Leidse politiek wil opheldering over ontruiming noodopvang vluchtelingen

3

Nadat vanmorgen bijna de hele Leidse gemeenteraad al een boze brief stuurde naar de directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers over de plotselinge ontruiming van de noodopvang aan de Wassenaarseweg, hebben dezelfde acht partijen, de VVD Leiden en Groep Kok scharen zich niet achter het protest, nu ook het Leidse college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de gang van zaken.

Chris de Waard in gesprek met Walter van Peijpe over de ontruiming door het COA van de noodopvang in Leiden.

De partijen willen weten waarom het COA in allerijl tot ontruiming van de noodopvang heeft besloten en ook of het stadsbestuur op de hoogte was van die naderende ontruiming. Ook vragen de raadsleden het college of er door de gemeente een ruimere periode is bepleit zodat de vluchtelingen ten minste afscheid hadden kunnen nemen van Leiden en hun inmiddels gevormde netwerk.

Chris de Waard in gesprek met VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen die uitlegt waarom zijn partij de brieven van acht andere fracties over het COA niet heeft ondertekend.

Tenslotte willen de raadsleden weten of het gebouw de komende maanden opnieuw door het COA in gebruik genomen zal worden voor het opvangen van nieuwe groepen vluchtelingen.

Woordvoerder Jeanette Scholten van het COA laat desgevraagd weten dat het overplaatsen van de vluchtelingen naar een AZC de gebruikelijke gang van zaken is. “Deze mensen hebben inmiddels allemaal duidelijkheid over hun situatie. Bovendien hebben we in een asielzoekerscentrum meer faciliteiten dan in een noodopvang. Dat alle circa 250 bewoners van de noodopvang in Leiden nu in een keer zijn overgeplaatst, heeft er volgens haar mee te maken dat er in Petten een nieuw AZC is geopend, waardoor er extra ruimte is ontstaan.

Over de noodopvang aan de Wassenaarseweg heeft het COA tot oktober van dit jaar afspraken met de gemeente. Tot die tijd zal het in gebruik blijven voor de opvang van vluchtelingen die aan de voorkant van hun procedure zitten. “Als we langer gebruik willen maken van het gebouw, moeten daar nieuwe afspraken over gemaakt worden met de gemeente. Dat is nu nog niet aan de orde”, aldus Scholten.

Delen

3 reacties

 1. Nu wordt het nog interessanter. Het college van B&W vraagt om opheldering, zoals ook de meeste partijen uit de Raad hebben gevraagd. Alleen de VVD ondertekent de brief van de Raad niet en ondersteunt nu ook haar eigen VVD Wethouders niet. Waar is die partijfractie in vredesnaam mee bezig?

  • Een Leids burger op

   Het komt wel vaker voor hoor dat een wethouder van een bepaalde partij in een college van B&W een iets andere koers vaart dan de betreffende partij in de gemeenteraad. Dat is op zich niet zo vreemd.
   Bovendien heeft het COA nu laten weten waarom men tot overplaatsing is overgegaan.( zie berichtgeving hierboven).
   Blijft natuurlijk nog wel de vraag over waarom dit dan zo snel moest en er blijkbaar geen gelegenheid was tot afscheid nemen.
   Bovendien lijkt me het ook niet verstandig om al te nauwe banden aan te gaan met mensen van wie nog maar de vraag was of ze überhaupt
   hier mogen blijven. Maar wie toch nog afscheid wil nemen kan dat alsnog doen door naar het AZC in Petten te gaan. Nu ook weer geen ramp dus.

   • Een Leids burger op

    Bovendien meen ik begrepen te hebben dat er vanuit de Raad aan het college van B&W vragen zijn gesteld. Nog niet dat het college zelf vragen aan het COA heeft gesteld.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline