VVD Voorschoten wil aanpak Lammenschansplein in 2018

22

De VVD Voorschoten dringt aan op een snelle aanpak van het Lammenschansplein in Leiden. “Het verkeersinfarct rondom het Lammenschansplein is veel forensen en ondernemers terecht al jaren een doorn in het oog,” zegt VVD-raadslid Bart Lavrijsen. “De vele en langdurige verkeersopstoppingen zorgen voor een slechte bereikbaarheid van de A4, de N11 en Voorschoten.”

Lavrijsen hoopt dat de aanpak van het Lammenschansplein in 2018 kan beginnen als onderdeel van de aanleg van de Rijnlandroute. “Het is tijd om door te pakken,” aldus Lavrijsen die het Voorschotense college van burgemeester en wethouders heeft gevraagd om samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden werk te maken van de planning en de informatievoorziening rondom het oplossen van e verkeersknelpunten bij Lammenschans. “Geef duidelijkheid over die planning en aanpak naar inwoners en ondernemers, zodat iedereen daar niet alleen rekening mee kan houden maar ook kan meedenken hoe de overlast zoveel mogelijk is te beperken.”

De boortunnel onder Voorschoten door en de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 hangen samen met de aanpak van het Lammenschansplein. De VVD Voorschoten vindt het nu het moment bij uitstek om snel maatregelen te nemen die de verkeerssituatie op korte termijn verbeteren. Daarnaast maakt de VVD in Voorschoten zich zorgen over de verkeersoverlast die het bouwverkeer van de Rijnlandroute kan veroorzaken. “We moeten voorkomen dat die overlast erger wordt door de werkzaamheden aan de Rijnlandroute.”

Delen

22 reacties

 1. Volgens de provinciale planning staat de aanbesteding pas in 2019 op de rol. Leiden wil graag de regie van de provincie wel overnemen maar heeft dan geld nodig. Het verkeer wil de stad in, maar kan niet. Het verkeer wil naar de binnenstad toe, maar kan niet…
  Burgerinitiatieven hebben altijd aangegeven dat het knelpunt Lammerschansplein en maatregelen op de N206 tracé (CL) voorrang moesten krijgen boven de bypass tussen A4 en A44. Dit besef begint nu door te dringen in de regio. Bovendien maken de ondernemers-verenigingen (Wassenaar) zich grote zorgen over de zandafvoer van tunnelbak en boortunnel middels 16.000 transporten op de toch al congestiegevoelige A44. Je zou bijna zeggen er is weer eens niet goed over nagedacht door onze provinciale wizkids.
  Wij, het simpele klootjesvolk, kijken maar toe en lachen ons af en toe rot. #Wetoldyouso.

 2. De slimmerikken van de leidse afdeling verkeer spendeerden al een paar ton voor uitgebreide stoplichten bij station Lammenschans. Wat een debacle was dat. Nog langere files en uiteindelijk werden alle stoplichten weer weggehaald. Dus de incompetente bestuurders moeten nu het Lammenschansplein gaan ontlasten. Nou voorschoten, hou je hart maar vast. Het is daar iedere dag een drama. Eigenlijk is de oplossing vrij simpel. 1. BredeTunnel onder het kanaal. Aparte rijbaan voor het verkeer uit voorschoten richting A4. Overige 2 rijbanen voor verkeer uit de stad en uit zuid-west. Misschien hiervoor de rotonde weer terug op Lammenschans plein. Op de churchillaan moet de groene golf strak aangepast worden en weg met die flitsapparaten. Op station Lammenschans ook een tunnel voor voetgangers en langzaam verkeer. Dus daar ook geen oponthoud meer. Voor een goede doorstroming, moet het gebruik van stoplichten zoveel mogelijk vermeden worden, en slechts toegepast worden wanneer er sprake is van veiligheids issues.

  • Heer/mevr van Sprang,

   Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw is deze verkeersproblematiek onderwerp van gesprek.

   U ziet een directe aansluiting naar de A4? vanuit Voorschoten? wel als oplossing?
   Dat is heen en weer, naar de A4! En niet alleen heen en weer / van en naar de A4. Want even voorbij Voorschoten ligt wassenaar en nog iets meer doorgereden is daar Den Haag.
   Dan is de Leidseweg in Voorschoten bij deze oplossing meteen een sluiproute via Voorschoten naar Wassenaarse A44 over de Leidse weg.

   Maak een vergelijking met hoe voetgangers oversteken. Liefst zo schuin mogelijk. Automobilisten hebben de “kaart” in hun hoofd en op het dashboard.

   Wie komt van het oosten (A12 en A4) zal graag de doorsteek via de Leidseweg in Voorschoten naar de A44 -Wassenaar en verder naar Den Haag maken.

   De twee bedrijventerreinen van Voorschoten liggen temidden van woonbebouwing en willen graag een goede verbinding met de A4.
   Dit is een al decennia lang bestaand verzoek en vormt een probleem. Zwaar verkeer over de Leidseweg komt daarvan.
   Bedrijventerreinen die ingekapseld worden door de groeiende woningbouw en uiteindelijk verdreven worden door die Woningbouw is waar wij hier mee te maken hebben. Sinds de industriële revolutie een bekend fenomeen.

   Daarom, een rechtstreekse verbinding met de A4, via Uw voorgestelde extra baan in de tunnelbak, raad ik niet aan. Vanwege de bijna zekere mogelijke ontwikkeling van een sluiproute Leidseweg.
   Vanwege de te bouwen tunnel, die A4 met A44 verbindt, is zowel de Dobbewijk als bedrijventerrein met Hulshoff en Niersman c.a. goed te bereiken. En wordt voorkomen dat zwaar verkeer en doorstromend verkeer via de Leidseweg door het dorp zal rijden.

   Daarnaast is een goede ontsluiting via het Lammenschansplein voor de inwoners van Voorschoten het meest aantrekkelijke om uitgevoerd te worden. Geen extra tunnelbanen ondergronds wat bovengronds oplosbaar is.

 3. Probleem dat bestond als de afgelopen jaren het Lammenschansplein zou zijn aangepakt en de Europaweg zou zijn verbreed, is dat daarmee het nut en de noodzaak van de Rijnlandroute (tracé tunnel onder Voorschoten) op losse schroeven zou komen te staan. Dan zou namelijk zijn gebleken dat de verkeersproblemen voor het grootste deel zouden zijn opgelost. Dat is ook de reden dat er tot op heden niets is gebeurd en politici daar de burgers bewust al vele jaren in de file en voor de brug hebben laten staan. Zou men het Lammenschansplein en Europaweg al wel hebben aangepakt, dan had de provincie kunnen fluiten naar de rijksbijdrage omdat dan simpelweg de nut en noodzaak van de Rijnlandroute niet langer zou kunnen worden aangetoond. Nu de besluitvorming Rijnlandroute is afgerond, kan de VVD wel ‘uit de kast komen’ en aandringen op een snelle aanpak. Kortom, politieke spelletjes van de bovenste plank!

 4. Ik neem aan dat het bankrekeningnummer van de gemeente Leiden bij de VVD-afdeling en de gemeente Voorschoten bekend is.
  Trouwens, wanneer is de gemeente Voorschoten bereid om niet alleen dure woningen maar ook sociale huurwoningen te laten bouwen? Of wil de plaatselijke VVD dit niet?

  • Even opletten, heer Frits.
   Sociale woningbouw in een nieuwbouwwijk gaat als volgt. Bouwt een projectontwikkelaar 100 woningen dan zijn daarvan 30 stuks sociale woningbouw. Het percentage sociale woningbouw van het totaal te bouwen aantal is altijd 30 %. Dit werkt kostenverhogend voor de vrije sectorwoningen. Want het geld moet ergens vandaan komen.

   Weinig projectontwikkelaars vinden dit prettig. De vrije sector betaalt mee aan de bouw van sociale woningen. Daardoor worden de woningen in de vrije sector een beetje duurder. De koper van de vrije sectorwoning betaalt zodoende mee aan de sociale huur/koopwoning.
   En niet alleen bij de bouw maar ook later nog via de OZB.

   Het lijkt een beetje ingewikkeld maar even verwerken.

   En om te kunnen bouwen heb je grond nodig. – die moet de gemeente hebben of kopen. Of een projectontwikkelaar heeft de grond waarop gebouwd mag worden.

   En –> Woningen bouwen is geen zaak van de gemeenten. Die maken alleen maar het bestemmingsplan waarin de woning worden worden gepland.

   Daarbij, het bouwen van woningen is een rekenplaatje dat een beetje ingewikkeld is – want het bestemmingsplan moet budgetneutraal zijn. De gelden komen uit de grondopbrengst en de verkoop van – Tja – de vrije sectorwoningen.

   En dan wil je natuurlijk ook nog een straatje, bomen, een parkeerplaats en een klein parkje of speelplaatsje in je wijk. Dat moet allemaal worden betaald uit de grondopbrengst en de verkoop van de particuliere sector.

   Hoeveel grond om te kunnen bouwen is er nog in de gemeente Voorschoten.
   Ik meen tussen Leidschendam en Voorschoten is het laatste. En daarna is koek op.

   Dus samengevat. Bij de bouw van 100 woningen worden er 30 in de sociale sector gerealiseerd. Koop en/of huur.

   Interessante materie. Die ruimtelijke Ordening.

   • “Het percentage sociale woningbouw […] is altijd 30 %.”? Geen enkele gemeente in onze regio haalt dit percentage, om hierbij over het aantal gesloopte of verkochte sociale huurwoningen maar te zwijgen.
    Voorschoten gaat op papier uit van 15% sociale woningbouw. Of dit wordt gehaald is de vraag. In Voorschoten kan de bouw van sociale huurwoningen worden afgekocht door een storting in het volkshuisvestingsfonds. Ca. 20% v/d woningen in Voorschotense zijn sociale huurwoningen. De wachttijd is minstens zeven jaar. Dat moet beter. Het kan ook slechter: Oegstgeest gaat voor 2016-2024 uit van 12,5% sociale woningbouw (huurgrens ca. 710 euro).
    De nieuwe sociale huurwoningen zijn veel duurder dan de gesloopte of verkochte en vallen buiten bereik van mensen met een zeer laag inkomen. Het aantal sociale huurwoningen in Nederland neemt al jaren af, de vraag ernaar zeker niet.

    • Tja, Zuid-Holland is een dure regio.
     Misschien niet meer op vakantie?
     En dan herhalen de berichten uit de jaren negentig zich ook nog. Holland is vol! Geen ruimte voor woningbouw meer.

 5. Toch zijn er in Leiden politici die in dit project roepen: “ik ben trots, ik ben blij en ik ben wat teleurgesteld. Punt.”
  Ra, ra, welke politici doen zulke uitspraken omtrent de welbekende roetriool, waar Leiden alleen maar de lasten draagt en niet de lusten van krijgt. Tip: kijk eens naar de L&B commissie in Leiden van 05 october j.l.. En zie hoe de heren en dames politici zich schaamteloos in dit dossier blijven kapot bijten. Een enkele zegt nog “Sorry”.
  Ach, die simpele burgers uit Rutte’s Participatiemaatschappij in wording zeiden al in 2010: “Provincie neem uw verantwoordelijkheid en pak als eerste de N206 en Lammerschans aan. Dan scannen of de leidse congestie vermindert. En dan eventueel geld voor een vriendenprijsje in de geweldige zelf verzonnen Churchillavenue of de provinciale voorkeursvariant “Balans is Zoek”. Het werd natuurlijk de laatste.
  Geen schijn van kans, die leidse lichtgewichten aan de Bree. RWS en PZH hadden andere snode plannen. En Leiden trapte er weer eens in. Burgers werden jarenlang aan het lijntje gehouden en belazerd. En nog steeds.
  Voormalige GS DeBondt (van de toekomstig Minister Zijlstra!) in Holiday Inn versprak zich even: “We willen een nieuwe “spaak” tussen Den Haag en Amsterdam om die (verdomde) N44 door Wassenaar en de Utrechtse Baan in Den Haag te kunnen ontlasten.” Lees: de Churchilllaan is een leuke bijkomstigheid. Onder het mom van verkeer op deze verkeersader in Leiden te verminderen kunnen we de RR goed rechtvaardigen. En Leiden keek genoegzaam toe.Tot de MER in het daglicht kwamen. Na aanleg van de RR neemt verkeer op CL nog steeds toe met 25% toe, bij de Lammerschans zelfs met 50% tot 2025!! Want waarom wil Leiden zijn putten vullen en Aalmarktjes tot kooppaleizen maken. Niet als de automobilist via de RR langs Leiden zoeft. Hij wil er makkelijk in….via de CL en Lammerschans? Zelfs de leidse VVD fractie was zo overtuigd van deze opzet dat zij nu gewoon ook nog jarenlang haar autoverliefde achterban in de stront laat vastlopen op de Europaweg en Lammer.

  Beste burgers van Leiden: overweeg goed uw stem in maart 2018 en stuur dit rampzalige neoliberale beton/asfalt college naar huis. Want Leiden verdient beter!

  • Het is andersom.
   In het week-end is het verkeer drukker en de gehele dag door. Maandag t/m vrijdag hebben we de ochtend- en de avondspits. Tussen 11.00 uur en 15.30 uur is het rustig met soms lege delen van wegen in de randstad.

 6. petra hoogeveen op

  Ik ben het met de mol eens. en trouwens de ellende is dat voorschoten geen afslag/aansluiting wil op de rijnlandroute en scheept dus leiden en de bewoners rond het lammeschansplein met de ellende op. de rijnlandroute zou Leiden ontlasten, maar het resultaat is het tegendeel. omdat de rijnlandroute wordt aangelegd zal het drukker worden op de europaweg en het lammeschansplein nl 2 x zoveel verkeer!!!!!
  Hoera voor de bedenkers.

  • Hele goede stelling!, die wij bij verschillende inspreek beurten in Leiden en in de provincie ingebracht hebben. Immers noch Voorschoten noch Leiden hebben een directe verbinding met de RR. Het is gewoon een stuk rijksnetwerk tussen Den Haag en Amsterdam waar we niets aan hebben. Laat u dus niet bedriegen door die slinkse politici aan de Breestraat en Zuidhollandlaan. Automobilisten mogen dadelijk 7 km omrijden om van de N11 naar de Tjalmaweg te komen. Weliswaar kunnen ze in 2 minuten van de A4 naar de A44 scheuren door een tunnel zonder rijstroken (inclusief brandgevaarlijk verkeer), maar goed het blijft omrijden. En dan maar hopen dat de A4 en A44 niet vastzitten. Dan wordt de reistijd net zolang als nu via de N206 door Leiden.
   Ooit was er sprake bij de N11 West op maaiveld en later in de verdiepte ligging door Voorschoten om bij de Leidseweg een aansluiting te maken.
   Toen de tunnel optie er kwam was dit niet meer haalbaar. Hoewel in het buitenland, b.v. in Oslo en in Brussel zijn er in tunnels gewoon in- en uitvoegers gemaakt voor dit soort aansluitingen. RWS staat dit echter nooit toe ivm. veiligheidsredenen die allang achterhaald zijn. Zelfde geldt voor de valselijk toegepaste 10 sec regel waardoor de Stevenshof met een roetriool ipv. een verlengde boortunnel wordt opgescheept. RWS, sinds 2010 een autofiel VVD bastion binnen I&M waar geen burger, verkeerskundige of wethouder binnenkomt. Het antwoord op burger voorstellen is altijd NJET.
   De verbreding van de Europaweg en verbetering van de Lammebrug zouden op de korte termijn resultaat kunnen sorteren. Maar de provincie en haar uiterste behoudende VVD GS Floor Vermeulen zijn gefixeerd op het zsm. doorduwen van de verbinding A4 en A44 dat bovengenoemde verbetering pas na 2022 te verwachten valt. Niet dat ik meelijden heb met fossiel vervuilend autoverslaafd NL, maar dezelfde VVD laat haar eigen autofiele achterban nog jaren in de file staan bij de Lammer.

 7. Ondanks dat ik heel graag wil dat de chaos op en rondom het Lammenschanschansplein opgelost wordt.

  het lijkt mij dat er nu opgelapt moet worden waar nodig
  afspraken maken met Provincie over de brug
  en dan groots aanpakken wanneer de Rijnland route gereed is.

  het plannen van oplap maatregelen kost de gemeente al een jaar. bedenk dan voor grote renovatie er nog langer nodig is. tegen die tijd is de Rijnlandroute alweer bijna gereed.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline