Geen extra inpassingsmaatregelen bij aanleg RijnlandRoute

5

De gemeente Leiden schrapt de extra maatregelen die de afgelopen periode zijn onderzocht om de RijnlandRoute beter in te passen in de polder langs de Stevenshof. Verbreding van het aquaduct kan niet zonder aanpassing van het bestemmingsplan, zo is nu pas gebleken. Tegen zo’n aanpassing kan bezwaar worden aangetekend en dat levert dan vertraging op voor de aanleg van de hele weg. Zo’n vertraging kost rond de één miljoen euro per maand en dat risico wil Leiden niet nemen.

Chris de Waard spreekt met wethouder Robert Strijk over het schrappen van de extra maatregelen voor een betere inpassing van de RijnlandRoute bij de Stevenshof.

“Bovendien wilde de wijkvereniging die drie miljoen kostende verbreding niet,” zo zegt wethouder Robert Strijk. De Wijkraad Stevenshof pleit voor horizontale geluidsschermen over de tunnelbak, maar ook die komen er definitief niet. “Zulke schermen zorgen voor enorme krachten op de tunnelwand die daardoor veel zwaarder uitgevoerd zou moeten worden en dat kunnen we als Leiden niet betalen,” zegt Strijk die inmiddels ook de uitkomsten heeft van een geluidsrapportage. Daaruit blijkt dat de schermen sowieso geen effect zouden hebben.

“Het geluid van langsrijdende auto’s op de A44 even verderop is luider dan het geluid van de auto’s uit de tunnel. En geluid kan je niet optellen, dus het tunnelgeluid hoor je sowieso al niet. Als iemand staat te schreeuwen en ik fluiter er iets doorheen, dan kan je dat niet optellen, maar dan hoor je mij gewoon niet.”

 

 

Delen

5 reacties

 1. Dit betoogt enige toelichting. De bewoners in de Stevenshof hebben tijdens de EPvE (Estetisch Programma van Eisen) het college gevraagd om de verlengde boortunnel of anders een horizontale overkapping van de tunnelbak in combinatie met stil asfalt en geluidswerende wanden in te zetten bij de onderhandelingen met de Provincie (lees VVD Gedeputeerde Floor Vermeulen). Uiteindelijk bleek dat het college zogenaamd van de bewoners een opdracht had gekregen om het aquaduct aan beide zijden 40 m te verlengen. Voor een “betere” landschappelijke inpassing. Lachtertje. De bewoners van het flat aan de Tine Tammespad krijgen op 80 m afstand gewoon een tunnelmond erbij. De bewoners zijn gewoonweg door de D66 wethouder en zijn projectleider belazerd. Sorry heren, maar u maakt het heel bont! Nog erger wordt het dan. Nadat een brief naar de Raad was gezonden die de verlenging van het aquaduct voorstelde, omdat de andere inpassingsmaatregelen niet “haalbaar” waren, kwam ineens een duiveltje uit het doosje. De verlenging zou leiden tot een vertraging van het RR project met 6 maanden omdat er dan een inspraakronde nodig is. Het TB/PIP voorziet n.l. niet in de aanpassing van het aquaduct. Wisten de heren dat dan niet eerder? Dat zou de gemeente op een juridische procedure en eventueel kosten komen te staan. Dus alle door de bewoners aangegeven inpassingsverbeteringen werden sowieso als gewoonlijk aan de kant geschoven, deze onzinnige maatregel blijkt dus ook op drijfzand gebaseerd. De ervaring is dat de bestuurders in de stad geen reet geinteresseerd zijn in het welzijn, woongenot, schone lucht en rust van 12.000 inwoners. Terwijl in 2008 toch duidelijk door de Raad (behalve de VVD uiteraard) beloofd is: “niet horen, niet ruiken, niet zien”. We zijn belazerd door dit college!
  De Wijkraad en buurtverenigingen vechten inmiddels de kaalslag rond hun wijk aan bij de Raad van State. Over ca. 20 weken volgt een uitspraak op het beroep. De voorlopige voorziening heeft het niet gehaald. De gemeente heeft naar hun oordeel onzorgvuldig in het compensatieplan en de ter inzage legging gehandeld. En de gemeente kwam niet opdagen bij de informatie avond over de bomenkap. Dat liet ze over aan COMOL5 en een enkele provinciale ambtenaar. Deze bestuurders in Leiden interesseert de groene omgeving van de wijk en de polders geen reet, mogelijk om het economische groei syndroon.
  In november begint het “groene clubje” Milieudefensie een nieuwe bodemprocedure om de Staat te verplichten de WHO normen na te leven. Nederland ontloopt nog steeds de strengere normen onder mom “infra en bouw dan op slot”. Met name I&M is rondweg laks sinds 2010. Maar dat de gezondheid van duizenden burgers en kinderen op het spel staat interesseert vooralsnog de bestuurders van de Staat geen reet.
  Ook bij de Rijnlandroute zullen wij er alles aan doen de provincie en de gemeente aan te spreken op overschrijdingen van de normen na de aanleg. Als het moet met hulp van de rechter.
  Wij beseffen goed dat de Rijnlandroute onherroepelijk aangelegd gaat worden. Het gaat ten koste van veel schaars groen, levert chronisch lawaai en luchtvervuiling en tast het landschap aan. Dat moeten de Nimbies en andere genieters van het schaarse groen maar accepteren met een traan in het oog.
  Wij zullen blijven vechten voor de beste inpassing, maar het vertrouwen in de bestuurders in de provincie en deze gemeente is wel tot het absolute nulpunt gedaald. De afstand burger en gevestigde orde politici is groter dan ooit. Daarom moet het roer om. Big Reset! Hopelijk te beginnen na 21 maart 2018.

 2. Wat financieel in de Oostvlietpolder zeker mogelijk blijft, is een groene inpassing (aarden walletje, aanplant, groene natuurlijke schermen, o.i.d.) na de aanleg van de weg. Het zijn op zo’n duur megaproject de kosten niet… Maar zelfs op deze eenvoudige maatregelen om iets terug te doen voor landschap, natuur en milieu geven (tot op heden) provincie en gemeenten geen krimp. En dat maakt dat burgers het geloof in hun overheden en goedbedoelde wereldwijde milieutoppen verliezen. Wij blijven hopen dat Leiden hier uiteindelijk toch het verschil gaat maken en het goede voorbeeld gaat geven…

 3. DE LAATSTE DOOIE MUS?

  Als bewoner van de rand van de Stevenshof volg ik de RijnlandRoute-leugens al jaren. Dankzij de rechtsstaat-onwaardige uitspraak van de Raad van State (die alleen kijkt of procedures gevolgd zijn, niet of een wegenplan goed onderbouwd is) ben ik binnenkort gedwongen te verhuizen. Helaas is mijn huis – met zicht op het weiland waarin de tunnelbak van de RLR komt te liggen – volgens de makelaar al 10% (30.000 euro!) minder waard door dat vooruit-zicht. De enige geluidhinder die ik nu ervaar, zijn loeiende koeien en de gruttoroep, je kunt slechter treffen. Dat wordt met de RLR helemaal anders – ongeacht of de toekomstige geluidhinder zogenaamd ‘onder de wettelijke norm’ ligt – de wet beschermt namelijk alleen tegen extreme geluidhinder. De grutto’s zullen een andere weide moeten zoeken. De vroege bloemenauto’s zullen mij om 06.00 uur wakker maken, terwijl ik zeker elke nacht een keer wakker zal worden door het snelvuurkanon-gebulder van een Harley Davidson of het mitrailleurgeluid van een Golfje of Ducati zonder uitlaatdemper. Evenmin hielden de milieueffect-rekensommetjes van de provincie rekening met de hogere NOx-/PM-emissies van sjoemeldiesels die wij 80% van de tijd benedenwinds mogen inademen.
  Met de milieueffecten zijn wij bewoners zwaar gepiepeld, de RvState slikte alle leugens van GS en RWS.
  Ikzelf woon 200 m van de tunnelmond en mag de uitlaatgassen uit de tunnel, waarvan Voorschoten niets zal merken, geconcentreerd inademen bij de overheersende westelijke winden.

  Volgens dhr. Strijk zullen wij niets van verkeersgeluiden uit de bak merken, want die worden overheerst door het lawaai van de A44(!). Dat klopt niet met de berekeningen van de provincie, het is gewoon kul. Ik woon op >1 km van de A44, die bij westenwind goed te horen is maar lawaai is het niet. De hinder van de A44 zou door de RLR juist afnemen volgens eerdere beweringen, de RLR komt bij Vlek 17 wel boven de norm. Daar en bij de tunnelmond kunnen horizontale schermen hinder verminderen, wat de gemeente ook zelf erkende.
  En zo heeft dhr. Strijk ons bewoners al jaren met dooie mussen en borrelpraatbeloften zoet gehouden in de trant van ‘geduld, alles kom regt’, ‘laat ons maar met GS onderhandelen, en praat actief mee’. Dat laatste hebben wij gedaan, maar van onderhandelen heeft Strijk – en zijn mooiweer-ambtenaren – blijkbaar geen kaas gegeten, want hij heeft zo te zien voor ons niks binnengehaald. De onbenulligheid van zijn beweringen over geluidhinder is tenenkrommend, zijn jarenlange beloften [net als die van de gemeenteraad: NIET HOREN, NIET ZIEN, NIET RUIKEN!] hebben mij elk vertrouwen in dit soort politici afgenomen.

  Achteraf gezien geloof ik ook niets van de goede bedoelingen van deze wethouder. Zijn dooie mussen bewijzen m.i. dat hij nooit echt van plan was onze gezondheid – voor een paar miljoen Nuon-euro’s – met echte geluid/luchtverontreiniging verminderende maatregelen te helpen beschermen. Het gemak waarmee Strijk met aperte leugens en last minute zogenaamde onderzoeken ons en de raad een rad (of rat?) voor ogen draait, doet mij niet anders concluderen. Die weg moest er gewoon komen, ook al waren D66 en SP ooit tegen – toen ze nog zelf oppositie speelden. Als het om wegenaanleg of Schiphol gaat ben je als omwonende altijd de klos en is de overheid je echte vijand: de rechtsstaat gaat kapot aan VVD66 hobby horse de Spoedwet, waarmee alle wegenplannen nu doorgedrukt worden ongeacht de gevolgen.
  Tot de verzwegen gevolgen behoren behalve het waardeverlies van 10% ook de omrijkosten voor de ca. duizenden automobilisten die op Den Haag West en Scheveningen pendelen via de A44. De op/afrit Leiden-Zuid zuidwaarts via de A44 wordt vervangen door de RLR richting A4 of omrijden via Leiden-West (ergo 6 – 10 km omrijden per dag) – of de sluiproute langs de A44 door Wassenaar. Dat kost een automobilisten uit de Stevenshof e.o. per jaar 1200 euro (cumulatief 6 miljoen/jaar), wat onze overheden steeds verzwegen en bestreden hebben.

  Nog zo’n leugen betreft het zogenaamde verbrede aquaduct-plannetje van Strijk. Daar heeft nooit iemand uit de Stevenshof om gevraagd want dat idee is pure geldsmijterij zonder doel, Vlek 17 heeft er niets aan. Het aquaduct is er gekomen door protesten van o.a. de Ned. Kanobond, want de RLR kwam in de eerste versie dwars door de boezemwateren Dobbe- en Veenwatering te lopen, waarover gevaren en geschaatst wordt. Leiden en HHR Rijnland zaten te slapen, dus toonden wijzelf aan hoe funest en dom dat plan was, niet het enige voorbeeld van de stommiteiten in het RLR-ontwerp. Als je het aquaduct wil verbreden ben je dus echt niet meer met echte problemen bezig (de onze dus) maar met window dressing. Dat woord slaat ook op de hele RLR-procedure en op de consequente loze beloften-praktijk vanuit B&W Leiden. Als ik dus moet verhuizen (ik kwam in 1949 in Leiden), doe ik dat op voorhand zonder spijt; in zo’n gemeente wil ik niet meer wonen. Dit onbetrouwbare gemeentebestuur, D66 voorop, krijgt mijn stem niet meer……..

  • Goed zo, opgeruimd staat netjes. Wegwezen en niet meer terugkomen. Wat een huilebalkreactie. Rijnlandroute is hard nodig. Goed voor Leiden! Helaas is die weg nu al te smal: de discussie had anno nu over verbreding moeten gaan. De N206 staat al jarenlang elke werkdag urenlang vast. De vroege bloemenauto’s rijden nu DWARS DOOR LEIDEN-zuidwest: veel beter dat die straks buitenom gaan! De tunnelmond komt nu op 80 meter. Als het aan het legertje beroepszeikerds had gelegen, was er een identieke tunnelmond op slechts 20 meter afstand van sportpark de Morsch en woonwijk Binckhorst gekomen (Churchill Avenue). Het is in het belang van vele duizenden Leidenaren dat VVD, D66, PvdA, SP, SGP/CU, CDA (en PVV) in de provincie voor Rijnlandroute hebben gekozen (en Partij voor de Dieren heeft niet tegen gestemd). Minder dan 2% van de Stevenshof zal in het slechtste geval iets horen van de Rijnlandroute en wat zij horen zal gelet op de afstand niet al te luid zijn: wat een klaagkonten. De spoorverbinding Leiden-Den Haag maakt 100x meer lawaai dan de mooie Rijnlandweg.

 4. Afvoeren die waardeloze voormalige sjartec directeur. Volkomen incapabele stadsbestuurder uit die Draaikonten66 familie. Van douchecabines heeft ie hopelijk meer verstand, die sukkel.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline