Huisvesting in groene Oostvlietpolder verdeelt Leidse raad

16

Van de negen locaties die de gemeente op het oog heeft voor het huisvesten van vluchtelingen is er eigenlijk maar één echt controversieel. De Vrouwenweg. Het weiland tussen de Europaweg en de Vrouwenweg is in beeld voor de plaatsing van porto cabins die voor vijf of tien jaar moeten dienen als woning voor statushouders. Een nipte meerderheid in de Leidse raad vindt het goed als het college van burgemeester en wethouders nader onderzoek doet naar de mogelijkheden op die plek.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Laudy over de locaties waar de gemeente daklozen en vluchtelingen wil opvangen.

Polder groen houden
D66 Leiden stelt onomwonden dat het weiland bij de Oostvlietpolder hoort en groen moet blijven. Dat vinden ook de drie éénmansfracties in de Leidse raad: de Groep Kok, Leefbaar Leiden en de Partij voor de Dieren. Het CDA vindt het aantal van 150 veel te hoog en pleit voor de huisvesting van maximaal 50 mensen. Maar volgens het college kan dat niet, omdat de benodigde voorzieningen zoals riolering en ontsluitingswegen niet kunnen worden aangelegd voor zo’n kleine groep. Dat zou veel te duur worden. Verschillende partijen vinden de 50 (bij het Klooster) en 150 bij de Vrouwenweg ook erg veel, maar vulden dat niet verder in.

Chris de waard in gesprek met GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe die eerst goed onderzoek wil naar alle locaties alvorens eventueel opties te schrappen.

Het zou zo maar kunnen dat na het nadere onderzoek waar nu een nipte meerderheid voor is (20 tegen 19) GroenLinks Leiden het verschil gaat maken in die discussie. De partij wil de plek nu weliswaar nog niet schrappen, “Maar”, zo zegt fractievoorzitter Walter van Peijpe: “Deze locatie staat wel helemaal onderaan ons lijstje”. GroenLinks pleit verder voor meer en kleinere locaties in de stad in plaats van de grote gebieden aan de randen van Leiden.

Sumatrastraat alleen onder strenge voorwaarden
Een andere voorgestelde locatie waar verschillende partijen gisteravond het woord over voerden is de Sumatrastraat in de Kooi. In het oude gebouw van basisschool De Springplank wil de gemeente 16 mensen onderbrengen die nu nog in de maatschappelijke opvang zitten bij De Binnenvest. Deze ex-daklozen zijn toe aan een nieuwe start. Het schoolgebouw is een tussenstap naar een zelfstandige woning. De plek, recht tegenover het schoolplein van het Mare College, zorgt echter voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Met name D66 Leiden wil absoluut geen daklozen op die plek, ook andere partijen twijfelen over de wenselijkheid van het huisvesten van nu juist die doelgroep op deze plek.

De ChristenUnie wil meer dan de 16 mensen uit de maatschappelijke opvang halen om De Binnenvest te ontlasten. Daarom moet het college wat duoraadslid Bergwerff op zoek naar meer plekken voor dit type opvang. Ook de PvdA wil meer plekken, maar pleit ook hier voor het mengen van verschillende groepen.

Vervuilde grond en nachtegaal
Twee andere locaties waar nog iets over te zeggen viel, waren de Gabriel Metzustraat en de Wassenaarseweg. die eerste plek is het terrein van de voormalige vuilverbranding. Vervuilde grond zou daar een probleem kunnen vormen. Wethouder Laudy belooft de locatie te zullen schrappen als mensen er niet op een verantwoorde manier kunnen wonen. De Wassenaarseweg, tegen de A44 aan, is volgens de Partij voor de Dieren een slecht gekozen plek. “Het is de laatste plek in Leiden waar de nachtegaal voorkomt”, wist duoraadslid Harbert van der Kaap. De PvdD zet in op transformatie van bestaande gebouwen.

Structurele aanpak
Ook de ChristenUnie Leiden wil kantoren transformeren naar woonruimte. Duoraadslid Carlijn Bergwerff vroeg sowieso aandacht voor een snelle permanente oplossing voor de huisvesting van statushouders: “Je moet mensen niet tien jaar in een porto cabin laten wonen.  Dat is een substantieel deel van iemands leven. Mensen moeten kunnen doorstromen”.

Nader onderzoek naar alle locaties
De VVD, de PvdA, GroenLinks, de SP en de ChristenUnie vinden het logisch dat de gemeente alle plekken verder onderzoekt. De partijen zijn gevoelig voor het argument van het college dat er bij dat nader onderzoek mogelijk alsnog locaties afvallen. Door ook nu al plekken te schrappen, kan het gebeuren dat er veel te weinig plekken overblijven om voldoende vluchtelingen te huisvesten. Als dat gebeurt wordt de druk op de reguliere wachtlijst voor woningzoekenden groter en moeten mensen dus nog langer wachten op hun eerste sociale huurwoning. Dat wil het college voorkomen. Leiden heeft net als elke gemeente namelijk de wettelijke verplichting om jaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten. “Dit jaar zijn dat er 300, Volgend jaar minstens net zoveel”, zei wethouder Roos van Gelderen. Lukt dat niet met de tijdelijke woningen waar nu aan gewerkt wordt, dan krijgen ze voorrang op de reguliere wachtlijst en dat komt het draagvlak onder de bevolking niet ten goede.

Referendum
De Leidse anti-islampartij Groep Kok wil eigenlijk helemaal geen vluchtelingen huisvesten. “Van alle dieptepunten is dit wel de ergste. Leiden wordt één groot open-lucht-azc”. Fractievoorzitter Tomas Kok wil per locatie een wijkreferendum of in elk geval een vorm van volksraadpleging. Alleen als een meerderheid van de omwonenden voor is, gaat ook zijn partij akkoord. Volgens een zichtbaar geïrriteerde burgemeester Lenferink kan wat Kok wil helemaal niet. In een ongebruikelijk debatje tussen de burgemeester en Kok zei Lenferink dat je geen referendum kunt houden over iets dat een wettelijke verplichting is: “Of wilt u dat de gemeente zich niet aan de wet houdt?”

Delen

16 reacties

 1. Gelet op de voorgestane groene ambities en investeringen in de Oostvlietpolder (waar deze gronden deel van uit maken) is bebouwing hier eigenlijk uitgesloten. Dit laat onverlet het vraagstuk aangaande de statushouders waar ook wij oog voor hebben. Onze vraag aan de Leidse gemeenteraadsleden is: “Gaan we vluchtelingen nu écht in Leiden verwelkomen of alleen zo ver mogelijk aan de rand van de stad een dakje geven”? Want een plek verder weg uit de binnenstad van Leiden is er niet te vinden. Zowel bezien vanuit de vluchtelingen als vanuit de groene polder is de Vrouwenweg dus geen goede keus; deze mensen worden min of meer afgezonderd. Voormalige kantoorgebouwen o.i.d. of in ieder geval locaties die meer aansluiten bij de bewoonde wereld lijken ons veel meer geschikt. Kortom, wat ons betreft niet alleen kijken naar de mogelijke vrije locaties maar ook meewegen wat er voor het welzijn van mensen nog meer nodig is. Als je het ons vraagt, behouden de gronden tussen de Europa- en Vrouwenweg een definitieve groene bestemming. En als directe belanghebbenden het daar tenminste over eens zijn, passen daar in de toekomst ons inziens nieuwe volkstuintjes.

  • Beetje een antwoord van een nymby. (als ze maar niet aan ons groen zitten). Het is daar vandaan 15 a 20 min lopen naar het centrum. Met de fiets of bus 10 min. Ook uw latere opmerking t.a.v. verkeerslawaai en fijnstof. De bewoners die er al jaren wonen, worden daar niet minder oud. Het is weer zoeken naar argumenten. Slappe hap die vrienden

 2. Johan Hogendoorn op

  Dan zitten die tuinders wel in het fijnstof (lekker voor op de sla) en in het verkeerslawaai. Mooi voorbeeld van “als het maar niet bij ons is”.

 3. Johan Hogendoorn op

  De provincie en de Raad van State vinden het voor de Vrouwenwegbewoners geen probleem. Dat probleem zou volgens de provincie wel gelden voor het terrein van het Klooster.

  • Johan Hogendoorn op

   De volkstuinen zouden dichter bij de weg komen te liggen en daarmee ook in de gevarenzone.

   • Helemaal mee eens. Een vriend van mij uit Leiderdorp heeft zich erg verdiept in de gevolgen van fijnstof. Het fijne weet ik er niet van. Maar wat ik hem een jaar geleden had horen vertellen is het zeer verstandig een minimale afstand van 200 meter tot een zo drukke weg als de A4 waarop onze met sjoemelsoftware uitgeruste trouwe vierwielers langsrazen zeer wenselijk. Ik ben zelf volkstuinder op OTV en zit op zo’n 400 meter van de snelweg.

 4. Richard Takens op

  De OVP is sowieso verloren vanwege de aanleg van de vermaledijde Rijnlandroete. Hoewel RvS en provincie vinden dat deze aantasting voor mens en natuur wel meevalt. Dus om nou te klagen over het opofferen van een beetje groen naast zo’n uitlaatgas riool als de Europaweg lijkt wat overdreven in dit opzicht. Uiteraard is de impact voor de bewoners van de Vrouwenweg veel ingrijpender. Een eventuele keuze voor deze plek en de integratie van de statushouders hier zou dan ook met grootst mogelijke zorgvuldigheid overwogen moeten worden. Je zult deze mensen van vlees en bloed toch ergens moeten huisvesten. En hier is dan het punt voor Leiden. Het gevolg van de door CDA en VVD en het NL militair-industrieel wapencomplex sinds 2003 gesteunde oorlogen in Irak, Lybië en Syrië in het kader van (marionet) nation building en ter bevreding van onze westerse olieverslaving bereikt nu onze achtertuin. Hoewel gebaseerd op de vuile leugens van het Bush Jr /Cheney/Blair regime krijgt ruim een decennium later elke Leidenaar of hij het nu wel of niet leuk vindt hiermee direct of indirect te maken. En zie hier hoe het politieke falen van de christenliberale kabinetten Balke(ll)(n)ende en Rutte 1,2 de ellende van anderen nu op uw stoep moet deponeren. Overdenkertje voor de critici.

 5. Ïnderdaad, veel stelt de OVP niet meer voor. Aan de andere kant, er wordt steeds meer van het Groene Hart afgesnoept door gemeenten, provincie en projectontwikkelaars. Dat moet maar eens ophouden, en wel definitief.

 6. Zowel V&D en de VVD verdienen een verbouwing. Verbouw de V&D om tot een moderne Suq, zoals de verwoeste versie in Aleppo. Alleen nu niet met een kamelenstalling, maar met een fietsenstalling. De leidse kaatskoppen kunnen dan afdingen met de gewiekste handelaren uit het Midden Oosten. Tenminste als ze van een status houden. En hoeven de reislustige kaatskoppen niet meer te luchtvervuilend te vliegen naar Istanboel of Ankara. En verbouw de leidse luchtvervuilende VVD om tot een zombie partij die zijn eigen (raads)leden opeet. Leiden verlost van twee problemen.

 7. Een Leids burger op

  Toen er jaren geleden plannen waren voor een AZC in de wijk Roomburg, wat gelukkig niet is doorgegaan, waren er ook mensen die pleiten voor een AZC in de OVP. Niets nieuws dus.

  De OVP zou zo groen mogelijk moeten blijven vanwege het
  weinige “groen” dat we hier in Leiden nog hebben.
  Weliswaar is door de komst van de rijnlandroute de OVP al niet echt “groen” meer, maar dat betekent niet dat deze nòg verder aangetast zou moeten worden. Straks dan het cronesteinpark ook maar volbouwen met moskeetjes, asielzoekerscentra en huizen voor statushouders? Waar ligt dan de grens?

  De omgeving van de vrouwenweg zie ik het liefst zo groen mogelijk. Liefst zo min mogelijk bebouwing daar dus.

  Nee, als het zó doorgaat zijn straks alle Nederlandse VROUWEN WEG op de vrouwenweg en wordt het daar zwart.
  Niet alleen vanwege de roetdeeltjes hoor….
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikab#/media/File:Niqab.jpg

  🙂

 8. We hebben geluk gehad, want er was n.l. een plan om de N11 door Cronestein recht te trekken richting Kanaalweg. Dit is de enige keer dat de leidse VVD olv. toenmalige frac Laudy en zijn beeldvullende verkeerswoordvoerder laud en duidelijk gilden: “Handen uit de Mouwen” en “Zakken Vullen” om dit asfalt direct weer weg te slopen. Natuurlijk, dit had consequenties voor de liberale achterban in de Professorenwijk. Fijnstof en chronisch lawaai, dat kon niet voor de deftige kak electoraat. Dat er nu een stuk groen opgeofferd wordt in de OVP interesseert die corrupte kolen/olieverslaafde roetrioolfanaten geen zier. Inderdaad de OVP is dadelijk gitszwart door de autoverslaving, dus een paar portocabines met mensen in nood aan de flank erbij maakt ook niet meer uit. Ennnnnn nou maar aanleggen en doorpakken….

 9. Nu de politiek in Den Haag besloten heeft om eerst de roetriool A4 – A44 aan te leggen met steun van de SP, PvdA, VVD66, CDA en de PvdD is het hek van de dam. De knelpunten aan weerskanten blijven nog een forse tijd bestaan. Z.g. om de sluizen naar de stad niet open te hoeven zetten. Wat een bullshit. Dankzij de steun van die jke salonsocialisten. Ook in Leiden deinzen deze volksverlakkers er niet voor terug de neoliberale asfaltverslaving in stand te houden. De schade aan groen en leefklimaat voor vele Leidenaren interesseert deze lui geen zier. Gelukkig zal in het socialistische kamp een harde sanering plaatsvinden. In 2017 en 2018 zal eerst de PvdArmoede weggevaagd worden. Daarna volgt de SP hopelijk snel. Godzijdank bevrijd van het salonsocialisme. Dat is stap 1. De neoliberalen krijgen hun portie nog wel. Stap 2. Nederland wordt weer Schoon!

 10. Wij hebben de debatten van PZH gevolgd omtrent de fasering van de roetriool RR. Het lijkt erop dat de meeste fracties besmet zijn met de Rode Hond. Deze virus is 30 jaar oud en met kwaadaardig neoliberaal DNA doordrenkt. Zelfs de Partij van de Dieren lijkt ernstig ziek geworden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline