Leiden zet 168 tijdelijke woningen op vier locaties

18

Op vier plekken in Leiden komen voor een periode van vijf tot tien jaar tijdelijke woningen die zijn bestemd voor vergunninghouders, bijzondere doelgroepen en reguliere woningzoekenden. In totaal worden daarvoor 168 woonunits aangeschaft. Goed voor 168 tot 388 personen. Dat is afhankelijk van de bezetting.

Reanne van Kleef sprak met burgemeester Lenferink over de plannen, Chris de Waard met directeur Gerda van den Berg van De Sleutels en met insprekers Anselm Verhagen en Wytzia Raspe.

Eerder identificeerde de gemeente negen locaties waar mogelijk vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden kunnen gaan wonen in containerwoningen. Op die manier zou er geen negatief effect zijn op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Gaande het proces ontstond het idee om de tijdelijke woningen toe te voegen aan de sociale woningvoorraad. Voordeel: iedereen kan er op reageren en het is beter voor de integratie.

Klooster

Van die negen locaties zijn er inmiddels vier definitief geschikt bevonden. Over de vijf resterende locaties volgt besluitvorming pas later dit jaar. Een van de plekken lijkt definitief af te vallen. Bij het Klooster ziet Duwo geen kans om de exploitatie rond te krijgen. Duwo had het plan om in de kloostertuin 50 tweedehands units te plaatsen voor alleengaande mannen. Omdat de geluidsnormen worden overschreden is dure extra isolatie nodig. Ook de ontsluiting van het terrein is ingewikkeld.

Al met al wordt het ‘exceptioneel kostbaar’. Zo kost de geluidswering 1.9 miljoen met als resultaat dat het dan nog steeds niet voldoet. Duwo heeft het aanbod aan de gemeente inmiddels ingetrokken en stelt nu voor om meer studerende vergunninghouders te huisvesten dan ze volgens de geldende taakstelling verplicht zijn. Dat gebeurt dat binnen de reguliere woningvoorraad. Omdat de doorstroming in studentenkamers vrij hoog is, verwacht Duwo op die manier een stevige bijdrage te kunnen leveren. De gemeente vindt het problematisch dat er in dat voorstel geen sprake is van uitbreiding van het aantal woningen. Samen met Duwo wil Leiden nu bekijken of er een ander type woningen is dat wel kan bij het Klooster. Later dit jaar volgt een beslissing.

Turkooislaan

Ook een andere locatie is nog onzeker. Portaal komt er niet uit met de eigenaar van het pand van de voormalige verslaafdenopvang Winnersway aan de Turkooislaan 131. Die vraagt teveel huur, waardoor de exploitatie niet rond komt. De gemeente gaat nu in zelf in gesprek met de eigenaar van het gebouw. Dat wordt dan een gesprek over herontwikkeling van de locatie met als voorwaarde voor zo’n gemeentelijke toestemming dat er de komende vijf jaar 26 units kunnen staan.

 Rhijnvreugd

De locatie Rhijnvreugd langs de Hoge Rijndijk bestaat uit twee delen. Enerzijds zes eengezinswoningen die Leiden kan overnemen van het Rijksvastgoedbedrijf en een naastliggend terrein waar units neergezet kunnen worden. Een besluit over de bestaande woningen volgt later, omdat Leiden nog met het rijk onderhandelt over de prijs.

Voor het terrein gaat de gemeente uit van een permanente ontwikkeling. Met Portaal die de locatie gaat exploiteren is afgesproken dat er permanente huisvesting mag komen voor een periode van 50 jaar. Er komen 18 units verdeeld over drie lagen. Goed voor 18 tot 48 bewoners.

Niet iedereen is blij met het voorstel. Overbuurman Anselm Verhagen van Verhagen BV probeerde de raadsleden gisteren op andere gedachten te brengen. Hij heeft recent het pand naast de locatie gekocht om een showroom op een zichtlocatie te hebben en vreest dat de drie geplande woonlagen dat pand weer aan het zicht onttrekken. Ook denkt hij dat er een woud van schotelantennes ontstaat en dat mensen op straat gaan leven, omdat de units klein zijn: “Er ontstaat soort achterbuurt. waarom zet u ze niet aan de overkant langs de Willem van der Madeweg?”zo hield hij de raadsleden voor. “Of bent u bang voor bezwaar uit de wijk daar?”

Verhagen laat het er niet bij zitten. “U kunt hier niet zomaar containerwoningen dumpen. Waaraan hebben wij dit verdiend? ik ga hier niet mee akkoord. Als de gemeente dit doorzet, procedeer ik door tot de Raad van State. Verhagen wees er ook nog op dat het terrein een verkeersbestemming heeft. Als dat verandert, zo dreigde hij, laat ik al mijn personeel, dat zijn 35 man, allemaal op de Hoge Rijndijk parkeren.”

Voorschoterweg

De grootste locatie die nu zeker doorgaat is het terrein van het Hoogheemraadschap aan de Voorschoterweg. daar is plek voor honderd woonunits voor 100 tot 248 mensen. Het plan is om er 76 units te plaatsen voor een of twee personen. In twee lagen. Daarnaast komen er 24 eengezinswoningen en 60 parkeerplaatsen. Op een deel van het terrein is stankoverlast. Dat probleem wordt omzeild door daar de parkeerplekken te situeren. De locatie is voor tien jaar beschikbaar, maar het Hoogheemraadschap wil na vijf jaar wel kijken of ook het terrein echt de hele tweede periode beschikbaar is.

Gabriel Metzustraat

De plek van de oude vuilverbranding is voorlopig niet geschikt voor het plaatsen van units. Door de nabijheid van de rioolzuivering kan slechts een deel van het terrein gebruikt worden. Er zou plek zijn voor twintig tijdelijke woningen voor 26 tot 60 mensen, maar de bodem is zwaar verontreinigd. In het verleden is er al vervuilde grond weggehaald, maar de 80 centimeter leeflaag met schone grond blijkt ook al vervuild te zijn. Het vervolgonderzoek naar die vervuiling duurt  nog wel even, waardoor er nu geen besluit genomen kan worden.

Europaweg

Een andere grote locatie die eerder dit jaar in beeld kwam is het weiland tussen de Europaweg en de Vrouwenweg. Daar zou naar schatting plek zijn voor zo’n 150 personen. Een besluit hierover wordt vooruitgeschoven. Het terrein is niet van de gemeente en er is nog geen overeenstemming met eigenaar Niersman. Bovendien is er een ecologische verbindingszone gepland tussen Polderpark Cronesteyn en de Oostvlietpolder en worden de geluidsnormen op het hele terrein overschreden waardoor kostbare geluidswerende maatregelen noodzakelijk zijn. Hoewel het terrein bij een aantal drukke wegen ligt, worden de waarden voor fijnstof en stikstof niet overschreden.

 Wassenaarseweg

Op een strook aan de Wassenaarseweg bij de A44 is plaats voor 34 tijdelijke units. Er komen tussen de 34 en 76 mensen te wonen voor een periode van vijf jaar. In overleg met de Universiteit Leiden kan daar vijf jaar bijkomen, maar helemaal zeker is dat nog niet in verband met eigen ontwikkelingsplannen van de universiteit. Voordat de plek geschikt bevonden werd, moest er ecologisch onderzoek worden gedaan omdat het terrein mogelijk broedgebied is van een of meerdere Nachtegalen. Die zijn niet aangetroffen.

Sumatrastraat

De vierde en laatste locatie waarmee de gemeente samen met de corporaties aan de slag gaat is de Sumatrastraat. Het plan was om in het leegstaande gebouw van de voormalige Springplankschool 16 zogenaamde uitstromers van De Binnenvest te huisvesten. Dat zijn bijvoorbeeld ex-daklozen en mensen met een verslavingsverleden. Onlangs werd al duidelijk dat het te duur is om het gebouw geschikt te maken. Er komen daarom nu tijdelijke units op het schoolplein. Over drie jaar worden die verplaatst. Waarheen is nog niet bekend. Het schoolgebouw wordt dan gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In dat appartementengebouw komen dan opnieuw 16 plekken voor de bijzondere doelgroepen.

Omwonenden maken zich al langer zorgen over de komst van de bijzondere doelgroepen naar de kinderrijke buurt. Dat bleek ook gisteren. Twee wijkbewoners kwamen inspreken en pleiten om ook hier te kiezen voor een mix van doelgroepen. Die oproep lijkt bij sommige partijen wel in vruchtbare bodem te vallen. Een ander punt waarom de buurt zich enorm ergert is de communicatie van de gemeente met de bewoners. “Die is ronduit belabberd,” zo vertelden insprekers Ron van Empel en Wytzia Raspe de raadsleden. Zo zijn uitnodigingen voor bewonersavonden keer op keer bij veel mensen niet bezorgd en werden ook de beloofde verslagen niet toegestuurd. “Het gaat structureel fout en dat is verwijtbaar. Er zijn mensen in wijk die van niets weten.”

Delen

18 reacties

 1. killrdevil op

  En weer smijt de gemeente Leiden miljoenen euro’s over de balk. Kooipark is voor miljoenen euro’s opgeknapt om drugsverslaafden en dealers te weren, maar geeft deze doelgroep met de Sumatrastraat weer een open deur…

  • Waarom geen permanente woningen bouwen. Dit is toch de grootste geldverkwisting. Er zijn nu en in de toekomst toch heel veel woonruimten hard nodig.

 2. Jan Rietkerken

  Ben benieuwd ik heb 2 leidse kinderen die al tussen de 6 en 9 jaar staan ingeschreven kijken of wij wat horen , nou ik weet zeker van niet

  • Gerard van der Veer op

   Beste Cor de Ruiter. Van harte gefeliciteerd! Je bent de weekwinnaar van onze doorlopende cliché-contest (“Het hele jaar door tappen uit hetzelfde vaatje!”). Na ampel beraad koos de jury voor jouw toch weer verrassende bijdrage. Net als alle vorige weekwinnaars koos ook jij voor dit beproefd cliché. In je huis heb je vast nog wel een plekje voor onze prachtige cliché-bokaal?

 3. Bas van Hamersveld

  Kling klare onzin omtrent de prijs onderhandelingen van de rhijnvreugd huizen, deze huizen zijn al verkocht aan Leiden vanuit het Rijk!! De offertes voor het opknappen zijn al uitgebracht. Met als doel hier opvang voor vluchtelingen van te maken voor de komende 5 jaar!

 4. in dit artikel staat ook duidelijk de volgorde die de gemeente kiest om deze tijdelijke woningen te bezetten, waarbij reguliere woningzoekenden achteraan staan.

 5. Zet ze op t stadhuisplein en rondom de woningen van B&W. Ze draaien nu echt door op dat stadhuis. Hoe verpauper je een stad? Antwoord vraag dat maar aan B&W.

  • Gerard van der Veer op

   Charmante Syllies. Van harte gefeliciteerd! De poedelprijs van deze week van onze doorlopende cliché-contest (“Het hele jaar door tappen uit hetzelfde vaatje!”) is voor jou! Helaas was Cor de Ruiter je te snel af, maar een poedelprijs vond onze jury je – toch weer onthutsende – variant op het cliché aller cliché’s toch wel waard. Rondom je huis heb je vast nog wel een plekje voor onze prachtige cliché-bokaal?

 6. Anselm Verhagen op

  Afgelopen woensdag heb ik in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling gesproken over woonwagenkamp één van de bewoners wees mij erop dat dit geen woonwagenkamp is, maar gewone huizen in de wijk Roomburg en dat zij ook zo willen worden gezien. Ik moet hen daar gelijk ingeven en wil mijn uitspraak dan ook veranderen in de wijk Roomburg.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline