Groen licht Raad van State voor ondergrondse Garenmarktgarage

24

De Raad van State heeft vandaag de bezwaren verworpen die waren ingediend tegen de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt. Een horecabedrijf en een pandeigenaar vrezen overlast tijdens en na de bouw van de garage voor 450 auto’s. Een deel van de bezwaren trokken ze tijdens de zitting in, de overige bezwaren werden door de afdeling bestuursrechtspraak niet gehonoreerd.

De bouw van de garage begint volgens planning over ongeveer een jaar. De garage voor 525 auto’s aan de Lammermarkt wordt begin volgend jaar opgeleverd en de bouw van de tweede garage start aansluitend. Net als bij de Lammermarkt wordt deze garage gerealiseerd door de bouwcombinatie Dura Vermeer – Besix.

De voorbereidende werkzaamheden bij de Garenmarkt zijn overigens al enige tijd bezig. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld bodemonderzoek en het exact in kaart brengen van ondergrondse kabels en leidingen.

 

Delen

24 reacties

 1. Een vreseijk duur project ten bate van de bouwfraudesector en ter bevrediging van de autolobby en waar geen werkelijke behoefte aan is.
  Vandaag oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat huishoudelijke hulp wel onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt en dat gemeenten het aantal uren zorg voor hun inwoners niet zonder een gedegen onderzoek kunnen terugbrengen. De verwachting is dat aan deze hulp veel meer geld moet worden besteed. Het is de vraag of gemeenten dat wel kunnen betalen, zeker als die hun geld al hebben uitgegeven aan feestvieren en grote projecten, zoals dit stadje dat zo graag stad wil zijn.
  Dat wordt dus waarschijnlijk de art. 12 status voor Leiden, over een jaar of vijf tot zeven.

 2. De fossiele hobbies van VVD66 in Leiden gaan rustig door. Wie maakt zich nog druk over uitspraken van die pennenlikkers onder de jurist Donner aan de haagse Kneuterdijk. In een land dat ver achter loopt in Europa op gebied van duurzaamheid. Sinds het kneuterwerk inzake de roetriool Rijnlandroute weten we hoe de overheid zich effectief beschermt tegen inspraak van de burger. We blijven maar sportief: van harte Paul en Robert graven maar!

 3. Als bestuurder, niet van een auto, maar van de gemeente zou je je moeten afvragen of projecten die je tot bij de Hoge Raad of in dit geval de Raad van State moet brengen om ze te mogen uitvoeren, wel de juiste projecten zijn. Los van de grote verliezen die dit nodeloze project oplevert.

 4. jan pieters op

  @Brian van der Linden en
  @Bert van Es,

  Gratis parkeren bestaat niet; doordeweeks niet en zondags niet. Iemand zal de kosten moeten dragen (van de garages, andere parkeervoorzieningen, en de gederfde inkomsten omdat de grond niet ergens anders voor kan worden gebruikt). Waarom zou dat de parkeerder niet zijn; waarom de belastingbetaler?

 5. Hemeltergend, dit soort projecten. De menselijke maat is allang uit het oog verloren. Geen geld voor de mens, maar wel voor de heilige koe. Waar gaat het met de wereld naar toe?

 6. Eric van 't Groenewout op

  Wie rijden er in die auto’s, Johan? En hoezo is de menselijke maat uit het oog verloren? Zo groot is deze garage niet en het helpt om het lelijke blik van de straten onder de grond te krijgen. Juist daardoor kan het mooie, historische karakter van onze stad nog beter naar voren komen. Zeg nou zelf: al dat blik op straat in het centrum is toch helemaal uit de tijd?
  Aan maatschappelijke ondersteuning, jeugd, onderwijs, omgevingskwaliteit, veiligheid, sport, recreatie en cultuur wordt op jaarbasis veel meer geld uitgegeven dan aan de parkeergarages, die zichzelf ook voor een groot deel direct en indirect terugverdienen. “Geen geld voor de mens”, zo concludeer je, maar dat lijkt mij aan de hand van de gemeentelijke begroting eenvoudig weerlegbaar. Waar baseer je deze verzuchting op?
  In een tijd waarin grote projecten doorgaans met een tsunami aan bezwaarschriften worden geconfronteerd, zie je dat de realisatie van deze parkeergarage bijna geen weerstand oproept. Slechts twee klagers, die al op de zitting de helft van hun klachten intrekken. Dat geeft trouwens wel de kwaliteit van hun klachten aan: nergens op gebaseerd.
  Ter memorie: de bouw van de parkeergarages is indertijd door GroenLinks tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt. De uitkomst moge duidelijk zijn: een zeer grote meerderheid van de kiezers, was het niet met GL eens. En al bij het eerste gesprek over een nieuw te vormen college, liet het uiteindelijk buiten het College gebleven GL de bezwaren tegen o.a. deze parkeergarage meteen varen.
  Enfin, komt er eindelijk een ondergrondse parkeergarage in dit stukje van Leiden – een faciliteit die er al minstens 20 jaar had moeten zijn (vraag het gerust aan de hardwerkende middenstand in het centrum) – en vraag jij je meteen af “Waar gaat het met de wereld naar toe?” Beetje zwaar aangedikt, vind je niet?

  • als ik jou zou hoor wil jij het liefst paard en wagen weer terug hebben in de stad. De ondergrondse parkeergarage heeft geen nut wordt dus weer duurder. Kun je beter bij de Hoogvliet staan. De Hoogvliet zorgt dat er korting komt als je boodschappen doet en nutteloos is je dure parkeergarage.

 7. @vtg onze respectloze betwetende VVD66 woordvoerder laat weer eens van zich horen. En hoe! Dossierkennis NUL en een woordenkakkerij. B.v. inzake Rijnlandroute (waar 55 insprekers door RvS genegeerd zijn!) en niet minder bij de overbodige garages. Garages kun je mijden door autoverslaafd NL uit deze stad te houden. Door transferia waar andere steden wel mee experimenteren. Voor de rest rijden steeds minder mensen auto, w.o. ondergetekende en misschien wel Johan. En vtg? Fossiel is uit, duurzaam is in, fiets, voetganger, schoon OV, gelukkig doet Leiden daar wel steeds meer aan. Inderdaad waar gaat het in deze wereld naar toe: >500 ppm CO2 in 200 jaar fossiele verslaving, neoliberale schuldenbom van 220 biljoen dollar, negatieve renten en gratis geld voor een Ponzi economie en een online verslaafde samenleving waarin de retail in de straat langzaam verdwijnt. Maar goed eenoog is koning in het land der vtg blinden.

  • Eric van 't Groenewout op

   Ha, ha, wat een woordenbrei annex gemakzuchtig schelden.
   De Raad van State werkt langs strikt juridische spelregels. Zo is dat in dit land afgesproken. Losse flodders, niet tijdig ingediende bezwaarschriften enz. enz. worden terecht niet ontvankelijk verklaard. De spelregels zijn voor iedereen duidelijk. De uitspraak van de Raad van State leest ook heerlijk weg. Op hoofdpunten zijn alle “argumenten” van de opponerende Richards gewogen,gefileerd en ondeugdelijk bevonden. In bokstermen: het was een gevecht over vele ronden waarbij Richard elke ronde binnen één seconde knock out lag. Tja, dat krijg je als je alleen maar met onzin komt aanzetten.
   Het was bijna verbijsterend hoeveel fantasie-aannames, verdraaiingen, onjuistheden enz. er door Richard cs op tafel zijn gelegd. Eén voor één haalden de gebakken lucht-argumenten bakzeil in niet mis te verstane bewoordingen. Voor iemand die beweert over veel dossierkennis te beschikken, moet dat een ontluisterende ervaring zijn geweest. Arme Richard, daar sta je dan: alle “argumenten” tot jokkebrokkende prietpraat gereduceerd.
   Leiden beschikt over een transferium, het is dossierkenner Richard geheel en al ontgaan. Tip: Richard, kijk eens bij de A44/N206. Je kunt er ook per fiets komen. Heus, er is een transferium!
   Leiden kent ook een prachtig stadsparkeerplan met gratis vervoer naar de binnenstad per bio-bus. Ook dat zal dossiervreter Richard zijn ontgaan.
   Het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid voorspelt een stijging van het autoverkeer met gemiddeld 1,7% per jaar t/m 2017. In deze regio is die stijging bovengemiddeld.
   De bewering van Richard dat steeds minder mensen rijden, is een van de vele leugens waarmee hij het debat vervuilt.
   Het autobezit neemt gestaag toe. Relatief gesproken is er een afname onder jongeren (relatief is trouwens iets anders dan absoluut, kan iemand dat Richard uitleggen?), maar door een stijging van autobezit onder 40-plussers wordt dit gecompenseerd.
   Voor iemand die prat gaat op dossierkennis is het ronduit lachwekkend te noemen dat Richard geen enkele aanname hard kan maken.
   Dat geldt ook voor het dossier rond de essentiële Rijnlandroute. Het is makkelijk om een jaar lang je opponenten van alles en nog wat te betichten, maar als uiteindelijk het hoogste rechtscollege, bijgestaan door dozijnen objectieve deskundigen, tot een geheel andere conclusie komt en de luchtfietserij van Richard volledig maar dan ook volledig ongegrond verklaart, zou Richard misschien wat minder hoog van de toren zijn eigen gelijk kunnen bezingen. Richard heeft natuurlijk wel lef. Al zijn argumenten zijn nogal genadeloos van tafel geveegd, maar wie het niet met hem eens is, is steevast dom, neoliberaal (goh, ik wist niet dat ik dat was) of heeft geen dossierkennis.

   • frankieboy op

    Er is idd een transferium bij de A44/N206. Nog wel, maar dat verdwijnt als de door Eric Vtg bejubelde Rijnlandroute wordt aangelegd!
    Voor fietsers gaat eer veel verslechteren rondom Knoop Leiden West als de RLR werkelijkheid wordt.

     • Eric van 't Groenewout op

      Dank Frankieboy voor de bevestiging dat er idd een transferium bij A44/N206 is. Fijn dat je zo sportief bent om dat te beamen.
      Dossiers lezen is en blijft lastig voor Richard, vooral ook omdat het er zoveel zijn.
      Het transferium kan o.m. verdwijnen, zoals al sinds 2014 bekend is, door de aanleg van een HOV-net met opstapplaatsen.
      Zoals je ook uit de dossiers zal weten, heeft de P+R bij Sassenheim grotendeels de functie van het transferium bij Leiden overgenomen.
      Zoals je ongetwijfeld uit nog weer andere dossiers weet, heeft het transferium bij de A44 / N 206 nooit echt goed gelopen en de P+R bij Sassenheim (goed bereikbaar v.a. de A44) is een goed alternatief gebleken.
      Er wordt ook gewerkt aan alternatieven, zoals een extra parkeergarage op het Bio-Science Park (met shuttlebussen) en opstapmogelijkheden OV. Hierover zijn al verschillende noties verschenen. Ik vermoed dat Richard die niet kent of niet wil kennen.
      Over de tijdelijke verslechtering voor fietsers bij Leiden-west: dit ben ik met je eens en dit heb ik ook niet ter discussie gesteld.

 8. De woordenschijtende betweter vtg ontging juist het volgende. “De bijna verbijsterend hoeveelHEID fantasie-aannames, verdraaiingen, onjuistheden enz. er door PZH cs op tafel zijn gelegd zijn door de RvS gewoon als juist aangenomen.” Maar dat begon al bij de MKBA in 2008 die door de randstedelijke rekenkamer keihard neergehaald werd en in de MER I en MER II. De overheid werd door de RvS wederom effectief beschermd tegen de burger. Zoals de heer Donner graag “strikt juridisch” naar de broek van Rutte II zijn jaarverslagen schrijft. Alle bovenstaande woordenschijterij ten spijt.
  En zo is het niet anders bij de aannames, verdraaiingen en onjuistheden van ons geliefde VVD66 regime in deze stad. De heer vtg heeft gelijk, veel dossiers, die van de RR is maar liefst 150 cm hoog.

 9. Richard III op

  Geachte Richard,
  U heeft het over woordenschijters.
  Even los van of ik nou voor of tegen de betreffende garage ben. Als ik uw reacties en die van uw – waarschijnlijk- andere pseudoniemen zie, zie ik u allerlei bijvoeglijke naamwoorden gebruiken zoals ‘woordenschijtende beweter’, ‘respectloze betwetende VVD66 woordvoerder’. Ook komt in al uw bijdragen de creatieve combinatie VVD66 voor, mogelijk nog uitgebreid met andere partijen. Dit grapje begint ook wat sleets te worden.
  Ik heb een verzoek aan u. Wilt u in het vervolg argumenten aandragen in plaats van insinuaties en denigrerende adjectieven? Ik denk dat dat de inhoud van de discussie ten goede zal komen. Dit maakt het geheel ook wat beter leesbaar, want puur vanuit taalkundig oogpunt zijn uw bijdrages doorgaans een woordenbrij waar moeilijk door te komen is.

  • Eric van 't Groenewout op

   De combinatie Richard III en parkeergarage is om te smullen. Ik vraag mij echter af of uw advies door deze Richard en al zijn andere pseudoniemen ter harte wordt genomen. Zie zijn eerdere reactie: “De bijna verbijsterend hoeveelHEID fantasie-aannames, verdraaiingen, onjuistheden enz. er door PZH cs op tafel zijn gelegd zijn door de RvS gewoon als juist aangenomen.”
   De Raad van State heeft alle cijfers gewogen. In een aantal gevallen heeft het aangegeven dat cijfers achterhaald of niet juist waren, maar dat de bezwaarmakers niet konden aantonen dat hun gegevens wel waar waren of dat andere cijfers tot een ander oordeel zouden hebben geleid. Richard liegt dus weer dat hij barst. Niet voor het eerst. Ik adviseer iedereen (ook Richard en Frankieboy zouden dat eens kunnen overwegen) om de zeer gedetailleerde uitspraak te lezen: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86507
   Het is interessant om te zien hoe extreem-rechts en extreem-links zich in min of meer identieke bewoordingen uitlaten over juridische instanties als er voor hen onwelgevallige oordelen worden geveld. Tenslotte: ik vermoed dat Richard de betekenis van de woorden insinuaties en denigrerende adjectieven niet begrijpt. Dat is ook niet nodig, hij heeft aan zijn onderbuik genoeg.

 10. Mensen die garage dat zijn schuilkelder voor een Atoom oorlog
  In de toekomst. Begrijp dit er, is heel iets anders aan de hand?
  Die garage zijn overbodig voor de auto.

  • frankieboy op

   Die paar auto’s kunnen op de bovenste verdieping van de nieuwe garage, de overige verdiepingen kunnen als overdekt voetbalveld gebruikt worden.

 11. Procedureel, juridisch, en bestuurlijk zal het allemaal wel kloppen, wat de Raad van State heeft besloten ten aanzien van de vele bezwaren van de bedrijven rond de Garenmarkt. Het gaat mij bij deze parkeergarage om het politieke idee erachter: er wordt een parkeergarage gebouwd in de oude binnenstad. Dat zal veel extra autoverkeer aantrekken en de luchtkwaliteit niet bevorderen. Veel steden in Nederland lossen dat anders op: zo’n “park & ride” systeem, waarbij auto’s worden geparkeerd vlak buiten het centrum en frequent openbaar vervoer zorgt voor transport van en naar de binnenstad, zou in Leiden ook mogelijk zijn. Auto’s zouden ook heel goed op, of onder het beta-plein vlak naast de A4 kunnen worden geparkeerd. Vandaar gaat er nu al minstens iedere 10 minuten een bus naar het centrum. Dat OV kan nog verder worden uitgebreid. Maar ja, dit gemeentebestuur kiest voor het bedienen van de gemakzuchtige automobilist, die geen meter te veel wil lopen. Het is jammer dat GroenLinks hier zijn oorspronkelijke standpunt heeft laten varen. Het is zelfs zo ver gegaan dat het gemeentebestuur aan het ROC heeft gevraagd vooral onder dat beta-plein geen grote parkeergarage te bouwen, omdat die dan zou gaan concurreren met de parkeergarage onder de Garenmarkt. Dat vind ik echt een gemiste kans.

  • @Emile. Wellicht wordt u nu door de trouwe gemeentesteunpilaar Van ’t Groenewout uitgemaakt voor simpelman die er niets van snapt, linkse extremist of rechtse extremist.
   Ik ben het trouwens vrijwel geheel met u eens en wil er nog aan toevoegen dat “de gemakzuchtige automobilist” een paar ferme trappen tegen zijn achterste nodig heeft, zodat hij (zij) ook zonder auto onder dat lichaamsdeel vooruit kan komen.

   • Eric van 't Groenewout op

    Beetje kinderachtig, Frank, om mij als een ‘trouwe gemeentesteunpilaar’ te bestempelen vanwege het gegeven dat ik deze parkeergarage als een nuttig instrument zie om het autoverkeer in de binnenstad te reguleren, o.a. door ervoor te zorgen dat er via een duidelijke aanrijroute snel een parkeerplaats kan worden gevonden.
    Ik ben het met Emile eens dat er meer werk van P&R-achtige constructies gemaakt moet worden, maar ik denk niet dat alleen daarvan een oplossing komt. Kijk naar het niet-functionerende transferium bij de A44/N206. Misschien moet Chris Verplancke aangesteld worden als wethouder van bereikbaarheid, zodat hij zijn succesvolle Haagwegproject ook elders in of rond Leiden kan ontwikkelen.
    Als ik me niet vergis moet de nieuwe Garenmarktparkeergarage het mogelijk maken dat er langs de Hooigracht op termijn parkeerplaatsen verdwijnen, zodat het OV er minder lang vast komt te staan. Het lijkt mij onmiskenbaar dat het leefklimaat in de binnenstad gebaat is bij dergelijke ontwikkelingen.
    Het zou ook mooi zijn als binnenstadbewoners met hun parkeervergunning in de nieuwe garage terecht kunnen als alternatief voor het parkeren op straat, waardoor elders in de stad hopelijk stoepen kunnen worden verbreed of bomen kunnen worden geplant.
    Wat ik een minpunt vind, is dat bovengronds parkeren op de Garenmarkt vooralsnog niet wordt verboden. Een gemiste kans om de binnenstad verder te verfraaien. Kijk naar het Vrijthof in Maastricht: zulke prachtige pleinen moet je terugwinnen op het autoverkeer.

 12. @Frank71. Ik denk dat Erik vtG en ik het meer met elkaar eens zijn dan jij vermoedt. Ik vind ook dat al dat blik op straat de Leidse binnenstad ontsiert en dat Leiden een auto-luwe binnenstad zou moeten nastreven. We zijn het wellicht niet eens over de oplossing om dat te bereiken, maar dat al die auto’s beter uit het straatbeeld kunnen verdwijnen, daar ben ik het helemaal mee eens.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline