Aanpak wateroverlast Kooi ligt stil

12

De aanleg van het nieuwe rioolstelsel dat voor eens en voor altijd een einde moet maken aan de wateroverlast in De Kooi ligt stil. De ondergrond is te slap om de enorme manshoge rioolbuizen te kunnen dragen. Dat was niet voorzien, meldt aannemer  Mouwrik Waardenburg die nu berekeningen gaat maken om de boel te onderheien.

“Als we het riool nu toch aanleggen, is is kans groot dat het verzakt. Dan moeten we het riool binnen afzienbare tijd opnieuw vervangen’, laat uitvoerder Paul Stuy weten. Zodra de berekeningen klaar zijn worden de werkzaamheden hervat. Het gaat daarbij om de hogedrukleiding die het water bij hevige regenval vanuit de wijk via het Steneveltpark de Zijl in moet persen.

Wanneer het werk precies wordt hervat, is nog niet duidelijk. De werklocatie is afgezet met hekken en de rioolsleuf is voorlopig weer dichtgegooid met grond.

Delen

12 reacties

 1. Piet Pekelharing op

  Waarom niet gewoon een natuurpark van De Kooi maken? We verhuizen de bewoners naar een hoger gelegen gebied en leggen in De Kooi een gebied aan waar watervogels kunnen foerageren, een soort Leids Lauwersmeer.

  Bovenal blijf ik nog steeds van mening dat de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden hersteld dient te worden.

  • Beste Piet, de maakbare samenleving is verleden tijd. De Sovjet Unie idealisten, de SDAP, PvdA, CPN, enz. zijn er niet in geslaagd zulks te bewerkstelligen.
   Bovenal ben ik van mening dat de arbeiders beter in hun eigen getto kunnen blijven en PVV stemmen. Een soort proletarisch reservaat snap je.

   • Piet Pekelharing op

    De samenleving mag dan een stuk minder maakbaar zijn dan bepaalde groeperingen in het verleden dachten of hoopten, natuur is nu net wel maakbaar. Denk maar aan de Oostvaardersplassen, een volledig door de mens gecreëerd natuurgebied of de Biesbosch en het Lauwersmeer, beiden oorspronkelijk zoutwater- en getijdengebied, nu een zoetwatergebied en vogelparadijs. Daarom zeg ik: Geef De Kooi terug aan de natuur!

 2. Dit is werkelijk briljant. Daar komen ze nu pas achter? Is er dan geen bodemonderzoek verricht, toen de offerte voor de aanleg van deze riolering werd samengesteld? Het gaat dus nog wel enige duren, voordat die riolering er ligt. En dat heb ik het nog niet over de meerkosten die nu aan de gemeente Leiden gepresenteerd gaan worden.

 3. Jantje van Leiden op

  Het is inderdaad een stuitende gang van zaken. Wat zitten er voor ambtenaren daar op het stadhuis? Over betaalde juristen, te duur betaalde ’communicatiemedewerkers’ en nog zo wat van die ludieke lieden, die nergens verstand van hebben? Maar de gemeenteraad gaat natuurlijk ook niet vrijuit. Die hebben bij de inhoudelijke bespreking kennelijk zitten slapen. En ook nu is het muisstil. Een beetje fractie, c.q. raadslid had allang een enorme serie schriftelijke vragen gesteld. Het gaat uiteraard het nodige geld kosten, dat door de gekwelde burger zal moeten worden opgebracht.

 4. Een Leids burger op

  Net als Emile verwonder ik ook mij over het feit dat men er NU blijkbaar pas achter komt dat de ondergrond te slap zou zijn en dat dat niet te voorzien zou zijn geweest. Bij dergelijke projecten hoort natuurlijk een bodemonderzoek. Of heeft men o.g.v.
  financiële redenen besloten dit niet te doen? Zonee, waarom is er dan geen bodemonderzoek gedaan. Zoja, dan blijkt goedkoop dus duurkoop te zijn.

 5. Piet Pekelharing op

  Ik vraag mij af of de aanbesteding niet overnieuw gedaan zou moeten worden. Want stel dat aannemer Mouwrik Waardenburg de opdracht voor het aanleggen van het rioolstelsel heeft gewonnen omdat zij geen bodemonderzoek in het bestek heeft meegenomen en geen rekening heeft gehouden met de slappe ondergrond en daardoor de laagste offerte kon indienen. Dan is er mijn inziens sprake van een onzuiver aanbestedingsproces, doordat de concurrenten die wel de benodigde voorbereidende werkzaamheden hadden ingepland buiten de boot vielen, daar zij te duur leken te zijn.

  Hoog tijd voor een raadsonderzoek! Ach, nee, ik was het even vergeten: het is reces.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline