GroenLinks Leiden boos over schrappen inpassingsmaatregelen RijnlandRoute

6

de fractie van GroenLinks Leiden is alles behalve gelukkig met het collegebesluit om geen extra maatregelen te nemen bij de Stevenshof om voor een betere inpassing van de RijnlandRoute te zorgen. Morgen stelt raadslid Jos Olsthoorn de kwestie aan de orde in de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

“Nadat de door de raad gewenste verbetering in de Oostvlietpolder van een onderlangse aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 niet haalbaar bleek, gaat nu ook een andere kansrijk geachte wens van de Leidse raad niet in vervulling, omdat dit volgens de provincie tot kostbare vertraging leidt,” zegt Olsthoorn die zich afvraagt hoe het kan gebeuren dat Leiden blijkbaar te laat is met de wensen waardoor deze om procedurele en financiële redenen niet meer mogelijk zijn.”

De drie miljoen euro die Leiden nu overhoudt omdat de verbreding van het aquaduct bij de Veenwatering niet doorgaat, wil GroenLinks nu inzetten voor maatregelen die voor een betere luchtkwaliteit in Leidse wijken gaat zorgen. “In een kort geding van Milieudefensie tegen de staat is door de rechter de verplichting opgelegd om op korte termijn de luchtkwaliteit te verbeteren,” zegt Olsthoorn die nu wil dat het college gaat onderzoeken of dat geld ingezet kan worden om de luchtkwaliteit te verbeteren in met name die Leidse wijken waar de Leidse Ring doorheen loopt.

Delen

6 reacties

 1. Dit betoogt enige toelichting. De bewoners in de Stevenshof hebben tijdens de EPvE (Estetisch Programma van Eisen) het college gevraagd om de verlengde boortunnel of anders een horizontale overkapping van de tunnelbak in combinatie met stil asfalt en geluidswerende wanden in te zetten bij de onderhandelingen met de Provincie (lees VVD Gedeputeerde Floor Vermeulen). Uiteindelijk bleek dat het college zogenaamd van de bewoners een opdracht had gekregen om het aquaduct aan beide zijden 40 m te verlengen. Voor een “betere” landschappelijke inpassing. Lachtertje. De bewoners van het flat aan de Tine Tammespad krijgen op 80 m afstand gewoon een tunnelmond erbij. De bewoners zijn gewoonweg door de D66 wethouder en zijn projectleider belazerd. Sorry heren, maar u maakt het heel bont! Nog erger wordt het dan. Nadat een brief naar de Raad was gezonden die de verlenging van het aquaduct voorstelde, omdat de andere inpassingsmaatregelen niet “haalbaar” waren, kwam ineens een duiveltje uit het doosje. De verlenging zou leiden tot een vertraging van het RR project met 6 maanden omdat er dan een inspraakronde nodig is. Het TB/PIP voorziet n.l. niet in de aanpassing van het aquaduct. Wisten de heren dat dan niet eerder? Dat zou de gemeente op een juridische procedure en eventueel kosten komen te staan. Dus alle door de bewoners aangegeven inpassingsverbeteringen werden sowieso als gewoonlijk aan de kant geschoven, deze onzinnige maatregel blijkt dus ook op drijfzand gebaseerd. De ervaring is dat de bestuurders in de stad geen reet geinteresseerd zijn in het welzijn, woongenot, schone lucht en rust van 12.000 inwoners. Terwijl in 2008 toch duidelijk door de Raad (behalve de VVD uiteraard) beloofd is: “niet horen, niet ruiken, niet zien”. We zijn belazerd door dit college!
  De Wijkraad en buurtverenigingen vechten inmiddels de kaalslag rond hun wijk aan bij de Raad van State. Over ca. 20 weken volgt een uitspraak op het beroep. De voorlopige voorziening heeft het niet gehaald. De gemeente heeft naar hun oordeel onzorgvuldig in het compensatieplan en de ter inzage legging gehandeld. En de gemeente kwam niet opdagen bij de informatie avond over de bomenkap. Dat liet ze over aan COMOL5 en een enkele provinciale ambtenaar. Deze bestuurders in Leiden interesseert de groene omgeving van de wijk en de polders geen reet, mogelijk om het economische groei syndroon.
  In november begint het “groene clubje” Milieudefensie een nieuwe bodemprocedure om de Staat te verplichten de WHO normen na te leven. Nederland ontloopt nog steeds de strengere normen onder mom “infra en bouw dan op slot”. Met name I&M is rondweg laks sinds 2010. Maar dat de gezondheid van duizenden burgers en kinderen op het spel staat interesseert vooralsnog de bestuurders van de Staat geen reet.
  Ook bij de Rijnlandroute zullen wij er alles aan doen de provincie en de gemeente aan te spreken op overschrijdingen van de normen na de aanleg. Als het moet met hulp van de rechter.
  Wij beseffen goed dat de Rijnlandroute onherroepelijk aangelegd gaat worden. Het gaat ten koste van veel schaars groen, levert chronisch lawaai en luchtvervuiling en tast het landschap aan. Dat moeten de Nimbies en andere genieters van het schaarse groen maar accepteren met een traan in het oog.
  Wij zullen blijven vechten voor de beste inpassing, maar het vertrouwen in de bestuurders in de provincie en deze gemeente is wel tot het absolute nulpunt gedaald. De afstand burger en gevestigde orde politici is groter dan ooit. Daarom moet het roer om. Big Reset! Hopelijk te beginnen na 21 maart 2018.

 2. Pieter de Krom op

  Ook de stop van de aanleg van de Rijnland Route is in dit geval een maatregel van de Staat die voor de hand ligt nu binnen twee weken vanaf de uitspraak door de rechter een plan van aanpak moet worden geproduceerd om overschrijding van de Europese normen voor fijnstof PM10 en stikstofdioxide te stoppen.

 3. Wat financieel in de Oostvlietpolder zeker mogelijk blijft, is een groene inpassing (aarden walletje, aanplant, groene natuurlijke schermen, o.i.d.) na de aanleg van de weg. Het zijn op zo’n duur megaproject de kosten niet… Maar zelfs op deze eenvoudige maatregelen om iets terug te doen voor landschap, natuur en milieu geven (tot op heden) provincie en gemeenten geen krimp. En dat maakt dat burgers het geloof in hun overheden en goedbedoelde wereldwijde milieutoppen verliezen. Wij blijven hopen dat Leiden hier uiteindelijk toch het verschil gaat maken en het goede voorbeeld gaat geven…

 4. Ik ben benieuwd hoe wethouder Strijk dit voor de komende gemeenteraad verkiezingen gaat uitleggen.

  • Gaat hem lukken want hij is zo glad als een aal en komt overal mee weg. Voorbeeldje is instemmen (in ieder geval minimaal verzet) met het plan van de Provincie de afslag Zuid (bij het Van der Valk Hotel) alsook de ventweg richting tuincentrum de Bosrand te sluiten. Dat is echt geweldig als je bereikbaarheid in je portefeuille hebt. Bedankt meneer Strijk namens de 12000 inwoners van de Stevenshof. Wij zullen moeten omrijden over de nu al volle Haagse Schouwweg langs Rijnhof als we naar Wassenaar/Den Haag. Het nieuwe knelpunt van Leiden!

 5. De SP is coalitiepartner in zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente Leiden, gehoorzaam meelopend aan het handje van de VVD, de asociale asfalt-, beton- en corruptiepartij. Mensen die de SP nog steeds als links, sociaal enz. beschouwen zouden eindelijk eens de feiten onder ogen moeten zien. Ook de SP kiest voor auto en asfalt, tegen de mensen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline