VVD Leiden wil flitspaal in plaats van poller

13

De poller, dat is een verzinkbare paal, die in het wegdek van de Burggravenlaan staat is de VVD Leiden al maanden een doorn in het oog. Al in mei van dit jaar, direct na plaatsing van de paal, stelden de liberalen er vragen over aan het college. “Omdat de dagelijkse afsluiting niet leidt tot meer verkeersveiligheid, maar juist tot frustraties bij automobilisten die geïrriteerd een alternatieve route door de smalle straatjes in de woonwijk gaan zoeken,” zo denken fractievoorzitter Frederik Zevenbergen en raadslid Dorien Verbree.

Het college is juist blij met de paal, zo bleek onlangs uit de antwoorden die de VVD kreeg op hun vragen. Omdat de Kanaalweg tot volgend jaar augustus is afgesloten vanwege de aanleg van de ongelijkvloerse spoorwegovergang, kiezen veel automobilisten voor de De Sitterlaan en de Burggravenlaan als alternatieve route. De paal moet schoolgaande kinderen beschermen tijdens de ochtendspits en ’s middags als de scholen uitgaan. Zonder paal zou het veel te druk worden denkt het college. Automobilisten kunnen volgens de gemeente veel beter omrijden via de A4.

De VVD vindt die opstelling onbegrijpelijk. “Het komt er op neer dat het college zegt dat de automobilist zelf de oorzaak is van de files, maar als VVD denken we dat falend gemeentelijk verkeersbeleid daar de schuld van is,” laat Verbree vanaf haar vakantieadres weten. De partij ziet het beleid falen en daarmee de verkeersveiligheid juist afnemen. Automobilisten weten ook na maanden nog steeds niet dat de paal er staat en dat leidt tot files, omkerende en achteruitrijdende auto’s en boze bestuurders. Dat de VVD een punt lijkt te hebben, bleek toen we gisteren binnen enkele minuten onderstaande situatie vast konden leggen.

Onaangenaam verraste automobilisten staan eerst lang te wachten tot de paal omlaag gaan. De rode lichten doen vermoeden dat ze ook op groen zullen springen. Als dat niet blijkt te gebeuren, gebeuren er verschillende dingen. Mensen stappen boos uit, gaan hun auto keren of rijden achteruit om vervolgens de woonwijk in te rijden.

De VVD heeft deze week opnieuw aan het college gevraagd om de paal te verwijderen. De partij snapt sowieso niet waarom de paal in werking is, terwijl de scholen allemaal vakantie hebben, maar daar komt nog bij dat er regelmatig verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer langs de paal te leiden. “Als dat kan, kunt u de paal ook weghalen en de verkeersregelaars laten zorgen voor de veiligheid van de schoolkinderen,” zo vindt de partij.

Dat mensen de A4 in de spits als goed alternatief zouden zien voor de afgesloten Kanaalweg wil er bij de VVD ook niet in. “Automobilisten weten dat de A4 dan vol files staat. Waarom verwacht u dat mensen dan vrijwillig op de A4 in de file gaan staan?”

De VVD pleit nu voor maatwerk op de Burggravenlaan. Weg met de paal en ruim baan voor handhavers die het verkeer aanwijzingen kunnen geven. Ook mobiele flitspalen hebben de goedkeuring van de VVD. “Die kunnen ervoor zorgen dat automobilisten zich aan de toegestane snelheid van 30 km/uur houden.”

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten heeft de VVD Leiden sinds enige tijd ook een meldpunt voor de verkeersperikelen op de De Sitterlaan en de Burggravenlaan. “Ik ben erg benieuwd naar uw ervaringen,”zegt Verbree in een oproep aan omwonenden en gebruikers van de straat. Reacties en betere oplossingen zijn welkom via Facebook, Twitter of per e-mail aan verbree@vvdleiden.nl.

Delen

13 reacties

 1. Piet Pekelharing op

  Hier zijn wij het uiteraard grondig mee oneens.

  Namens het Platform Behoud de Paal van Lenferink (PBPL)
  Pieter Paulus Pekelharing, mede-oprichter en vice-voorzitter

 2. Maarten de Spek op

  Stop een paal tussen die autoverslaafde neoliberale overgewicht benen in Leiden! Ruim baan voor de schone voeten en trappers!

 3. De A4 als alternatief staat vol met files. Ondanks de verbreding van de A4 door brokken maker staatssecretaris Schultz. Zoals 130 km per uur, ja meer ongelukken en vervuiling. De asfaltmanie van de VVD levert dus niets op. De zwaargewichten Verbree en Zeefbergen willen die verwende automobilist niets in de weg leggen. Helaas staan ze nu weer eens keihard voor paal. Veiligheid voor de kids uiteraard. College geef niet toe aan de populisten. En mensen stem ze ennnnnn nou maar wegstemmen volgend jaar.

 4. kanaalweg bewoner op

  Ik woon langs de kanaalweg en deze afsluting begint nu behoorlijk op onze zenuwen te werken.
  Er is werkelijk geen doorkomen meer aan. De wijken rondom het kanaal en het Lammenschansplein zijn onbereikbaar (zelf in de vakantie periode)! zelf ben ik werkzaam in de civiele bouw en ik bergijp werkelijkwaar niet hoe de gemeente voor deze omleiding heeft kunnen kiezen. Een tijdelijke weg langs de bouwwerkzaamheden had een prima optie kunnen zijn. het zou de gemeente raadsleden goed doen om voortaan vooraf naar dit soort projecten te kijken dan achteraf te zeuren over scheve oplossingen

  • Frederik Zevenbergen op

   Beste Kanaalweg bewoner

   Dank voor je reactie. Graag kom ik in contact met je op eens te praten over betere oplossingen in dit soort gevallen. Als raadsleden hebben we niet expertise om op dit niveau naar plannen te kijken. Ik wil graag van je ervaringen leren om dit in de toekomst (zoveel mogelijk) te voorkomen. zevenbergen@vvdleiden.nl

 5. Nou, wat betreft de Rijnlandroute had de heer Zevenbergen toch heel wat meer expertise. Gebaseerd op onrealistische prognoses als verkeersgroei tot 2025 moest en zou die liberale asfaltstrook er komen. Of zo als dit heerschap ooit zwaarwichtig op de sociale media in maart 2014 (verkiezingen!) uitschreeuwde: dankzij de grootste inzichten van de Raad (lees autofiele VVD’ers) hebben we voor het trace Zoeken naar Balans gekozen. En leren van aanbevelingen van burgers in dit project? Nee, de VVD had in de gemeente, provincie en bij een liberale dame op I&M alles al rond 2010 voorgekookt. Burger stonden aan de zijlijn. En staan en zullen blijven staan aan de zijlijn. Maar goed de verkiezingen van 2017 naderen en ineens komen de aapjes uit de mouw.

  • Eric van 't Groenewout op

   U vergist zich. De verkeersgroei in deze regio overstijgt die van de prognoses ruimschoots. Als uw belangrijkste bezwaar tegen de Rijnlandroute gebaseerd is op onrealistische prognoses, moet u nu voorstander zijn van een verdubbeling van het aantal rijstroken. Over de aanbevelingen van burgers: veel burgers zijn grote voorstanders van de Rijnlandroute, zoals bij de diverse achtereenvolgende verkiezingen is gebleken (lang leve de democratie), en terecht. Veel aanbevelingen over betere inpassingen van deze noodzakelijke verbindingsweg zijn gehonoreerd, zoals bijv. het onder Voorschoten doorgaan, waarmee in feite een Churchill Avenue maar dan op grotere afstand van Leiden is gerealiseerd. Ook de meeste Stevenshofbewoners staan achter deze oplossing. De stijging van de filezwaarte bedraagt in sommige delen van de Randstad 34%. De gemiddelde filedruk is in 2015 met 25% toegenomen en stijgt door. Inderdaad, u heeft gelijk dat de prognoses onrealistisch zijn. Ze zijn veel te laag!

 6. Dank u! Wij nemen als gewoonlijk uw onrealistische informatie ter kennisgeving aan en gaan over tot de orde van de dag. En dat is waar politiek dus om gaat. De massa bespelen en belazeren zoals de religie het plebs dom hield in de vergane tijden.

 7. Eric van 't Groenewout op

  Goed zo, Harry. Je reactie heet in goed Nederlands: struisvogelpolitiek. Hierbij de informatie van de Verkeersinformatiedienst VID, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid en TNO: http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/10/we-gaan-nog-veeeeeeel-langer-in-de-file-staan /
  http://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2016/april/filezwaarte-april
  vid.nl/Nieuws/article/VID.2016.001.02
  nos.nl/artikel/2028001-fors-meer-file-door-herstel-economie.html
  KIM concludeert: Onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere reële brandstofprijs groeit het wegverkeer in 2015 en 2016 naar verwachting met 1,5 tot 2,5 procent per jaar en tussen 2014 en 2020 met in totaal 9 procent. Het verkeer op het hoofdwegennet neemt naar verwachting iets sneller (0,0-0,3 procentpunt per jaar) toe dan het totale wegverkeer. (http://web.minienm.nl/mob2015/7_1.html).
  De stijging van het wegverkeer valt in onze regio bovendien nog hoger uit.

 8. Eric van 't Groenewout op

  Goed zo, Harry. Kop in het zand, goedkope meninkjes debiteren en vooral geen inhoudelijke argumentatie. Het typeert al je reacties. Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid heeft in juni van dit jaar de prognoses naar de toename van het wegverkeer bijgesteld: “De verwachting in deze trendprognose is dat in de periode 2016-2021 het wegverkeer op het hoofdwegennet met 11,4 procent toeneemt.” De VerkeersInformatieDienst meldt een stijging van de filedruk van 25%, terwijl die in de regio A’dam al 34% bedraagt. Dit zijn de grootste toenames in de geschiedenis van het Nederlandse wegverkeer. Daarnaast blijkt ook uit onderzoek van CBS en SWOV een sterke toename van de verkeersintensiteit, die in deze groeiregio ongetwijfeld hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Kun jij met recente bronnen aankomen die onderstrepen dat de prognose waarop het besluit om de Rijnlandroute aan te leggen gedeeltelijk is gebaseerd, achterhaald is, en kun je ook nog even kijken naar de motivering van de Raad van State waarin naar de prognoses werd verwezen? Als je consistent ben in je argumenteren, zou je na je eerdere melding over de onrealistische prognoses, nu het standpunt moeten innemen dat de Rijnlandroute zeer noodzakelijk is.

 9. We gaan wel erg off topic, maar goed groenewout vraagt erom. OK laatste keer.
  “De verwachting ….” zegt al genoeg. De economische barometers lopen echter keihard richting recessies wereldwijd. Megaschulden, negatieve renten, gratis geld, levensgevaarlijke experimenten van centrale banksters in de EU, VS, Japan en China en een op krediet levende samenleving. Neoliberalisme als mislukking. Ook in deze stad.
  Goed zo Eric, blijf geloven in de groei economie. Het is echter drijfzand. Gezien de huidige ellende op de A4 en A44 zal het asfalt van de RR de chaos alleen maar vergroten. De TU Delft heeft hiervoor het bewijs geleverd in een presentatie voor PS in 2014. En de groei prognoses voor 2025-2030 keihard neergesabeld. Het CBS zei al een tijdje terug, dat meer asfalt geen soelaas meer biedt voor de congesties.
  Kom ik terug op bovengenoemde uitspraak van dit liberaal raadslid. Hij geeft gewoon toe geen verkeersexpert te zijn, dat geeft natuurlijk niet en met hulp van omwonenden van b.v. de Kanaalweg kun je naar een oplossing toe werken. Prima. Dat proces ontbrak helaas in de essentiele fasen van de RR. Daar had de asfaltpartij van dit raadslid haar (wegenbouw) belangen al in een vroeg stadium afgedekt. Burgers w.o. leidse verkeerskundigen kwamen wel met oplossingen, CA, Maaldrift Optimaal, TCRLR, maar die werden vroegtijdig afgeserveerd. Met een hoop toekomstige ellende voor landschap, omwonenden en doorstroming (!) tot gevolg.

 10. Eric van 't Groenewout op

  Doemdenken: dat is waar uw betoog op neerkomt. Het verhaal van die wereldwijde recessie wordt te pas en te onpas uit de kast gehaald. “Neoliberalisme als mislukking”: goedkope kretologie, economische groei vindt ook elders plaats. In NL zelf zie je ook steeds meer groei in een meer duurzame economie. Groei hoeft helemaal niet haaks te staan op positieve ontwikkelingen.
  “De TU Delft heeft hiervoor het bewijs geleverd in een presentatie voor PS in 2014.” Ha, ha, ha. Eén hoogleraar (1!!!!), Bert van Wee (en dat is wat anders dan “TU Delft”), gaf in 2013 aan te twijfelen over de groeiprognoses. Inmiddels blijkt dat de groeiprognoses naar boven toe moeten worden bijgesteld.
  Heeft de VVD wegenbouwbelangen? Alweer: goedkope retoriek, fact free onzin opdissen en cheapo framing van andersdenkenden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline