Groep Kok organiseert inspraakdemonstratie tegen huisvesting vluchtelingen

12

Tomas Kok had ze al aangekondigd toen het college de plekken bekend maakte waar de gemeente mogelijkheden ziet om vluchtelingen met een vergunning onder te brengen in leegstaande gebouwen en containerachtige woningen: geweldloze verzetsacties. De eerste is op 1 maart aanstaande. Zo maakte de fractievoorzitter van de Groep Kok zojuist bekend. Een inspraakdemonstratie tijdens de speciale gecombineerde vergadering van de raadscommissies Onderwijs en Samenleving en Stedelijke Ontwikkeling.

“Iedere inwoner van Leiden mag bij zo’n vergadering drie minuten inspreken. We doen een oproep aan iedereen in Leiden die iets van de plannen vindt om gebruik te maken van dat recht. Tot nu toe zijn de stem en de belangen van de burger compleet genegeerd. De informatieavonden zijn alleen voor de bühne. De plannen staan al lang vast!” De inspraakdemonstratie moet burgers volgens Kok de gelegenheid geven om hun stem te laten horen. “Iedereen kan hier vertellen wat hij of zij op het hart heeft, het college zal nu wel moeten luisteren.”

Kok ziet niets in de huisvesting van honderden zogenaamde statushouders in Leiden: “Elke vorm van visie ontbreekt. Er is niet nagedacht over de veiligheid van omwonenden en niemand weet hoeveel mensen we als stad aan kunnen. In Keulen hebben we kunnen zien waar dat toe leidt.”

Chris de waard sprak Burgemeester Lenferink gisteren na afloop van de raadsvergadering over de meldingen bij de noodopvang aan de Wassenaarseweg.

Burgemeester Lenferink krijgt ook een veeg uit de pan. Volgens Kok vinden er in de Leidse opvang meer incidenten plaats dan in de omgeving. “Volgens Lenferink is er geen reden tot zorg. Hij blijft doen alsof het allemaal vluchtelingen zijn, wat grote onzin is. Een sociaal imago creëren door te doen alsof hij er voor zielige vluchtelingen is, vindt hij kennelijk belangrijker dan de veiligheid van onze vrouwen.”

Burgers die willen inspreken bij een raadscommissievergadering moeten zich vooraf aanmelden. Kok gaat die aanvragen verzamelen en dient ze vervolgens in bij de gemeente. “Mensen kunnen zich aanmelden door hun naam, adres, e-mail of telefoonnummer voor zondag 28 februari te mailen naar info@groepkok.nl. Ook moeten ze er even bijzetten of ze komen inspreken voor een specifieke locatie of voor de plannen in het algemeen.”

Delen

12 reacties

 1. Zal die dan toch luisteren de burgemeester! Hoop dat er veel komen , en netjes de bezwaren tegen deze opvang zullen vertellen.

 2. Gerard van der Veer op

  In een optimistische bui denk ik: het mooie van hedendaags Bijzonder Rechts is dat men geweld schuwt en nadrukkelijk afstand houdt tot het nationaal-socialisme. Het geweld is verbaal geworden.
  *
  Zo roept de Leidse Groep Kok boven op tot een ‘geweldloze verzetsactie’. Het verzet blijkt een potje inspreken op een vergadering van Leidse raadscommissies, in de verte verwant aan de filibuster in de VS, het eindeloos traineren van besluitvorming.
  *
  Maar vertragen schijnt niet het doel van de Groep Kok. Om de een of andere reden denkt de fractie dat alle insprekers een eenduidig geluid zullen laten horen. Vreemd, daar de Groep Kok ook vóórstanders van vluchtelingenopvang en huisvesting voor statushouders oproept zich bij de verzetsactie aan te sluiten.
  *
  Groep Kok veronderstelt namelijk dat álle burgers overgeslagen zijn door B&W en raad en daarover heel boos.
  *
  Kok richt zich niet alleen tot mensen die naast een beoogde woning voor statushouders wonen. En zelfs niet alleen tot tegenstanders van vluchtelingenopvang in Leiden in het algemeen.
  *
  Op 1 maart trekt zeer voorspelbaar een kakofonie aan meningen aan de leden van de twee raadscommissies voorbij. Voorspelbare reactie van commissieleden (en van wie niet) is: (1) Toch goed dat we een vertegenwoordigende democratie / politieke partijen hebben. Dat stroomlijnt de boel een beetje.
  (2) In de denkbeeldige situatie dat de insprekers de meerderheid van Leidenaars vertegenwoordigen: ‘Kies de volgende keer een andere partij of ga eens stemmen, stommelingen’ dan wel ‘De insprekers vertonen dezelfde diversiteit als de raadsfracties, waarvan acte’.
  (3) In de realistische situatie dat de insprekers een forse minderheid vertegenwoordigen: ‘Jullie trekken een te grote schoen aan’.
  *
  Dat de insprekers een minderheid vertegenwoordigen lijkt een aannemelijk scenario. Ondanks de suggestie dat iedereen boos is op B&W en raadsfracties valt de Groep Kok terug op een bekende wensvoorstelling van Bijzonder Rechts. Daar is het goed gebruik om zichzelf voor te stellen als enig vertegenwoordiger van een eenduidig Volk. Eén kenmerk van het Volk is dat het niet gehoord wordt. 1/3

 3. Gerard van der Veer op

  Verantwoordelijk voor het stelselmatig overslaan van het Volk is Voldemort: de elite. Eén kenmerk van de elite is dat men niet naar het volk luistert.
  *
  Bijzonder rechts neemt een voorschot op de werkelijkheid en eist vooruitlopend op wat vast zal gaan gebeuren namens een zwijgende meerderheid zijn gelijk op.
  *
  Daarbij lijkt men een democratieopvatting toegedaan te zijn waarbij de meerderheid zijn zin doordrijft en geen rekening houdt met minderheden.
  *
  Maar dat is nog het minste. Pessimistisch word ik als ik probeer te achterhalen wat Bijzonder Rechts precies nastreeft. Ik zie wel het vertrouwde zondebokmechanisme in werking maar ontwaar geen positieve agenda.
  *
  Voor DTG, Demonstranten Tegen Gemeente, lijken ‘vluchtelingen’ slechts één front in een schimmige oorlog waarin “onze normen, waarden en gebruiken” dreigen te veranderen. (http://nos.nl/artikel/2086691-wie-zitten-achter-het-verzet-tegen-asielzoekercentra-in-nederland.html).
  *
  Bij de Groep Kok is het al helemaal vergeefs zoeken naar substantie. Nadat de werkelijke agressie van voormalig Bijzonder Rechts is vergeestelijkt tot louter verbale agressie, is deze verbale agressie verder vergeestelijkt tot ‘verbaal geweld om het verbaal geweld’, lees: ‘storm in een glas water’.
  *
  Groep Kok veronderstelt een heleboel. Behalve dat iedereen boos is omdat niemand gehoord wordt, denkt ook het Leidse B&W niet na. “Elke vorm van visie ontbreekt”.
  *
  Dit nu is aantoonbaar onjuist. Er is veel nagedacht door raad en B&W. Overwegingen, bijvoorbeeld bij de keuze voor de vormgeving van de Leidse vluchtelingenopvangtaak, zijn publiekelijk kenbaar gemaakt.
  *
  Ook veronderstelt Groep Kok dat de Leidse asielzoekers en (kennelijk) statushouders geen vluchtelingen zijn (“Hij [Lenferink] blijft doen alsof het allemaal vluchtelingen zijn, wat grote onzin is”). Let ook op het gebruik van de geliefde absolute tegenstelling: de heer Lenferink zou een onnozel, goedgelovig man zijn en zij daar bij de IND kennelijk ook.
  *
  Het veronderstellen neemt ook vervelender, zwartmakende vormen aan.
  “Er is niet nagedacht over de veiligheid van omwonenden en niemand weet hoeveel mensen we als stad aan kunnen. In Keulen hebben we kunnen zien waar dat toe leidt.”
  *
  Dit is niet meer dan herhalen van een favoriet vooroordeel in de vorm van een aantijging. Al legt burgemeester Lenferink in het interview met De Waard nog eens de onverdraaglijke gewoonheid van de enkele incidenten in de noodopvang aan de Wassenaarseweg uit – voor iedereen te checken – toch houdt Groep Kok vol dat grootscheepse verkrachting van Leidse vrouwen door zogenaamde vluchtelingen aanstaande is.
  *
  Verantwoordelijk voor het stelselmatig overslaan van het Volk is Voldemort: de elite. Eén kenmerk van de elite is dat men niet naar het volk luistert.
  *
  Bijzonder rechts neemt een voorschot op de werkelijkheid en eist vooruitlopend op wat vast zal gaan gebeuren namens een zwijgende meerderheid zijn gelijk op.
  *
  Daarbij lijkt men een democratieopvatting toegedaan te zijn waarbij de meerderheid zijn zin doordrijft en geen rekening houdt met minderheden.
  *
  Maar dat is nog het minste. Pessimistisch word ik als ik probeer te achterhalen wat Bijzonder Rechts precies nastreeft. Ik zie wel het vertrouwde zondebokmechanisme in werking maar ontwaar geen positieve agenda.
  *
  Voor DTG, Demonstranten Tegen Gemeente, lijken ‘vluchtelingen’ slechts één front in een schimmige oorlog waarin “onze normen, waarden en gebruiken” dreigen te veranderen. (http://nos.nl/artikel/2086691-wie-zitten-achter-het-verzet-tegen-asielzoekercentra-in-nederland.html).
  *
  Bij de Groep Kok is het al helemaal vergeefs zoeken naar substantie. Nadat de werkelijke agressie van voormalig Bijzonder Rechts is vergeestelijkt tot louter verbale agressie, is deze verbale agressie verder vergeestelijkt tot ‘verbaal geweld om het verbaal geweld’, lees: ‘storm in een glas water’.
  *
  Groep Kok veronderstelt een heleboel. Behalve dat iedereen boos is omdat niemand gehoord wordt, denkt ook het Leidse B&W niet na. “Elke vorm van visie ontbreekt”.
  *
  Dit nu is aantoonbaar onjuist. Er is veel nagedacht door raad en B&W. Overwegingen, bijvoorbeeld bij de keuze voor de vormgeving van de Leidse vluchtelingenopvangtaak, zijn publiekelijk kenbaar gemaakt.
  *
  Ook veronderstelt Groep Kok dat de Leidse asielzoekers en (kennelijk) statushouders geen vluchtelingen zijn (“Hij [Lenferink] blijft doen alsof het allemaal vluchtelingen zijn, wat grote onzin is”). Let ook op het gebruik van de geliefde absolute tegenstelling: de heer Lenferink zou een onnozel, goedgelovig man zijn en zij daar bij de IND kennelijk ook.
  *
  Het veronderstellen neemt ook vervelender, zwartmakende vormen aan.
  “Er is niet nagedacht over de veiligheid van omwonenden en niemand weet hoeveel mensen we als stad aan kunnen. In Keulen hebben we kunnen zien waar dat toe leidt.”
  *
  Dit is niet meer dan herhalen van een favoriet vooroordeel in de vorm van een aantijging. Al legt burgemeester Lenferink in het interview met De Waard nog eens de onverdraaglijke gewoonheid van de enkele incidenten in de noodopvang aan de Wassenaarseweg uit – voor iedereen te checken – toch houdt Groep Kok vol dat grootscheepse verkrachting van Leidse vrouwen door zogenaamde vluchtelingen aanstaande is.

 4. Gerard van der Veer op

  Verantwoordelijk voor het stelselmatig overslaan van het Volk is Voldemort: de elite. Eén kenmerk van de elite is dat men niet naar het volk luistert.
  *
  Bijzonder rechts neemt een voorschot op de werkelijkheid en eist vooruitlopend op wat vast zal gaan gebeuren namens een zwijgende meerderheid zijn gelijk op.
  *
  Daarbij lijkt men een democratieopvatting toegedaan te zijn waarbij de meerderheid zijn zin doordrijft en geen rekening houdt met minderheden.
  *
  Maar dat is nog het minste. Pessimistisch word ik als ik probeer te achterhalen wat Bijzonder Rechts precies nastreeft. Ik zie wel het vertrouwde zondebokmechanisme in werking maar ontwaar geen positieve agenda.
  *
  Voor DTG, Demonstranten Tegen Gemeente, lijken ‘vluchtelingen’ slechts één front in een schimmige oorlog waarin “onze normen, waarden en gebruiken” dreigen te veranderen. (http://nos.nl/artikel/2086691-wie-zitten-achter-het-verzet-tegen-asielzoekercentra-in-nederland.html).
  *
  Bij de Groep Kok is het al helemaal vergeefs zoeken naar substantie. Nadat de werkelijke agressie van voormalig Bijzonder Rechts is vergeestelijkt tot louter verbale agressie, is deze verbale agressie verder vergeestelijkt tot ‘verbaal geweld om het verbaal geweld’, lees: ‘storm in een glas water’.
  *
  Groep Kok veronderstelt een heleboel. Behalve dat iedereen boos is omdat niemand gehoord wordt, denkt ook het Leidse B&W niet na. “Elke vorm van visie ontbreekt”.
  *
  Dit nu is aantoonbaar onjuist. Er is veel nagedacht door raad en B&W. Overwegingen, bijvoorbeeld bij de keuze voor de vormgeving van de Leidse vluchtelingenopvangtaak, zijn publiekelijk kenbaar gemaakt.
  *
  Ook veronderstelt Groep Kok dat de Leidse asielzoekers en (kennelijk) statushouders geen vluchtelingen zijn (“Hij [Lenferink] blijft doen alsof het allemaal vluchtelingen zijn, wat grote onzin is”). Let ook op het gebruik van de geliefde absolute tegenstelling: de heer Lenferink zou een onnozel, goedgelovig man zijn en zij daar bij de IND kennelijk ook.
  *
  Het veronderstellen neemt ook vervelender, zwartmakende vormen aan.
  “Er is niet nagedacht over de veiligheid van omwonenden en niemand weet hoeveel mensen we als stad aan kunnen. In Keulen hebben we kunnen zien waar dat toe leidt.”
  *
  Dit is niet meer dan herhalen van een favoriet vooroordeel in de vorm van een aantijging. Al legt burgemeester Lenferink in het interview met De Waard nog eens de onverdraaglijke gewoonheid van de enkele incidenten in de noodopvang aan de Wassenaarseweg uit – voor iedereen te checken – toch houdt Groep Kok vol dat grootscheepse verkrachting van Leidse vrouwen door zogenaamde vluchtelingen aanstaande is.
  *
  Hier onder Sleutelstadberichten kennen we ook enkele vaste liefhebbers van het gruwelsprookje. Jammer dat het altijd via zwart maken van verantwoordelijker mensen verlopen moet. Maar ja het is schreeuwen vanaf de zijlijn 2.0. En een vooruitgang als het bij schreeuwen blijft. 2/2

 5. Piet Pekelharing op

  Goed initiatief van Tomas Kok. Het valt wel te hopen dat zijn inspreekavond niet wordt ontsierd door de gebruikelijke rechtse inschreeuwers die geen andere argumenten lijken te hebben dan
  “Daar moet een piemel in”.

  • U suggereert dat rechts dom is , niet kan nadenken. Wat een grap! Weet u waar dat schreeuwen vandaan komt? Er wordt decennia niet geluisterd naar rechts geluid. En dan wordt Pim Fortuyn ministers president en raad eens doodgeschoten ! De kogel komt ALTIJD van links met dank aan SP ,D66 PvdA en groenlinks! Die de demonisering deden en dus indirect verantwoordelijk zijn voor de politieke moord. Het verzet zal groter en sterker worden.

   • Piet Pekelharing op

    Ik suggereer helemaal niets. Ik baseer mijn zorgen op hetgeen ik in de media heb gezien en gehoord. En van welke kant kwamen de kogels van Anders Behring Breivik?

    • Links probeert rechts altijd monddood te krijgen om ze wegtezetten als extreem-rechts of nazi’s. Ik heb het over Nederland. En ja de daad van Breivik is verschrikkelijk!!!

     Als we er nou voor kunnen zorgen dat de ouderen hun zorg krijgen , en onze etniciteit een meerderheid blijft in Nederland , dan ziet ons land er toch veel beter uit. De meeste sociale voorzieningen gaan helaas naar buitenlanders en de laffe gelukszoekers! De overheid laat de Nederlander in de steek!

     • Piet Pekelharing op

      “De meeste sociale voorzieningen gaan helaas naar buitenlanders en de laffe gelukszoekers!”

      De meeste? De meeste? Bent u niet een heel klein beetje zwaar aan het overdrijven?

      En dat er één en ander mankeert aan de ouderzorg in Nederland is bepaald niet de schuld van de vluchtelingen. Het is weer precies als in de jaren dertig van de vorige eeuw: Allochtonen krijgen de schuld van alles wat er misgaat in de maatschappij.

      Overigens zet ik die inschreeuwers niet neer als nazi’s. Ik vermeld alleen wat overduidelijk te zien en te horen was in de media.

 6. De basis van de vluchtelingenstromen ligt verscholen in het totaal falen van de westerse politiek in het Midden Oosten en elders. De gevolgen komen nu in onze achtertuin terecht. Dat mensen in Leiden zich daar zorgen over maken en van de gemeentelijke politiek openheid en inspraak vragen is meer dan logisch. Bovenstaande inspreker geeft duidelijk aan dat via de wethouder en burgervader inderdaad via de media maar ook op voorlichtingsavonden hieraan gehoor gegeven wordt. Chapeau, mevr. de Roos, heer Lenferink en alle vrijwilligers
  Zoals gewoonlijk breng ik het lokale probleem terug naar het globale probleem. Helaas zullen sommigen zich op de tenen getrapt voelen, maar dat moet dan maar. We zijn allemaal wereldburger en maken van deze wereld een hel of niet.
  Irak is en blijft het slachtoffer van de anglosaksische oorlogspolitiek na 1990. Onder leiding van het militair industrieel complex in de V.S. en GB moest hier door de “nation builders” en de olielobby als Bush Jr, Cheney, Rumsfeld, Rice, Blair, maar ook onze Jan Peter Balkie ingegrepen worden. Vrede is hun aartsvijand, NL b.v. verdient miljarden aan raketschermen, radarsystemen, bommentapijten en drones door bedrijven als Thales. Zoals de VVD minister Hennis anno 2016 breedlachend met dit NL complex naar militaire beurzen in Qatar reist om het spul te verkopen. Juist voor het instandhouden van de geweldscyclus en indirekt dus steun geeft aan het bewapenen van groepen in Jemen en zelfs aan ISIS. We weten inmiddels de uitkomst. Sektarisch geweld, opkomst van z.g. terroristische groeperingen en het uiteenvallen van de regio. Zo ook in “mislukte” staten als Lybie en Syrie, in laatste land gaat het militair industrieel complex van NL nu ook een rol spelen. Niet alleen het leveren van wapentuig, maar ook door Rutte II in de vorm van zinloze bombardementen op een stuk woestijngebied langs de Eufraat. En nog meer vluchtelingen tot gevolg.
  De schimmige machtsspel dat Rusland, de NATO, Turkije en Saudi Arabie (het koninkrijk der koppensnellers!!) hierin spelen zijn niet in het belang van de burgerbevolking langs de Eufraat en Tigris. De volksverhuizing die nu plaatsvindt gaat maar één richting op. Europa. Nog een oase van democratie, vrijheid en rust. Maar ook een Europa met een enorme hoeveelheid boter op zijn hoofd. Laten we de echte vluchtelingen een kans geven. Uiteraard moet je gelukszoekers e.a. aan de buitengrenzen stoppen. Maar de echte vluchtelingen zijn nu eenmaal tussen ons, deze 1,5 miljoen kunnen niet zomaar terug als gevolg van deze viscieuze oorlog cyclus. Europa is verplicht ze op te vangen, te huisvesten en te absorberen volgens de volkenrechtelijke normen. Het verschil maken tussen barbaren en beschaafden.

 7. Een Leids burger op

  Het idee van de heer Kok om burgers op te roepen om in te spreken bij een commissie- of raadsvergadering klinkt sympathiek. Maar heeft het zin ? Nee dus: of er nu wel of geen protest komt maakt voor de locatie en het aantal vluchtelingen dat men zal gaan opvangen niet veel uit.(inspraakavonden of niet).

 8. Waarom zou je tegen het binnen de Gemeente Leiden huisvesten van vluchtelingen of statushouders zijn? Een paar honderd nieuwelingen, uit verschillende landen en culturen, op een Leidse bevolking van ruim 122.000. Waar gaat dat over? Dat is nog geen 1 % van de huidige bevolking. Natuurlijk is daar plaats voor.
  Is het dan misschien erg dat er meer ‘buitenlanders’ bijkomen? In Leiden wonen volgens de gemeentelijke statistieken maar 86.000 ‘statistische’ Nederlanders, de resterende 30 % is nu sowieso ‘statistisch’ al buitenlander. Een procentje meer of minder, is dat erg?

  En dan nog een leuke toegift: zijn het de ‘gewone’ burgers met lage inkomens e.d. die de gevolgen van het toelaten van asielzoekers voor hun kiezen krijgen? Vooralsnog niet! De huidige opvang, in voormalige universitaire kantoorruimte, aan de Wassenaarseweg ligt in het zogenaamde ‘Boerhaavedistrict’, de wijk van Leiden met het hoogste gemiddelde inkomen per huishouden…

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline