Meerderheid raad achter sloop Doelencomplex

10

Ze hadden er al rekening mee gehouden, maar dat maakte de pil voor de bewoners van 58 sociale huurwoningen in het Doelencomplex niet minder bitter. Een raadsmeerderheid gaat voorlopig mee met de door het Leidse college van burgemeester en wethouders overgenomen wens van de universiteit om hun woningen te slopen. Ze staan de plannen voor een grote Humanities Campus in de weg.

Ook directeur Gerda van den Berg baalt er van dat de raad bijna zonder slag of stoot instemt met de plannen: “Er wordt geen enkele druk gelegd op de universiteit om te gaan bewegen.” Van de vier collegepartijen D66, PvdA, SP en VVD is alleen de SP tegen elk plan waarvan sloop van de woningen deel uitmaakt.

Dat de SP volgende week in de gemeenteraad tegen het plan voor de nieuwe faculteitscampus zal stemmen maakt voor een meerderheid niet uit. Ook oppositiepartijen CDA en GroenLinks zijn voor doorgaan met de plannen. Het belang om de universiteit te faciliteren weegt zwaar. Heel zwaar. Zo blijkt keer op keer.

De ChristenUnie lijkt voorzichtig voor het plan te zijn. De partij nam gisteren nog geen definitief standpunt in. “Maar sloop is wel een optie en niet de laatste,” zei duoraadslid Albert Brink die wel enorm teleurgesteld is in de opstelling van de universiteit in het proces tot nu toe.

Chris de Waard sprak na afloop van de vergadering met PvdA-duoraadslid Elwin Wolters, directeur vastgoed van de Universiteit Leiden Michel Leenders, directeur Gerda van den Berg van corporatie De Sleutels en met woordvoerder Giny Schoemaker namens de bewoners van de te slopen woningen.

Voorstanders

Het CDA schaart zich vrijwel kritiekloos achter het plan van wethouder Dirkse en wilde gisteravond geen extra wensen meegeven. “We vertrouwen erop dat het goed komt,” zei raadslid Moniek van Sandick: “We willen de universiteit in de binnenstad”. Ook de VVD omarmt het plan.

D66 vindt vooral de ontwikkeling op die plek in de stad van enorm belang. De universiteit wil een slordige 100 miljoen euro investeren in de nieuwe campus.  “Maar ook de mensen die er nu wonen zijn enorm belangrijk. Ze mogen er niet slechter van worden,” vond raadslid Peter Bootsma. “En de universiteit moet het prijskaartje daarvan betalen.”

De PvdA constateerde vervolgens dat een meerderheid in de raad voor het plan is. “Het gaat dus door. Hoe kunnen we dan zorgen voor beste deal voor de bewoners,” vroeg duoraadslid Elwin Wolters zich vervolgens hardop af.” Het proces tot nu toe is in zijn ogen dramatisch verlopen. “Dat vinden we echt niet kunnen. De universiteit is diep gezakt voor het participatieproces.” De PvdA hield verder een pleidooi voor ‘collectief maatwerk’. De bewoners zouden een sterke onderhandelaar in de arm moeten nemen om er zo voor iedereen apart het beste uit te halen. Daar had wethouder Dirkse geen moeite mee.

GroenLinks ziet in de ontwikkeling van de campus ook een mooie kans voor het gebied. Fractievoorzitter Walter van Peijpe noemt de huidige corporatiewoningen niet compact en niet van hoge architectonische kwaliteit. Bovendien is het binnenterrein met de parkeerplaatsen in zijn ogen ook geen fijn en veilig gebied. “Niet slopen is contra-productief,” zo hield hij de raadscommissie voor. “Soms is slopen dus niet bezopen.” Wel eist de partij dat er 58 sociale huurwoningen terugkomen in het gebied. Inclusief terugkeergarantie voor de bewoners die dat willen,

Tegenstanders

Met die laatste opmerking verwees de GroenLinks-leider naar een slogan van de SP. Die partij is ook nu tegen sloop en wil dat het plan wordt aangepast. Zo staat ook de Partij voor de Dieren in de discussie: “Zo ga je niet met mensen om. Het lijkt wel of de belangen van de bewoners alleen maar worden gezien als een lastige hobbel die genomen moet worden,” vond duoraadslid Harbert van der Kaap. “Het belang van de zwakste weegt voor ons zwaarder dan het recht van de sterkste.”

Van der Kaap verwees nog even fijntjes naar de Leidse zusterstad Oxford. “Daar is ook geen campus. Dat model is niet heilig. De universiteit zit daar door hele stad.” Als de plannen toch doorgaan dan wil zijn partij een terugkeergarantie voor alle zittende bewoners.

Terugkeergarantie

Een dergelijke wens hebben meer partijen, maar uiteindelijk wordt het raadsvoorstel er vrijwel zeker niet op aangepast. Wethouder Dirkse kreeg wat hij vroeg: zoveel mogelijk vrijheid om te kunnen onderhandelen met de universiteit en De Sleutels. Extra voorwaarden maken het volgens hem alleen maar ingewikkelder om eruit te komen. “We gaan voor zoveel mogelijk woningen in de nieuwe campus.”

De raad spreekt volgende week in de gemeenteraad nog een keer inhoudelijk over de campusplannen. Dat zal blijken of er nog wijzigingen in het voorstel worden doorgevoerd, maar daar lijkt het niet op.

Delen

10 reacties

 1. Ik ben benieuwd naar de volgende akte van deze tragedie. Wat gebeurt er wanneer WBV De Sleutels volhoudt om niet mee te gaan in het voornemen om te slopen? En wat wanneer de bewoners georganiseerd verhinderen dat ze worden weggetreiterd door de universiteit, B&W en een raadsmeerderheid? En voegen de SP en de Partij voor de Dieren de daad bij het woord en komen ze – ook buiten de zogenaamde ‘volksvertegenwoordiging’ – écht in actie?

 2. albert simonis op

  Zo graaft de PvdA haar eigen graf voor de volgende raadsverkiezingen. Hoe buigzaam kun je zijn…

 3. maarten kersten op

  Kees, je wordt op je wenken bediend. De volgende akte in dit krankzinnige drama : gisterochtend zijn de drie Leidse huurdersorganisaties uit het bestuurlijk Leids Platform Wonen gestapt. Wij hebben gisteravond laat een uitvoerig persbericht uitgestuurd en ik neem aan dat dat morgen in het LD zal staan, hopelijk ook hier in Sleutelstad en bij Unity. Wij, de HO’s van De Sleutels, Portaal en Ons Doel, zagen na een korte en zeer onbevredigende discussie met de aanwezige wethouders Dirkse en Laudy geen enkel vertrouwen meer in samenwerking. Hangende de verdere besluitvorming in de raad en het college zelf, hebben wij dus voorlopig ons beraad in het bestuurlijk en het ambtelijk LPW opgeschort. Ook in de bijbehorende werkgroepen enz. Wel blijven we openstaan voor constructieve gesprekken, mocht men toch nog willen “bewegen”. Wethouder Laudy bijvoorbeeld heeft ons inmiddels uitgenodigd voor een gesprek eind augustus. Intussen heeft de nationale huurderskoepel, de Ned. Woonbond (www.woonbond.nl) een voor het Leids college nogal vernietigend commentaar op haar website geplaatst. Wordt vervolgd.

  • Een geweldig goed bericht Maarten dat de Leidse huurdersorganisaties schouder aan schouder staan! Ik hoop dat jullie reactie en alles wat samenhangt met de schandalige opstelling van de universiteit, het gemeentebestuur en een raadsmeerderheid nog meer aandacht krijgt. Zowel landelijk als in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 4. maarten kersten op

  Dit is weliswaar zonder precedent, maar wij zien op dit moment werkelijk geen basis meer voor enig overleg met B&W als die zomaar, eenzijdig, een hun onwelgevallige maar wel wettelijk vereiste draagkrachtmeting van tafel vegen !. En dan ook nog eens, tegen de verpletterende uitkomst daarvan en tegen alle afspraken in, zelf de regie in handen gaan nemen, ja dreigen met onteigening en sloop..Het kan toch niet zo zijn dat alleen de Dieren, de SP en CU zich hier ferm tegen opstellen, zoals in het commissieberaad bleek. En dat normaliter democratische en sociale partijen als PvdA, D’66 en Groen Links met veel bochtenwringerij, wollige woorden en ge-jamits het collegevoorstel lijken te gaan aannemen. Nee, de kern van de zaak is niet: hoe gaan we in de plannen van B&W en universiteit zoveel mogelijk mee en proberen daar nog allerlei leuke compromissen (PvdA) te bereiken? Wáárom zeggen de huurdersorganisaties na rationeel beraad en dus niet emotioneel, collectief hun vertrouwen op? Om een ook door hopelijk alle raadsleden aangehangen principe. Heel simpel: afspraak is afspraak, wettelijk voorschrift en huurrecht staan vast en zullen in een vermoedelijk helaas noodzakelijke en langdurige procedure door elke rechter worden bevestigd !

  • Dat leent de UvL waarschijnlijk tegen 0% rente op de kapitaalmarkt. Waarom denk je dat in deze kortstondige Ponzi economie de oververhitte vastgoedmarkt, de aandeleninkoop van grote bedrijven (dus geen geld in R&D!) en vele (onzinnige) bedrijfsovernames (PPG – Akzo) op gebaseerd zijn? Gratis geld! Geldpersen van de centrale banken w.o. ECB en FED. Wanneer het gratis geld weer opgezogen moet worden en de rentes weer stijgen (onvermijdelijk) klapt deze zeepbel. En dat proces wordt nu langzaam weer ingezet door de wizkids in Frankfurt en Washington.
   Het college dient een omzichtige weg te bewandelen, waarbij de belangen van de universiteit, De Sleutels, WSD huurders in een gelijkwaardig proces gewogen worden. En het meerderheidsstandpunt van het rechtse blok CDA-VVD66 niet klakkeloos wordt overgenomen.

 5. maarten kersten op

  Niet alleen de “echte” fysieke bewoners in het universitaire Witte Singel Doelen Complex zijn de klos. De vanochtend bekendgemaakte plotselinge opheffing van het onafhankelijke, maar “inwonende” internationaal vermaarde Ned.Instituut voor het Nabije Oosten (bekend als NINO) heeft een schok teweeg gebracht in de universitaire wereld. Het is na de al eerder voltrokken verbanning van de faculteit Archeologie naar het Bio Science Park, en haar bibliotheek naar de UB , het grotendeels ontmantelen van het Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde (KITLV), de geruchtmakende en fel bestreden opheffing van het LAK, de voorgenomen verbanning van de instituten van Lexicologie, van het Groot Nederlands Woordenboek en van de Dikke Van Dale, samen met de onlangs geplande sloop van 58 woningen op het Doelen-eiland, geheel passend in een en hetzelfde sinistere masterplan van de Leidse universiteit. Binnen enkele weken is het beslist: een aanzienlijk deel van het universitaire Letteren- en Humaniora complex aan de Witte Singel, wordt leeggehaald en vrijgemaakt voor de sloop- en uitbreidingsplannen van rector magnificus Carel Stolker en zijn maatje in het College van Bestuur, de vastgoed-directeur (!) Leenders.

 6. maarten kersten op

  Namens de huurders van het Doelencomplex en de drie met hen optrekkende huurdersorganisaties: hulde voor SP, PvdD en CU dat zij gisteravond in de raad hun rug recht hebben gehouden ! VVD, CDA, D’66 en Leefbaar lieten het zogenaamd bedreigde belang van de universiteit zwaarder wegen dan dat van de bedreigde burgers. Zij steunden het ondemocratische voorstel van het onbetrouwbaar gebleken college zonder enig voorbehoud…. Gaven de universiteit de schuld van de impasse en complimenteerden B&W zelfs nog ! Ze lieten de huurders en hun 58 woningen keihard vallen om rector Stolker zijn irreële droom te kunnen laten verwezenlijken en anderen een nog jarenlange nachtmerrie vol onzekerheid en procedures te bezorgen. En tenslotte blaften de PvdA en Groen Links wel, maar ze beten uiteindelijk niet… Vertrouwden erop dat B&W het nú opeens allemaal wél goed gaan regelen… Maar de oude afspraken dan? En het niet naleven van de wet? Gelukkig gaan de rechter en de kiezer daar binnenkort nog wel over oordelen…

  • Eric van 't Groenewout op

   Waarom is het voorstel ‘ondemocratisch’, Maarten? Omdat jij tegen bent? Los daarvan: het is toch juist een kenmerk van democratie dat voorstellen mogen worden gedaan? En welke wet wordt niet nageleefd? Laten we nu eerst maar eens afwachten met wat voor regelingen de gemeente de bewoners gaat compenseren. Of het plan voor de campus een irreële droom is, zoals jij stelt: ik vrees dat je het weer mis hebt en tienduizenden studenten uit de gehele wereld er de komende decennia volop van profiteren.
   Verder: de berichtgeving in o.a. Leidsch Dagblad over NINO en KITLV is een stuk genuanceerder dan jouw emotionele oprispingen. ‘Sinister masterplan’: alsof het einde der tijden nakende is… Wat is er tegen dat de kleitablettencollectie van NINO wordt opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden? En wat is er mis mee dat de universiteit een expertisecentrum vastgoed heeft? Gelet op omvang en maatschappelijk belang van de steeds groter wordende universiteit lijkt me dat geen overbodige luxe.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline