Raadsmeerderheid zet licht op groen voor sloop Doelencomplex

17

De 58 sociale huurwoningen op het Doelencomplex aan de Witte Singel mogen gesloopt worden om de nieuwe Humanities Campus mogelijk te maken. De Universiteit Leiden wil zo de groei opvangen die de faculteit Geesteswetenschappen doormaakt en de komende jaren nog zal doormaken. Met de realisatie van die campus is een investering door de universiteit gemoeid van circa 100 miljoen euro.

Chris de Waard sprak nadat de raad instemde met de campusplannen met rector Carel Stolker.

De gemeente Leiden heeft recent de regie over het participatieproces met de bewoners en woningcorporatie De Sleutels overgenomen van de universiteit. Er was een patstelling ontstaan toen De Sleutels niet meer met de universiteit om tafel wilde, omdat was gebleken dat een ruime meerderheid van hun huurders niet instemde met de plannen. Sloop is in principe pas mogelijk als 70% van de bewoners daarmee instemt.

Volgens de bewoners is er overigens helemaal geen sprake van een patstelling, maar gebruikt de universiteit die term sinds in december 2016 bleek dat de bewoners niet akkoord wilden gaan met de geboden alternatieve woningen.

Chris de Waard sprak na de raadsbehandeling van de campusplannen met bewonersvertegenwoordiger Giny Schoemaker en met Maaarten Kersten die de verschillende Leidse huurdersorganisaties vertegenwoordigt,

In het plan dat vanavond door een meerderheid van de Leidse raad is aangenomen, zit een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere campusplannen van de universiteit. Er is een woonfunctie in opgenomen. Wethouder Dirkse benadrukt dat het niet mogelijk is om de bestaande woningen te behouden, maar wil wel dat er woningen in het gebied teruggebouwd worden. Hoewel, welk type en voor welke doelgroep is nog onderwerp van vervolgstudies.

Chris de Waard sprak met wethouder Paul Dirkse die wijst op het belang dat de gemeente hecht aan functiemenging in het campusgebied.

Of er inderdaad een substantieel aantal woningen in de campus kan worden ingepast, is nog maar zeer de vraag. “We hebben zelf echt heel goed gekeken en we willen maximaal ruimte voor groei,” zegt rector Carel Stolker ook nu nog. “Ik hoop echt dat dit de eerste en de laatste keer is dat de universiteit op zo’n manier tegenover een deel van de stad komt te staan. Als er woningen in het gebied komen, is er het risico dat we over vijf, tien of vijftien jaar toch weer hier tegenover bewoners staan, omdat we de ruimte alsnog nodig hebben. Dat wil ik voorkomen.”

Delen

17 reacties

  • Inderdaad de onbetrouwbare draaikonten66 danken hun 12 zetels aan het kiesgerechtigde studentenkorps en de schuldenmakende, academische yuppen generatie. Maar ook medeschuldig zijn uiteraard de neoliberaal-christelijke fracties van VVD en CDA.
   In maart 2018 mag de stad zich uitspreken over een nieuwe gemeenteraad en college. Hoe kleiner de neoliberalen VVD66 des te beter voor ALLE Leidenaren. Want dat hun oogappel Big Education en zijn man van 100 miljoen Stolker zomaar onbelemmerd 58 stadsgenoten kunnen weg bulldozeren is buiten proportie. WSD bewoners sterkte bij het vinden van een passende, betaalbare woonruimte. En strijd vooral door om dit stadsbestuur te laten weten dat het gevoerde beleid onaanvaardbaar en asociaal is.

  • Carla de Rijk

   Niet Alleen D66 hoor, alleen de SP is tegen. De overige zogenaamde socialere partijen als PvdA en GL zijn ook voor, waarbij ik van GL de motivatie het meest belachelijk vind. “Walter van Peijpe vindt de huidige woningen van weinig architectonische waarde.” Dat is bij hem kennelijk belangrijker dan de mensen die moeten verkassen en dat niet willen. Kans dat ze terug kunnen is ook praktisch nihil. GL Leiden is toch niet zo sociaal al Jesse Klaver het landelijk doet voorkomen. GL Leiden is een wassen neus.

   • Niet alleen de SP is tegen, ook de Partij voor de Dieren heeft tegen gestemd.

 1. Inderdaad de onbetrouwbare en volkomen overbodige draaikonten66 danken hun 12 zetels aan het kiesgerechtigde studentenkorps en de schuldenmakende, academische yuppen generatie. Maar ook medeschuldig zijn uiteraard de rechtse fracties van VVD en CDA.
  In maart 2018 mag de stad zich uitspreken over een nieuwe gemeenteraad en college. Hoe kleiner de neoliberalen VVD66 des te beter voor ALLE Leidenaren. Want dat hun oogappel Big Education en zijn man van 100 miljoen Stolker zomaar onbelemmerd 58 stadsgenoten kunnen weg bulldozeren is buiten proportie. De weg is nu vrij voor de WSD bewoners en hun wooncorporatie om de rechter te vragen een oordeel te vellen over deze gang van zaken. Wie weet dat het recht in dit neoliberale land toch nog zegeviert. WSD stadsgenoten veel sterkte in jullie strijd en wij leven met jullie mee!

 2. Iedereen weet dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen in Leiden. De wachttijd voor zo’n woning is nu al 7 jaar. En dan besluit de Raad tot sloop van 58 woningen. Ik ben benieuwd hoe de raadsleden van D66, PvdA en GL dat aan hun kiezers gaan uitleggen. De woningbouwvereniging de Sleutels heeft bovendien bindende afspraken gemaakt met de huurders van deze woningen. Er geen formele rechtsgrond waarop de huur kan worden opgezegd. Kortom, juridisch staan de bewoners van deze huizen nogal sterk.

 3. maarten kersten op

  Namens de huurders van het Doelencomplex en de drie met hen optrekkende huurdersorganisaties: hulde voor SP, PvdD en CU dat zij gisteravond in de raad hun rug recht hebben gehouden ! Het college was niet bereid tegemoet te komen aan zelfs de redelijkste verzoeken en/of voorwaarden. Wethouder Paul Dirkse bewoog gisteravond voor geen millimeter. Hij moet gedacht hebben: “laat de 58 huishoudens maar bewegen…” Hij gaf zelfs geen terugkeergarantie in de wél geplande wonngen (voor academici?) ! VVD, CDA, D’66 en Leefbaar steunden het college zonder enig voorbehoud. Bijna alle fracties laakten, alleen met de mond, de onwrikbare houding van rector Stolker. Het CDA complimenteerde als enige de rector én B&W ! De meeste fracties zeiden het belang van de universiteit zwaarder te laten wegen dan dat van de rechthebbende huurders. Om Stolker zijn campus-droom compromisloos te kunnen laten verwezenlijken. De PvdA (“rode kaart voor universiteit !”) en Groen Links blaften wel, maar beten uiteindelijk niet. Vertrouwden erop dat B&W het nú opeens allemaal wél goed gaan regelen.. Maar de oude beloftes en afspraken dan? En het niet naleven van de wet? Gelukkig gaan de rechter en de kiezer daar binnenkort nog wel over oordelen…

 4. Een Leids burger op

  “bindende afspraken gemaakt met de huurders van deze woningen”
  Er zijn afspraken gemaakt tussen corporatie De Sleutels en de bewoners daar.{ Als ruim 70% van de bewoners niet weg wil zou De Sleutels niet meewerken.}
  Maar in principe staat het de gemeente als eigenaar vrij om bijvoorbeeld de erfpacht op te zeggen mits de erfpachtvoorwaarden,voorzover die er zijn, dat niet verhinderen.
  .
  “De PvdA (“rode kaart voor universiteit !”) en Groen Links blaften wel, maar beten uiteindelijk niet.”
  Typisch voor de PvdA=(Partij van de ArBIJT) maar de bewoners daar zullen zich toch wel ” de gebeten hond” voelen hoor…
  Want niet iedereen kan daar blijven wonen nu de uitbreiding op het WSD-komplex doorgaat. Natuurlijk zullen de bewoners die daar niet kunnen blijven wonen niet op straat komen te staan.
  Maar ook nu nog blijft onvoldoende duidelijk is of er dan elders voldoende nieuwe betaalbare huurwoningen voor hen terug zullen komen.
  Dat vind ik onacceptabel.

 5. Wim van der Valk op

  Volgend jaar verkiezingen!
  Laat Uw stem dan gelden,ook nog woest op het betaald parkeren invoeren?
  Stem dan op de kleinste partij die gaat mee doen.
  Dat is mijn reactie als protest hier op deze besluitvormingen

 6. Eens met de reactie van Carla over de motivatie van GroenLinks. Dat een partij die zegt op te komen voor de sociaal zwakkeren in de samenleving de sloop van sociale huur woningen goedkeurt op basis van de architectuur is te schandalig voor woorden. Het motto van GL is kennelijk: wie niet in een architectonisch fraai pand woont, mag er wel uitgeschopt worden.

 7. giny schoemaker op

  En geen enkel raadslid ( behalve van SP,PVDD en CU!) realiseerde zich, dat met dit besluit niet alleen alle Leidse, maar tevens alle huurders in Nederland hiermee vogelvrij verklaard zijn. Want met dit besluit is een precedent geschapen. Als zelfs de universiteit Groningen een woonblok in de weg staat van haar ambities, kan ook dát woonblok weggevaagd worden. Need I say more?

 8. giny schoemaker op

  En dan te bedenken dat er tót 2015 enkel sprake was van verbouwing van de bestaande gebouwen en de beschikbare ruimte veel beter benutten. Het was het door de universiteit ingeschakelde KCAP (architectenbureau) die met het campusidee kwam! En vanaf dat moment heeft de universiteit zich daaraan vastgeklampt: eindelijk kon de uni dat woonblok wegvagen en daarmee het héle Doelenterrein verkrijgen. Hier aast ze al op sinds de kazerne met koksschool er nog stond. Alleen gaf destijds het ministerie van Defensie niet toe toen de uni van haar eiste dat die koksschool ” wel in een buitenwijk kon”. ( Zie het boek: ” De stad en haar wethouder”: hoe Cees Waal de binnenstad van Leiden vernieuwde.) Het ministerie zei nee. Toen eiste de uni van B&W de Leeuwenhoek alwaar 300 huurwoningen gepland stonden: “Die bewoners kunnen wel in een buitenwijk: in de Merenwijk. Die grond is van ons en willen wij ruilen voor de Leeuwenhoek.” En zo geschiedde…
  En nu ziet de uni met deze meelopende B&W haar kans schoon: de geschiedenis dreigt zich te herhalen.
  Maar niet als het aan ons ligt (HBE en BC De Doelen ). Wethouder Dirkse paste de voorwaarden van het raadsbesluit van januari 2016 aan, omdat dit leidde tot de overwinning van de bewoners. En dat kon toch niet de bedoeling zijn. Hij zei letterlijk.” Het gewenste resultaat (:campus) is niet bereikt. Dús moet je de voorwaarden aanpassen.” M.a.w.: dus moet de huurwet in de prullebak…. Alsof we Poetin en Erdohan hoorden……
  Genoeg voer voor een bestuursrechter. Als iemand van jullie nog tips en deskundigheid hebben/weten onder vrienden, kennissen, etc., of steun studenten en medewerkers van de universiteit (: want velen zijn het niet met de uni eens), graag.

  • De G-20 was wederom een wanvertoning van de wereld elite met besluiteloosheid, verdeeldheid en vooral gedijend op anti populisme en tijdelijke hoogconjunctuur. De rellen in Hamburg waren fel en heftig. Natuurlijk waren er relschoppers die uit waren op geweld en vandalisme. Maar het diepe ongenoegen en irritatie van de burger tegen deze wereldvreemde oligarchie die ons overheerst, manipuleert en als het moet met een bulldozer in het ravijn schuift is veelzeggend.
   Het partijkartel in dit land en in deze stad is eigenlijk een soort G20 in het klein. Zo staat zij voor het “algemeen belang”, het faciliteren van de Bigs, Big Pharma, Big Bank, Big Oil, Big Brother… en Big Education. De nieuwe economische machtssymbolen (naar de psycholoog Carl Jung) van de laatste decennia. Zogenoemd voor werkgelegenheid, stedelijke concurrentiepositie en vooral het neoliberaal rendementsdenken. En ook als garantie voor de eigen carriere perspectieven van de elite in deze ego samenleving. In dit denken wordt de overheidstaak om de sociale grondrechten van burgers te garanderen (staat in Grondwet!) meer en meer losgelaten. Participatie maatschappij, een ieder zorgt voor zichzelf!
   We moeten net als tijdens de G-20 in opstand komen. Niet met geweld, niet met vandalisme of met criminaliteit, maar door middel van vreedzame manifestaties, protestmarsen, bombardement van petities en de Raadszaal aan de Bree voortdurend platlopen. Midden in het uitgestreken smoelwerk van de elites van het stadse partijkartel je verontwaardiging tonen. En reken er maar op dat deze elite van academisch geschoolden met een smoel vol tanden zal staan. Eendracht geeft macht, de macht van het grote getal, de macht van de georganiseerde massa tegen de kleine machtselite en hun mobiele eenheden en waterkanonnen. Kijk naar het verleden en de revoluties hoe het volk de macht terugpakte. Dat vindt de elite niet leuk, want zij speelt graag de bevolking tegen elkaar uit met gewiekste spelletjes en achterkamertjes. Gelukkig functioneert in dit land ook nog steeds de rechterlijke macht (bestuursrechters). Op een hellende vlak overigens. De Raad van State lijkt de laatste jaren steeds meer de overheden dan de burgerlijke bezwaarmakers te faciliteren. Maar de stap naar de rechter is en blijft een ijzersterk middel om het feestje van de politieke elite in ieder geval een stuk minder leuk te maken. En weet u gesteund door vele stadsgenoten!

 9. Ook de motivatie van de PvdA om met de sloop van deze sociale woningen akkoord te gaan getuigt van gebrek aan politieke betrouwbaarheid. Deze partij had het behoud van de leefbaarheid in de wijken tot speerpunt verklaard. Dat principe wordt hiermee ook verlaten. Dit wijkje staat bekend als een hechte buurt met intensieve onderlinge contacten met elkaar en met de wijkagent. Dat is dus nu blijkbaar ook niet meer relevant.

 10. Een Leids burger op

  De onbetrouwbaarheid van o.a. de PvdA zit hem. mijns inziens, niet in het feit dat men accoord gaat met sloop, maar dat volstrekt onduidelijk is of er dan voldoende nieuwe betaalbare, dus niet veel duurdere, huurwoningen voor de bewoners die daar weg moeten elders terug zullen komen. Geen garantie op voldoende compensatie dus.
  .
  Eerder hebben de bewoners de aanbiedingen van de universiteit verworpen en het is niet waarschijnlijk dat de universiteit nu met een bod zou
  (kunnen) komen dat voor hen wel acceptabel zou zijn. Het gevaar bestaat dus dat de bewoners die daar tezijnertijd moeten vertrekken zijn aangewezen op de huidige voorraad sociale huurwoningen waar nu al een groot tekort aan is. Dat kun je natuurlijk niet als “sociaal” verkopen…..

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline