Zorgen bij Leidse politici over Haags geflirt met Universiteit Leiden

9

Leiden en Den Haag zouden moeten samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren om de Universiteit Leiden zo goed mogelijk te faciliteren. Dat schrijven D66 en het CDA in een serie vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Eerder toonde ook de VVD zich al bezorgd over de Haagse expansie van de universiteit. Burgemeester Lenferink heeft al beloofd dat Rector Magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden na de zomer wordt uitgenodigd om met de gemeenteraad te praten over alle plannen.

Aanleiding voor de zorg binnen de Leidse politiek is gelegen in het feit dat de universiteit steeds verder uitbreidt in Den Haag. Een uitbreiding die de universiteit onontkoombaar vindt om marktaandeel te behouden. Niet elke toekomstige student wel nu eenmaal in Leiden studeren en met Den Haag om de hoek heeft de universiteit een grote extra stad om te groeien.

“Leiden hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. De universiteit vertrekt heus niet uit Leiden”, heeft Stolker al bij herhaling gezegd. “Wat goed is voor de universiteit is ook goed voor Leiden”.

Het zijn geen loze woorden van Stolker. De universiteit investeert immense bedragen in Leiden. In de periode 2000 tot 2025 wel 500 miljoen euro. Niet alleen werd de Universiteitsbibliotheek voor vele miljoenen gemoderniseerd en wordt daar momenteel een extra etage op gebouwd voor het centrum voor Azië-studies, ook het Kamerlingh Onnes gebouw aan de Steenschuur onderging n 2004 een kostbare transformatie toen het KOG werd omgevormd tot nieuwe rechtenfaculteit, de Sterrewacht werd gerestaureerd en ook in het academiegebouw stak de universiteit forse bedragen.

In 2013 vertelde toenmalig vastgoed directeur Frans Dekker van de Universiteit Leiden al uitgebreid over de honderden miljoenen die de universiteit momenteel in Leiden investeert.

En dat zijn nog maar de bescheiden investeringen die de universiteit in Leiden doet. Met de nieuwe betacampus in het Leiden Bio Science Park is een investering van een slordige 280 miljoen euro gemoeid en de bouw van een nieuwe Humanities Campus die de universiteit wil realiseren op het Witte Singel Doelen (WSD) complex was eerder begroot op 75 miljoen euro.

Begin 2014 ging Carel Stolker al uitgebreid in op de groei van de Universiteit Leiden in Den Haag tijdens een dubbel-interview van Chris de Waard met hem en  (toen) kandidaat raadslid Julius Terpstra.

Stolker is trots op zijn Universiteit Leiden. “Ik ben Leidenaar en Leijenaar en dat wou ik maar gewoon zo houden. Mensen moeten niet bang zijn dat we vertrekken. In tegendeel. Ik zou als Leidenaar ontzettend trots zijn op zo’n prachtige campus van de Universiteit Leiden in Den Haag.” Eerder zei Stolker ook al eens in de uitzending bij Sleutelstad dat Leiden ook niet bang hoeft te zijn dat de Universiteit Leiden ooit een soort dependance van Den Haag zal worden. “In de wereld kent iedereen de Universiteit Leiden. Universiteit Den Haag zegt niemand iets. en dat geldt ook voor de burgemeester in Den Haag. Die wil ook de Universiteit Leiden in Den Haag, of The Leiden University at The Hague.”

Burgemeester Van Aartsen

De zorgen van de Leidse politiek lijken vooral ingegeven door de manier waarop de Haagse burgemeester Van Aartsen omgaat met de groei van onze  universiteit in zijn stad. In zijn wijze van communicatie (“De gemeente Leiden vond het niet aangenaam”, kopte de Mare op 16 juni jl. boven een interview met de Haagse burgemeester Van Aartsen) lijkt hij Leiden de loef af te willen steken, terwijl de universiteit keer op keer stelt dat uitbreiding naar de Hofstad noodzakelijk is.

Strategische groei

Uit strategische overwegingen, maar ook gewoon omdat Leiden de groei niet kan faciliteren. En dan met name op het gebied van studentenhuisvesting. Leiden bouwt de afgelopen jaren veel extra studentenstudio’s, duizenden in totaal, maar de groei van de universiteit is groter. Stolker wees er in het verleden bovendien op dat de groei in Den Haag voor een groot deel autonoom is en dus helemaal niet ten koste van Leiden gaat.

Bovendien wil Stolker in Den Haag aanwezig zijn omdat het heeel erg voor de hand ligt dat vroeg of laat een grote Amerikaanse of Britse universiteit zich in Den Haag zal vestigen. Het is tenslotte een van de weinige regeringssteden in de wereld zonder eigen universiteit. “”Dan wil ik daar zitten zodat we met ze kunnen samenwerken. Als je nou op 12 kilometer afstand zo’n stad hebt, met een hoogopgeleide zeer internationale bevolking, dan ben je toch wel ontzettend dom als je daar niet met bepaalde opleidingen gaat zitten.”

In hun vragen pleiten D66 en het CDA nu in ieder geval voor een regulier overleg tussen Leiden en Den Haag waarin afstemming tussen beide gemeenten plaats kan vinden. Ook vinden de twee partijen dat de Haagse studenten van de Universiteit Leiden prima zouden kunnen integreren in de Leidse (universitaire) gemeenschap. “Bijvoorbeeld via introductiedagen in Leiden en het lidmaatschap van Leidse studentenorganisaties.”

Delen

9 reacties

 1. De Tuinman op

  De Tuinman meent dat de gemeente Leiden het de universiteit in de afgelopen 20 jaar niet makkelijk heeft gemaakt om hier in Leiden de noodzakelijke ruimte te krijgen om zich te ontwikkelen en internationaal te profileren. Inzake de huisvesting van studenten is e.e.a. belabberd geregeld, met pas veel te laat oog voor de noodzaak om grotere campussen aan te leggen incl. betaalbare huisvesting. Veel te lang zijn ook internationale studenten in de handen geduwd van louche huisjesmelkers. Aan die categorie huisbazen geeft de gemeente Leiden vreemdgenoeg wel alle ruimte om te parasiteren op het schaarse aanbod en de grote vraag.
  Den Haag doet wat Leiden had moeten doen. Ipv te zeuren en te klagen, doet de gemeenteraad er beter aan om B&W aan te zetten tot een slagvaardiger beleid waarmee de universiteit kan inspelen op de toekomst.

 2. maarten kersten op

  Net als in de zaak van de straks verbannen bewoners van de sociale woningbouw aan de Doelensteeg, bezigt de universiteit weer heel wat onzin. Die investeringen “in Leiden” zijn dus alleen maar investeringen in zichzelf. Waar de Leidse burgerij helemaal niet van profiteert. Vooral niet als daarnaast nog hele delen van de universiteit naar de lonkende Van Aartsen overlopen. Iets wat tot voor kort overigens nog door de universiteit alleen als marginaal of zelfs als dreigmiddel werd gebruikt. De angst hiervoor bij B&W en de angst voor gehele of gedeeltelijke verhuizing van de zogenaamse Humanities, voorheen Humaniora, voorheen gewoon Geesteswetenschappen-“campus”, is dus helemaal niet nodig geweest. De universiteit wil inzake het sympathiek ontstane en zeer populaire wooncomplex van De Sleutels gewoon haar zin hebben en de bewoners ordinair verbannen naar wat restjes minder populaire en sociaal bedoelde bouwgrond achter het LUMC… Ik denk dus dat De Sleutels en de gemeente (erfpacht!) zich helemaal niet meer moeten laten regeren door de loze dreigementen van de universiteit maar hun poot moeten stijfhouden. Laat die tevreden wonende sociale huurders daar, in dat idealistisch neergezette complex, maar gewoon lekker blijven wonen !

  • De Tuinman op

   De Tuinman lacht zich slap om de heer Kerstenerens reactie. De universiteit (5.500 medewerkers) en Leids Universitair Medisch Centrum (actuele cijfers moeilijk te vinden, vermoedelijk circa 7.000 werknemers) staan op een tweede resp. eerste plaats in de top 100 van grootste werkgevers in deze regio.
   Profiteert de Leidse burgerij niet van investeringen door de universiteit in Leiden?
   Profiteert de Leidse middenstand niet van de aanwezigheid van al die (25.000!) studenten?
   Is er niet een overduidelijke spin-off van activiteiten (denk aan Bio-Science Park, maar ook veel congressen en seminars) waardoor Leiden de afgelopen crisis relatief goed heeft doorstaan?
   De universiteit is niet minder dan een levensader voor Leiden.
   Wat een beperkte visie ook om een conflict over een onbetekenend wooncomplex op te blazen tot de maat der dingen waarmee de universiteit wordt beoordeeld.Dat idealistisch (???) neergezette complex behoort tot de lelijkste woningcomplexen in het centrum van Leiden. Idealistisch? Eerder kleinburgerlijke bekrompen tuinkabouter architectuur conform de toenmalige sosjijalistische benepenheid die op het vlak van stadsvernieuwing rampzalig heeft uitgepakt. Dit – off-topic – terzijde.

 3. Complete waanzin dat ze überhaupt ooit met een dependance in Den Haag zijn begonnen!
  De Gemeente Leiden had zich hard moeten maken om de Universiteit binnen de eigen Gemeente grenzen te houden en de mogelijkheid moeten bieden om zich hier te ontplooien desnoods dmv gemeentelijke herindeling!!
  De ooit zo belangrijke stad Leiden brokkelt steeds meer af en komt steeds meer in de schaduw te liggen van zogenaamde regionale partners (lees concurrenten) zoals Katwijk, Alphen ad Rijn etc.
  Waar houdt dit op?! De meest duurzame Campus van Nederland in de Lammeschans driehoek is tot op heden ook nog steeds niet afgebouwd!! De blunders blijven zich opstapelen in deze “Stad” en de verantwoordelijke bestuurders vullen hun zakken, welkom in Den Haag-Noord (vroeger bekend als de stad Leiden)

 4. Vind het een regelrechte aanfluiting dat de oudste universiteit van Nederland deels naar Den Haag uitbreidt. Waar blijft de Leidse trots?

  • De Tuinman op

   Zo, zo, vindt u dat? En waarom? Is het niet schitterend dat Leiden via de universiteit Den Haag aan het annexeren is? Is er een reden waarom de universiteit per se binnen de stadsgrenzen moet blijven? Als de universiteit in Leiden niet de noodzakelijke uitbreidingen kan realiseren, is het m.i. in het belang van de universiteit, en dus ook van Leiden en uw Leidse trots, om op korte afstand die uitbreidingen elders te realiseren. Leiden CS – Den Haag CS (en bij CS komt een grote vestiging van de universiteit): de intercity doet er een kwartiertje over.

 5. Willem Schuyt op

  De Universiteit Leiden heeft 25.800 studenten en 5.500 medewerkers, waarvan respectievelijk 3.350 en 250 in Den Haag. Dat zijn nog steeds heel veel studenten en personeelsleden voor een stad van ongeveer 123.000 inwoners, ook al zullen ze niet allemaal in Leiden wonen. Uit de in het artikel genoemde projecten en bedragen blijkt dat er wat investeringen betreft geen enkele reden is voor bezorgdheid over de positie van Leiden als universiteitsstad.

  Over de Haagse campus staat op de webstite van de UL onder meer:
  “Veel van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Den Haag raakt direct aan het werk van organisaties en instituties op terrein van vrede, veiligheid en recht. Denk aan: ministeries, internationale en Europese, intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties, ambassades, en diplomatieke en juridische instellingen.
  Wetenschappelijke kennis en complexe maatschappelijke vraagstukken komen in de hofstad op natuurlijke wijze samen. De directe nabijheid van en toegang tot deze organisaties is daarbij van grote meerwaarde voor de universiteit.” en “Door nauw aan te blijven sluiten op het profiel van de stad Den Haag zal de campus kunnen doorgroeien tot een internationaal vooraanstaand academisch centrum van onderwijs en onderzoek.”

  Dat lijkt mij prima en heel logisch. Er is geen enkele reden te bedenken waarom beide locaties elkaar inhoudelijk niet kunnen versterken op het gebied van bijvoorbeeld sociale wetenschappen, rechtswetenschappen en bestuurskunde, zowel wat onderwijs als onderzoek betreft. De gemeenteraadsleden zullen echter wel hun eigen opportunistische redenen hebben voor de geuite zogenaamde zorgen.

  En die studentenhuisvesting, daar hoeft de gemeente toch niet voor te zorgen? De gemeente bouwt tenslotte ook geen [betaalbare] sociale huurwoningen, hoewel er een schrijnend tekort aan is, zoals blijkt uit de wachttijden en het aanbod. Kersten wijst terecht op de kwalijke gang van zaken met betrekking tot het woningcomplex van De Sleutels dat de universiteit wil inpikken voor andere doeleinden dan wonen. Waarom bouwt de universiteit zelf geen studentenwoningen, of laat deze bouwen, als ze zo graag wil groeien, in plaats van te klagen over de gemeente? De instelling beschikt over grond. Waarom dan aan de Wassenaarseweg koopwoningen gebouwd (project Clusius)? Omdat zaken doen met een projectontwikkelaar of vastgoedbedrijf lucratiever is dan studentenhuisvesting?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline