyden aan het Rapenburg en hun zomerverblijf op deze plek aan de Rijn hadden. Daar konden de raadsleden zien hoe het zeventig meter hoge ballonnenprotest ook van een afstandje boven de omgeving uittorende.

Voor de locatie waar de toren is gepland, geldt binnen het vigerende bestemmingsplan een maximale bouwhoogte van vijftig meter. Als de ontwikkelaar, Timpaan uit Hoofddorp, daar vanaf wil wijken, moet de gemeenteraad daarmee instemmen.

Zover zijn de Leidse politici nog lang niet. Zoveel werd wel duidelijk tijdens de ontvangst, waarbij de raadsleden ook werden meegenomen naar het dak van het landhuis. Vrijwel alle partijen vinden dat de toren te hoog wordt.

Deze diashow vereist JavaScript.

Delen

30 reacties

 1. Joop J.Gijsman op

  Nog zorgelijker is dat de wereldbevolking in de komende 30 jaar verdubbelt en dan is helemaal het eind zoek.

  • Daarom is het goed dat er woontorens langs de uiterste rand van de stad tegen de A44 worden neergezet. Daardoor kan Leiden groeien zonder dat de binnenstad wordt opgeofferd. 75 Meter is ook geen echte toren: daarmee kom je bij lange na NIET in de top 50 van hoogste gebouwen in Nederland. Ook in Leiden stelt dit niet veel voor. De Petruskerk – net buiten het centrum – is 70 meter hoog. Ook Johan Volkers zal die markante kerk niet graag willen platgooien. De Stadswachter middenin Leiden zuid-west is 72,5 meter: prachtige flat, niemand heeft er last van. Ruim 90 sociale huurwoningen: precies wat onze stad nodig heeft.
   Als CDA tegen hoogbouw blijft stel ik voor dat alle kerken in de stad worden platgegooid. Pieterskerk, Hooglandse Kerk, Petruskerk: ze zijn allemaal qua verhouding vele malen hoger dan de huizen indertijd werden gebouwd. Wat heerlijk voor de bouwheren én de clerus uit die tijd dat er geen CDA bestond en er geen zeurvolkers in Leiden rondliepen. Wen er maar vast aan: Leiden heeft minimaal dertig van dergelijke flats nodig en liever langs de A4 en A44 dan middenin woonwijken (al bewijst de Stadswachter bij de Luifelbaan dat ook in woonwijken dergelijke hoogbouw goed kan uitpakken).
   Het erge is: alle zeikerds die nu tegen deze flat zijn, realiseren zich niet dat door dit domme verzet en leeghoofdige gekrakeel, straks het groene hart – dus de natuur – weer de dupe wordt.

   • Beetje rare reactie over Petruskerk. Ik heb het nergens over het slopen van panden en over de hoogte van bouwwerken (al zijn er heus wel wat gebouwen die voor sloop in aanmerking komen…).
    Ik maak me gewoon zorgen over het volbouwen van de stad en inderdaad ook over het groen in Leiden e.o.

    We zijn geen zeikerds, J.Torino. Het is een democratisch recht om je te uiten.
    Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk. Het is uiteindelijk aan de politiek om tot een evenwichtig besluit te komen. Amen.

    • Die zorgen deel ik. De Nederlandse bevolking stijgt. Hoe wilt u al die extra mensen huisvesten als u tegen hoogbouw bent? Als je al niet aan de rand van de stad langs een snelweg mag bouwen, waar dan wel? De ecologische waarde van het perceel zo vlakbij de A44 is niet echt hoog te noemen. Dit is een oplossing die op ecologisch vlak weinig schade aanricht en de overlast voor de direct omwonenden is beperkt. Kijk naar de flat bij de Luifelbaan: vrijwel net zo hoog en niemand (in een veel dichter bewoond stuk Leiden) heeft er last van. Hier zal dat niet anders zijn.
     Toen het nieuwe Heerema kantoor werd gebouwd waren er ook zeurpieten die over de hoogte klaagden. Het kantoor staat er al een paar jaar en niemand hoor je er meer over.
     Over 15 jaar zullen veel Leidenaren zich afvragen waarom er anno nu zoveel weerstand tegen een flat die qua hoogte tot de middencategorie hoort en er niet nog eens tien verdiepingen hoger is gebouwd om er ook sociale huurwoningen in te kunnen onderbrengen.
     Als u daadwerkelijk meent dat Leiden niet vol, voller, volst moet worden, ontkomt u niet aan hoogbouw.

    • Het democratische recht houdt ook in dat je je op de hoogte stelt van genomen besluiten zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een beleidsregel. Hiertegen kan men in de ontwerpfase een bezwaar/zienswijze indienen, welke dan meegenomen zal moeten worden bij het vaststellen van een bestemmingsplan.
     Wanneer je pas gaat piepen wanneer dat reeds vastgestelde plan uiteindelijk ingevuld gaat worden dan ben je niet bezig met je recht, maar alleen maar aan het zeuren. Dit geldt even zo goed voor burgers als raadsleden.

     P.S. of het hier een reeds vastgesteld bestemmingsplan betreft of een te wijzigen bestemmingsplan weet ik niet zeker. Ik heb ook geen zin om dat na te zoeken aangezien mij dat een mooie taak lijkt voor de journalistieke verslaggeving dan wel voor de NIMBY’s en zeurpieten.

     • “De ecologische waarde van het perceel zo vlakbij bij de A44 is niet zo hoog.”
      Dat is ie wel, in het voorjaar hebben we als vogelclub in het verleden hier heel wat broedende vogels gespot in deze bosstrook inclusief wandelpad. En de strook langs de A44 is sowieso bij de Hadewijchlaan geheel kaalgeslagen door de COMOL5/Leiden/PZH vanwege de roetriool Rijnlandroute. Dus nog meer bomen weg….? Dat extra verkeer raast dadelijk ook langs die flat. Geen toetsing op luchtkwaliteit en lawaai? Immers de flat ligt binnen 100 m afstand van een snelweg. De norm is normaliter minstens 200 m.
      Waarom niet twee parallele flats van 30 m of zo? Groen ingepast.
      Het bestemmingsplan, zover ik mij kan herinneren, geeft inderdaad ruimte voor hoogbouw in de Stevenshof. Dat wil niet zeggen dat je dan een zo hoog beton geval neerzet. Hopelijk komt er een goede dialoog tussen Wijkraad, bewoners, politiek en de bouwer. Polder model heet dat ondanks de neoliberale waan in dit land. Gelukkig ben ik weg uit de Stevenshof en Leiden. Maar leef nog even mee met deze zwaar op de proef gestelde wijk. Tot 21 maart.

 2. Een Leids burger op

  Als de omwonden van die woontoren die woontoren niet willen waar moet die dan komen? Zijn ze wel tevreden met een iets lagere “woontoren” dan?

 3. Als de hoogte ingaan ‘opofferen’ vertegenwoordigd, dan doe je in de binnenstad en rondom winkelcentra. Dat zijn al betonparadijsen. Van binnen naar buiten, van hoog naar laag. En niet andersom de stad laten inbakenen door woontorens of andere hoogbouw. Bovendien, een maximale hoogte is een maximale hoogte. Snap niet waarom men nog hoger moet. Geld is de enige drijfveer. Niets anders.

  Er staat zo’n lelijk geval recht tegenover mijn huis. Iedere dag van het jaar is er een moment dat het alle zonlicht wegneemt. Zelfs hoog zomer. Hoogbouw in het centrum en rondom winkelcentra. Dan zoeken de hoogbouw en betonliefhebbers elkaar op, kijken bij elkaar naar binnen en op het balkon, maar laat de laagbouwzone gewoon de fijne rustige laagbouwzone. Hoe verder naar buiten hoe lager de bouw.

 4. Een inwoner van Leiden op

  @Erwin: Hoogbouw in het centrum? Nog meer beton, nog meer verkeer in de smalle straten, nog meer vervuiling. Leiden is gewoon vol en zeker ook de binnenstad.

  • René Dentener op

   Toch is dit wel wat het huidige college voor ogen heeft door uitzonderingen op het bestemmingsplan te maken voor een aantal locaties in de binnenstad/het centrum. Het college wil hoogbouw toestaan bij openbaar vervoerknooppunten. Zoals bijvoorbeeld de geplande hoogbouw in het stationsgebied. Als ‘een inwoner van Leiden’ de moeite had genomen om de plannen van de bouwwethouder en ez-wethouder voor dit gebied te bekijken, dan had hij kunnen zien dat daardoor een flink deel van de historische binnenstad straks aan het zicht van de bezoeker die uit NS-station Leiden Centraal komt wordt onttrokken. Het blijft namelijk niet bij ‘De Lorentz’, er komen meer van die hoge gebouwen te staan op dit stuk richting het oude belastingkantoor. Visueel zal het er in dit gebied sowieso niet aantrekkelijker op worden. Op een bijeenkomst in hotel/congrescentrum Level vorig jaar over de (inmiddels afgeblazen) verplaatsing van het busstation kreeg de geïnteresseerde te horen dat er nog een inrichtingsplan zou komen voor het stationsgebied, waarin uitgegaan wordt van 20 meter openbare ruimte tussen de geplande gebouwen, die een onderlaag krijgen van bakstenen met witte kozijnen (zoals het straatbeeld van de bebouwing in het centrum). Het groen zal zich noodgedwongen meer op de gebouwen gaan bevinden en minder in de openbare ruimte. Daar is immers geen plek meer voor in de nieuwbouwplannen.

   @Erwin “een maximale hoogte is een maximale hoogte”. Dit is nu juist waar bij mij zo langzamerhand onduidelijkheid over bestaat. In hoeverre wordt een door de gemeenteraad in een eerdere zittingstermijn vastgestelde ‘hoogbouwvisie’ namelijk nog gehanteerd door het lokaal bestuur van Leiden? Als je alle bouwplannen voor de komende jaren ziet dan krijg je de indruk dat men de door de gemeenteraad gestelde kaders uit die hoogbouwvisie steeds meer aan het verlaten is om maar te kunnen voldoen aan de geprognosticeerde woningbehoefte van 27.000 woningen in de regio Leiden. Overigens is hoogbouw en compact bouwen niet per definitie goedkoper. Afgezien van de bouwtechnische eisen krijg je ook te maken met de parkeernorm/toename van de parkeerdruk op zo’n locatie, de waterberging (denk aan de langere periodes van hevige regenval door het veranderende klimaat) of hogere gemiddelde temperaturen op plekken waar veel hoge gebouwen dicht op elkaar staan (zoals in het stationsgebied zal gaan gebeuren).

   • Eric van 't Groenewout op

    Kom op, René. Als je nu vanuit Leiden CS de hal uitstapt zie je toch ook al niets van de historische binnenstad? Hoogbouw is bovendien aantoonbaar goedkoper en efficiënter. Elders zie je dat de discussie ook wordt vervuild door idiote uitspraken. Zo zou een toren van 100 meter in de Merenwijk in totaal vierduizend vierkante meter ‘kosten’. Wat een gelul. Kijk naar de Stadswachter bij de Luifelbaan. Weliswaar geen 100 meter (slechts een dikke 70): het is er neergezet in een tijd waarin gelukkig niet iedereen meteen de hakken in het zand zette. Geen protesten bij de bouw en niemand die er ook maar van opkijkt. Er zitten 92 huurwoningen in (beetje demagogisch om nu steeds te roepen dat er alleen maar voor D66-yuppen wordt gebouwd). Juist om te voorkomen dat overal groen verdwijnt, zul je de hoogte in moeten. Kijk naar die ooit zo prachtige Stevenshof: als er iets meer in de hoogte was gebouwd, had die polder veel groener kunnen blijven. Leiden heeft veel te veel ‘satellietdorpen’ gebouwd zonder stedelijke kenmerken en zonder logische band met het centrum.
    Heel gevaarlijk ook dat iedereen tegen hoogbouw te hoop loopt. We zitten met een fikse woningnood in Leiden, die is verergerd door 8 jaar D66 wanbeleid. Waar die markt min of meer overzichtelijk was, is er door de verkamering een concurrentieslag ontstaan om de schaarse meters woonruimte tussen starters, expats, jonge gezinnen en studenten. De woonruimte die wordt aangeboden in al die vertimmerde panden – of ze nu studio’s dan wel zelfstandige wooneenheden worden genoemd – is ondermaats en niet toekomstbestendig.
    De 27.000 woningen die er nodig zijn: volgens de Nederlandse makelaardij is dat een veel te voorzichtige aanname en zou eerder het dubbele nodig zijn. Hier zit immers het werk. Hier zit immers de economische groei en in deze regio zitten de (academische) opleidingen.
    Ik moest laatst een paar dagen in Rotterdam werken met uitzicht op de Kop van Zuid (ik zat letterlijk in Walhalla: wat een prachtig theater): schitterende skyline, mooie hoogbouw en totaal geen last van schaduw of wat dan ook. We missen in Leiden de ene na de andere kans om daadwerkelijk iets te doen aan de woningnood. Niemand in de Stevenshof heeft straks last van een woontoren bij de A44. Het is een hetze waarvan niemand beter wordt.
    Ik ben het wel met je eens dat het tijd wordt dat er een goede hoogbouwvisie wordt vastgesteld. Het is in beleidsmatig opzicht een rommeltje. Ik ben er groot voorstander van om naast verkeersknooppunten hoogbouw tot pakweg 160 meter toe te staan. Dat voorkomt ook een hoge parkeerdruk in binnenstedelijke centra.

 5. Een inwoner van Leiden op

  @Rene Dentener: Ik ken de bouwplannen die overal in de stad op stapel staan! Wat ik zei, Leiden is vol. De gewone burger heeft uiteindelijk niets in te brengen; dat blijkt steeds weer op elke informatie avond.

  • René Dentener op

   “De gewone burger heeft uiteindelijk niets in te brengen”(…) Da’s ook weer veel te kort door de bocht. Zo wordt de ‘Greentower’ van Green Real Estate geen 70, maar 58 meter hoog na inspraak van omwonenden/een actiecomité. Of is de hoogte van ‘De Ananas’ van bouwer De Raad uit Katwijk door de gemeenteraad begrensd op 59 meter. Wel is het zo, dat veel van die nieuwbouwprojecten bedoeld zijn voor (D66-)yuppen, academici of starters van buiten Leiden en Leidse burgers of senioren maar moeten opRutten naar elders in de regio. In deze panden wordt namelijk nul aan sociale huurwoningen gerealiseerd.

 6. Een Leids burger op

  Inderdaad heeft de Leidse burger niet veel meer dan lege briefjes in te brengen.
  In de binnenstad is inderdaad nauwelijks nog voldoende ruimte om te bouwen.
  Daarom tracht men op andere plaatsen zoals stationsgebied, merenwijk ,stevenshof e.d. nog te bouwen door de hoogte in te gaan.

 7. Een inwoner van Leiden op

  @Een leids burger: In de binnenstad is inderdaad nog nauwelijks ruimte en toch willen ze daar gaan bouwen. Hoop geklets dus van diverse politieke partijen als ze zeggen dat ze de binnenstad autoluw en groener willen maken= zieltjes winnen voor de verkiezingen.

 8. Een Leids burger op

  Die autoluwe binnenstad wordt vooral bepleit door o.a. Pvda-salonsocialisten die zelf het autoverkeer willen weren uit de buurt waarin zijzelf wonen maar het blijkbaar niet erg vinden dat anderen juist wèl meer autoverkeer te verduren krijgen….
  Allemaal Holla fratsen dus..
  De reactie van Dentener maakt nog eens duidelijk hoe de burger “zoet” gehouden wordt: een gebouw een paar metertjes lager en men denkt de burger wel genoeg tegemoet gekomen te zijn…… Maar die woontorens zullen geen betaalbare sociale huurwoningen, waar juist een schrijnend tekort aan is, worden natuurlijk maar dure huurwoningen of koopwoningen.

  • Stevenshoffers: jullie zijn het zat. Rijnlandroute, duizenden bomen gekapt, polder omgeploegd door COMOL5 en nu ook nog Laudy’s en Verhagen’s Bouwend NL Torens van Babylon in jullie achtertuin. Uw leefgenot en gezondheid wordt kapotgemaakt!
   STEM NIET OP PARTIJKARTEL PVDADIEU, DRAAIKONTEN66, VEELVOGELSDOOD EN CONSERVATIEFDEMAGOGENAPPEL!

  • Eric van 't Groenewout op

   Leiden heeft een zeer hoog percentage sociale huurwoningen: 37%. De pest is dat er veel wordt scheefgehuurd: mensen met een bovenmodaal inkomen die in een sociale huurwoning blijven hangen. Juist om een doorstroming op gang te brengen is het van belang dat er voldoende starterswoningen worden gerealiseerd. Helaas kampen we in onze mooie stad met 8 jaar D66 wanbeleid waardoor de woningmarkt totaal is verziekt. Het probleem is niet zozeer dat er te weinig sociale huurwoningen zijn (37% is namelijk erg veel), maar dat de doorstroming totaal maar dan ook totaal is gestagneerd doordat koopwoningen massaal door speculanten worden opgekocht die de ruimte in kleine partjes opdelen en voor torenhoge bedragen in de markt zetten.
   Ook om een einde aan dat soort walgelijke praktijken te maken, is het nodig dat er voldoende nieuwbouw komt (met flankerend beleid: een verkameringverbod gedurende de eerste 50 jaar na oplevering, anders wordt de nieuwbouw door investeerders opgekocht die er al meteen mee gaan verkameren, zoals aantoonbaar in een aantal nog te realiseren locaties nu al gebeurt). Dat is ook een reden om straks na de verkiezingen zo snel mogelijk een nieuw college te vormen ZONDER D66.

   • Eric vtg: helemaal eens.
    Kijk ook eens naar de terreur van die Draaikonten66 in Amsterdam. Z.g. vernieuwing in politiek en transparante democratie van de rebellenpartij?
    Leiden is zeker beter af ZONDER die amateuristische Draaikonten66. Helaas, de stadse D66 yuppen met hun tweede hands Saabs en Volvo’s, het zich ziek lenende studentenkorps in de verkamers en Carl S. zullen Dirkie66 weer in het pluche parachuteren.
    Dat er behoefte is aan woningen in Leiden is evident. Ik vraag me echter af of het haalbaar is nog eens 15.000 woningen in zo’n dichtbevolkt gebied bij te bouwen. Ik denk zelf dat dadelijk bij een gemeentelijke fusie het omliggende groen eraan gaat.
    Mijn genot is jullie probleem. Ik leef nu in een gebied waar nog geen 100 personen per km2 wonen en lokale politieke partijen de touwtjes stevig in handen hebben. Jullie leven in een gebied met bijna 6000 per m2. Willen jullie naar 8000 – 10.000 per m2? Mierennest? Sterkte!

    • Eric van 't Groenewout op

     Oei, da’s schrikken dat je het met me eens bent…
     Studenten die op D66 stemmen, stemmen tegen zichzelf. D66 is een antistudentenpartij. Ipv voor betaalbare huisvesting op campussen te zorgen, heeft D66 studenten uitgeleverd aan huisjesmelkers. En ben je afgestudeerd, dan kun je geen betaalbare woonruimte vinden omdat geschikte woningen letterlijk per twee dozijn per maand worden verkamerd. Nu al zijn er alleen al in Leiden een 15tal (!!!) grote investeerders actief die bijv. ook in nieuwbouwwijken woningen opkopen om te verhuren. Er worden al woningen als beleggingsobject aangeboden in de geplande nieuwbouw bij Leiden CS. In wijken als Transvaal wordt actief aan acquisitie gewerkt door makelaars (ondanks de nee-nee sticker op onze voordeur gooit dat tuig hun flyers ook bij ons naar binnen) om woningen te acquireren voor hetzij verkoop, hetzij verhuur. Er valt grof geld te verdienen aan de schaarse meters woonruimte.
     Enfin, ik heb liever dat er langs snelwegen hoogbouw wordt neergezet dan op uitleglocaties waardoor er weer polder en weidelandschap aan gaat. De nadelige effecten van hoogbouw zijn op dergelijke locaties ook minder ingrijpend dan elders in de stad en kunnen er hopelijk aan bijdragen dat er groene buffers kunnen blijven tussen Leiden en omringende gemeentes (voorzover die buffers er nog zijn…). Bovendien: hoe dichterbij mensen bij hun werk wonen, hoe meer er kan worden gefietst of zelfs gewandeld. Last but not least: geen nieuwbouw is geen optie zolang de bevolking blijft groeien. Niet bouwen betekent alleen maar dat de woonkosten verder blijven stijgen en steeds meer Leidenaren genoegen moeten nemen met een verdiepinkje of piepkleine studio.

   • Leiden mag dan een relatief hoog percentage sociale huurwoningen (net als veel andere steden), maar dit geldt niet voor de regiogemeenten. Als die hun percentages op sociaal beschaafd niveau hadden gebracht waren in Leiden de wachttijden voor betaalbare huurwoningen wellicht minder lang geweest. Op provinciaal niveau is meerdere keren geprobeerd daar verandering in te brengen, maar de meeste dorpsbestuurders vertikken het om mee te werken. De gemeente Leiden heeft zich op dat punt altijd veel te slap opgesteld richting regio. Ja, ook dankzij D66’ers, maar er zijn veel meer schuldigen, want Leiden wordt sinds jaar en dag door wisselende coalitie-colleges bestuurd.

    • Eric van 't Groenewout op

     Wellicht, maar voor veel Leidenaren geldt dat ze liever in Leiden dan in Warmond of Teylingen wonen.
     Ik meen dat het op instigatie van een D66-wethouder is geweest dat voorgenomen bouw van een aantal extra studentencomplexen is geschrapt. Terwijl dat nu dé oplossing is om meters te maken en honderden studenten in 1x van passende en betaalbare huisvesting te voorzien. Ik begrijp onze gemeenteraad ook niet goed. Er is een structureel tekort aan 2.500 studentenwoningen. Als je dus geen maatregelen neemt – liefst in nauwe samenwerking met de universiteit – om een dergelijk aantal kamers te realiseren, draag je er actief aan bij dat de markt ontwricht blijft.
     Een deel van de studenten komt na afstuderen ook in aanmerking voor een sociale huurwoning. Join the crowd: de wachttijd is iets van 5 jaar. En in de tussentijd word je geacht ook iets van je lening af te lossen. Grote vraag is: hoe? Heb je mazzel dat je in een studentenwoning van Duwo zit, dan zul je die na je afstuderen snel moeten verlaten en kom je bijna per definitie in het D66-domein van de huisjesmelkerij terecht. Er zijn geen alternatieven.

     • Je kan veel zeggen, maar niet dat er afgelopen jaren geen studentenwoningen in Leiden zijn bij gekomen. Als voorbeeld drie recente nieuwe studentencomplexen:
      – Lange Brug
      – Clusius (Wassenaarseweg)
      – Leidse Schans ((Lammenschans)

      En bijvoorbeeld bij de Meelfabriek worden op dit moment voor DUWO nieuwe appartementen gebouwd.

     • Eric van 't Groenewout op

      Beste Eric Krijgsman, als je goed leest zie je dat ik ook niet beweer dat er geen studentenwoningen zijn bijgekomen. Er zijn veel te weinig studentenwoningen gebouwd in de afgelopen jaren en wat er de komende jaren wordt gerealiseerd is in de verste verte niet voldoende om in de woningnood voor studenten afdoende soelaas te bieden. En dan heb ik het ook nog niet eens over passende huisvesting voor werkende jongeren: deze groepen zijn allemaal door D66 in de vrieskou gezet. Internationale studenten – naar Leiden gehaald met mooie beloftes over betaalbare huisvesting die tijdig beschikbaar zou zijn – staan anno maart 2018 na 9 maanden inschrijving bij Duwo vaak nog op een wachtlijst (ik kan je zo met een aantal in contact brengen).
      Veel erger is dat de problemen worden verdubbeld doordat starterswoningen massaal worden verkamerd/vertimmerd/verspijkerd of hoe je het ook wil noemen. Je oliedomme collega Peter Bootsma is daarvan een groot voorstander, maar zowel in Transvaal als Pieters- en Academiewijk en Levendaal luiden zonder overdrijving de noodklokken: onze en andere wijken worden stukverkamerd. Kom eens langs, ik leid je graag rond. De ene na de andere geschikte starterswoning gaat eraan. In Transvaal zijn dat er al minimaal 150 (!). En het gaat maar door. Je ziet hele straten pand voor pand voor de verkameringsbijl vallen.
      De universiteit zal nog wel een tijdje blijven doorgroeien en daarmee zal ook de behoefte aan starterswoningen bovengemiddeld hoog zijn. Die problemen los je niet op door te weinig studentenwoningen te realiseren. En die problemen worden alleen maar groter nu geschikte starterswoningen niet langer voor starters beschikbaar zijn. Er moet binnen nu en drie jaar nog een complex van minstens het formaat Leidse Schans worden gerealiseerd met daarbij een flexibele overloop om starters en internationale docenten (al dan niet tijdelijk) te huisvesten. En het is natuurlijk allemaal leuk en aardig dat de universiteit zich zo internationaal manifesteert, maar wordt het niet de hoogste tijd dat ook op de universitaire terreinen er meer en grootschaliger studentenhuisvesting wordt gerealiseerd?
      Je zult het met me eens zijn dat het een zwaktebod is dat huisjesmelkerij door D66 als oplossing voor een groot probleem naar voren is geschoven. Dat zou een beschaafde partij onwaardig moeten zijn.

     • Het omgekeerde is het geval: door de structurele weigering van dorpsbestuurders in de regio om (voldoende) sociale huurwoningen te laten bouwen en hun voorkeur voor commerciële projectontwikkelaars worden woningzoekenden uit de omringende gemeenten gedwongen om naar Leiden uit te wijken, en dat al vele decennia. Het resultaat: lange wachttijden voor betaalbare huurwoningen in Leiden en luxe huizen en appartementen in bijv. Voorschoten en Oegstgeest.

 9. Een Leids burger op

  Die doorstroming waar VTG over spreekt zal niet op gang komen.
  Dat heeft niet zoveel met verkamering te maken maar meer met het feit dat mensen niet naar een duurder huis willen verhuizen als daar geen dringende reden (bijvoorbeeld gezinsuibreiding) voor is.
  Waarom zou iemand die al scheef woont gaan verhuizen? Dat gebeurt dus niet. Wat heb je aan sociale huurwoningen die niet beschikbaar zijn?
  Het is een illusie om te denken dat door meer starterswoningen te bouwen er voldoende sociale huurwoningen zullen vrijkomen
  Nee die woontorens zullen er niet toe leiden in Leiden dat er meer sociale huurwoningen zullen vrijkomen hoor…..

  • Sinds een aantal jaren geldt een inkomensafhankelijke huur. Dit betekent dat scheefhuurders die profiteren van sociale huur, stevige huurverhogingen krijgen opgelegd. Dit heeft enige jaren voor een behoorlijke doorstroming gezorgd (183.000 huurders zijn daardoor – in geheel NL – verhuisd). Momenteel stagneert de doorstroming doordat er een groot gebrek aan alternatieven is. De panden die in Leiden op de markt komen worden door investeerders opgekocht die er al meteen forse huurprijzen op loslaten. Scheefhuurders zitten dus helaas zelfs met de maximale huurverhoging van +4% per jaar goedkoper en ruimer in de woning waarin ze nu zitten. De doorstroming kan alleen op gang komen als er veel betaalbare nieuwbouw beschikbaar komt.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline