Leidse huurdersorganisaties schorten overleg met gemeente op

17

De Leidse huurdersorganisaties HBE, HBV en HOOD hebben hun overleg met de gemeente Leiden voorlopig in de ijskast gezet. De reden is het raadsvoorstel waarin wordt uitgegaan van de sloop van de 58 woningen op het Doeleneiland zonder dat De Sleutels daarmee instemt of dat er ook maar een begin van draagvlak bij de zittende huurders is. “Hierdoor is het raadsbesluit in strijd met eerdere afspraken en procedures rond sloop binnen de gemeente Leiden en eveneens is het in strijd met het huurrecht,” stelt Elger Niels van de HBE namens de gezamenlijke orgnisaties.

De sloop van de woningen is volgens de universiteit en de gemeente noodzakelijk om de nieuwbouw te realiseren voor de Faculteit Geesteswetenschappen. Deze ‘Humanities Campus’ is volgens het college zo belangrijk voor Leiden dat dat belang zwaarder weegt dan dat van de zittende huurders. Volgens de huurders heeft de gemeente niet aangetoond dat er in het gebied sprake is van een strijdig belang tussen huurders en Universiteit. Niels: “Ook zeggen de wethouders te verwachten dat er voor de bewoners een beter resultaat uit te halen valt. Als huurdersorganisaties vragen we ons af waarom de gemeente dan voornemens is De Sleutels desnoods te onteigenen en huurders onder dreiging met uitzetting te benaderen.”

Ook de landelijke koepel van huurdersorganisaties, de Nederlandse Woonbond, heeft haar steun uitgesproken voor het Leidse huurdersstandpunt. De Woonbond noemt het schandalig dat het Leidse college op deze manier met de belangen van huurders omspring en spreekt van gebroken afspraken en onbehoorlijk bestuur: “Terwijl er in Leiden juist goede afspraken gemaakt zijn met corporaties over sloopplannen om te zorgen dat de rechten van huurders goed zijn gewaarborgd,” aldus de huurderskoepel in een verklaring op hun website: “Het college zelf lijkt zich hier niets van aan te trekken.”

Het raadsvoorstel over de Humanities Campus wordt op 6 juli in stemming gebracht in de Leidse Gemeenteraad. Een meerderheid van de Leidse raad steunt het voorstel.

 

 

Delen

17 reacties

 1. maarten kersten op

  De Leidse huurdersorganisaties HBE, HBV en HOOD zijn gisteren ook daadwerkelijk, letterlijk, opgestapt uit een vergadering van het Leids Platform Wonen (LPW). Wij hebben naar aanleiding van het door B&W aan de raad voorgelegde anti-democratische voorstel “Vervolgaanpak Humanities Campus” en de recente behandeling daarvan in de raadscommissie, onze deelname aan dit permanente overleg voorlopig opgeschort. Wij gaan ons naar aanleiding van de volgende week in de raad te nemen besluiten beraden op onze toekomstige positie. Tweemaandelijks nemen wij al vele jaren in Leiden deel aan een ambtelijk overleg (met de managers) en een bestuurlijk LPW (met de directeuren en wethouders), wat van belang is voor het bewaken van de sociale woonvoorraad en het maken van de zgn. prestatieafspraken tussen alle partijen. Maar gisteren hebben we toch, na een korte principiële verklaring en een door ons als onbevredigend ervaren discussie met de wethouders, gemeend niets anders te kunnen doen dan de vergadering van dit Bestuurlijk Platform Wonen te verlaten. Ook onze bijdragen aan de andere overleggen met de gemeente zijn voorlopig stilgelegd.

 2. Theolieke Smit

  Vandaag LD: Landelijke huurdersorganisaties komen massaal op voor Woningbouwcorporaties de Sleutels. Zij ageren tegen besluit B&W en Raad om de 58 woningen te slopen en de huurders er uit te zetten. Dit gaat in alles in tegen de wet.
  GELUKKIG . ER ZIJN VERSTANDIGE MENSEN DIE STEUN BIEDEN.

 3. Dynamo Den Haag op

  De Humanities Campus is meer dan welkom in Den Haag. Hier is alle ruimte voor groei.

  • Deze ordinaire (neoliberale) concurrentiestrijd tussen steden Leiden en Den Haag mag niet over de ruggen van de WSD huurders uitgespeeld worden. En ook niet door Big Education een voorkeursbehandeling te geven.
   Ik kan mij dus goed vinden in het besluit van de huurdersorganisaties zich voorlopig terug te trekken. Om druk op de Leidse ketel te houden.
   Nogmaals de uitbreiding van de HC voor Leiden is prima, maar met een bulldozer de bewoners zomaar aan de kant schuiven is ongepast. In de gemeenteraad is een meerderheid van de rechtse VVD66 en het conservatieve CDA wel voor deze optie, PvdA, GL, SP, CU, PvdD willen het op een meer sociaal verantwoordelijke manier regelen. Het college doet er verstandig aan de voorstellen in het afgelopen debat op dinsdagavond ter harte te nemen. En een gelijk speelveld te scheppen. Het lijkt me ook een goed verkiezingsthema voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

 4. de gemeente houd zich altijd aan gemaakte afspraken als het hun uitkomt nu dus ff niet maar dat kan je verwachten door de jaren heen is het altijd zo gegaan

 5. maarten kersten op

  Wat moeten we nou met een voetbalclub Dynamo Den Haag..? Inderdaad Hubert, een zeer goedkope poging munt te slaan uit de Leidse situatie. Ondernemend Den Haag lonkt al heel lang naar de Leidse Universiteit en rector Stolker gebruikt dat in zijn chantage van het gemeentebestuur: Zo van: “als jullie ons dat terrein van die 58 woningen niet geven, dan gaan wij die Humanities Campus in Den Haag realiseren”.. De burgemeester heeft me in een persoonlijk gesprek zijn angst voor die dreiging ook toegegeven als argument om de ooit zo idealistisch in het WSD-complex geïntegreerde sociale woningbouw na zo’n 30 jaar nu al weer te willen slopen… De Leidse universiteit.heeft overigens onlangs nog zelf verklaard dat zij nooit zal weggaan uit deze stad. Zij wil hier nu die campus “realiseren”? Het bouwen van een luchtkasteel dus, want DIE CAMPUS STAAT DAAR ALLANG ! Sinds 1984 (Orwell?) ! Voorheen Geesteswetenschappen, toen Humanities en nu dan, nóg chiquer, Humaniora. Allemaal hetzelfde. Alles nu al slopen behalve de UB is pure kapitaalsvernietiging en persoonlijk vind ik het ook nog jammer van die karakteristieke jaren ’80 architectuur, terwijl we de moderne hoogbouw die de universiteit wil, daar moeten afwijzen..

 6. Even uit een oever- en zinloos overleg stappen is ongeveer de zwaarste protestmaatregel in de polder. De machtigen aan de top schrikken er uiteraard niet van en stoppen zelfs geen fractie van een seconde met het tellen van steekpenningen. De neoliberalen lachen in hun vuistje en gaan ongehinderd door met hun schaamteloze praktijken, geholpen door een leger collaborerende meelopers. Misschien zullen alleen harde acties en massale opstanden hun het lachen doen vergaan.

 7. Theolieke Smit

  Hopelijk spreekt de wet voldoende in deze questie.
  Er mag zeker veel aandacht komen voor huurbescherming.
  Ik woon er niet , maar ben begaan met de bewoners van deze huizen.
  Het zijn geen mooie huizen, maar daar gaat het niet om. Ik zou ook niet mijn eigen veilige plek willen verliezen.
  En er staan er toch meer van deze huizen in de stad. Bij de bouw ging het erom dat iedereen er kon wonen en niet alleen de rijke mensen. Een socialistisch gedachten goed.
  Zou P vd A, SP en Groen Links aan moeten denken.

  • Een Leids burger op

   Salonsocialisten bouwen voor de rijken.
   Echte socialisten voor de armen.

 8. Een Leids burger op

  Net als de meerderheid van de gemeenteraad vind ook ik het belang van de Universiteit groter dan dat van de bewoners.
  .
  Maar de manier waarop nu met de bewoners van het WSD-komplex wordt omgegaan keur ik af.
  .
  Immers enerzijds geeft de gemeente de universiteit a.h.w. “het groene licht” om te gaan uitbreiden op het WSD-komplex terwijl anderzijds nu nog helemaal niet duidelijk is of er nieuwe betaalbare sociale huurwoningen elders zullen komen en zoja, waar dan.
  Daarom is goed dat ook andere huurdersorganisaties solidair zijn met de bewoners daar.
  .
  Wel heeft de universiteit alternatieven aangeboden maar die worden door de bewoners daar als “geen reële optie” gezien.
  Te duur misschien? Natuurlijk moet er een redelijke verhuiskostenvergoeding zijn en mogen de bewoners niet geconfronteerd worden met veel hogere huurprijzen dan nu het geval is.
  Het lijkt inderdaad dat de gemeenteraad bang is dat de universiteit dan ook andere studierichtingen naar Den Haag wil verplaatsen en men dat wil voorkomen.

 9. maarten kersten op

  De drie huurdersorganisaties zijn gisteren uit protest nu ook niet komen opdagen bij het gemeentelijke Leidse duurzaamheids-overleg. Voor dat nieuwe overlegorgaan, met de huurders, de wethouder/ambtenaren en de corporaties, vinden de gemeente en de raad de huurders-inbreng juist van essentieel belang. Net als de huurders zelf trouwens, die hun nieuwe stap dan ook een “offer” noemen, maar stellen dat zij zich hiertoe gedwongen voelen door het schenden van afspraken, toezeggingen en wetsbepalingen door de gemeente..B&W zijn bang dat de hele “humanities-campus” naar Den Haag verdwijnt, met alle talen, culturen, religie en andere ‘geestes-wetenschappen’, De huurdersorganisaties vinden dat de gemeente zwicht voor “chantage door de universitaire plannenmakers”. De universiteit zal namelijk nooit met deze vakken naar Den Haag gaan. De gemeenteraad lijkt morgen het ongekend drastische voorstel tot onteigening van corporatie De Sleutels en sloop van de 58 nog vrij nieuwe woningen, goed te gaan keuren. Zij het met heel wat “compromitsen en maren”, zoals de 3 HO’s de slappe en chantabele houding van de meerderheid van de raad karakteriseren, “De fracties kiezen nu voor een verstoorde gemeentelijke overlegstructuur”.!

  • Een Leids burger op

   “De universiteit zal namelijk nooit met deze vakken naar Den Haag gaan.” Zeg nooit nooit. Want ook een universiteit in het nauw kan rare sprongen maken. [Bestuurskunde en politicologie zitten nu al in Den Haag.] Maar dit keer zijn het de bewoners die in het nauw gedreven worden terwijl onvoldoende duidelijk is of er elders nieuwe betaalbare huurwoningen voor hen terug zullen komen. Dat laatste vind ik onacceptabel.
   .
   Zonder het contract met de Sleutels (erfpacht) op te zeggen zal het, mijns inziens, niet mogelijk zijn om op het WSD-komplex uit te breiden omdat De Sleutels immers weigert verder te onderhandelen omdat ruim 70% van de bewoners niet weg wil.
   .
   Maar de voorkeur van de universiteit is natuurlijk om te blijven waar zij nu zit en juist daar uitbreiden met de betreffende studierichtingen kort bij elkaar en niet over de stad verspreid. (en dus ook niet of naar Den Haag te gaan.)
   Daarom zal zij inderdaad niet snel vertrekken. Bovendien heeft men juist flink geïnvesteerd in een nieuwe “Asian Library” daar.

 10. Wander Waterdrinker op

  De zogenaamd sociale fracties, zoals die van PvdA, Groen Links en D’66 vergeten daarbij dat zij binnenkort tijdens de komende lokale verkiezingen door het door hen kennelijk geminachte kiezersvolk, bijvoorbeeld de Leidse huurders, hierop afgerekend zullen worden… De PvdA is na de laatste landelijke verkiezingen al dramatisch gezakt, ditmaal zal zij in Leiden niet alleen voor de tweede maal (na negeren uitslag referendum light-rail) in korte tijd dramatisch verliezen, maar vermoedelijk nu zelfs, net als de voormalige Stadspartij worden weggevaagd… En de zogenaamde “democraten”, met het getal van de duivel (66) als overduidelijk uithangbord, zullen op hun verre van democratische handelen in deze kwestie zeker ook worden afgerekend, wellicht met een halvering van het zetelaantal…

  • Een Leids burger op

   Nou dat Sleutelstadpartijtje van Kersten moet eerst nog maar eens in de raad zien te komen hoor….
   🙂

 11. maarten kersten op

  Zeker , beste Burger, maar dat heeft dus niets met deze kwestie te maken hoor… Partij Sleutelstad heeft zich bij mijn weten hier niet in gemengd..Er zelfs geen mening over geventileerd. Maar áls ze in de raad had gezeten, had ze ongetwijfeld als partij voor de Nieuwe Democratie::
  1. vóór de wettelijk voorgeschreven democratische procedure en het nakomen van de afspraken gestemd en dus tegen het collegevoorstel,
  2. een referendum uitgeschreven (via de raad, raadplegend, op de website van de gemeente, niet bindend maar indicatief) zodat De Leidse Burger zich hierover kon uitspreken.
  – En dán hadden we wel eens willen zien hoe de rest van de zogenaamd linkse en zich democratisch noemende fracties had gestemd..
  – Door het niet willen inwilligen van de burgerwens na het vorige referendum (light-rail, Breestraat) is indertijd de PvdA-fractie gehalveerd…
  – Ik bedoel: Wander heeft wel een beetje gelijk dus…

 12. giny schoemaker ( BC De Doelen) op

  Op Unity.nl ook al mijn reactie gegeven: ongeacht wat we er allemaal van vinden, hier wordt de Huurwet in de prullenbak gegooid door een wet – houder, die zich aan de wet – dient – te – houden. Zijn argument: ” Het gewenste resultaat (: campus zonder woonblok ) is niet bereikt, ondanks het feit dat de bewoners volgens de huurwet gewonnen hebben ( 70%-regeling). Dús moet je de voorwaarden veranderen om het gewenste resultaat wél te bereiken.”
  Poetin en Erdohan kunnen nog wat van die man leren…..
  Genoeg voer voor een bestuursrechter. Wordt zeker vervolgd.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline