Raad van State geeft groen licht voor bomenkap Rijnlandroute

17

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de kap van 8.971 bomen die nodig is voor de aanleg van de Rijnlandroute door mag gaan. Op 24 juli 2017 verleende het Leidse college van burgemeester en wethouders een vergunning voor de kap van de bomen aan de provincie. Een aantal organisaties, waaronder Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, heeft de Raad van State gevraagd de vergunning te vernietigen en de kap stil te leggen. Deze besloot dat de vergunning terecht is afgegeven.

In de uitspraak van de Raad van State worden twee bezwaren van Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o. en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland behandeld.

Papieren versie afwezig

De eerste is van procedurele aard. Volgens de bezwaarmakers heeft het college het ontwerp van het besluit niet op de juiste wijze ter inzage aangeboden. De stukken lagen niet in papieren vorm ter inzage op de fysieke bezoekadressen het Stadhuis en het Stadsbouwhuis. Ook waren ze op de gemeentelijke website moeilijk terug te vinden. In het Stadhuis en het Stadsbouwhuis konden belangstellende de stukken wel op een computer inzien en ook uitprinten. De Raad van State oordeelde dat de stukken daarmee wel degelijk voldoende toegankelijk waren.

Verplanting

Inhoudelijk beargumenteerden de bewaarmakers dat het college niet voldoende had vermeld welke alternatieven voor het kappen zijn onderzocht en waarom die niet voldeden. Ze stelden dat volgens de Bomenverordening 2015 per boom moest worden aangegeven waarom kap noodzakelijk is.

Het college heeft rapporten van boomverzorgbureau BoomOntzorging.com en advies- en ingenieursbureau Tauw als uitgangspunt genomen bij de inventarisatie van te kappen bomen. Uit de rapporten blijkt dat 35 bomen in aanmerking komen voor verplanting en de overige bomen moeten worden gekapt. Volgens de Raad van State hoefde het college in het besluit niet per boom aan te geven waarom alternatieven voor de kap niet aanwezig zijn.

Op basis van deze overwegingen besloot de Raad van State de zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ niet af te geven. De kap van de bomen en de aanleg van de Rijnlandroute kunnen daarmee volgens planning doorgaan.

Delen

17 reacties

 1. Uiteraard is het jammer dat de voorlopige voorziening afgewezen is. Feit blijft wel dat de rechter vraagtekens heeft gezet bij de wijze van ter inzage legging die voor de gewone burger niet altijd vanzelfsprekend is en die in een vakantieperiode plaatsvond. Feit is dat door de scherpe planning van de aannemer en het hele jaar dat de gemeente nodig had om de provinciale aanvrage te beoordelen en te gunnen de tijd om beroep in te stellen slechts 2,5 week bedroeg waar 6 weken in de wet staat. Feit blijft ook dat het taxatierapport hectares “bos” moest omzetten in “aantallen bomen” volgens de Bomenverordening van de gemeente. Een groep bomen die zogenoemd “in de weg” staat kan dan weggehaald worden zonder nauwkeurig te kijken of wel alles daadwerkelijk weg moet. Dus ook bij wijze van spreken eeuwenoude bomen die daartussen staan. De beroepen gingen niet zozeer over het tegenhouden, Nimby, of vertragen van de Rijnlandroute. Dat kan niet meer na de onherroepelijke uitspraak van de RvS in januari 2016 waar 40 beroepen de prullenbak in gingen. Naast het afwijzen van de verlengde boortunnel, horizontale overkapping over de tunnelbak en een afscherming van de Oostvlietpolder ter bescherming van vogelweidegebieden, recreatie en leefklimaat kan de provincie nu ongehinderd 25% van de Leidse bomen wegmaaien. Het landschap zal een stuk kaler zijn en nog lang zo blijven. Van herplanting kan maar deels sprake zijn, want Leiden heeft nauwelijks ruimte hiervoor. De provincie toonde in het verleden aan haar taak in deze te verzaken. B.v. door natuurcompensatie te versnipperen naar gebieden waar deze gewoonweg ongeschikt waren voor b.v. weidevogels.
  We zullen de gemeente en de provincie kritisch blijven volgen en waar nodig bezwaar blijven maken. Deze strijd voor behoud van onze leefomgeving en groen is nog lang gestreden.

 2. Erratum: “Deze strijd voor behoud van onze leefomgeving en groen is nog lang NIET gestreden.” Nog lang NIET.
  Merk op de burgers tevens tegen een overmacht van juristen, dure advocatenburo’s en een leger gemeentelijke en provinciale ambtenaren in de rechtzaal komt te staan die met zijn eigen belastinggeld de beroepen eendracht kunnen aanvechten. Daarenboven kun je ook nog vele honderden euro’s neertellen voor het indienen het beroepschrift en VV. Uit eigen zak wel te verstaan en geen dag te laat. Om een gelijk speelveld te krijgen zou het de overheid sieren dezelfde juridische kracht en middelen aan de burgers te verschaffen. Want in dit land staat de burger in dit opzicht al bij aanvang van dit soort projecten op achterstand. En dat is onbehoorlijk, onzorgvuldig en weinig democratisch! Ondanks de algemeen belang retoriek.

 3. ger van schoonderwoerd den bezemer op

  ben er van de week voorbij ge fiets te schandalig voor woorden ik ben een echte natuurliefhebber is dit dat nou allemaal waard ze doen maar in de gemeente raad t, zal wel weer om geld gaan zoals gewoonlijk schooiers

  • Inderdaad, niets mag de Rijnlandroute vertragen of tegenhouden. Zo gaat het helaas al jaren.
   De asfaltlobby heeft haar zaakjes goed geregeld.

 4. Nou….er is toch wel iets gewonnen ondanks afwijzing van de Voorlopige Voorziening. De rechter heeft n.l.het beroep niet direct vernietigd tijdens de zitting. Tot ergenis van het leger juristen en ambtenaren namens het college in Leiden en PZH in de zaal. En doet alsnog een uitspraak over ca. 26 weken. Mocht de rechter alsnog meegaan in het beroep dan kunnen de provincie en Leiden hun borst alsnog nat maken. Want ook wij burgers hebben inmiddels de nodige expertise in huis om te blijven strijden voor een prettige leefomgeving (niet horen, niet ruiken en niet zien!) en behoud van het schaarse groen. Het gaat niet om NIMBY of vertragen, het gaat om zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur. De strijd MOET dus doorgaan, voor ons en de volgende generaties. Wij geven daarom niet op!

   • Stel dat de rechter over 26 weken besluit dat het bezwaar tegen de kap toch geldig was, wat hebben we daar dan nog aan? Die bomen zijn dan toch al weg en met dat voldongen feit kan de aanleg weer verder gaan.

  • Een Leids burger op

   De strijd voor behoud van groen moet zeker doorgaan. Maar bij de bomenkap voor de RijnlandROETE is dat volgens mij nu toch een verloren zaak. Zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur? Het kan best zijn dat het college van B&W op bepaalde punten niet zorgvuldig heeft gehandeld maar dat zal de bomenkap voor de Rijnlandroute toch niet kunnen verhinderen hoor. Overigens vindt de Raad van State blijkbaar dat het met die vermeende “onzorgvuldigheid” nogal meevalt:
   1. “De Raad van State oordeelde dat de stukken daarmee wel degelijk voldoende toegankelijk waren.”
   2. “Volgens de Raad van State hoefde het college in het besluit niet per boom aan te geven waarom alternatieven voor de kap niet aanwezig zijn.”

 5. Sideburner Cees

  Iedereen maar klagen dat de leefomgeving achteruit gaat…. straks kan men weer verder klagen over de files op de Churchillaan. En als alles klaar is rijden we gezellig met zijn allen over de nieuwe weg, die er al 30 jaar geleden zou liggen…

  • Die files op de Churchilllaan blijven gewoon, ook na voltooiing van de RLR. Dat wordt door de provincie ook erkend, vandaar dat de Europaweg ook wordt verbreed.
   Dat wordt over 6 jaar filerijden voor de nieuwe knooppunten op A4 en A44 en filerijden op de Churchilllaan. Over 10 jaar zal iemand besluiten dat ondertunneling van de Churchilllaan een goede oplossing is om dat probleem op te lossen…..
   Om nog maar te zwijgen over de overlast op A4 en A44 vanwege de aanleg van de nieuwe knooppunten en wegverleggingen.

 6. Prachtig! Leiden weer bereikbaar. De groenlobby heeft agglomeraat Randstad genoeg gekleineerd! de forens is aan de winnende hand.

  • De forens wordt al jarenlang gekleineerd door de politiek. Elke mogelijke verbetering op de N206 is al die tijd tegengehouden om de druk op het RLR-dossier zo hoog mogelijk te houden!

 7. Ik mag hopen dat de kettingzagen al klaar liggen of al vol gas draaien om de benodigde bomen te kappen. Die weg moet er komen en wel heel snel. Iedereen is gebaat bij een vooruitgang van de economie van Nederland en dat lukt niet als de halve randstad maar stil staat als gevolg van een paar zeurende geitenwollensokken dragers.

  • Met Melanie Schultz op de asfaltdossiers bent u volgens ons geitenwollen de laatste zes jaar toch aardig op uw wenken bediend. Een record van 750 km asfalt erbij. En nog zit de boel nog vast. De Rijnlandroute zal de problemen niet oplossen zolang de forensen op hetzelfde moment en massaal met 1 persoon per auto het asfalt opgaan. Leiden wordt helemaal niet beter bereikbaar. De vooruitgang van de economie en het lostrekken van de Randstad kan alleen maar bij een veranderende mentaliteit. Doet JAPIO mee? Deelauto’s, met meer personen per auto de weg op, werktijdenspreiding, rekeningrijden, meer OV. De geitenwollen kunnen de RR al lang niet meer tegenhouden of vertragen. We willen ‘m gewoonweg niet horen, zien of ruiken. De oplossingen die wij aandroegen waren technisch uitvoerbaar en betaalbaar. Voordeel voor JAPIO en de geitenwollen. Geen last van elkaar. De rechtse, kortemijn politiek in Leiden en PZH had er geen zin in. Not invented here.
   Maart 2018 en 2019 kunnen we bij de verkiezingen al of niet afrekenen met de verantwoordelijke politiek in Leiden en de provincie. Ik heb mijn keus al gemaakt.

 8. Bij de planvormming Rijnlandroute was de afgelopen jaren allang duidelijk dat dit ten koste zou gaan van bomen, landschap, natuur en milieu. Dat is nou eenmaal het gevolg van een dergelijk project. Wat echter niet te begrijpen is, is de onwil van de provincie Zuid-Holland om na de aanleg de weg groen in te passen. Dat levert geen schade op voor de hierboven agerende forensen en stemt misschien de zeurende geitenwollensokken dragers wat positiever. Je neemt bij een groene inpassing als land en besturend orgaan gewoon je verantwoordelijkheid en wereldwijde taak serieus om iets terug te doen voor natuur, klimaat en milieu. Want als we dat hier in het klein niet doen, dan gaat het wereldwijd al helemaal niet lukken.

 9. Joke Draaisma op

  Het boomwezen leeft — hoe ook de mens in de loop der tijden is afgestompt, zodat hij nu harteloos en ondankbaar met bomen omgaat. Hoewel nog elk gevoelig hart iets als schuld beseft, wanneer men een boom klakkeloos ziet vellen….wellicht worden de mens en natuur nog weer eens vrienden!
  Zo staat de wereldboom in het heelal: zijn wortels omklemmend de onderwereld, zijn stam opgericht in de wereld van de op aarde levenden, zijn machtige kruin dragend het hemelgewelf.
  Altijd weer ziet men in de boom een levenssymbool. Geen wonder dat men ook spreekt van een stamboom, wanneer men aan het voortschrijden van het leven door de opeenvolgende mensengeslachten denkt.

  Citaat uit het boek van Melie Uyldert de taal der kruiden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline