SP Leiden wil campusplan voor Witte Singel met behoud woningen

27

De Leidse SP-fractie gaat er bij het college op aandringen om de uitgangspunten voor de nieuwe Humanities Campus aan de passen waaronder het stadsbestuur de regie heeft overgenomen van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden wil bij het zogenaamde Wittesingel-Doelencomplex een nieuwe campus realiseren, ter vervanging van de bestaande verouderde gebouwen. Gebeurt dat niet dan stemt de collegepartij niet in met het voorstel. Bovendien gaat de partij dan ook buiten de raad actie voeren voor het behoud van de woningen.

Eind maart zei Rector magnificus Carel Stolker al tegen Sleutelstad dat hij niet ziet hoe de campus er kan komen zonder overeenstemming met De Sleutels (link). Inmiddels heeft de gemeente de regie overgenomen.

Om die Humanities Campus in dit deel van de Leidse binnenstad mogelijk te maken moeten in het plan van de universiteit 58 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging De Sleutels worden gesloopt. De gemeente Leiden heeft, toen ze onlangs de regie rond het participatieproces overnam, weliswaar besloten dat de woonfunctie in het gebied behouden moet blijven, maar daarbij moet het bestaande Doelencomplex nog steeds tegen de vlakte.

De SP vindt deze uitgangspositie van het Leidse college voor het vervolg van de planontwikkeling verkeerd. Vanavond buigt de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich inhoudelijk over de plannen. De SP gaat dan aandringen op een open participatieproces waarbij wordt onderzocht hoe de woningen kunnen blijven staan en de universiteit daarnaast een nieuw gebouw kan realiseren met ruimte voor onderwijs en onderzoek. “Het huidige raadsvoorstel voldoet niet aan deze voorwaarde,” zegt SP-raadslid Han Dirks. “We gaan de gemeenteraad verschillende voorstellen doen om het raadsvoorstel aan te passen. De universiteitscampus mag niet worden doorgedrukt over de rug van Leidse huurders.”

Eerder in het proces wilde de SP alleen akkoord gaan met de plannen voor de campus als er over de gebiedsontwikkeling en de sloop van de woningen overeenstemming zou zijn tussen de universiteit en De Sleutels. dat is niet gelukt. De Sleutels schaart zich achter de zittende huurders en die zijn ondanks verschillende aangedragen alternatieven vrijwel unaniem tegen de sloop van hun woning. Als alternatieve plek biedt de universiteit compensatie aan in de Paviusstraat, aan de Kaasmarkt en in de Kaiserstraat waar het Plexusgebouw dan plaats zou moeten maken voor woningen. Deze alternatieven worden door de bewoners niet als reële opties  beschouwd.

Nieuw raadsvoorstel
Het stadsbestuur moet volgens de SP ‘als hoeder van het algemeen belang’ verantwoordelijkheid nemen voor een belangrijke ruimtelijke ontwikkeling in de stad als deze. Daarbij hoort in de ogen van Dirks een gelijkwaardig proces tussen de belangen van de Leidse universiteit, De Sleutels en de huurders van de 58 sociale huurwoningen van het Doelencomplex.

Dirks: “Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad heeft gedaan, voldoet niet aan die basisvoorwaarde. Het college kiest voor het voorkeursmodel van de universiteit en daarmee voor sloop van de woningen van het Doelencomplex. Bovendien stelt het college voor om de geldende erfpachtovereenkomst voor de grond onder de bestaande woningen met De Sleutels op te zeggen. Dat betekent in feite onteigening.

Voorstellen SP
De SP noemt het voorstel van het college zeer ongewenst. “Het gaat niet uit van samenwerking en een open en transparant proces waarin de beste oplossing wordt gekozen voor alle betrokken partijen,” vindt Dirks. “Daarmee wordt ingegaan tegen de basisbeginselen van de SP. In het voorstel profiteert alleen de universiteit en bovendien ten koste van de huurders van het Doelencomplex en De Sleutels.” De SP denkt ook dat de nu voorgestelde weg gaat leiden tot langdurige juridische procedures. Ook worden de verhoudingen tussen de partijen flink verstoord, waardoor het maken van afspraken tussen gemeente en huurdersorganisaties en corporaties in de toekomst veel ingewikkelder zal worden.

De SP gaat vanavond voorstellen om het voorstel van wethouder Paul Dirkse op een aantal punten aan te passen. Zo wil de partij de passage weglaten waarbij wordt gesproken over het volgen van het voorkeursmodel van de universiteit en ook zou als uitgangspunt genomen moeten worden dat er een plan wordt gerealiseerd waarbij het bestaande Doelencomplex behouden blijft.

Sloop zou dan alleen nog kunnen als er alsnog overeenstemming over wordt bereikt tussen de universiteit en De Sleutels en het aantal woningen worden gecompenseerd, zodat de voorraad sociale woningen niet afneemt.

Delen

27 reacties

 1. Goede zet van SP Leiden. Chapeau! Eindelijk zet deze partij zich weer eens zichtbaar in voor een leefbare en rechtvaardige stad voor alle Leidenaren. Zet de neoliberalen van VVD66 en Big Education maar eens flink onder druk. En blaas desnoods deze rechtse coalitie op! Geen uitbreiding ten koste van Leidenaren! Geen onderwijs concurrentiestrijd tussen Leiden en Den Haag over de rug van Leidenaren! Maar een eerlijk en humanitair proces, waarbij de bewoners hun dierbare stekkie behouden en de HC beheerst kan uitbreiden. Desnoods gaat HC voor een deel de grond in. Leiden gaat ook 22 m de grond in voor autogarages.
  Tevens SP dank voor jullie steun aan het verzet van de leidse leerkrachten in het basisonderwijs tegen de uitbuiting door Rutte II met name die arrogante VVD Staats Sander Dekker, een kloon van de voormalige Staats Mark Rutte onder Balkenende II.
  En Leidenaren zorg bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 voor een ander beleid in deze stad. Leiden verdient beter!

  • Eric van 't Groenewout op

   Grappig dat Poetinist “Hubert” zich tegen dit plan uitspreekt. In Moskou worden jaarlijks duizenden mensen gedwongen om uit hun woningen te verkassen omdat die moeten wijken voor de aan vriendjes van de door Hubert zo hogelijk gewaardeerde moordenaar en geldgraaier Poetin “gegunde” nieuwbouwprojecten. Anders dan hier in Leiden waar passende woonruimte onder gunstige condities op hooguit een kilometer afstand van de huidige woningen wordt aangeboden, moeten die Moskovieten minimaal 20 km verkassen. Moskou verdient beter, misschien dat Hubert zich daarover eens kan uitspreken.Anders dan onder Poetin, zullen er hier geen gedwongen deportaties over tientallen kilometers naar inferieure flats plaatsvinden, anders dan onder Poetin zijn de bewoners op het WSDcomplex niet rechteloos, en anders dan onder Poetin kunnen de bewoners in Leiden in alle vrijheid voor hun rechten opkomen.

   • Sorry (Chris), nog voor één keer off topic. Zucht, zucht. Putin heeft moedig zijn rug recht gehouden tegen het militair industrieel complex van Washington DC en haar vazallen in Europa. Zij hebben vijanden nodig om dit complex van geld te voorzien. Rusland, Iran, China…. Al sinds het einde van de Koude Oorlog in 1990. Gelukkig is de Krim die al in de 18e eeuw tot Rusland behoorde onder Catharina de Grote weer daar waar zij hoort. Dat figuren als vrije ondernemer eric vtg daar de ziekte in hebben is hun zaak. Maar dat kun je “dictator” Putin in dit geval niet aanrekenen. De Oekraine kreeg na WOII de Krim als dank voor de bevrijding van de Nazi’s. De Krim is nu niet meer in de handen van het fascisten regime olv. “onze” Panama Papers man Porosjenko. Dit heerschap is daar ondemocratisch aan de macht gekomen dankzij US neocons als Victoria Nuland “Fuck the EU”. Wat russische inmenging in Trump’s verkiezing? Putin is inderdaad een macho, grootbek, machtswellusteling die echter militair en economisch geen moer voorstelt. De Russische economie is maar 7% van die van de EU en even groot als de stad New York. De grootste schuldeneconomie Amerika spendeert 700 miljard/jaar aan militair speelgoed, Rusland maar 40 miljard/jaar. En Rusland heeft alleen maar steeds goedkoper olie als grote inkomstenbron. Dat is de andere kant van het verhaal, eric vtg!
    Terug naar Leiden. In een echte democratie – voor zover deze nog in dit neoliberale verrutte land bestaat – zorgt de politiek voor een eerlijke en gelijkwaardige afweging van de belangen. Hopelijk houden de echte socialisten van de SP en PvdA nu vanavond ook hun rug recht! Voor het welzijn en woongenot van de WSD bewoners en voor het netjes inpassen van de HC.

   • Ome Koos gaat er even voor zitten. Heer Hubert reageert op de houding van de SP rond de problematiek van het WSD complex. Heer Eric gaat onbekommerd te keer en haalt Putin en Moskou erbij. Ome Koos denkt dan: ADHD-er Eric, die van van God los is, kan hij zich weer eens niet op het onderwerp concentreren en probeert vilein heer Hubert onderuit te halen. Jammer, het thema onwaardig maar wel typisch Groenewouds.

    • Wander Waterdrinker op

     Goede analyse Ome Koos ! Maar het is ook niet handig, Hubert, om na die onsympathieke en inderdaad vileine Ericiaanse Eruptie, oftewel “Erictie”, jouw vervolgens geplaatste stuk Rusland-propaganda het effect van je goede betoog over de SP te laten bederven. Dat soort Trumpiaanse blaaskakerij van Groenewoud..daar moet je gewoon niet op ingaan. Niet in die val trappen hoor…

 2. Eric van 't Groenewout op

  De SP heeft een zeer dubieuze staat van dienst opgebouwd als het gaat om dit soort processen van stadsvernieuwing. De Diamant is bijvoorbeeld als woonwijk zeer opgeknapt. Verouderde en al min of meer verkrotte flats gingen er tegen de vlakte en prachtige én betaalbare nieuwbouw kwam ervoor in de plaats. Alleen de SP was tegen. Misschien moet Hubert er maar eens langs rijden en de mooie woonwijk die het nu is, vergelijken met de armetierige rotzooi die het tien jaar geleden was. De SP lijkt nu weer een kapitale inschattingsfout te maken door vast te houden aan het bestaande en niet te kijken naar de kansen die het kan pakken voor de gehele stad: Leidenaren én universiteit.

  • Even de 78 toeren van deze jazz artiest en ondernemer terugzetten naar 33 toeren. Nu kunnen we de LP beluisteren. Nee, ik zeg niet dat de SP in deze twee rechtse colleges VVD66 altijd juist handelde. Denk b.v. aan de steun voor de (nu onherroepelijke) Rijnlandroute en de belabberde inpassing hierin inclusief kaalslag van het groen. Aan de andere kant stemmen ze niet tegen het vernieuwen van het stationsgebied. Het blijft politiek balanceren in dit college.
   Waar het om gaat is dat Big Education een streepje voor heeft in het “participatieproces”. Natuurlijk profileert “onwijs trots op Leiden” D66 wh. zich graag in onderwijs dossiers, maar dat wil niet zeggen dat je de huidige bewoners in het WSD complex gaat wegjagen. Zo te zien speelt de gemeente daarbij ook nog een verdeel en heers spel. Daar springt SP nu terecht in de bres om te komen tot een beter compromis. En de hoop is dat de PvdA hier ook een kritische afweging vanavond gaat maken.

  • giny schoemaker op

   Beste Eric: ben jij bereid je thuis op te geven voor de uni? Enne … wij vormen al 32 jaar een hecht buurtje, waar niet alleen kwetsbare mensen veilig wonen, maar dat er tevens in al die jaren voor gezorgd heeft , dat de zwervers en junks in de universiteitstuin van het Reuvensgebouw ( en verder om al hun panden) verdwenen m.b.v. ons wakend oog en de wijkagent. Als er niemand meer op het Doelenterrein woont laten de gevolgen zich wel raden. Maar buiten dat: je doel willen bereiken door de Huurwet met voeten te treden, omdat de uitkomst van het vorig raadsbesluit ( januari 2016) je niet zint….
   Wij allemaal begrijpen volledig dat de uni het hele terrein wil. Had er een open planproces plaatsgevonden jaren geleden ( want zolang speelt dit al), dan had dit alles heel anders verlopen.
   En daar zit de knoop: mensen als een zak stront behandelen en slechts als mededeling geven: “uw nieuwe huis staat achter het station op de hondenuitlaatstrook tegenover de parkeergarage van het LUMC.” Hoe zou jij reageren.
   Temeer daar dhr. Stolker daaraan toevoegt:” Want op díe plek wille nwij geen universitaire gebouwen neerzetten!” …..
   Dit zijn de feiten , Eric.

 3. Eric van 't Groenewout op

  Lachwekkend is de passage ” “Het gaat niet uit van samenwerking en een open en transparant proces waarin de beste oplossing wordt gekozen voor alle betrokken partijen,” vindt Dirks. “Daarmee wordt ingegaan tegen de basisbeginselen van de SP.” De SP is een rigide geleide politieke organisatie waarin inspraak en transparantie zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden. “Het basisbeginsel” van de SP, zo bleek ook bij de verkiezingen rond een nieuwe voorzitter, heeft weinig met inspraak, transparantie en democratie van doen.

  • Wie is Eric van ’t Groenewout? Na wat googlen kom je er achter dat hij ‘director’ is van Access alle areas BV. Schijnt iets met ‘amusement’ te maken te hebben. Wellicht promoot hij het VVD-amusement, want in mei jl. jammert hij nog over het gebrek aan woningen in ‘een hoger marktsegment’, zie http://sleutelstad.nl/2017/05/04/nieuwe-dure-koopwoningen-rijn/
   Nou – dan weet je het wel. De ‘poetinist’ Hubert (zie hierboven) behoeft zich dan ook beslist niet aangesproken te voelen.
   .
   In ieder geval laat onze Eric zich vooral kennen als een rechtgeaard voorvechter van de vrije-jongens-economie. In tegenstelling tot de flats aan de Diamantlaan uit zijn voorbeeld gaat het bij de woningen in het Doelencomplex om nog vrij nieuwe, goed onderhouden en zeer gewilde woningen. Een mooi voorbeeld van sociale woningbouw in de binnenstad dat wij danken aan wijlen wethouder Cees Waal die zich indertijd sterk maakte voor een sociaal-democratische ruimtelijke ordening. Conclusie: sloop is niet alleen je reinste kapitaalvernietiging, maar bovendien asociaal.
   .
   Ik ben het daarom geheel eens met Hubert, hoewel ik hem aanraad om zijn enthousiasme voor het nieuwe SP-standpunt nog even te temperen. Wanneer ik lees: ‘De SP gaat dan aandringen op een open participatieproces waarbij wordt onderzocht hoe de woningen kunnen blijven staan en de universiteit daarnaast een nieuw gebouw kan realiseren met ruimte voor onderwijs en onderzoek’ – dan ben ik nog niet gerustgesteld.
   Maar goed, het lijkt op het begin van een voorzichtige koerswijziging. Of er op de burelen van SP overwogen wordt om van het behoud van het Doelencomplex een SPeerspunt te maken, is ook nog even afwachten. Hetzelfde geldt voor de standpuntbepaling van Sociaal & Sterk, alias de PvdA, die tot nu toe meer opheeft met universitaire vastgoedambities dan met ‘de mensen in de wijk’.

   • Touché, Kees. Spuugzat van die neoliberale overheersing.
    Het landelijk echec van de PvdAdieu dendert nog na. Ook bij de SP en haar Emile Stijfkop. Maar de trend is gezet in Leiden en elders. Hopelijk zet deze door ten gunste van een socialer en rechtvaardiger Nederland. Afwachten maar!

    • René Dentener op

     De heren Hubert en Kees Walle kunnen hun loftrompet voorlopig nog even in de opbergkoffer laten zitten. De sociale huursector staat in Leiden namelijk aan alle kanten onder druk door de diverse stedelijke vernieuwingen die momenteel her en der in de stad plaats vinden. In de praktijk blijkt er namelijk niet zoveel van terecht te komen van de boterzachte 20 procents’norm’ voor sociale huurwoningen bij nieuwbouw. Zo zal deze niet gehanteerd worden bij de te realiseren nieuwbouw aan de Oude Rijnlocatie (voormalige ‘Rijkswaterstaat-locatie’) De nieuwbouw die nu in het stationsgebied plaatsvindt (de woontorens van de Lorentz en andere complexen) zullen zeker geen plek bieden aan woningzoekenden uit de sociale huursector, aangezien het college dit gebied gezien de planvorming wil inrichten met de allure van een boulevard zoals in Parijs of Berlijn.(ik heb de woorden niet verzonnen) Pogingen van wat progressiever of kritisch ingestelde gemeenteraadsleden om per amendement of motie het college tot enige beweeglijkheid te dwingen stranden bij de plenaire stemmingen of worden zodanig afgezwakt dat ze niet anders gekwalificeerd kunnen worden als laagste gemeenschappelijke deler.

     Ik verwijs bijvoorbeeld ter illustratie maar naar een afgelopen raadsvergadering van 15 juni j.l.: een amendement van raadsleden Van Peijpe (GL) en De Vos (PvdD) om 10% van de nieuwbouw op de locatie Lammenschans-De Ananas te reserveren voor sociale huurwoningen. werd afgewezen.(RV 17.0018) Alleen de raadsfractie van het CDA stemde mee. Daarvoor in de plaats werd een nietszeggende motie aangenomen waar je alle kanten mee op kan: “Roept het college op alle noodzakelijke inspanningen te verrichten om in samenspraak met de vastgoedontwikkelaar te komen tot een uitvoeringsbesluit voor dit plan, waarbij de huurprijs van minimaal 20 % van de woningen in het huursegment liggen tussen 800 tot 1000 euro per maand en minimaal 20% van de koopwoningen in het plan een koopprijs hebben tussen €200.000 en €250.000.”(…) Noodzakelijke inspanningen en een oproep aan een vastgoedontwikkelaar? Die neemt dat voor kennisgeving aan en gaat over tot de orde van de dag. Lachwekkend, gewoon. Dus nee Eric vtg, er zijn niet zoveel betaalbare plekken in Leiden waar de doelgroep waar we het hier over hebben bij sloop nog naartoe kan verkassen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat ze de stad uit wordt gejaagd en dat die nalatenschap van Cees Waal waar Walle het over heeft binnenkort definitief de geschiedenisboeken in kan…Goh, wie had dat kunnen denken dat ik het nog eens eens zou kunnen zijn met een stel van die gestaalde SP-kaderleden. 😉

   • Eric van 't Groenewout op

    Waarom geen inhoudelijke reactie ipv goedkope dogmatiek? Waarom moeten die woningen per se behouden blijven? De SP heeft op dit vlak in Leiden een zeer bedenkelijke reputatie (de Diamant is slechts één voorbeeld) door steeds weer te kiezen voor behoud van het bestaande en niet te kijken naar of open te staan voor goede alternatieven.

    • Waarom geen inhoudelijke reactie i.p.v goedkope dogmatiek?, zegt de man die nog nooit een inhoudelijk houtsnijdend argument in welke discussie dan ook naar voren heeft gebracht. Discussiëren met dit figuur is dan ook verloren tijd. Ome Koos heeft hier enige ervaring mee en raadt iedereen aan: niets te lezen van deze demagoog er ook niet op te reageren, omdat iedere gedachtewisseling met deze fluim totaal zinloos is. De heer Groenewoud zou qua debattechniek een goede opvolger van de reeds uit de gemeenteraad vertrokken heer Kok zijn.

   • Eric van 't Groenewout op

    Voordat je reageert, kun je je beter goed laten informeren meneer Walle: de flats aan de Diamant waren t.t.v. de sloop niet veel ouder dan de woningen in het WSD complex momenteel zijn. En als je de vochtplekken (hier en daar wit uitgeslagen gevels) ziet, vraag ik mij af of die woningen wel zo hoogwaardig zijn.
    Die woningen hadden daar ook nooit moeten worden gerealiseerd: een historische blunder.

    • giny schoemaker ( BC De Doelen ) op

     Beste Eric
     Dat zijn geen vochtplekken. Dat zijn…kalkplekken. Onze huizen zijn niet alleen kurkdroog,( tja, de schuren zijn idd vochtig, omdat er nog een betonnen bouwplaat ondergronds ligt), maar ook nog eens super onderhouden. Dit complex is het paradepaardje van De Sleutels. Onze woningen zijn hoogwaardiger dan de verwaarloosde panden van de uni. Maar dit terzijde. Historische blunder? Jij hebt hier geen 32 jaar gewoond en jarenlang hebben uni en bewoners in harmonie samen geleefd. En toen de woningen opgeleverd werden, zijn de bewoners destijds feestelijk uitgenodigd door de uni.
     Beste Eric, ik ken je niet, maar ben wel heel benieuwd
     waar je je meningen op baseert.

     Vriendelijke groenyt
     Gi

 4. Beste René, ik ben het zeer eens met de inhoud van je reactie. Maar de aanhef begrijp ik niet goed. Hoezo en voor wie heb ik de loftrompet uitgestoken? Voor de SP? Waarschijnlijk heb je dan mijn bijdrage op Sleutelstad gemist waar ik de SP-fractie en het raadslid Han Dirks in het bijzonder fors bekritiseer. Dat je dat verhaal gemist hebt, neem ik je niet kwalijk, want een paar dagen geleden nam ik de ophef over wankele flatbalkons te baat om over het Doelencomplex te beginnen, zie
  http://sleutelstad.nl/2017/06/20/sp-wil-duidelijkheid-veiligheid-leidse-balkons/#comment-259727
  .
  En ja, ik ben SP-lid en hoop dat andere leden mijn kritiek onderschrijven. Wat mij betreft is de kwestie belangrijk genoeg dat de partij er desnoods een collegekwestie voor over heeft. Afbraak mag onder geen enkele voorwaarde doorgaan. Vooralsnog lijkt er in de Marnixstraat sprake van een voorzichtige koerswijziging, maar zoals het gezegde luidt: eerst zien en dan geloven. De loftrompet blijft nog even in de doos.

 5. Een Leids burger op

  Het belang van de Universiteit vind ik groter dan dat van de bewoners. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat de belangen van de bewoners dan maar terzijde zouden mogen worden geschoven. Integendeel! Het gaat om Leidenaren ën universiteit. Beide dus.

  Met een deel van het het standpunt van de SP:””Sloop zou dan alleen nog kunnen als ….. het aantal woningen worden gecompenseerd, zodat de voorraad sociale woningen niet afneemt.”, kan ik me dan ook goed vinden. Natuurlijk moet dat aantal sociale huurwoningen (58 meen ik) elders dan worden

  gecompenseerd. Dat vind ik een redelijke eis. Als de universiteit bijvoorbeeld op de witte singel verder had willen uitbreiden had ze de bewoners daar ook moeten uitkopen. En de kosten voor het bouwen van die nieuwe sociale huurwoningen zou dan doorberekend kunnen worden aan de universiteit.

  Wel wil ik er nog even op wijzen dat als er 377 statushouders in Leiden moeten worden gehuisvest het ondanks het grote tekort aan betaalbare “sociale” huurwoningen geen enkel probleem is om die hier binnen een paar jaar met voorrang gehuisvest te krijgen hoor door de woningcorporaties terwijl de

  wachttijd voor de reguliere burger notabene 6 jaar bedraagt. En dat dus ondanks het enorme tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. En dan zouden de “eigen” bewoners van het Doelengrachtkomplex niet elders gehuisvest kunnen worden?

  Er zijn reeds eerder verschillende alternatieven (6 meen ik) aangeboden aan de bewoners. Laat die eerst maar eens uitleggen waarom dat “geen reële optie” zou zijn. Te duur misschien? Natuurlijk moet er een
  redelijke verhuiskostenvergoeding zijn en mogen de bewoners niet geconfronteerd worden met veel hogere huurprijzen dan nu het geval is. Als de bewoners niet accoord willen gaan met de voorstellen die de universiteit tot nu toe heeft gedaan zou ook overwogen kunnen worden om de bewoners dan voorrang|

  urgentie te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

  Verder zie ik wel degelijk plaatsen in Leiden waar men huizen aan het bouwen is. Maar dat
  zijn dan meestal koopwoningen of dure huurwoningen en geen betaalbare sociale huurwoningen voor mensen met een klein (flex)inkomen. Juist op dat laatste zou de gemeente de woningcorporaties moeten aanspreken. Echter een voorstel om de woningen te laten staan en a.h.w. te integreren in die campus, voorzover dat al zou kunnen, lijkt me niet reëel.
  De leefwereld van de studenten is toch meestal anders dan die van de gemiddelde Leienaar.
  De bewoners daar zouden eerst nog maar eens goed moeten bedenken of ze straks dan nog wel zouden willen wonen in een drukke studentencampus waar het wemelt van de studenten.

  • Eric van 't Groenewout op

   Aan het einde van de Wassenaarseweg staan een aantal containers waarin straks statushouders worden gehuisvest. Als u meent dat dit volwaardige woningen zijn: dat zijn het niet. Het zijn omgebouwde containers van circa 16 vierkante meter. Die tijdelijke woningen zouden terecht door de huidige bewoners van WSD van de hand worden gewezen.

   • Een Leids burger op

    Nee EricVTG, zoals ik al eerder op deze site heb aangegeven ben ik GEEN voorstander van het huisvesten van de bewoners van het WSD-komplex in containers. Juist omdat ik dat ook niet als volwaardige woningen zie.
    Maar die 377 statushouders zijn niet allemaal gehuisvest in containers of tijdelijke woningen hoor maar ook met voorrang in reguliere woningen via de corporaties ondanks het grote tekort aan sociale huurwoningen.
    .
    Bovendien zijn er alternatieven door de universiteit aangeboden aan de bewoners van het WSD-komplex. Het is dus beter om eerst eens te kijken waarom die door de bewoners van de hand zijn gewezen.

 6. Hubert Zonneveld op

  Nu de SP en hopelijk ook de PvdAdieu langzaam uit de liberale roes ontwaken en het zachte pluche loslaten is er kans dat een aanvaardbaar compromis voor zowel de bewoners als HC eruit rolt. Een kans op succesvol polderen.
  De VVD is slechts een belangenbeweging voor de Leidse elite en Big Business, D66 zal zoals gewoonlijk alle kanten uit draaikonten, zodat de doorslag bij bovengenoemde partijen ligt. Laten ze hun historische sociale smoel weer zien of niet. En komen ze op voor een groep Leidenaren die in de hoek gedreven wordt. Deze mensen die net zo waardige Leidenaren zijn zoals de rest van Leiden en niet een stelletje ratjetoe zoals een club van rechtse, schuldenmakende, academische yuppen in deze stad beweert.
  Asscher lijkt gelukkig in het demissionaire kabinet zijn kont tegen de kribben te gooien en de salarissen van de meesters en juffen in het basisonderwijs te willen verhogen. “Dekker eruit, het onderwijs vooruit!” Dat zou de definitieve breuk met de VVD betekenen. Dat werd tijd. Misschien moeten SP en PvdA in Leiden ook maar eens hetzelfde doen met een dikke middelvinger richting VVD66. En wij met hen!

  • Eric van 't Groenewout op

   Je hebt iets gemist, “Hubert Zonneveld”: de inzet van B&W is om goede alternatieve woningen voor de bewoners van dit complex te vinden.

   • Hubert Zonneveld op

    Nee, evtg, ik heb zojuist het gehele debat gevolgd. Niets gemist. Dirks SP, mogelijk ook CU, houdt goed vast aan geen sloop, van Peijpe GL zet in op duurzame herbouw, PvdA Wolters zet in op collectief onderhandelen, CDA-VVD-D66 vormen wel een meerderheid voor campusplan onder regie van college, waarbij sloop reëel is. Alle partijen en Hubert en andere insprekers zijn absoluut NIET tegen uitbreiding van de HC. De discussie tussen universiteit – de Sleutels – collectief van bewoners – college moet uitwijzen waar het compromis ligt. Zonder vooruitgeschoven positie van één der partijen. Dat is al een hele verbetering. Ik wens de raadsleden en het college veel wijsheid in deze!

    • Een Leids burger op

     Als de universiteit uitbreiding op het WSD-komplex wil zal dat toch niet kunnen met behoud van alle sociale huurwoningen daar. Hoogstens met een deel.

 7. Waarom was de sp indertijd tegen sloop diamant omdat dr toen al zicht was op het feit dat de mensen die terug verhuisde dat niet konden betalen !omdat huur veel duurder uitviel ook de slappe hap huurgewenning stelde niks voor bovendien had portaal de boel struktureel verwaarloosd en was aannemer bevriend met directie lid dus toen was v ons 1+1 =2
  Ik hoor mensen blaaten hier dat de sp de afgelopen jaren niks gedaan heeft dan heeft u kennelijk in de kerkers van het stadhuis gezeten de kooi tegen sloop merenwijk bij chaotisch verlopen renovatie horsten mulderstraat problemen bij waardgracht en nog veel meer
  Ook hoor ik hier mensen piepen dat ze lid zijn maar die heb ik in de afgelopen 10 jaar nooit op een vergadering gezien waar de fraktie en of bestuur verantwoording aflegd aan de leden

 8. Martine: ‘Ook hoor ik hier mensen piepen dat ze lid zijn maar die heb ik in de afgelopen 10 jaar nooit op een vergadering gezien waar de fraktie en of bestuur verantwoording aflegd aan de leden’.
  Waarschijnlijk doel je op mij Martine. Maar zoals ik al eerder op deze site schreef, heb ik als SP-lid enkele maanden geleden over het Doelencomplex een uitgebreide, doch vriendelijke mail aan Han Dirks geschreven. Daar heeft Han nooit op geantwoord. Verder is er op de SP-site vanaf 25 januari 2016 tot gisteren geen enkel bericht over de dreigende sloop van het Doelencomplex verschenen. Hoezo ‘actiepartij’? En waarom is het niet mogelijk dat SP-leden, maar ook burgers vrij op de SP-site kunnen reageren?
  .
  O ja – nog een vraagje: hoe is de opstelling van Roos van Gelderen binnen het College van B&W over deze kwestie? Ze is wel erg stilletjes, vind je niet? En hoe gaat de partij in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen uitleggen dat Roemer weigert om landelijk met de VVD samen te gaan, terwijl de Leidse club er geen moeite mee heeft om met diezelfde VVD in het gemeentebestuur aan te schuiven?
  .
  Moet ik nu echt een gang naar de Marnixstraat maken om een antwoord te krijgen op deze voor de hand liggende vragen? Ik denk het niet Martine.

 9. giny schoemaker op

  giny schoemaker op 10 juli 2017, 02:53

  Beste Eric: ben jij bereid je thuis op te geven voor de uni? Enne … wij vormen al 32 jaar een hecht buurtje, waar niet alleen kwetsbare mensen veilig wonen, maar dat er tevens in al die jaren voor gezorgd heeft , dat de zwervers en junks in de universiteitstuin van het Reuvensgebouw ( en verder om al hun panden) verdwenen m.b.v. ons wakend oog en de wijkagent. Als er niemand meer op het Doelenterrein woont laten de gevolgen zich wel raden. Maar buiten dat: je doel willen bereiken door de Huurwet met voeten te treden, omdat de uitkomst van het vorig raadsbesluit ( januari 2016) je niet zint….
  Wij allemaal begrijpen volledig dat de uni het hele terrein wil. Had er een open planproces plaatsgevonden jaren geleden ( want zolang speelt dit al), dan had dit alles heel anders verlopen.
  En daar zit de knoop: mensen als een zak stront behandelen en slechts als mededeling geven: “uw nieuwe huis staat achter het station op de hondenuitlaatstrook tegenover de parkeergarage van het LUMC.” Hoe zou jij reageren.
  Temeer daar dhr. Stolker daaraan toevoegt:” Want op díe plek wille nwij geen universitaire gebouwen neerzetten!” …..
  Dit zijn de feiten , Eric.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline