Leiden heeft zes miljoen extra voor betere inpassing RijnlandRoute

18

De gemeente Leiden heeft maximaal zes miljoen extra over voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute. Het college schrijft dat in een conceptbrief aan de provincie die eerst nog door de Leidse gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk over de zes miljoen Leidse euro’s extra voor de RijnlandRoute.

Het geld zou moeten gaan naar het verlengen van het aquaduct bij de Veenwatering. De RijnlandRoute komt daar het dichtst bij de woningen van de Stevenshof dus is daar de meeste winst te behalen, zo oordeelt het college dat een verlenging van 40 meter voorstelt aan beide zijden van het aquaduct. De verlenging kost circa zes miljoen, Leiden wil daarvan de helft betalen.

Mochten de aanpassingen bij het aquaduct onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden dan wil Leiden een soortgelijk bedrag beschikbaar stellen voor de tweede keus van het college. Dat is het aanbrengen van horizontale geluidsschermen op de verdiept aangelegde weg in de polder bij de Stevenshof.

Alle andere verbetervoorstellen vallen daardoor zoals het zich nu laat aanzien af. Ze zijn veel te duur en daardoor niet haalbaar. Toch heeft Leiden ook nog drie miljoen extra over als bijdrage aan een onderlangs aangelegde aansluiting   van de RijnlandRoute op de A4. Dat kost tien tot twaalf miljoen euro en de Leidse bijdrage van drie miljoen is daardoor te laag volgens de eisen van de provincie die wil dat grondgebonden gemeenten minstens de helft meebetalen aan het realiseren van extra inpassingswensen.

Leiden hoopt echter dat ook de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten mee willen betalen en mogelijk ook de Metropoolregio Den Haag Rotterdam, waardoor alsnog kan worden voldaan aan die cofinancieringseis.

 

Delen

18 reacties

 1. In november 2014 hebben Recreatiecentrum Vlietland B.V., de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) en het laatste melkveebedrijf van Leiden ’De Elzahoeve’, er herhaaldelijk op aangedrongen om de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder en met name bij de A4 beter in te passen. Want zoals de plannen nu op tafel liggen, betekent dit het einde van de groene Oostvlietpolder en van recreatiegebied Vlietland. Omtrent de mogelijkheden tot het (beter) inpassen van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder en Vlietland (waar nu in de plannen van de provincie en het rijk absoluut geen sprake van is) hebben wij toen onderzoek laten doen door een verkeersdeskundige. En in tegenstelling tot hetgeen de provincie telkens beweerde, zijn de verbeterpunten technisch haalbaar en de kosten hiervan beduidend lager dan wat de provincie iedereen wil laten geloven. Voor een compleet overzicht van alle verbeterpunten en de verwachte kosten kunt u klikken naar de berichtgeving hierover d.d. 18 november 2014 op onze website.

 2. De beste optie voor de Stevenshof blijft het doorboren van de tunnel uit Voorschoten richting A44. Hiermee blijft de Papewegse polder nagenoeg in takt. En is aan de belofte “niet horen, niet zien, niet ruiken” volledig voldaan. Op dit ogenblik is er een nieuw burgerinitiatief opgestart richting de politieke partijen in Leiden en in de Provinciale Staten. De reacties zijn ronduit positief. Technisch haalbaar en betaalbaar naar onze mening. De tweede optie van het college, de horizontale afdekking van de tunnelbak, wijzen we natuurlijk niet direkt af, immers de W4 oplossing bij Leiderdorp geeft veel minder chronische geluidsverstoring en wat minder luchtvervuiling op de pui. Deze afdekking kan dan later bedekt worden met een kruidlaag die de inpassing in polderlandschap vervolmaakt. En deze optie is in een aantal verkiezingsprogramma’s 2014 opgenomen om de bevolking in de Stevenshof een hart onder de riem te steken.
  Wij houden graag de dialoog open met het college voor het uiteindelijke doel het leefklimaat, de vogelweiden en de recreatie maximaal te beschermen. En overleggen met elkaar heeft tot nu toe al veel opgeleverd sinds 2008 na de vaststelling van de MKBA.
  Voorts betuigen we langs deze weg onze solidariteit met de Vrienden OVP in hun streven naar een fly under en geluidswal. Zodat onze OVP haar waarde behoudt en wij kunnen blijven genieten.
  Kortom: de politiek wil graag asfalt om de congestie in Leiden e.o. te verminderen (ik heb twijfels of dat echt lukt in dit autoliefhebbende, fossiele land), maar deze signalen geven aan dat men wel naar een beter compromis wil opschuiven. Wordt vervolgd.

 3. Belofte “niet horen, niet zien , niet ruiken ” ! Kan worden uitgevoerd als de Leidse politiek wil !

  Net als de Oostvlietpolder verdienen de bewoners van de Stevenshof en de vogelrijke polders een beter oplossing ! Een langere tunnel tot de A44 kan technisch, juridisch en procedureel . En voor nog veel minder geld dat al de extra inpassingswensen van Leiden bij elkaar. Voor ongeveer 13 miljoen wordt de tunnel verlengd tot de A44. De meerwaarde is enorm : de verslechtering van de leefomgeving ( erkent door Raad van State) wordt praktisch teruggebracht tot nul. Het landschap en agrarisch groen blijven onaangeroerd.

  Onze vraag aan Gemeente Leiden en aan Provincie Zuid Holland is laat het plan van de tunnelverlenging ( van Tjeerd Bandringa en Rob van Engelenburg) door de aannemers bekijken en laat ze een prijs neerleggen !

  Lees het plan op : http://www.wijkraadstevenshof.nl

  En steun ons door onze petitie te tekenen op : http://www.petitie24.nl/petitie/723/lange-tunnel-voor-de-leidse-stevenshof

 4. Maarten de Spek op

  http://www.nu.nl/binnenland/4340666/vijf-jaar-meer-asfalt-maar-meer-files.html

  Conclusie: de RR is slechts een tijdelijke oplossing voor de leidse en regionale congestie.

  Althans hoe ziet de wereld er in 2022 uit wanneer de RR klaar is? Huidige hoogconjuctuur is een samenspel van ultralage renten, gratis helicoptergeld van de ECB en goedkope olie. Vergrijzing en uitholling van de middenklasse zet onverminderd door. De klimaatcrisis verdwijnt niet ondanks keihard ontkennen van de huidige bestuurders. Het beleid is korte termijn en gebaseerd op achterhaalde toekomstscenario’s. NL loopt ver achter in alternatief beleid door maar liefst 15 jaar christenliberale arrogantie in Den Haag. En de kans is groot dat de glibberaal en zijn consorten na 2017 rustig verder gaan. Zucht, zucht.

  Daarom moet het roer om. In landen om ons heen beginnen de nieuwe bewegingen op te komen en de gevestigde orde te verdringen. Het gaat met vallen en opstaan, de huidige politieke elite en haara achterban zal de macht niet snel opgeven en het volk elke 4 jaar blijven belazeren.

  Desalniettemin wens ik burgers en verenigingen die strijden voor een duurzaam samengaan van economie en de groene leefomgeving veel succes! Yes we can!

 5. Bedankt hoor Provincie Zuid-Holland, al die lappen asfalt gaan echt helpen. Net zoals bij de verbreding van de A4, was ook al zo’n fantastisch plan. Maar nu blijkt het voor geen meter te helpen, moet er weer een baan bij. Ja al die planmakers weten echt wat ze doen. chapeau. En ook fijn dat er over 5 jaar dan geen file meer staat, dit bewijst het: http://www.nu.nl/binnenland/4340666/vijf-jaar-meer-asfalt-maar-meer-files.html

  En men zei dat we sowieso die weg niet zouden horen, ruiken of zien vanaf de stevenshof. En nu moeten we opeens blij zijn met 40 meter stukje gras? En waar is het voor nodig? Niemand in de stevenshof zou toch last van die weg krijgen, was toch lekker verstopt in het landschap, geen probleem? Nu geven ze gewoon zelf toe dat het wel een probleem is, met hun 40 meter groen dakje. Boor die tunnel gewoon door zoals in de plannen van wijkraad stevenshof.

  Nog beter, kap er gewoon helemaal mee en verzin iets waardoor we minder in de auto gaan stappen. Of zorg voor een betere variant van de rijnlandroute. Wat dit is niks.

 6. Die doorgetrokken boortunnel komt er natuurlijk niet: “not invented here” en z.g. veel te duur en technisch niet haalbaar. Waar zijn de bewijzen? Was dat ook niet bij het burgerinitiatief voor de boortunnel onder Voorschoten? PZH wees deze lange tijd categorisch af. Ach, het zijn maar randwijk burgers, niet onze witte boorden ingenieurs. Voormalige VVD gedeputeerde mevr. Ingrid Zijlstra-deBondt zei dit gewoon in bedekte termen.
  Leiden stopt overigens wel 100 miljoen voor twee overbodige en dadelijk leegstaande garages en nog eens 100 miljoen voor de Leidse Ring Oost. De concurrentieslag wbt. winkelketens en megamalls in steden als Leidschendam, Zoetermeer en Haarlem is allang verloren. Een schamele 6 miljoen komt uit reserve fondsen (!!) voor een betere inpassing van de RR. Optie 1 van het college levert nauwelijks een verbetering. Hoe durf je dat voor te stellen als een duurzame oplossing! Beschamend! Het college laat haar eigen bevolking wederom stikken in de dieselgate dampen van de auto- en transportlobby. Groen en leefklimaat zijn van ondergeschikte orde bij de groeiverslaafden aan de Bree. De balans is zoek tussen economie en een duurzame leefomgeving.

  Maar ja, de gevestigde orde regeert over onze hoofden. In dit calvinistische brave burgertjes land laten we het gewoon gebeuren. Als kiesvee worden we al weer lekker gemaakt met liberale “make holland great again” reclamespots om in maart 2017 weer gemolken te worden. En daarna gedumpt in het abattoir van de economie.
  De rechtse infra plannen treffen niet alleen Leiden. Volg het nieuws maar rond de andere VVD paradepaardjes:

  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/02/waarom-niet-ook-een-tunnel-hier-bij-ons-4096783-a1519103
  http://duinpolderweg.nl/
  http://jaar2016.middendelfland.net/blankenburgtunnel/
  ….

  De innige samenwerking van VVD bestuurders in I&M, provincies en gemeenten lijkt wel op een bestuurlijk eenpartij systeem.

  De groeiverslaving van het huidige rechtse establishment is niet houdbaar, niet duurzaam, en leidt tot steeds meer verzet onder burgers. Tegelijkertijd wordt de sociaal-democratie om zeep geholpen. Tijd voor verandering. Kies voor een andere toekomst in 2017/2018!

 7. De auto- en asfaltlobby heeft veel invloed in Leiden. Met dank aan de VVD, maar ook aan VVD-bijwagen SP. In de Volkskrant stond laatst een artikel over de SP in stad en land. Met daarin ook wat uitspraken van het Leidse SP-mannetje Van der Kraats die impliciet aangaf de VVD een fijne partij te vinden en expliciet zei vooral heel trots te zijn op de vele miljoenen euro’s die hier worden uitgegeven aan asfalt voor de automobilist en de indruk wekte dat als de belangrijkste prestatie van de SP te beschouwen.

 8. Salon socialisten en pluchelikkers die 3 maanden voor de verkiezingen in 2010 nog tomatensoep uitdeelden op het tracé van de Rijnlandroute. Van der Kraats en Van der Nat (Prov. Staten) zij aan zij in hun eigen soap. Verraders van de leidse bevolking.

  De asfaltlobby zet intussen gewoon door:

  Zie berichten rondom Duinpolderweg, verbinding A13 – A16 bij Ommoord/Rotte en Tracé Blankenburgtunnel door Vlietland bij Vlaardingen.

  (Ik hoop dat deze wel blijft staan: alvast dank ChrdW en SlSt.)

 9. De slag om de Rijnlandroute – Geheugen opfrissen:

  2008 – SP Leiden
  https://leiden.sp.nl/nieuws/2008/03/folder-rijnlandroute-gepresenteerd

  31 mei 2012 – Raadsvergadering:
  Aan het besluit ging een uren durende discussie vooraf met vele schorsingen, ruzies tussen collegepartijen onderling en tussen college- en oppositiepartijen. Er werd zelfs bijna een motie van treurnis tegen D66-raadslid Peter Bootsma ingediend. Die laatste is woordvoerder verkeer voor zijn partij, maar dat woordvoerderschap werd hem staande de vergadering ontnomen door fractievoorzitter Paul van Meenen [nu in de TK voor D66] die de behandeling van het heikele punt overnam…..Dat gebeurde nadat Bootsma een wijzigingsvoorstel van D66 op zo’n manier voorlas dat de rest van de gemeenteraad er vanuit ging dat D66 een voorstel in ging dienen waarin de raad het college opriep voor de Churchill Avenue te kiezen. Toen de tekst van de motie werd uitgedeeld bleek dat D66 de provincie volgt in de keuze voor Zoeken naar Balans. …De PvdA wilde een motie van treurnis indienen tegen Bootsma omdat die gelogen zou hebben. SP en VVD waren diezelfde mening toegedaan [oh ja…- P]

  maart 2014 – PvdA verkiezingsprogramma
  Er is echter gekozen voor een variant langs de Stevenshof. Deze variant van de Rijnlandroute moet zo goed mogelijk worden ingepast. Hoe langer de tunnel, hoe beter…[0 m extra – P]

  2016 – Floor Vermeulen – Gedeputeerde PZH
  „Er moeten wegen worden aangelegd, die er al dertig jaar hadden moeten zijn”, stelt VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen. „Laten we nu eens vooruitkijken. Vinden we onze provincie ’af’ of willen we blijven ontwikkelen en groeien?”
  Zo kwam er groen licht voor de Rijnlandroute, de verbinding van Katwijk met de A4. In 2020 moet het eerste stuk van deze route, met 800 miljoen euro provinciegeld, worden opgeleverd. Nu moet er, vindt Vermeulen, met dezelfde voortvarendheid worden begonnen aan de aanleg van de Blankenburgtunnel en de A13/A16 bij Rotterdam.
  [en natuurlijk niet te vergeten de Duinpolderweg tussen Hillegom en Bennebroek – P]

  En wie heeft het laatste woord?

 10. Voorschoten gaat vast niet meebetalen aan een fly-under bij de A4. De gemeente heeft nu al geld tekort en moet daarom de Duivenvoorde Corridor gaan bebouwen, die eigenlijk groen had moeten blijven. Dat tekort is mede dankzij de bijdrage aan de boortunnel, dus dankzij de RLR gaan straks twee groene corridors tussen kust en Groen Hart erop achteruit!
  Het blijft ook raar dat Wassenaar en de regio Haaglanden niet meebetalen aan de RLR. Zij profiteren ervan dat de N44 en N14 straks rustiger worden en de fly-unders bij de A44 zijn er mede op verzoek van Wassenaar.

 11. De beste variant van de RLR blijft het Spoortunneltracé: vanaf de A4 bij de aansluiting N11-oost boren naar de Plesmanlaan bij Naturalis.
  Het is de kortste route voor het oost-west-verkeer. De kruising met de Haagse Schouwweg is ongelijkvloers gemaakt, dus die hindernis is alvast weg.
  Het is ook nog veel goedkoper want de aanleg van nieuwe knooppunten bij de A4 en A44 is niet meer nodig. Die knooppunten worden straks de nieuwe knelpunten waar het verkeer gaat vastlopen!

 12. Meer wegen, doodlopende wegen riepen we al in de jaren 90. We zijn 25 jaar verder en nog steeds is de congestie een probleem. En ook die nieuwe asfalt inhaalslag zal niet tot verbetering leiden. Teweinig mensen per auto die allemaal tegelijk van A naar B reizen en steeds maar weer nieuwe flessehalzen veroorzaken. Er is maar een oplossing en dat is autorijden veel zwaarder belasten via rekening rijden zodat men selectiever rijdt. Maar daarvoor ontbreekt nu helaas de politieke wil. Want autorijden is bejubeld als een deel van onze vrijheid, de dwangbuis van files doet het omgekeerde voelen.

 13. maarten kersten op

  Gezien de vele houtsnijdende reacties hierboven is er dus veel en veel meer geld nodig, naast een betere houding van de provincie en omliggende gemeenten. Nu is door de gemeente Leiden nog maar 6 miljoen ingepland voor een betere inpassing van de Rijnlandroute, ten bate van geluidsoverlast Stevenshof, milieu, landschap Overvlietpolder en veiligheid van fietsers. Tegelijkertijd ook maar liefst 6,9 miljoen voor een geheel overbodig nieuw gemeentekantoor… Dit laatste, omdat het zo sneu is dat 800 ambtenaren nu op 3 locaties zitten en soms een stukje moeten fietsen om een collega te spreken bij een koffie-automaat… Dat heet tegenwoordig toch…eh…flexplekken ? Bovendien hebben we telefoon, mail, interchat, sociale media en niet te vergeten het zo bejubelde thuiswerken… Nee, het notabene nog vrij nieuwe Stadsbouwhuis zou alweer aan sloop toe zijn…? Laat desnoods over 5 jaar de ambtenaren uit het voormalige belastingkantoor gewoon weer terugkeren naar de dan eventueel wat te renoveren en uit te breiden locatie aan de Langegracht. En stop de rest van die miljoenen dan maar in verbeterpunten in de Rijnlandroute en de Oostvlietpolder.

 14. veel meer geld nodig? Nee hoor, minder, minder, minder geld. Alle alternatieven die opgebracht waren bleken niet te voldoen aan de regelgeving en/of te stoelen op niet-bewezen luchtfietserij. Dus route ‘gewoon’ aanleggen en laat die paar huisbezittende linksmensen en nimby’s maar een zaak aanspannen wegens planschade. Maximaal 45 woningen à €25.000,- komt op €1.125.000,- plus proceskosten.

 15. Even in perspectief brengen: autogarages 100 miljoen euro, ringweg oost 100 miljoen, 11 miljoen in SIngelpark, miljoenen in Aalmarkt en andere centrumambities, maar slechts zes miljoen uit wat reservepotjes w.o. duurzaamheid voor de verbeterpunten. We bewegen hemel en aarde om de Lakenhal voor 3,2 miljoen extra op te pimpen. Niet dat ik het cultuurliefhebbers inclusief mijzelf in deze stad iets misgun (mooie pui toch), maar met een beetje goede wil en creativiteit, ook bij de wegenbouwer, moet toch optie II van het college te realiseren zijn. Optie I is gewoon een ambtelijke dwaling, noch Vlek 17 noch de bewoners aan de A44 hebben er iets aan. En het verpest de omgeving van de historische Veenwatering. Dat willen we NIET in onze wijk. De de roetriool blijft voor de rest dan een gapende kloof in ons laatste groen die chronisch zijn giftige dieselgate gassen uitspuwt. Gewoon een tweezijdige kap erover met hierop groen en het gemor houdt grotendeels op. Waarom kon het in Leiderdorp wel, nota bene onder regime van Schultz’ Rijkswaterstaat. Bovendien geeft dat zeker geen extra vertraging van de aanleg van de beruchte Roete.
  Overigens bovengenoemde schrijver vergist zich ernstig. Deze mens heeft wel meer van die nonchalante opmerkingen die regelmatig de wenkbrouwen doen fronsen. Bij deze z.g. NIMBYs zitten nogal wat gerespecteerde en hardwerkende zzp’ers die een eigen bedrijf voeren. Deze lieden zijn niet echt links te noemen (zij stemmen op auto partijen in deze stad;-)) en hebben een auto van eigen zaak. Die auto is noodzaak voor hun bedrijfsvoering en dus hebben zij belang bij een goede doorstroming in en rond Leiden. Aldus geven deze NIMBYs en niet bepaald linkse huisbezitters ook in onze wijk allianties richting het college aan dat voor hun gezin en leefomgeving deze inpassing echt nog wel wat beter kan. Dus niet zo kort door de rechtse bocht de volgende keer!

  • “… die paar huisbezittende linksmensen EN nimby’s …”
   U snapt het woordje EN niet, zoals U wel meer niet snapt.

   • Deze mens sprak aldus “… die paar huisbezittende linksmensen EN nimby’s …” Definitie NIMBY=NOTINMYBACKYARD.
    Huisbezittende links- OF rechtsmensen wonen dadelijk naast de RR. Want deze strook nabij de RR is alleen maar huisbezittend=heeft een koophuis. Zij zijn dus (rechtsmens OF linksmens) EN NIMBY. Ze willen deze huidige inpassing niet in hun backyard, maar accepteren wel de uitspraak van de RvS als definitief. Natuurlijk wonen in dezelfde wijk ook nog (huisbezittende OF niet huisbezittende) EN (linksmensen OF rechtsmensen) EN (NIET NIMBY’s) die de RR niet zitten of de inpassing verwerpen. Leve de heer Boolean en mijn beperkte IQ die schijnbaar ver onder die van vorige inspreker ligt. De opmerking “… die paar huisbezittende linksmensen EN nimby’s …”” is sowieso denigrerend, ja praat over een behoorlijk aantal gezinnen inclusief jonge kinderen en is minachtend gericht aan het adres van een stelletje rechts of linksmenselijke NIMBY z**kers die dadelijk mag genieten van de chronische overlast van een zeer omstreden rechtse verkeersweg en die links en rechts soebatten bij het college om een betere inpassing.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline