Bewoners Stevenshof eisen opschorten bomenkap Rijnlandroute

6

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o. en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland hebben de Raad van State gevraagd de vergunning te vernietigen die de gemeente Leiden aan de provincie Zuid-Holland heeft gegeven om meer dan negenduizend bomen te kappen die in de weg staan voor de aanleg van de Rijnlandroute. Ook hebben de drie organisaties aan de Raad van State gevraagd de kap voorlopig stil te leggen.

De drie organisaties stellen dat ze zich er heel goed van bewust zijn, dat er bomen gekapt moeten worden voor de aanleg van de Rijnlandroute, maar ergeren zich gruwelijk aan het feit dat de vergunning helemaal niet duidelijk maakt of alle 9.100 bomen wel echt het veld moeten ruimen voor de aanleg van de weg. “De vergunning maakt namelijk niet duidelijk welke alternatieven er zijn onderzocht voor de bomenkap en waarom die niet deugden.”

Bij bomenkap geldt een herplantverplichting. Waar Leiden denkt 9.100 vervangende bomen te gaan planten is vooralsnog niet duidelijk. “Dat maakt de vergunning wel heel erg vrijblijvend, vinden de drie bezwaarmakende organisaties die de manier waarop de gemeente Leiden omgaat met de natuurschade door de grootschalige bomenkap als ‘buitengewoon lomp’ kwalificeert. Zo wordt een buizerdpaartje verjaagd uit een van de te kappen bosjes. In hun beroepschrift tegen de vergunning maken de drie organisaties duidelijk, dat er in de wijde omgeving geen andere onbezette broedplaatsen zijn voor de buizerd.

Het stoort de drie organisaties verder dat de vergunningprocedure erg lang heeft geduurd. “Dat is des te onbegrijpelijker, nu er volgens de planning al in augustus moet worden begonnen met het kappen van bomen. Eén week voordat de vergunning werd verleend, vroeg de provincie aan de gemeente de vergunning direct in werking te laten treden. Een verzoek dat door de gemeente onmiddellijk werd gehonoreerd.”

Delen

6 reacties

 1. Ben benieuwd welke partijen in de gemeenteraad deze bomenkap georganiseerd hebben. Handig om te weten voor de volgende gemeenteraad verkiezingen.

  • VVD66. Gedoogd door de salonsocialisten. 21 maart 2018 kan Leiden kiezen of zij dit beleid van nog meer beton en asfalt en nog minder groen per inwoner nog wil prolongeren.

 2. Beetje laat deze ( terechte) actie, maar iedereen in Leiden die dit aangekondigde project volgt wist hoeveel bomen het veld zouden moesten ruimen en nu pas echt bezwaar!! .

  • Een Leids burger op

   Inderdaad, mosterd na de maaltijd om nu weer bezwaar te willen gaan maken. 9100 bomen die elders herplant zouden moeten worden? Ik zou zeggen kijk maar in het achtertuintje van nimby Huub of Hubert of daar nog wat plaats over is. 🙂

  • Kaalslag langs A44 bij Stevenshof, de Papewegse polder en in de Oostvlietpolder. De gemeente heeft een jaar lang laten versloffen om de aanvraag van PZH te deskundig te beoordelen en deze vervolgens op het laatste moment rucksichtlos te gunnen. Zowel zienswijzen als beroep moesten in vakantieperioden gedaan worden zodat bezwaarmakers weinig tijd hadden te reageren. Dus is de gang naar de RvS een logische vervolgstap en een tik op de vingers van de gemeente Leiden. Een behoorlijk compensatieplan als planning voor de kaalslag heeft de gemeente niet aangegeven. Dit is ronduit onbehoorlijk en ondemocratisch bestuur. De kaalslag langs de A4 leidt al tot sterke toename van de geluidsoverlast in Voorschoten, dat zal in de Stevenshof niet anders zijn mede omdat de A44 door nieuwe rijstroken de huizen tot 100 m gaat naderen. Het zal zeker tien jaar duren voordat de nieuwe aanplant weer vowaardig is uitgegroeid. De bevolking van Leiden zal pas echt wakker worden als zij ziet hoe groot de schade aan de leefomgeving, natuur en het groen is wanneer de kaalslag is gedaan voor deze onrendabele, voor Leiden nutteloze infrastructuur. En betere oplossingen door verkeerskundigen en burgerinitiatieven beschikbaar waren. En het offer gebracht is voor het asfalt van de oude fossiele economie die de neoliberalen en hun socialistische vrienden in deze regio blijven koesteren. Een Ponzi economie van gratis geld en corrupte grootbanken en politiek die volkomen onhoudbaar is en met een donderende knal snel ineenzakt. 2008 was hierbij nog kinderspel. De strijd gaat door tot het bittere einde, dames en heren aan de Breestraat!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline