Romeins aardewerk gevonden bij opgravingen Oostvlietpolder

16

In de Oostvlietpolder bij Leiden zijn deze week archeologische opgravingen gedaan. Er zijn sporen en vondsten opgegraven die wijzen op een nederzetting uit de Romeinse tijd. Er is veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten.

Naast sporen van paalkuilen en een waterkuil, is er veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten. “Dat is heel opmerkelijk, omdat er meestal alleen scherven worden gevonden,” zegt archeoloog Tiziano Goossens. Eerder proefsleuvenonderzoek toonde al aan dat op het terrein veel vondsten uit de Romeinse tijd in de grond zaten. De gemeente Leiden heeft dan ook besloten dat de vindplaats behouden moet blijven. In dit geval hield dat in dat de vondsten niet in de bodem moesten blijven, maar juist opgegraven dienden te worden.

opgraving01De opgraving is inmiddels klaar. De archeologen werken nu alle gegevens uit. Een specialist onderzoekt bijvoorbeeld hoe oud de vondsten precies zijn en welke bijzonderheden er precies te zien zijn. Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport, dat de afsluiting vormt van het archeologisch onderzoek op deze locatie.

Vondsten die in het kader van dit project worden gevonden worden op een later moment tentoongesteld. De provincie Zuid-Holland wil het publiek op die manier kennis laten maken met dit belangrijke erfgoed.

De opgraving vond plaats omdat er op de vindplaats eind dit jaar gestart wordt met de bouw van een nieuw poldergemaal. Dat komt langs de Vlietweg ter hoogte van nummer 66. De locatie is in overleg tussen provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland bepaald. Het nieuwe poldergemaal vervangt het gemaal Hofpolder, dat verderop richting Vlietland in de polder, op het toekomstig tracé van de RijnlandRoute, staat.

Delen

16 reacties

 1. Inderdaad Vrienden OVP! De toekomstige Via Rijnlandia verziekt onze prachtige polder met een 4 m diepe autosleuf als pijnlijke snijwond in het groen. Nog erger is dadelijk het opschuiven van de A4 richting OVP en een 10 m hoge fly over. Om maar niet te spreken van de giftige dieselgate uitlaatgassen en het fijnstof dat op de polder neerdaalt. En het lawaai van knetterende motorjakkers en ander opgevoerd blik. En recreanten en weidevogels als de grutto doet stikken en verjagen.
  Allemaal voor de “algemeen belang” autoverslaving en het faciliteren ervan door de provinciale en gemeentelijke besturen. Aan de andere kant van Leiden proberen we een dichtbevolkte wijk te behoeden voor deze aanslag op het laatste Leidse groen en de gezondheid. We gaan volop lobbyen voor het doorboren van de tunnel tot de A44. Niet zien, niet horen, niet ruiken, dat was de belofte in 2008 door de politiek. We hopen van harte dat de inpassing in de OVP eveneens nog veel beter wordt. Trek de portemonnai maar Leiden! Maar nog beter, helemaal geen Rijnlandroute. CBS toonde onlangs keihard aan dat nog meer asfalt aanleggen niet meer bijdraagt aan het oplossen van de file problematiek. Helaas is de politiek nogal kortzichtig, opportunistisch en vooral hardleers.
  Maar fijn dat deze archeologische vondsten uit dit antieke wereldrijk nog veilig gesteld zijn.

 2. Mooi werk die opgravingen! nog mooier dat de RijnlandRoute er eindelijk komt!
  Leiden e.o. en hartje randstad is rampzalig bereikbaar. Mensen met commentaar op deze infrastructurele pareltjes zitten kennelijk nooit in de auto tijdens de spits.

 3. Een pareltje wordt gevormd in een oester die tijdens het maken van dit juweeltje zijn klep sluit. Het genoemde infra beton/asfalt “pareltje” moet daarom helemaal de grond in. Immers pareltjes zijn zo kostbaar voor de auto afhankelijken dat Leiden en PZH best meer belastinggeld/wegenbelasting/opcenten hierin kunnen stoppen Zodat de auto’s kunnen blijven stromen van A naar Beter en de groenliefhebbers en omwonenden niet stikken in de afvalproducten van het blik. Overigens wij voorspellen dat na de aanleg van het “pareltje” in 2022 (??) de congesties rondom de knopen bij de A4 en A44 en op de Churchilllaan zullen blijven bestaan. Pareltjes trekken namelijk nog meer “puur gemak” blik aan. Nogmaals besteed s.v.p. als file lijder aandacht aan het CBS commentaar op nog meer asfalt in de toekomst. Duidelijker kan het niet!

  • Moet u nagaan wat er gebeurt als we voor 2022 helemaal niks doen…
   volgens uw voorspelling zou er dus heel snel eens iets moeten gebeuren aan die knooppunten, ik denk, waar wachten we op?

   • @FVD Maar als je dit allemaal aanpakt dan kan dat toch ook met goeie maatregelen voor landschap en natuur? Waarom neemt de provincie Zuid-Holand die lokale verantwoordelijkheid niet en zijn we tegelijkertijd wereldwijd wel grootschalige milieutoppen aan het beleggen? Op die lokale verantwoordelijkheid nemen van de provincie Zuid-Holland wachten wij….. (misschien wel tegen beter weten in.)

    • Dit project kan nooit groen licht hebben gekregen zonder een Milieu Effect Rapportage (MER). Er is dus wel degelijk onderzocht wat de gevolgen zijn.

     • Die MER klopte in ieder geval niet wat verkeersprognoses en milieu effecten als fijnstof PM2.5. Verder kun je zeggen dat het andere alternatief Churchill Avenue voortijdig door PZH van de tafel geveegd is ten voordele van haar eigen desastreuze Balans in Zoek oplossing.
      Maar voor alles: minder autogebruik, minder CO2 productie, minder economische groei en dus asfalt is beter voor ons en volgende generaties. We hoeven niet terug naar de 16e eeuw, maar de huidige welvaart is onhoudbaar. Laat u niet belazeren door die korte termijn politiek. Kies voor duurzaam, kies voor minder asfalt!

  • Precies over de hoofden van bewonersverenigingen, wijkverenigingen, deskundige Leidse verkeerskundigen wo. een aantal Rijkswaterstaat medewerkers. Leve de liberale participatiemij van Rutte. PZH (met name VVD), Leiden (met name VVD), de overheid (met name I&M) in het algemeen, heeft het spel via de politieke intriges en machtswellust knap uitgespeeld. Mede door rapporten als MKBA, MER I en II via onrealistische argumenten goedgekeurd te krijgen. De RvS gaf op basis van 90 beroepsschriften van burgers de klap op de vuurpijl. Zelfs het feit dat beroepsschriften aantoonden dat PZH de polders waardoor de RR loopt als beschermd groen bestempelde werd weerlegd. Kortom de overheid heeft zich deskundig beschermd tegen de invloed van “participerende” burger. En die burgers haken derhalve steeds meer af.

 4. Maarten de Spek op

  Vrienden Oostvliet, M, we zijn niet de enigen die met ve VVD asfaltwalsen te maken krijgen. Ook de bevolking en het landschap rond Hillegom wordt bedreigd vanwege de Duinpolderweg. De machtsgeile, arrogante VVD gedeputeerde Elizabeth Post van PNH en haar yuppie partijgenoot Floor Vermeulen van PZH douwen hem gewoon door. Bewonersbelangen worden ondergeschikt gemaakt aan het massa automobilisme. Weg prachtig duin landschap, weg polders. Zelfde verhaal van de verbinding A13 – A16 waar Schultz Rijkswaterstaat dwars door het recreatiegebied bij de Rotte het asfalt neerplempt en dichtbij de wijk Ommoord een roetriool aanlegt. Kortom Leiden en haar laatste groen zijn onderdeel van de liberale dictatoriale verafgoding van het blik en de teerlagen. Het lost niets op, zie de brokkenweg A4 bij Leiderdorp. Doe maar snel nog meer archeologisch onderzoek want de VVD wegenbouwers vagen het binnenkort weg!

 5. “In de afgelopen jaren 22 miljoen in OVP gestoken. @vriendenovp nog steeds niet tevreden. Behoort #rupsjenooitgenoeg tot de fauna daar? #dtv”
  VVD (Leiden) wordt steeds geirriteerder omtrent haar falende asfaltbeleid en de kritiek hierop. Miljarden euro’s aan teer in het NL groen door Rutte II leidt ook vandaag bij een beetje mist weer tot 270 km file. En wat weten die stadslieden nou van de natuur. Het VVD bedrijf NL verdient n.l. niets aan die paar vogelweidestrookjes OVP en Papewegse Polder. Dus afschrapen die boel.
  Vrienden OVP volhouden, de inpassing kan nog steeds beter. Weg met die roetbak, weg met de 10 m fly over. En Stevenshof: boor die roetriool de grond in.
  Zo wens ik ook de bewoners in de duinstreek rond Hillegom veel succes tegen de liberale asfaltverslaving van NH. Top op! Met zijn allen kunnen we die arrogante lui aan.
  Voor de rest zeg ik mien iegen streektaol maar weer tegen die VVD Leiden: “nou wird mie die pis goud lauw, ach potjers kum noe toch gauw, val kaput!”

  • @maarten Dank voor je ondersteunende woorden. Een betere inpassing van de Rijnlandroute hoeft geen miljoenen te kosten. Het is gewoon een kwestie van kiezen voor het behoud van groen, natuur, landschap en het behoud van de beleving van groen. Nu is de keuze door de provincie gemaakt dat het polderlandschap vanaf de Rijnlandroute zichtbaar moet blijven en je vanuit je auto moet kunnen genieten i.p.v. je aandacht bij het verkeer houden (in- en uitvoegstroken Oostvlietpolder) . Als het aan ons ligt, dan moet je vanuit de polder kunnen genieten met de fiets of wandelend. Dit kan ook met de Rijnlandroute d.m.v eenvoudige maatregelen van een met de weg mee oplopend aarden walletje, groene (beplante) schermen en/of het aanbrengen van beplanting langs de weg. De landschapsarchitect vindt dat echter allemaal niet mooi en dus gebeurt het niet. Wat onze vereniging betreft is hierover het laatste woord niet gezegd en zullen er concrete acties volgen als de tijd daarover rijp is….. Wordt dus zeker vervolgd.

 6. “We houden geld over bij de begroting van 2017. Tijd om dat geld terug te geven aan de Leidse belastingbetaler! #vvdleiden”
  Die hebben de heren en dames bij de VVD (Leiden) eerst wegbezuinigd op groen, thuiszorg, jeugdzorg en de randwijken. En gestoken in mega projecten in het centrum. Maar goed, het kiesvee moet weer gelokt worden met douceurtjes. Na maart 2017 en 2018 worden de beloften weer gebroken in Leiden en Den Haag.

  Gelukkig hebben we de archeologische resten van een groot wereldrijk dat bijna 600 jaar bestond en een groot deel van Europa, Afrika en het Midden Oosten beheerste veilig kunnen stellen. En haar Limes grens juist in onze regio had. De ideologie van bovengenoemde stroming houdt het met grote zekerheid veel minder lang uit.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline