Massale steun voor nieuwe schaatshal in Leiden

11

Het voorstel van de Leidse sportwethouder Paul Dirkse om de nieuwe schaatshal bij Sportpark de Vliet te schrappen en het geld over te hevelen naar het eveneens nieuw te bouwen zwembad en de nieuwe 5 Meihal valt slecht. Niet alleen binnen de Leidse gemeenteraad, maar ook daarbuiten wordt massaal afwijzend gereageerd.

Een petitie om de schaatshal te redden werd binnen een dag al meer dan 1150 keer getekend. Alleen de VVD Leiden lijkt D66-wethouder Dirkse te steunen, maar die partij was altijd al tegen de komst van een nieuwe schaatshal.

Schaatser Jeroen Straathof vreest dat de tijdelijke ijsbaan op de Nieuwe Rijn in de toekomst de enige plek is waar nog kan worden geschaatst in de Leidse regio.

D66-raadslid Aan van der Luit heeft samen met zijn GroenLinks-collega Yvonne van Delft een hele serie vragen gesteld aan het Leidse college. De twee partijen willen duidelijkheid over de kosten van de schaatshal, het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal. In 2012 stelde de Leidse raad de sportnota ‘Verleiden tot Bewegen’ vast waarin bijna 35 miljoen euro werd gereserveerd voor sportaccommodaties.

Chris de Waard sprak met D66-raadslid Aad van der Luit over de schot die het voornemen om de nieuwe schaatshal te schrappen teweeg heeft gebracht.

Ook willen de twee partijen dat er wordt gekeken naar goedkopere alternatieven zodat alle drie de plannen alsnog door kunnen gaan.

Chris de Waard sprak met duoraadslid Maarten Dirkse van de VVD Leiden over het voornemen om geen nieuwe schaatshal te bouwen.

De VVD Leiden steunt de keuze die het college maakt wel. Duoraadslid Maarten Dirkse snapt de keuze die sportwethouder Dirkse maakt goed. Het zwembad trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, de schaatshal moet het voor haar 110.000 bezoekers voor een groot deel ook van de regio hebben.

Chris de Waard in gesprek met CDA-duoraadslid Julius Terpstra die wil dat de schaatshal wel gebouwd wordt.

Onder de voorstanders van de schaatsbaan ook het CDA. Die partij wil niet alleen dat de plannen voor een nieuwe schaatshal gewoon doorgaan, maar duoraadslid Terpstra pleit ook voor het op korte termijn wegnemen van de onzekerheid bij de schaatsclubs. Hij wil daarom samen met D66, PvdA en GroenLinks in Leiden nog voor de kerst via een motie afdwingen dat het schrappen van de schaatsbaan wordt teruggedraaid. Of hij die partijen inderdaad meekrijgt, wordt in de loop van de komende week duidelijk.

Chris de Waard sprak ook met oud-wereldkampioen Jeroen Straathof die het woord voert namens alle ijsclubs die gebruik maken van de schaatshal.

Schaatser Jeroen Straathof snapt helemaal niets van het Leidse collegebesluit om de schaatshal te schrappen. “We zijn al maanden in gesprek met gemeenten in de regio. Nota bene op verzoek van de gemeente Leiden. niet om geld bij elkaar te krijgen voor een schaatshal, maar om een grotere schaatsbaan mogelijk te maken. Ik weet echt niet wat in hen nu nog moet zeggen.”

Leiden besloot aan het begin van de zomer om een 250 meterbaan te bouwen, maar dat zou 333 meter kunnen worden als de regiogemeenten het verschil zouden betalen. Als eerste gemeente heeft Katwijk laten weten bereid te zijn om mee te betalen als de andere gemeenten dat ook doen. Volgens Straathof wil Katwijk graag een gezamenlijke afspraak met alle regiogemeenten om te kijken hoeveel iedereen bij wil dragen. Het Leidse collegebesluit zet daar een streep door.

Delen

11 reacties

  • René Dentener op

   Opmerkelijk om te zien, dat het CDA voor Sinterklaas aan het spelen is. Het CDA Leiden was namelijk altijd de partij die op de centjes lette en toen ze in Leidse colleges deelnamen riep dat het weerstandsvermogen van de gemeente Leiden zorgelijk klein was en op peil dient te worden gehouden voor grote financiële tegenvallers. Tegenvallers die zich nu bijvoorbeeld voordoen ten gevolge van het overhevelen van rijkstaken naar de gemeenten, zoals op de beleidsterreinen jeugdzorg of WMO. Maar ja, ze zitten alweer geruime tijd in de oppositie in Leiden en dan is het makkelijk om de kiezer te bespelen met beloftes en zoethoudertjes…

   Uiteraard eens met de argumentatie van Dirkse dat het tot merkwaardige constructies zou leiden als privaat eigendom van een vastgoedondernemer middels miljoenen Euro’s gemeentelijke subsidie verbouwd of gerenoveerd wordt. Dit is niet uit te leggen aan de gewone burger. Voor het meerdere ook eens met de opmerking dat Leiden er de gewoonte van heeft om grote projecten uit de hand te laten lopen vanwege kostenoverschrijdingen bij de bouw. Van het raadsonderzoek destijds naar de kostenoverschrijdingen die zich voordeden bij de verbouwing van de Stadsgehoorzaal en bouw van de derde zaal heeft men kennelijk weinig opgestoken…

   • Eric van 't Groenewout op

    Juist René, daarom wil de gemeenteraad ook een nieuwe hal, en wil de raad geen geld investeren in de renovatie van een particuliere ijsbaan!

   • Maarten de Spek op

    Dit klopt helemaal w.b.t. de establishment partij CDA. Want was de establishment partij CDA ook geen groot voorstander van die Leidse Ring tot maart 2014. Nu in de oppositie willen ze dit ding van VVD-D66 groot 100 miljoen pleuro’s ineens niet meer. Opvallend he.
    Toch hoop ik dat er ruimte gevonden wordt om de schaatsliefhebbers in de regio een kwalitatief goed onderkomen te geven. Duimen dus maar.

 1. B. Leeuwenburgh op

  Als Leiden serieus op basis van gelijkwaardigheid verdere samenwerking wil met de regiogemeenten, dan zal het gemeentebestuur op dit punt niet een dominant eenzijdig besluit kunnen nemen en daarbij de regiobewoners in de kou laten staan. Dat is puur ongeloofwaardig bestuur. Kortom, goed initiatief van het CDA om de samenwerking te zoeken om dit besluit ongedaan te maken. Bouwen die regionale functie van de ijsbaan.

 2. Een Leids burger op

  Ik kan me zo voorstellen dat het voorstel van de D66-sportwethouder bij de schaatsliefhebbers als een onaangename verrassing komt omdat immers reeds lang de suggestie werd gewekt dat er een nieuwe ijshal|ijsbaan zou komen.

  Ik ben allang blij dat er nu een sportwethouder zit die beseft dat je een euro maar 1 keer kan uitgeven en geen 66 keer en dat dat dus betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.! Als sportwethouder doe je het nooit “goed” natuurlijk want als wethouder Dirkse een andere keuze had gemaakt had uiteraard daar weer kritiek op gekomen.

  • maarten kersten op

   NIEMAND van de vele betrokkenen, enthousiaste belanghebbenden en organisaties, behalve de inner circle (250 m.?) rond Dirkse, BEGRIJPT het zwalkende beleid van de gemeente. Natuurlijk kan zelfs Dirkse een Euro maar één keer uitgeven en niet “66 keer”, Leidse Burger, ja, nogal wiedes; dat is niet alleen een leuk grapje maar ook een zogenaamde open deur… En die kosten-overschrijdingen bij andere projecten dan? Geen argument om dit project dan maar te schrappen: gewoon beter de vinger aan de pols houden ! Die “pluskosten” zijn een landelijke, misschien zelfs wel internationale ziekte… De bouwbedrijven en projectontwikkelaars van deze wereld hebben die profijtelijke truc al ruim vóór de crisis uitgevonden. Maar, zeker in een tijd van wantrouwende burgers (behalve Één Leidse Burger natuurlijk) moet gemeentebeleid BETROUWBAAR zijn ! Richting alle burgers, vooral de betrokkenen, gesprekspartners en andere belanghebbenden, maar ook richting de regiogemeenten, die toch al moeite hebben met het dominante gedrag van Leiden. Lopende onderhandelingen én beloftes maken schuld, desnoods letterlijk.

   • Een Leids burger op

    Leer nu eerst eens goed begrijpend te lezen Kersten.

    Over kostenoverschrijdingen bij andere projecten heb ik hier niet gesproken. Wel anderen. En over betrouwbaar en “zwalkende beleid” had ik in mijn eerste alinea al wat gezegd: de gemeente had, mijns inziens, valse verwachtingen gewekt met de suggestie dat een zwembad, nieuwe sporthal èn ook nog eens een nieuwe ijshal\schaatshal (met een veel langere baan) wel allemaal zou kunnen.
    —-
    Ik denk, Maarten, dat het nu tot Dirkse is doorgedrongen dat niet alles allemaal tegelijkertijd kan en er dus keuzes moeten worden gemaakt. Daarom is het nu niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. Als men het zwembad had laten vallen was daar dan weer kritiek op gekomen.

    En als regiogemeenten vinden en roepen dat Leiden op schaatsgebied een regiofunctie zou moeten vervullen zullen ze daar ook voldoende financiëel aan moeten bijdragen.

   • maarten kersten op

    Beste ELBurger, over goed lezen gesproken (léren lezen nog wel..): alleen dat over je leuke grapje sloeg op jouw reactie, de rest ging over andermans reacties… En over de financiële bijdragen van die regiogemeenten: daar gingen die onderhandelingen juist over…

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline