Aanleg Rijnlandroute officieel van start

9

De start van de aanleg van de RijnlandRoute is vanmorgen officieel begonnen met een bijeenkomst op het terrein van het voormalige café De Drie Wilgen langs de Rijksstraatweg A44 bij Wassenaar.

Na toespraken van minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu, Gedeputeerde Floor Vermeulen (Verkeer en Vervoer) van de provincie Zuid Holland en vertegenwoordigers van bouwcombinatie Comol5 werd met een gezamenlijke druk op de knop een groot bouwbord onthuld op de plek waar de komende jaren het knooppunt Ommedijk wordt aangelegd. dat is de aantakking van de N434, zoals de RijnlandRoute officieel heet,  op de A44.

Chris de Waard was vanmorgen aanwezig bij de starthandeling en sprak met omwonenden, bestuurders en met de aannemer.

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg loopt via een boortunnel onder Voorschoten door en moet in 2022 worden opgeleverd.

Delen

9 reacties

  • Stevenshoffer op

   Prima, maar pas de Rijnlandroute bij de Stevenshof dan zo in dat de omwonenden ‘m “niet horen, niet zien, niet ruiken”. Een belofte van de Leidse politiek in 2008. Zo kan uw verkeer na 2022 (hopelijk) soepel doorrijden en zoals Minister Schultz vanmorgen bij de Drie Wilgen in haar toespraak hoopte onze bevolking na 2022 weer in rust doorleven. Voorschoten kreeg een tunnel door een sterke lobby van haar gemeentebestuur, maar de Stevenshof moet het nu nog doen met een open tunnelbak. Dat is natuurlijk veel beter dan een weg op maaiveld, maar de open constructie hiervan op 80 – 150 m van de huizen zal toch nog veel chronisch verkeerslawaai en ultrafijnstof emissie van naar de verwachting 60.000 auto’s en vrachtwagens per dag opleveren. In die zin heeft de Raad van State ook gezegd dat de Rijnlandroute een verslechtering van de leefomgeving in de Stevenshof oplevert, maar desondanks de aanleg door mag gaan. Wijkraad en bewonersverenigingen hebben deze uitspraak geaccepteerd en zullen nu gaan voor verdere optimalisering van de inpassing. In het belang van het welzijn en de gezondheid van haar wijkgenoten. Dat zou kunnen door de tunnel nog een stuk tot de A44 door te boren of de open tunnelbak die tot op 80 m de huizen nadert met een nette overkapping af te dekken. Daarom zullen de wijkraad en bewonersverenigingen op een constructieve wijze in gesprek blijven met de gemeente en de provincie om de inpassing (zonder vertragingen) verder te optimaliseren. Zodat het belang van regionale economie en behoud van leefklimaat en groene omgeving zo goed mogelijk gediend worden.

 1. Het probleem dat zich voordoet bij de aanleg van welke weg dan ook, is dat de directe betrokkenen zich altijd zullen verzetten als de weg niet (direct) hun belang dient.
  Hetzelfde doet zich voor als de omwonende die tegen dit plan zijn, zelf de weg op gaan.
  Iedereen wil immers snel op zijn of haar gewenste locatie zijn, en de wegen die daarvoor aangelegd zijn, zullen niet zelden op protest hebben gestuit.

  Daarnaast is het raar om te concluderen dat deze weg ‘niets oplost’ als er zich na de opening ervan toch ‘genoeg’ mensen op zullen bevinden.
  Ik neem aan dat mensen niet zonder reden op een bepaalde weg rijden. En als ze dat doen, zorgt dat er elders voor dat de concentratie aan verkeer lager wordt.
  Echter zal het nut van deze weg pas over enkele jaren kunnen worden vastgesteld.

  • Kijk naar het project A4 bij Leiderdorp. Toen werd stellig gezegd dat het aquaduct en alles alle problemen zou oplossen. Bakken met geld uitgegeven, en het staat er nog steeds vast. Er moet weer 55 miljoen tegenaan voor een verbreding. Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken? Blijkbaar niet.

   Zo zal het ookgaan met de Rijnlandroute. Het werkt even, en dan loopt het weer vast. Wegen trekt verkeer aan. Het jaagt mensen de auto in. Elke nieuwe weg zorgt voor nog meer autogebruik. Ja zo hou je de wegenbouwers wel bezig (wat moeten zij als de overheid veel minder wegen gaat bouwen? Wat voor lobby denk je dat daar vanuit gaat?)

   De oplossing is niet meer asfalt, maar inzetten op minder autogebruik. (carpoolen, thuiswerken, beter en fijnmaziger OV etc.)

   En een ieder de denkt dat nieuwe wegen (geluidsbelasting, luchtvervuiling, natuurvernietiging) goed is voor Nederland en voor de volksgezondheid, die heeft het echt niet begrijpen. Ik vind het echt verbazingwekkend dat er mensen zijn die het leuk vinden als er een nieuwe snelweg komt. Het betekent wel herrie in een straal van 2km vanaf de weg maar goed. Geluidsbelasting gaat in de toekomst een heel groot probleem worden voor de volksgezondheid. (google het maar) En we blijven maar bouwen. Ga maar is naar buiten en zoek maar is een plek waar het echt stil is. Ben je wel even bezig.

   • Eric van 't Groenewout op

    Vervang wegen door huizen: Huizen trekken bewoners aan. Het jaagt mensen de huizen in. Elke nieuw huis zorgt voor nog meer bewoning. Ja zo hou je de huizenbouwers wel bezig (wat moeten zij als de overheid veel minder huizen gaat bouwen? Wat voor lobby denk je dat daar vanuit gaat?)
    De oplossing is niet meer huizen, maar inzetten op minder eigen woninggebruik. (voordeurdelen, thuiswerken, beter en fijnmaziger OV etc.).
    Verder zijn je argumenten sterk betwistbaar. Natuurlijk worden wegen aangelegd om te worden gebruikt. Deze regio zit nog steeds in een sterke groei. De prognose van 60.000 auto’s per dag geeft aan hoe urgent deze ringweg is. Waar wilde je die anders laten rijden? Dwars door de stad (N206)?
    Voor veel beroepen is thuiswerk niet mogelijk, het OV zit momenteel aan de fysiek uiterste grenzen, de bevolking neemt nog steeds toe. Auto’s worden gelukkig stiller en zuiniger en binnen 20 jaar zijn vrijwel alle personenauto’s hybride zo niet 100% groen.

    • Naar mijn mening zou Rijkswaterstaat en andere overheidsinstellingen meer oog moeten hebben voor de uitgaven die zij doen ter bevordering van het wegennet. Het voorbeeld van de A4 is nog vers. Het is bijna onoverkomelijk dat er in de tussentijd het een en ander gewijzigd gaat worden, maar dit zou nooit tot gevolg moeten hebben dat het budget voor deze weg weer verhoogd zou moeten worden. De uitvoerder is de verantwoordelijke, die met een vooraf vastgesteld budget dit plan gaat realiseren. Als vervolgens blijkt dat er zich problemen voordoen, draagt de uitvoerder de gelede schade, en niet wij, de (wegen)belastingbetaler.

     Mijn woonplaats (Wassenaar) grenst aan de drukke N44.
     Dagelijks staat het daar vast. Mensen die zich verplaatsen naar hun werk omdat ze niet in Den Haag (of omstreken) zelf wonen staan dan een geruime tijd in de file. Als deze weg er niet was, zou men een flink stuk om moeten rijden om toch bij het werk te komen. Hetzelfde geldt nu ook voor mensen die vanuit Wassenaar naar plaatsen tussen Leiden en Alphen aan den Rijn moeten voor hun werk.
     Zij zijn dan zeer gebaat bij deze weg, terwijl er ook mensen over de weg die aan ons dorp grenst rijden, op weg naar hun werk.

     Begrijp me goed, ik sta ook niet te juichen voor meer wegen, maar er zijn ook mensen die er baat bij hebben.

     • Eric van 't Groenewout op

      Deze reactie is tekenend. Mensen die in Wassenaar wonen, moeten ook helemaal niet met de auto naar Leiden. Pak een fiets! Kwartiertje, 20 minuten fietsen en je bent er. Alphen a/d Rijn: vanuit Wassenaar kun je simpelweg naar station Voorschoten fietsen, je pakt de trein naar Leiden en vandaar pak je de trein naar Alphen. Simpel, snel, geen files. Stap ’s uit die auto!

     • Ik ga iedere, echt iedere werkdag met de fiets naar het werk. Doe jij dat ook?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline