Oostvlietpolder definitief groen met koeien in de wei

4

De laatste polder van Leiden blijft definitief groen. De Leidse gemeenteraad is vanavond unaniem akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan waarin dat wordt gewaarborgd.

Chris de Waard sprak na de raadsvergadering met CDA-raadslid Moniek van Sandick, GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe en met melkveehouder Wilbert van der Post.

Een wijzigingsvoorstel dat het CDA Leiden indiende, werd breed gesteund. Een tweetal stroken groen naast de Elza Hoeve van melkveehouder Wilbert van der Post krijgt de bestemming ‘agrarisch met waarden’ in plaats van ‘natuur’ zoals het college had voorgesteld. Dat betekent dat als Van der Post die grond overneemt van de gemeente, hij dat land mag bemesten. Dat is noodzakelijk om gras te laten groeien met voldoende voedingswaarde voor de melkkoeien. Bij een natuur-bestemming mag dat niet.

Een voorstel van de VVD haalde het niet. De partij stelde voor om te inventariseren welke voormalige agrarische opstallen er nog in het gebied aanwezig zijn. Indien die gesaneerd zouden worden, wilde de VVD per geval bekijken of er dan eventueel op beperkte schaal iets teruggebouwd zou kunnen worden. Daarmee zou tegemoet gekomen zijn aan de wens van eigenaar Van Schie van Vlietweg 12. Die wil graag oude kassen slopen en een woning terugbouwen. Dat is nu definitief van de baan.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over de aanpassing aan het groene bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder.

Delen

4 reacties

 1. Het behoeft vast geen verdere toelichting dat onze vereniging zeer blij is met de (groene) besluiten van de Leidse gemeenteraad. Wel bleek gedurende de raadsvergadering dat de Oostvlietpolder al 18 jaar een lastig en veelbesproken dossier is en blijft. Het was soms vermakelijk om de wethouder en raadsleden zo lang over koeien te horen praten terwijl ze het eigenlijk allang met elkaar eens waren dat die van oudsher in de Oostvlietpolder horen. Met dit groene bestemmingsplan willen wij alle Leidenaren van harte feliciteren! Want bij onze dichtbevolkte stad houden we een stukje mooi agrarisch en natuurlijk groen! Weliswaar zal dit stukje Leids groen de komende jaren nog flink onder druk komen te staan. Denk alleen maar aan de aanleg van de Rijnlandroute. Onze vereniging zal er nog alles aan proberen te doen om de schadelijke effecten van die Rijnlandroute zo beperkt mogelijk te houden door deze weg met eenvoudige maatregelen beter in het landschap ingepast te krijgen. Hopelijk kunnen we in de toekomst daarbij opnieuw op de steun van de Leidse gemeenteraad rekenen….. Want de groene Oostvlietpolder is en blijft het behouden waard!!!

 2. Maarten de Spek op

  Felicitaties voor een ieder die dit laatste stuk groen rond Leiden koestert! En hartelijk dank aan de Leidse Raad die dus ook heel verstandige beslissingen kan nemen.
  Nu nog die roetriool RR de grond inboren. Dit te dure asfalt voor de autoverslaving dat in de toekomst overbodig zal blijken. De huidige welvaart is volkomen onhoudbaar en wordt door de neoliberale geldpersen in Frankfurt en Brussel nog even in stand gehouden. De verbeterde inpassing is vrij simpel te realiseren door de Hubertus Boor nog een stukje richting A4 te laten boren, de fly-over te vervangen door een tunnelbak onder de A4. Dat zou al een hoop schelen. En onze kiene nederlandse wegenbouwers zijn tot veel in staat. Samen met de burgers in de Stevenshof zullen we de politiek flink blijven aanspreken op NIET HOREN, NIET ZIEN, NIET RUIKEN. De politiek in Leiden en PZH, lees VVD, D66, CDA en SP (shame on you!) willen deze roetriool, ze doen hun uiterste best maar de Leidse bevolking en de Leidse natuur te compenseren. Het is ons belastinggeld, het is ons recht op een schone leefomgeving, het is ons recht op een goede gezondheid. Onze lobbies en acties lopen nu op volle toeren in Leiden en Den Haag (inclusief de Grote Kaasstolp) en we zullen niet rusten voordat ons doel bereikt is. En reken maar, ook tijdens de bouw van deze asfalt T Rex zullen we doorgaan met de strijd. Maar voor nu, een mooie groene dag voor heel Leiden!!

 3. Maarten de Spek op

  Koeien stoten inderdaad een dot methaan in soms luidruchtige scheten uit ;)) En dat is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Maar vergeet niet dat dadelijk door de OVP 60.000 dieselgate blikjes per dag scheuren die allemaal veel en veel meer CO2, NOx en fijnstof produceren. De veestapel in dit land is te groot, de vrije melkproductie bezopen en het dierenleed/mishandeling in de “hotels” niet te overzien. Een ander verschijnsel van dat verrekte neoliberalisme. Niet alleen de burger, maar ook het dier is louter een economisch hulpmiddel. Voor de zich verrijkende 1% elite met belastingvoordelen, de aandeelbeurzen, multinationals en de politieke gevestigde orde in dit land. Ons kent ons.
  Maar de CO2 uitstoot van het massa automobilisme en de eveneens nog veel smerige luchtvaart (!!) is zodanig groot dat met het smelten van de toendra’s in o.a. Siberia het tienvoudige aan methaan kan gaan vrijkomen. Een soort kettingreactie met name veroorzaakt door homo sapiens. Vergeet niet dat in de warme interglacialen de CO2/methaan toename in de atmosfeer 500x langzamer ging dan in de laatste 150 jaar. De veerkrachtige natuur kan niet snel genoeg absorberen door deze aanslag.
  Nee, Wilberts’ koeien en zijn kleinschalige bedrijf horen in de OVP en mogen lekker van de buitenlucht genieten nu die nog schoon is. Volgend voorjaar laat ie ze weer springend en dartelend vrij in de wei. En wij zingen dan “it laenge gress hebben wir noch maonden nait moait”.
  Dadelijk als die kl*te RR er ligt misschien niet meer want met de dieselgate dampen zou de melk wel eens flink vervuild kunnen raken. Daarom is het beter de auto- en asfaltverslaving van met name die VVD potjers flink in te dammen. Te beginnen bij ons eigen uit de hand gelopen mobiliteitsgedrag. Uit naam van volk, vrijheid en democratie.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline