Gedeputeerde Vermeulen: “Alle seinen op groen voor Rijnlandroute”

65

“Een week geleden durfde ik nog niet met zekerheid te zeggen dat hij er echt komt”, zegt VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen. “Want toen lag het nog bij de Raad van State.” die Raad van State deed eerder deze week uitspraak in de procedure waarin een hele serie tegenstanders van de nieuwe autoroute tussen de A44 en de A4 tal van bezwaren hadden gemaakt in de hoop de aanleg van de weg tegen te houden. Op een enkel puntje dat de provincie nog moet repareren na, werden alle bezwaren van tafel geveegd.

Chris de Waard ging naar het Provinciehuis en sprak daar met provinciebestuurder Floor Vermeulen over de Rijnlandroute die er nu zeker gaat komen.

Deels gefaseerde aanleg
Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de eerste automobilisten over de nieuwe weg kunnen rijden. Die is pas in 2022 of 2023 klaar en is opgeknipt in drie delen die deels parallel en deels na elkaar worden worden uitgevoerd. De tunnel onder Voorschoten wordt als eerste aangelegd. Afhankelijk van het verloop van met name de ontwikkelingen rond het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) kan tegelijkertijd ook al worden begonnen met het aanpassen van de Tjalmaweg tussen de A44 en Katwijk. Daar komt ook een vrije busbaan en de werkzaamheden worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Europaweg en Lammenschansplein
Het derde deel is de aanpassing van de Lammebrug, tussen het Lammenschansplein en de Europaweg. die wordt niet alleen breder, maar ook hoger zodat meer schepen ongehinderd kunnen passeren. Dat komt de doorstroming op de gewone en de waterwegen ten goede. De brug hoeft dan minder vaak open. Ook de Europaweg zelf wordt aangepakt. De weg wordt verdubbeld. tussen de Europaweg en de woningen aan de Vrouwenweg komt een groene wal om de verkeershinder voor de bewoners te beperken. Ook komt er een ecologische doorsteek om de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn met elkaar te verbinden voor beestjes.

Ook de Leidse wethouder Robert Strijk is blij dat er nu groen licht is voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg: “Straks rij je in een minuut van de A44 naar de A4”.

De Rijnlandroute loopt van de A44 onder Voorschoten door naar de A4. Bij de Stevenshof gaat de weg verdiept richting tunnel om vervolgens pas weer bij de A4 bovengronds te komen. Het woon- en leefklimaat in de Stevenshof verslechtert daardoor enigszins. Dat erkent ook de Raad van State. Maar die oordeelt tegelijkertijd dat de maatregelen die genomen gaan worden afdoende zijn. afgezet tegen het belang van de aanleg van de weg. Zowel de provincie als de gemeente Leiden beloven wel dat, als het ook maar even financieel kan, er extra maatregelen genomen zullen worden om die verslechtering minder slecht te maken. Bijvoorbeeld door extra schermen over de verdiept aangelegde weg.

Voor de Rijnlandroute moeten verder het transferium en de McDrive bij de A44 wijken. De provincie is met Leiden en Oegstgeest in gesprek over een nieuwe locatie en ook met de hamburgerketen is overleg over een alternatieve plek.

Bij de A4 is voor de laatste melkveehouder van Leiden, Wilbert van der Post van de Elzahoeve, minder goed nieuws. Van der Post wordt weliswaar gecompenseerd voor het feit dat de Rijnlandroute halverwege zijn weiland bovengronds komt om aan te takken op de A4, maar dat is volgens Vermeulen alleen financieel. en daar zit Van der Post niet op te wachten: “Koeien eten geen geld. Ik heb grond nodig. Dat geld is misschien over tien jaar  op en daarna kan ik mijn bedrijf alsnog opdoeken. Dat wil ik niet. Ik heb gewoon land nodig bij mijn bedrijf zodat de koeien kunnen grazen. Volgens mij moet Vermeulen maar eens bij ons komen kijken en luisteren naar onze situatie.  Slechts de percelen die men nodig heeft voor de weg worden gecompenseerd. De rest kopen ze niet op, omdat ze dat niet verplicht zijn. Dat betekent dat ik slechts een half bedrijf vergoed krijg en daarmee dan een heel bedrijf elders moet kopen. Dat is wel erg onrealistisch…”

Delen

65 reacties

 1. Waarom begint men niet met het lammeschansplein, aangezien dat de doorstroming meteen zal doen verbeteren. Waarom moeten eerst de andere delen gemaakt worden, dat kost jaren. En op het lammeschansplein blijft het dan vaststaan… Men noemt dit toch niet voor niks een no-regret maatregel. Beste meneer vermeulen, ik ben benieuwd naar uw antwoord.

  • Chris de Waard
   Chris de Waard op

   Het antwoord op die vraag heb ik eerder al wel gehoord. Het argument is dat als de tunnel eerst wordt gerealiseerd, het verkeer daarmee een alternatieve route heeft als de Lammebrug, het Lammenschansplein en de Europaweg op de schop gaan.

   • @Chris: Dit is het argument waarmee de provincie deze fasering verkoopt (eerst de tunnel en dan pas het Lammenschansplein).
    De echte reden is dat de Rijnlandroute niet meer nodig is na de aanpak van Europaweg en Lammenschansplein, en dat is natuurlijk niet de bedoeling van de voorstanders.
    Dit knelpunt op de N206 wordt al meer dan 10 jaar bewust in stand gehouden om de RLR door te kunnen drukken. De automobilisten op de N206 blijven voorlopig gegijzeld totdat de RLR klaar is, ergens in 2022 of 2023. Dan pas komt dit knelpunt aan de beurt. Als er dan nog geld over is…..

    • Vermeulen kan niet garanderen dat Europaweg en Lammenschans worden aangepakt. Bij 4:45 zegt hij het overduidelijk: de zorg is of er wel voldoende geld is het voor het hele project!
     Ik zeg: Leiden, let op uw zaak!

   • Nou, ik vind dat een slap argument. Voor verkeer komend van amsterdam van de A4 met bestemming Leiden/Voorschoten is de tunnel natuurlijk geen optie. Daarbij, een weg opwaarderen is niet iets nieuws. Bij elke weg die onder handen word genomen hoeft niet meteen een snelweg en een tunnel gebouwd te worden die dient als omleiding.

    Ik begin steeds meer de mening te delen van alle mensen die hier gereageerd hebben, ik geloof niet zoveel meer in de praatjes van de provincie. Het lijkt op een politiek spel en koste wat kost doordrukken waar men de zinnen op heeft gezet. Ik zeg altijd maar, waar een wil is is een weg. Nu is er de RR, maar als de wil er was geweest om zorg te dragen voor mensen, milieu en leefomgeving, dan hadden ze echt wel een andere ‘weg’ gevonden om aan te leggen. Redenen als ‘er is geen geld voor’ betekent eigenlijk: ‘We willen er geen geld aan besteden’. Kom op, voor 1 miljard had de CA-variant ook gebouwd kunnen worden. Goed voor economie, bespaart natuur, houd een betere leefomgeving in stand, etc. etc.

    En dan die slappe woorden van Vermeulen: ‘een teleurstellende uitspraak voor de bezwaarmakers, en daar heb ik begrip voor.’ Wat kopen wij voor begrip? Wat hebben wij aan begrip? Helemaal niks. Ik vraag me af waar hij woont, zeker niet in de buurt van het trace.

 2. Floor Vermeulen, evenals voormalig gedeputeerde Ingrid de Bondt, een vlotte VVD-babbelaar die alleen oog heeft voor het eigen Rijnlandrouteproject en overige belangen als natuur, landschap, milieu en belangen van burgers zonder enig mededogen het onderspit laat delven. Dit alles met als dooddoener dat er voor de provincie geen wettelijke verplichtingen bestaan om iets extra’s te doen. Als alle burgers in Nederland zo zouden redeneren, dan zou het in dit land en de zogenaamde participatiesamenleving wel heel erg fout lopen en onaangenaam worden.

  Met iets meer moeite, goede wil en wat kleine extra investeringen kunnen de weidevogels in de Oostvlietpolder hun leefgebied behouden en kan boerderij De Elzahoeve gewoon blijven voortbestaan. Triest dat bestuurders en politici die verantwoordelijkheid en betrokkenheid steeds uit de weg gaan en ondergeschikt maken. En geen wonder dat zoveel welwillende en meedenkende burgers geen vertrouwen meer hebben in overheden en politici en naar de Raad van State stappen . Maar ook daar: helaas geen gehoor. En wat je als organisatie mede op basis van de door overheden zélf opgestelde ecologische rapporten ook aandraagt; de Raad van State doet het af met de woorden: “Het betoog faalt”. Over falen gesproken…..

  De uitspraak van de Raad van State inzake de Rijnlandroute is voor ons opnieuw een bevestiging dat het organiseren van wereldwijde klimaattoppen geen enkele zin heeft. Want als er in het klein geen enkele groene wil bestaat en het niet lukt om natuur en milieu beter te beschermen en te behouden, dan lukt het in het groot al helemaal niet.

 3. Het CV van deze roodharige 30-jarige academische jup uit de VVD gelederen doet achter de oren krabbelen. Een carriere neoliberaal met weinig touch aan de burgersamenleving. Vandaar die steriele uitspraken uit zijn liberale spreekorgaan. Geldt uiteraard ook voor onze vrijgezellige, centrumverslaafde, wijkvijandige D66 wethouder Strijk die wij eigenlijk niet veel in de Stevenshof gezien hebben. En als ie kwam dan zat ie op het podium met zijn centrumplannetjes in het achterhoofd de kluit inzake de Rijnlandroute te machanderen. Het was niet anders met die politici van CDA, PvdA en SP. Wat een achterbakse, onbetrouwbare Breemee politici. Als burgers zijn we in de toekomstige participatiemij reeds volkomen afgehaakt.
  Het leefklimaat zou z.g. bij de Stevenshof iets verslechteren. Oh ja, op papier wel, in de praktijk zullen 12.000 mensen een ernstige verslechtering tegemoet kunnen zien. Ultrafijnstof, chronisch lawaai en een verpeste vogelweidepolder. Maar ja, de RvS zei het al, op papier klopt, alle beroepen falen, geen ambtenaar uit Den Haag die moeite nam om hier even te komen kijken. Kamergeleerden. Laatdestevenshof NIMBY maar stikken, de groei-, olie- en autoverslaafde maatschappij gaat voor. Op sommige punten nabij de A44 kijken aanwonenden na 2022 direkt vanuit hun balkon een heuse roetriool in. Met dadelijk 57.000 fossiele voertuigen die langscheuren met misschien wel 100 km/uur, Schultz of opvolger vervangt stiekum de bordjes :)). Verder kunnen de mensen bij het Lammenschansplein nog een tsunami van verkeer verwachten tijdens en na de aanleg van de RR. Dit verzinnen we niet, tijdens voorlichtingsavonden gaf PZH het zelf toe. Pas ergens rond 2023 kunnen we een reconstructie verwachten, al die tijd laat het gemeentebestuur van Leiden deze mensen stikken. Geldt ook voor de Churchilllaan waar het verkeer tot 2025 nog met 25% toeneemt, staat keihard in de MER II. Geen RR die daar iets aan doet.
  De 9 km Rijnlandroute kost 1 miljard euro belastinggeld, waarbij PZH een flinke kans loopt financieel nat te gaan en het toekomstige onderhoud niet aan te kunnen. Tunnelbakken en tunnels onder NAP kost bakken met geld.
  Helemaal eens met de vrienden OVP en vele anderen, de klimaattoppen zijn slechts papieren accoorden. De neoliberalen (als Kamp, Schultz, Vermeulen, Strijk e.a.) zullen er alles aan doen de boel op te houden. De groeiverslaving van deze lieden is tegelijk de grootste bedreiging voor het (leef)klimaat. Voor onze regio is “Parijs” al lang gemist. Zoals onze Minister I&M een misplaatst gebaar maakte door vlak voor de top nog even 77% van de snelwegen naar 130 km/uur te willen brengen, zo geeft PZH en Leiden met de RR een verkeerd signaal door de autoverslaving verder te stimuleren. En nog eens voor 100 miljoen ten koste van het OV. De sleutel tot het keren van de klimaatverandering betekent een offer van allen te vragen. Offers doen pijn. Laat je auto veel meer staan, doe meer lokaal, breng je kinderen naar school op de fiets, consuminder, en probeer CO2 neutraal te leven in een kleinschaligere samenleving. Zo maar wat voorbeelden. Yes we can! Voor het echte welzijn van uw nageslacht in tegenstelling tot de schijnwelvaart die deze gelegenheidspolitici u bieden. Laat u niet bedotten, handel zelf! Dank u voor de aandacht!

  • Juridisch klopt alles kennelijk, maar moreel natuurlijk niet.
   De VVD-bestuurders hebben het spel handig gespeeld: ze hebben op lokaal, regionaal en landelijk niveau goed samengewerkt om hun prestigeproject erdoor te krijgen.

 4. Ha, ha, “een week geleden durfde ik niet met zekerheid te zeggen dat hij er echt komt” zei dit liberale ventje achter zijn provinciele buro in Den Haag. Wat voor levenservaring heeft dit VVD manneke?
  Natuurlijk wist PZH, Leiden, Holland Rijnland, I&M dat alles wel goed zat. Hoewel een der duurste advocatenburo’s in Amsterdam tijdens de hoorzitting bij de RvS de belangen van PZH nog moest helpen behartigen. De machtige overheid tegenover zo’n 70 beroepmakende burgertjes. Driesse, de RR projectleider, zei het al eens breedsmalend. Dit zullen en moeten we winnen!
  Strijk kan goed relativeren: “u bent dadelijk in 1 minuut van de A4 naar de A44” voor 1 miljard euro wel en loopt dan vast op de A44 en de knoop Leiden West en bij de Lammenschansplein. Alle betogen faalden sprak de bestuursrechter, natuurlijk alles was al voorgekookt. Zo zit politiek NL en haar democratie in elkaar. Wie gelooft er nog in?

 5. Chris heeft Robert Strijk gesproken over 1 minuut om van A4 naar A44 te komen. De afstand hiertussen is zo’n 4 km, dus 4000 m gedeeld door 60 s = 66 m/s oftewel 210 km/uur. Waarschijnlijk bedoelde hij 1 minuut tijdswinst per autobeweging tov andere tracé’s? Maar wat is 1 minuut tijdswinst als je 7 km moet omrijden tov het N206 trace?

 6. De Churchilllaan blijft een belangrijke wijkontsluitingsweg en blijft zoals deze nu is. Ok. 90% van het verkeer hierop is lokaal, 10% regionaal. Tel daarbij op een autonome groei door de trek naar de randstedelijke regio’s en kom op een toename van 25% van het verkeer in 2025. Misschien moet de wethouder nog eens uitleggen waarom de RR de Churchillaan gaat ontlasten?
  Overigens hoorde ik de wh inderdaad zeggen dat je met de auto in 1 minuut tussen beide snelwegen rijdt. Naast roetriool dus ook een raceriool. De heer Zevenbergen en mevr. Verbree kunnen extra kicken wanneer ze na 2023 met de muziek van ACDC op achtergrond galmend erover scheuren ;))

 7. Wat een drogredes hier. Deze weg had hier al tientalle jaren moeten liggen. Hoe kan je hier nou tegen zijn? Dit land gaat falliet door ons wegen netwerk en mensen met fleesetruien+hondenharen die hierop tegen zijn.

  • Piet Pekelharing op

   En wat heeft de Koninklijke Vereniging voor het Boeken hier nu weer mee te maken?

   PS De Russische geheime dienst (of liever gezegd Putin’s moordcommando) heet FSB en is voortgekomen uit de geheime dienst van de Sovjet-Unie, de KGB. Maar wat Putin met de Rijnland-Route te maken heeft is mij een compleet raadsel.

 8. Er is nog wat hoop voor alle tegenstanders en NIMBY’s van dit onzalige asfaltproject. De economische vooruitzichten voor Nederland lijken gunstig voor 2016. En gunstig voor onze overheidsbegrotingen. Maar het andere nieuws is dat de V.S (18 biljoen dollar schuld), Mexico (olie), Brazilie (olie), Rusland (Putin heeft pijn), China (Rode Ponzi) bijna of al zwaar in recessie zitten. Op de pof leven eist nu eenmaal zijn tol. De schulden zeepbel die na 2008 alleen maar verder is opgeblazen loopt leeg. Alle grondstofprijzen als olie, ijzererts, koper, etc. alsmede de wereldhandel klappen in elkaar. Een export gevoelig land als NL merkt dat nu al. De centrale banken in Europa, VS en Japan laten de gratis geld pers op volle toeren draaien bij of maken de rente negatief. Om te redden wat er te redden valt. Uiteindelijk gaat dat niet goed. De crisis die hieruit voort kan komen is niet te beschrijven. Doemdenken? Dat dachten we in 2008 ook. Het gaat aan ons voorbij. Kan gebeuren. Maar de gevolgen van de komende crisis zullen ook projecten als de RR kunnen bereiken. De luxe en schijnwelvaart die de falende politiek ons nog steeds voorhoudt zullen verdwijnen. Ver van bed show? Dat dachten met de vluchtelingencrisis ook. Maar bereikt nu onze achtertuin.

  • Inderdaad zijn er voortekenen van een nieuwe financiële crisis waarbij die van 2008 verbleekt. Zoek maar op internet, luister naar economen zoals Kees de Kort of lees het boek van Joris Luijendijk over de bankiers en de crash van 2008. Natuurlijk lopen de meningen uiteen en er zijn vele doemdenkers op internet die plezier scheppen in het voorspellen van rampen, maar als je een beetje doordenkt kom je erachter dat het niet goed zit met het financiële systeem en het kapitalisme. Kijk maar naar de sterk gedaalde grondstoffenprijzen, de schulden van China en de onrust op de beurzen.

   En inderdaad kan dat NL hard raken als exportland. En dan kan een rijksbijdrage van 0,5 mld voor de RLR opeens weer worden ingetrokken.

   De voorstanders van de RLR hebben niet voor niets zo’n haast om eerst het omstreden gedeelte aan te leggen waar ze zo hard voor gevochten hebben. Dat het Lammenschansplein dringend moet worden verbeterd, daarover is iedereen het eens. De redenering is dus dat die klus toch wel een keer aan de beurt komt, ook onder regie van politieke opvolgers.

   Deze volksvertegenwoordigers zijn er niet om het maatschappelijk belang te dienen, maar voor het doordrukken van hun eigen prestigeprojecten en het behartigen van de belangen van hun eigen clubjes. Bouwend NL en VNO-NCW kunnen trots zijn op deze bestuurders.

   • eric van 't groenewout op

    Frankieboy is het orakel van de Stevenshof. Nee, het zit inderdaad niet goed met het kapitalisme, want dan waren de grondstoffenprijzen wel verder gestegen. En dan had Frankieboy lekker kunnen fulmineren over de kostenstijgingen. En inderdaad, die onrust op de beurzen, dat hebben we natuurlijk nooit eerder meegemaakt. Inderdaad, zoek maar op internet (wat een sterk bewijs). Maar…, als je voorspelt dat bouwend nl en andere belangengroeperingen zo’n haast hebben om te bouwen vanwege deze kennelijk door jou voorvoelde instorting, staat dat toch haaks op je conclusie “En inderdaad kan dat NL hard raken als exportland. En dan kan een rijksbijdrage van 0,5 mld voor de RLR opeens weer worden ingetrokken.” Zou jij als ondernemer in zo’n risicovol project willen stappen?

 9. Inderdaad, het wordt afscheid nemen van de oude economie. De oude economie die ons heeft opgezadeld met 220 biljoen dollar nooit meer aflosbare schuld. Om een schijnwelvaart te creeren met veel, veel overbodige infrastructuur. De trucdozen van academici onder Draghi van de ECB, Yellen van de FED, Kuroda van Japan om de schuldeneconomie te laten functioneren gaan mislukken. Dat doet pijn, “business as usual” van de gevestigde orde gaat overboord, een nieuwe duurzame, kleinschalige economie komt hiervoor terug. De huidige 24 uurs online ratrace, overconsumptieve samenleving is onhoudbaar. Volkomen onhoudbaar. Financieel, economisch, ecologisch en vooral humanitair.

 10. Over omrijden en tijdwinst gesproken: de bewoners van de Stevenshof en Zuid-West die nu bij Leiden-Zuid de A44 op gaan richting Den Haag, mogen van Strijk en de VVD-asfalthobbyisten elke dag 6 km omrijden nu deze op- en afrit met de RLR komt te vervallen voor die richting. Wij hebben met een realistische testrit aangetoond dat dat voor de circa 5000 automobilisten die deze omweg moeten gaan maken (via Leiden-West of via de RLR/A4) aan tijdverlies en autokosten in totaal circa 6 miljoen euro per jaar gaat kosten.
  Als de VVD weer eens gaat kankeren over ‘autootje pesten’ en over de kosten van autorijden, dan is dat het zoveelste voorbeeld van hun dubbele tong en ongeloofwaardige inzet voor ons automobilisten.

  En bij de volgende verkiezingen moeten wij Stevenshof-bewoners vooral niet vergeten hoe D66 en de SP ons verraden hebben met hun instemming met de RLR toen zij eenmaal op het pluche mochten plaatsnemen in GS en Leiden – terwijl zij ons verzet eerst steunden, de SP tomatensoep uitdeelde bij onze betoging (vóór de verkiezingen!) en alle politici ons beloofden de RLR niet te zullen zien, horen of ruiken. Preventie tegen alle drie effecten moet nog steeds waargemaakt worden.

  • eric van 't groenewout op

   Misschien moeten deze 5.000 automobilisten (50% van het aantal Stevenshofbewoners, lijkt me wel een hele hoge aanname) wat meer de fiets pakken of met het OV gaan. Ging het hier niet om testritjes naar DH / Scheveningen, waar Kroon – die om de zoveel tijd z’n flutonderzoekje aanhaalt- op doelt? Bestemmingen waarvoor je helemaal geen auto hoeft te nemen!
   Kroon vergeet ook nog eens dat die zeer dubieuze test plaatsvond op een moment dat de benzineprijs zo’n 33% hoger lag, er veel minder hybride auto’s reden dan nu het geval is, en ondanks het gesjoemel met testresultaten, auto’s steeds zuiniger zijn gaan rijden.
   Die uit een grote duim verzonnen 6 miljoen betekent -uitgaande van Kroons gefantaseer-dat deze 5.000 automobilisten gemiddeld 1.200 euro extra zouden gaan betalen op jaarbasis.
   Zes kilometer omrijden is nog geen halve liter per dag.
   De gemiddelde dagprijs voor benzine is EUR 1,52 per liter. De gemiddelde automobilist zal dus EUR 0,75 per dag extra kwijt zijn, uitgaande van een auto die 1 op 12 rijdt. Dat is bij 365 dagen per jaar EUR 273,75.
   Dit bedrag met die 5.000 spookrijders vermenigvuldigt komt neer op 1.368.750,-, nog geen vijfde van wat in de ‘test’ van Kroon naar boven is gekomen.
   Aangezien de ‘omrijdroute’ hooguit 20% van het aantal te rijden kilometers naar die bestemmingen in DH/Scheveningen kan vormen, zou volgens deze “deskundige” de gemiddelde Stevenshofbewoner dus nu al zo’n 4.800 euro per jaar aan reiskosten kwijt zijn. Ik kan niet bewijzen dat die 5.000 automobilisten waar Kroon op doelt niet bestaan, ik kan ook niet bewijzen dat ze allemaal in benzineslurpers rijden en voor het woon/werkverkeer Stevenshof-Den Haag gemiddeld EUR 4.000 euro per jaar kwijt zijn (als ik door de Stevenshof fiets, valt me niet op dat het er vol staat met Hummers en Rolls-Roycen), maar als het zo is: zonde van het geld. En eigen schuld, dikke bult. Pak de fiets.
   Kroon vergeet ook nog eens te melden dat voor een veel groter aantal automobilisten de Rijnlandroute een grote verbetering is qua kilometers en reistijd, en dankzij de Rijnlandroute de filedruk op een aantal andere wegen afneemt.
   Ach, Kroon is ook een hele slechte verliezer, die er gemakshalve aan voorbij gaat dat bij de vorige verkiezingen de kiezers inderdaad hadden kunnen afrekenen met pro-Rijnlandroute partijen (zoals SP en D66), maar dat niet deden (en al evenmin bij de verkiezingen daarvoor). Ook bij de volgende verkiezingen krijgen pro-Rijnlandroute partijen een grote aanhang, ook en misschien wel vooral in de Stevenshof.
   Bij het NTI te Leiden worden cursussen rekenen aangeboden. Ik kan die Kroon van harte aanbevelen. Ze kunnen digitaal worden gevolgd, hoeft hij er niet voor in de auto te stappen.

   • eric van 't groenewout op

    Erratum: “Dit bedrag met die 5.000 spookrijders vermenigvuldigt komt neer op 1.368.750,-, nog geen vijfde van wat in de ‘test’ van Kroon naar boven is gekomen.”
    Ik bedoel: ‘nog geen vierde van wat in de “test” van Kroon naar boven is gekomen. Mea culpa.

   • Martin Kroon op

    Met enige vertraging kan ik reageren op de RR (rancuneuze reactie) van dhr.van ’t Groentewout over de RLR, die gezien zijn digiprofiel blijkbaar meer verstand van muziek dan van auto’s of milieu heeft.
    Als zijn reactie een pleidooi voor meer fietsen naar Den Haag is, dan doe ik graag mee. Ik heb vanaf 1979 enkele duizenden malen de afstand Leiden/Voorschoten – Den Haag v.v. per fiets overbrugd, dus ik ben een beetje ervaringsdeskundige. Dat ben ik ook als het om autorijden gaat en om meten van emissies en kosten. Wat zijn venijnig-persoonlijke toon jegens mijn reactie dan wel triggert is mij een raadsel. Onze berekeningen (ons testrapport staat op de site van de wijkraad Stevenshof) van de omrijkosten vanwege de RLR zijn gebaseerd op de gegevens van de provincie uit de RLR-rapporten. Die testrit gaf de situatie buiten de spits weer, ergo onze metingen en berekeningen geven gunstiger situaties weer dan de dagelijkse praktijk met files en vertragingen. Omrijden door vrachtauto’s bleef buiten beeld.
    Autokosten hebben we gebaseerd op standaard data van Consumentenbond en ANWB, dus inclusief kapitalisatie van tijdverliezen, waar de RLR zelf ook op gebaseerd is. Ik kan die 5000 automobilisten waar de provincie voor 2020 van uit gaat niet dwingen naar Scheveningen te fietsen, evenmin als degenen die de uitlaatgassen in de RLR-tunnel blazen die ik daarna mag inademen. Het feit dat de provincie hals-over-kop na ons rapport een oprit naar de RLR inplande geeft te denken, net als hun stelling, dat we ook via de westelijke ventweg naar Den Haag kunnen – terwijl de RLR juist sluipverkeer moet bestrijden. Overigens is de route via de RLR>A4>A12 of N14 naar Scheveningen een nog grotere omrijafstand dan via Leiden-West.
    Alle kromme redeneringen van GS/Schultz en van ’t Groenewout ten spijt, worden we tzt als gebruikers van oprit Leiden-Zuid dus verplicht om 6 km/dag om te rijden als we per auto naar Den Haag centrum/west/noord of Scheveningen moeten. [Ikzelf doe dat uiteraard per trein of fiets, ook als het regent.] Dat juist een VVD-minister en gedeputeerde, die altijd zeggen voor de automobilist op te komen, 5000 automobilisten uit de Stevenshof e.o. met zoveel kosten en nadelen opzadelen – ten gunste van minder automobilisten die via de RLR naar Wassenaar zullen rijden – geeft aan dat dat soort politici met dubbele tong spreekt. Maar dat wisten wij bewoners van de Stevenshof al langer……
    Hopelijk kan deze discussie zakelijk blijven en met verstand van zaken (meten is weten).

 11. De heer vtg heeft wel wat gelijk wanneer hij stelt dat ook de autoverslaving in de Stevenshof bijdraagt aan het probleem van steeds meer asfaltering. Ga maar eens winkelen in Stevensbloem. Je wordt er platgereden, wel of geen kind bij je, door die blikjes. Terwijl de meesten maar max. 1 km op de fiets hoeven. De olieprijs is in korte tijd van € 110,= naar ca. 30,= geïmplodeerd, dat was een kadootje van de Chinese Ponzi. Het volbouwen van een land met nutteloze infrastructuur is bij een schuld van 30 biljoen dollar over. IJzer, cement, beton en olie zijn daarom nu in overvloed aanwezig, dus de prijs stort in elkaar. En daar blijft het niet bij. Deze wereld stikt in de schulden, wat de centrale banken ook doen, de afrekening zal erg veel pijn doen. En veel infrastructuur in ons land overbodig maken inclusief de Rijnlandroute. Doemdenken? Ok, ik hoop het voor jullie, maar vrees het ergste. Maar goed, dat ter zijde.
  Nu de RvS gesproken heeft zullen de Stevenhoffers moeten accepteren dat Leiden in principe er niet voor schuwt zijn eigen bewoners te laten stikken. Met Van Meenen, Bootsma, Koek, Van der Kraats, Holla, Zevenbergen en Strijk e.a. gelegenheidspolitici in het (stads)centrum van de MACHT zijn hiervoor volkomen verantwoordelijk te houden. En we zullen ze tot in de einde der tijden hiermee blijven confronteren. Totdat de inkeer komt. Namelijk onze wijk nu zo goed mogelijk beschermen tegen chronisch lawaai en fijnstof. Die hebben we al van de A44, maar wordt nog erger. Denk vooral aan de jonge mensen die hier wonen. Hun jonge leven is het zeker waard. Immers door de dieselgate kloppen de emissienormen niet meer. Dat vergeet ook deze site verslindende heer vtg helaas. De uitworp bij b.v. de tunnelmond en bij de knoop in de A44 zal dus veel hoger liggen. De MER berekeningen zijn out of date. Geen haan die daar naar kraait aan de Breemee of Zuidholland Laan. De procedures zijn geslaagd. De seinen staan op groen. Maar bij ons wijbewoners staan ze op ROOD. Maar een vorm van behoorlijk bestuur, dat helaas ontbrak tijdens het MER, MKBA, PIP en TB en inspraak zou nu een goed gebaar kunnen zijn. D.i. geef binnen de financiele mogelijkheden van gemeente Leiden en PZH de tunnelbak een horizontaal scherm (denk aan de W4) en leg de bak naar -6 m, dus haal die hobbel richting Veenwatering eruit. Scheelt ook nog optrekken van het verkeer en dus extra emissie. Maar de verkeerskundigen zijn knapper dan wij simpele Stevenshoffers, die al genoeg burgerinitiatieven in de prullenbak zagen belanden. Dus kom maar op met innovatieve oplossingen. En ons belastinggeld!
  Nogmaals wij blijven tegen deze in onze ogen overbodig asfaltstrook, de MKBA en MER zijn doelbewust naar een resultaat gepraat, maar als jullie prestigieuze politici deze weg zo graag willen vanuit de achterkamertjes, doe dan je best: NIET HOREN, NIET ZIEN en NIET RUIKEN. Beloofd is beloofd in een raadsvergadering in 2008.

  • eric van 't groenewout op

   Michiel: de emissiewaarden van een aantal merken kloppen niet, maar overal in NL vinden metingen ter plekke plaats. Op grond van die bevindingen, worden realistische prognoses opgesteld. Of je het leuk vindt of niet: op minder dan 15 meter afstand van de A13 is de luchtkwaliteit conform de volgens vele rechtse politici veel te strenge Europese regelgeving. De daadwerkelijke uitstoot van auto’s met sjoemelsoftware is in die prognoses verwerkt.

 12. Een Leids burger op

  Natuurlijk is er óók autoverslaving in de Stevenshof, net als in veel andere wijken.
  “Nu de RvS gesproken heeft zullen de Stevenhoffers moeten accepteren dat Leiden in principe er niet voor schuwt zijn eigen bewoners te laten stikken.” zegt Michiel. Mogelijk dat sommige Stevenshofbewoners (Frankieboys, Hubertjes e.d.) dat zo zien. Ik denk echter niet zozeer dat het een vooropgezette bedoeling zou zijn geweest van sommige politieke partijen om daar
  de “bewoners te laten stikken”.
  —–
  Men(provincie ZH en gemeente Leiden) wilde vanwege het helaas nog steeds toenemende autoverkeer een Rijnlandroute. Maar of dat dan ook voor een betere doorstroming gaat zorgen moeten we nog maar afwachten.
  De ervaring heeft geleerd dat meer wegen slechts een tijdelijke oplossing zijn voor files, nooit een definitieve……
  —-
  Uiteraard zouden er betere oplossingen en of betere inpassingen mogelijk zijn geweest. Maar deze oplossingen zijn ook duurder. Men zou dan eerst kunnen gaan sparen voor die duurdere betere oplossing. Maar ja, men wilde perse die Rijnlandroute op een zo kort mogelijke termijn.
  En dan zie je vaak dat juist daarom de politiek toch kiest voor de minder goede maar goedkopere oplossing.
  —-
  De Raad van State kijkt niet of er betere oplossingen|inpassingsmogelijkheden zouden zijn (ja. die zijn er), maar of aan de regeltjes(o.a. milieueisen) is voldaan en of alle betrokkenen inspraak hebben gehad e.d. Dus de uitspraak komt niet onverwachts.
  —-
  Wel vind ik het jammer voor de VVO die altijd gestreden heeft voor een zo groen mogelijke OVP. Maar gelijk hebben betekent helaas niet altijd ook gelijk krijgen……(zoals hierboven toegelicht.)
  —-
  D66 ging er prat op in 2010 dat er geen bedrijventerrein zou komen in de OVP. Maar een rijnlandroute door of langs de OVP is kennelijk geen bezwaar. Potver……D66.

  • Of de OVP geen bedrijventerrein krijgt is ook niet meer zeker. In april is daarover een rechtszaak tegen de gemeente Leiden en de provincie, die is aangespannen door ondernemers. D66 beloofde een groene OVP, maar die belofte is straks misschien niks meer waard…..

   • eric van 't groenewout op

    Ach Frankieboy, je doet nu net of D66 als enige kan bepalen of de OVP groen is en groen kan blijven. D66 had bij de verkiezingen voor Provinciale Staten 12% van de stemmen.
    12%… Kun jij verklaren waarom je op dit forum steeds je pijlen richt op D66, terwijl er heel veel andere en grotere partijen (zoals indertijd de PvdA) waren, die hier anders dan D66 wél een bedrijventerrein wensten?
    En zoals je blijkbaar nog niet weet: in Nederland heb je een strikte scheiding der machten. Als het langs juridische weg mogelijk wordt gemaakt dat in de OVP een bedrijventerrein kan komen, ligt dat niet aan D66. En kan D66 dat ook niet tegen houden.
    Misschien ben jij het alweer vergeten: GroenLinks was een van de grote pleitbezorgers van een industrieterrein in de OVP. Herhaal: GroenLinks was een van de grote pleitbezorgers van een industrieterrein in de OVP. Herhaal: GroenLinks was een van de grote pleitbezorgers van een industrieterrein in de OVP. Herhaal: enz. enz. enz. Daarom zijn de bijdragen van een Leids Burger – waarmee ik het heel vaak oneens ben – verfrissend prikkelend: hij legt heel wat vingers op nog meer pijnlijke (linkse) plekken.

 13. Draaikonten66. Let op Strijk krijgt dadelijk een leuk bijbaantje bij onze kunsthandelaar in Den Haag. Toffe wethouder van asfalt, beton, en betaalt parkeren. Van Meenen (samen met de aanstaande grote geest dr. Bootsma), die de kluit in Leiden naaide op 31 mei 2012 zit nu al om Big Education te dienen. Zo verhuist die liberale VVD66 kliek dadelijk van Leiden naar Den Haag. En blijft Leiden achter in de stank, als dank!

 14. Nou zeg, heer Evtg, na al die schandalen, doofpotten, strafexpedities in het VVDamned geleide bolwerk van J&V zou ik niet zo zeker zijn van trias politica. Frankieboy e.a. stellen terecht het omstreden beleid van de VVD66 macho’s en hun beton/asfalt vriendjes in deze regio aan de kaak. En het vernederen, misleiden en negeren van participerende leidse burgers. En zou de RvS echt wel zo onafhankelijk zijn onder de fiets-‘m-erin CDA coryfee en jurist Piet Hein Donner. Dat doet pijn zeg bij de VVD66 woordvoerder Evtg namens de heren betaalt parkeren Strijk, de doorgedraaide bouwpaus Lauzy en mevr. Ennnnnnn-nu- maar-aanleggen Verbreemee. Even maar opkroppen en dan de woorden diarree weer op Sleutelstad. Academisch opgeleid misschien? Zo snel mogelijk dit liberale gespuis afvoeren, zeggen wij dan maar. Net als in Spanje zich ontdoet van die corrupte Rajoy en zijn PP kliek. Podemos La Gente!

  • eric van 't groenewout op

   Helemaal mee eens, Hubert, podemos la gente, en het volk sprak zich massaal uit voor de Rijnlandroute.
   Graag een reactie van jou op de bijdrage van frankieboy bovenaan die bepleit dat de verkeersstromen dwars door Leiden moeten blijven lopen. Kun je mij uitleggen, Hubert, waarom die 50.000 voertuigen buitenlangs via de Rijnlandroute wel vervuilend en overlastbezorgend zijn, maar volgens je mede-Stevenshofbewoner frankieboy probleemloos dwars door en vlak langs woonwijken als Leiden zuid-west, Bockhorst, Transvaal, Diamant en Lage Mors moeten blijven lopen, met o.a. drie scholen en verzorgingstehuizen op veel kortere afstand tot de weg, dan in de Stevenshof het geval is met de Rijnlandroute?

   • Kun je mij uitleggen waarom de automobilist uit de Stevenshof van jou de fiets moet pakken, maar de automobilist uit Katwijk geholpen moet worden met een Rijnlandroute? Die kan toch ook met de fiets?

    • eric van 't groenewout op

     Ja, natuurlijk zal een deel van de automobilisten uit Katwijk de fiets kunnen pakken, afhankelijk van waar het naartoe moet.
     Voor het vrachtverkeer vanaf de Flora ligt het anders. Als dat verkeer de Rijnlandroute neemt, en ik hoop dat hierover een convenant kan worden aangegaan met de transporteurs, scheelt dat bijzonder veel in het ongemak voor omwonenden langs de N206. Je zult het met mij eens zijn dat het veel beter voor het milieu is als deze transporten voortaan langs de periferie van Leiden over een doorgaande verbindingsweg gaan, i.p.v. er dwars doorheen binnen een 50KM bebouwde kom verbinding. Het komt de luchtkwaliteit ten goede.
     Maar beste Frankieboy, los van het flutonderzoekje van Martin Kroon, zul jij het met mij eens zijn dat het belachelijk is dat – als Kroon gelijk heeft (en dat lijkt me sterk) – 5.000 Stevenshofbewoners dagelijks de auto pakken om naar Den Haag of Scheveningen te rijden. 50% Van de Stevenshofbewoners voegt zich dus volgens Martin Kroon dagelijks in het fileverkeer op de A44 naar Den Haag en vice versa.
     Het lijkt me sterk dat Katwijkers de Rijnlandroute langs de Stevenshof gaan gebruiken om naar Den Haag te rijden. De Rijnlandroute wordt voor hen een snellere verbinding voor verkeer m.n. richting Utrecht en Rotterdam, en een goed alternatief als de A44 weer eens vast staat om uit te wijken naar de A4. In dat opzicht gaat je vergelijking tussen fietsende Stevenshoffers en Katwijkers al mank.
     Deze week stond het verkeer op de N206 regelmatig in beide richtingen al vroeg in de middag vast. Het is een zegen dat de Rijnlandroute er komt. Eindelijk al dat doorgaande vrachtverkeer buitenom. Vervelend voor een handvol bewoners aldaar die vast wel met psychosomatische klachten en fantoompijnen te maken krijgen (zo te lezen zijn er nu al een handvol zware patiënten met ingebeeld ongemak), maar gelukkig: er zijn volop placebo’s verkrijgbaar. En als dat niet helpt: pak de fiets, kom eens uit die auto.

     • Een nieuwe weg aanleggen stimuleert fietsgebruik niet echt he… Het enige signaal wat daarmee aan de burger word afgegeven: ‘We willen graag dat je in de auto stapt, we maken het makkelijker voor je. Kijk, we bouwen een weg van een miljard, zodat jij niet hoeft te mopperen als het ergens vaststaat. Kijk, we maken een weg zodat je sneller met je auto richting utrecht en rotterdam kan. Alsjeblieft, stap in die auto, dit doen we voor jullie!’
      Wij maken autogebruik aantrekkelijk door mooi nieuw asfalt. Daardoor stappen meer mensen in de auto i.p.v. in de trein of op de fiets. http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/11/meer-files-door-aantrekkelijk-asfalt
      Kortom, nieuwe wegen maakt de fiets en het ov minder aantrekkelijk, autogebruik en daarbijhorende files zullen alleen maar toenemen.

      Met het toenemende autoverkeer zal de luchtverontreiniging ook toenemen, want ik zeg het nog maar een keer, MEER mensen gaan in de auto stappen door MEER asfalt. Je argument dat Leiden word ontlast houd dan ook geen stand. Je stimuleert met de weg eigenlijk meer uitstoot van fijnstof dan nu, en je hebt de luchtverontreiniging alleen maar verplaatst. Nu zal de fijnstof zich verspreiden over de wijk stevenshof en noord-hofland in voorschoten. Zo bijster geweldig is dat nou ook niet. Alleen de meeste mensen boeit het allemaal geen reet, en daarom komt deze weg er hoogstwaarschijnlijk.

     • En dat de weg voor de economie nodig is oke, dat zou kunnen. Meningen zijn daar ook over verdeeld. Maar laten we er vanuit gaan dat de weg echt nodig is voor de economie. Dan nog kan er gekeken worden naar de beste oplossing voor de economie, natuur/milieu, het historische landschap en onze gezondheid. Maar daar is dus geen interesse voor. Men heeft alleen maar ook voor die heilige koe – de economie. Men vind groen, natuur, luchtverontreining (nuchtere hollanders, het zal allemaal wel) helemaal niet boeiend. En dat hebben we geproefd. Dat vind je terug in de keuzes die zijn gemaakt. En dat maakt mensen boos. Dat niemand het wat kan schelen. Ook veel burgers niet. En straks is heel nederland naar de knoppen.
      In 2030 zal het in een derde van het nederlande landschap NOOIT meer stil zijn, en worden belast met minimaal 50 decibel. Altijd dat gezoem van die banden over de weg.Straks bij grote delen van voorschoten en in de stevenshof meer lawaai.
      https://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxq2n7t
      Dat jij blij word van een nieuwe weg kan ik dan ook niet begrijpen.

     • eric van 't groenewout op

      Beste Joris,als je langs de N206 woont, zul je begrijpen waarom zoveel mensen voor de Rijnlandroute hebben gestemd. Dat doorgaande vrachtverkeer hoort niet in de stad thuis. En nee, aanleggen van wegen is niet iets om per se blij mee te zijn. Aanleggen van nieuwe woonwijken op uitleglocaties als de Stevenshof is ook niet iets waar je per se blij mee zou moeten zijn. Zolang dit soort wijken middenin weide- en polderlandschap worden aangelegd, zullen er meer wegen bij komen.

 15. Heer Evtg: houd u nou eens op met uw lulkoek. Uw dossierkennis is in tegenstelling tot frankieboy e.a. onder de maat. Geef het nou eens toe en laat u niet foppen door die volksverlakkers van VVD66. Waar frankieboy en ik al lang beweren dat de N206 route door Leiden helemaal niet ontlast wordt, de MER II is glashelder, blijft u facts free maar opbraken dat dat zogenaamd wel gebeurt. De luchtkwaliteit in Leiden wordt helemaal niet beter. Overigens het merendeel van de 50.000 voertuigen/dag over de RR zullen met name de stroom Amsterdam – Den Haag volgen. Volgens Strijk zelf met een snelheid van 200 km/uur in 1 minuut. Bondgenoot Schultz lacht in haar vuistje ;)) Wanneer die VVD yup Vermeulen beweert dat er misschien geld over is voor een verdubbeling van de flessehals Europaweg kun je nagaan wat de prioriteit van Leiden op zijn liberale lijstje is. Op de N206 is het lokaal verkeer 90% lokaal en 10% regionaal. De voorspelde stijging op de N206 in Leiden is van nu tot 2025 is 25%. Strijk had het over een wijk gerelateerde weg! Er vanuit gaande dat de huidige economie überhaupt nog behoorlijk groeit en de trek naar de randstad alleen maar automobilisten oplevert. De spelbrekers zijn de Rode Kapitalisten, de 220 biljoen dollar schuldenbom die snelt knalt en natuurlijk onze Parijs belofte het klimaat te beschermen. Als u 100 l benzine tankt gaat daarvan 80 l gewoon als warme kooldioxide de lucht in, de rest gebruikt u om mechanisch van A naar Beter te komen. Uiteraard lekker voor Big Oil, maar niet voor het klimaat. De primitieve ottomotor van Big Car (uitgevonden 1867!) is oppermachtig, daar kan de 1% electrisch/hybride vloot nog lang niet tegenop. Voorlopig geven wij maar het goede voorbeeld in onze buurt: fietsen naar de winkel en naar de school van de kids, het OV naar werk en in de vrije tijd. Onthaasten en om meer asfalt te voorkomen, hopen we maar.

  • eric van 't groenewout op

   “Overigens het merendeel van de 50.000 voertuigen/dag over de RR zullen met name de stroom Amsterdam – Den Haag volgen.”: uit welke cijfers blijkt dat minstens 25.001 voertuigen dit gaan doen? En waar is dat aantal op gebaseerd?
   Waarom zou je vanuit Amsterdam richting DH over de A4 via Rijnlandroute naar A44 gaan, of omgekeerd?
   En als die 25.001 voertuigen inderdaad over de Rijnlandroute gaan, is dat heel positief voor de duizenden bewoners langs de N206. Anders dan bij de Rijnlandroute waar slechts een zeer gering aantal omwonenden beperkte hinder van de Rijnlandroute zal ondervinden, ligt dat met de N206 – midden door en vlak langs een aantal wijken – enigszins anders.
   Gelukkig geven we beide het goede voorbeeld: veel fietsen, veel OV.

 16. Heer Kroon goed gepareerd! De heer evtg heeft het systematisch op ons gemunt, waarschijnlijk ingehuurd door de liberale voorstanders VVD66 aan de Breemee. Een ander scenario is nog dat autoverslaafd Stevenshof e.a. de Ommedijkse weg gaat gebruiken als by pass naar Wassenaar. Dan snij je het omrijden alsnog af. Het Rozenplein verzuipt dan in de files. Hoewel burgerinitiatieven en ook de gemeente Wassenaar hierop gewezen hebben spreken de projectleiding in Leiden en PZH dit hard tegen. De rekenmodellen (ja,ja, tuurlijk) tonen geen significante toename. En omrijden/afsnijden moet want vanuit de Stevenshof kan je dadelijk niet meer via de A44 naar Wassenaar/Den Haag rijden.
  De Rijnlandroute is niet anders dan een rijksnetwerk project, een nieuwe spaak A4-A44, waarbij Leiden misschien enig voordeel behaalt doordat de toename van verkeer op de Churchilllaan iets getemperd wordt. Dat bleek ook uit het feit dat de jongeheer Vermeulen stelde dat een verdubbeling van de Europaweg pas als laatste gaat meenemen. Juist daar zit de ellende voor Leiden. De ellelange files vanaf de A4 blijven nog jarenlang bestaan, terwijl de aanwonenden langs de Churchilllaan echt geen schonere lucht krijgen. En dieselgate met tot 20x hogere uitstoot van NOx en fijnstof doet de rest. De drogredenen van ons neoliberale VVD66 regime in Leiden zijn al lang doorzien. Niet de burger, maar het politiek asfalt-beton prestige heeft de voorkeur van deze gelegenheidspolitici.

  • En dat de gemeente Leiden het pikt dat er nu weer jarenlang niks aan het lammeschansplein gebeurt vind ik onbegrijpelijk… Ik bedoel als je iets voor de stad en die heilige – in dit geval lokale – economie wilt doen, pak dan die kruising aan. De doorstroming is belabberd en daar ergeren bedrijven (leuk om je klanten zo te ontvangen) en burgers zich kapot aan… Het is echt een no-brainer. Iedereen heeft baat bij het opknappen van die wegen… Maar nee, deze word pas als laatste aangepakt en de gemeente leiden knikt instemmend… Vreemd, vreemd, vreemd…

  • eric van 't groenewout op

   Het trieste is dat de heer Kroon niets pareert en niet op berekeningen ingaat. Nu verschuilt hij zich achter cijfers van de provincie. Maar lees ook eens zijn eerdere bijdragen, waar ook duchtig met getallen wordt gegoocheld, en hij het heeft over eigen berekeningen. Hij valt door de mand met onzincijfers en verschuilt zich dan wel heel erg makkelijk achter provinciale cijfers.
   “MARTIN KROON, INSTRUCTEUR HNR op 13 NOVEMBER 2013, 23:18
   Over geld gesproken: de Leidse en Stevenshof-automobilisten die via Leiden-Zuid naar Den Haag en Scheveningen pendelen of recreeren zijn met ZnB per jaar circa 6 miljoen kwijt aan omrijkosten via het Transferium (zie mijn eerdere berekeningen daarvan, april 2013).

   Als de provincie Zuid-Holland onverkort vasthoudt aan de inpassingsplannen voor de RijnlandRoute bij de Leidse Stevenshof kost dat de bewoners miljoenen per jaar. Dat zegt Stevenshofbewoner Martin Kroon die op basis van een testrit uitrekende hoeveel extra kilometers er gereden moeten worden als de aansluiting Leiden-Zuid bij de Stevenshof komt te vervallen. Volgens Kroon gaat het om ruim 10.000 motorvoertuigen per dag die straks zes kilometer moeten omrijden. Dat kost ze 10 minuten en zo’n 0,6 liter brandstof per dag. Het gaat dan niet alleen om bewoners van de Stevenshof zelf, maar ook om automobilisten die vanuit de aangrenzende wijken Koppelstein en de Hoge Mors dezelfde omrijroute moeten gaan volgen.

   Audiofragment: Martin Kroon berekende hoeveel omwonenden jaarlijks kwijt zijn aan extra autokosten als de aansluiting met de A44 vervalt. Het gaat om miljoenen.
   Kroon, deskundige op het gebied van ‘Het Nieuwe Rijden’, rekent voor dat het om enorme bedragen gaat: “Aan extra autokosten heb je het dan over 4,8 miljoen euro per jaar, daar komt nog ongeveer 3 miljoen bij aan tijdverlies”. Ook is het slecht voor het milieu. De extra CO2-uitstoot is volgens Kroon 2,5 miljoen kilo per jaar.”
   Tienduizend voertuigen, dan weer 5.000. Dan weer 6 miljoen extra kosten, dan weer 4,8, en dan nog eens drie miljoen extra aan tijdverlies. Dat Hubert waarde hecht aan zulke rammelende flutonderzoekjes: prima, maar ik doe dat niet.
   Die extra CO2-uitstoot waar Kroon het over heeft, staat trouwens gelijk aan de CO2-uitstoot van minder dan 11 (!) melkkoeien. Dat lijkt me nu niet iets om erg verontrust van te zijn, temeer niet omdat veel automobilisten dankzij de doorgaande verbinding sneller van A44 naar A4 kunnen rijden. Die extra uitstoot van de 5.000 dan wel 10.000 omrijders (Hubert zal het met me eens zijn: erg consistent is Kroon niet in zijn cijfermatige onderbouwing), wordt ruimschoots gecompenseerd door de tijdwinst die andere automobilisten behalen. Er is een groot verschil tussen 30 minuten doen over de Churchilllaan – zoals tegenwoordig met grote regelmaat het geval is – en minder dan 10 minuten over de Rijnlandroute: tel uit je winst.
   Hubert: als je over mij meldt dat ik “waarschijnlijk ingehuurd door de liberale voorstanders VVD66 aan de Breemee” ben, uit je een beschuldiging. Het doet een beetje denken aan de wijze waarop in de jaren 50 door geharnaste stalinisten mensen uit eigen kring werden belasterd. Waarom zou ‘VVD66’ mij inhuren als een overweldigende meerderheid van de Leidenaren voorstander van de Rijnlandroute is? Lang leve de democratie!

 17. Er word gezegd dat de RR de Leidse Ring afmaakt.. Maar wat heb ik eraan als ik kom vanuit richting amsterdam en ik in Leiden of Voorschoten moet zijn? Alsof het dan zin heeft om door te rijden, langs de vlietlanden, een tunnel door, langs de stevenshof, om daar ergens vervolgens Leiden in te kunnen komen, terwijl ik aan de andere kant van de stad moet zijn of in voorschoten………………………………

 18. Nogmaals, de RR is slechts een netwerkproject tussen Amsterdam en Den Haag. Waarom denk je dat Rijkswaterstaat de gehele regie van die armzalige provincie overgenomen heeft? We laten ons foppen door die opportunisten aan de Breemee en hun spreekbuizen op Sleutelstad.

  • Ik laat me niet foppen, ik laat de feiten voor zich spreken. RR is belachelijke oplossing.

 19. Met de omlaag denderende beurzen, valuta oorlogen, de chinese ponzi, omvallende banken zoals Deutsche Bank, Credit Suisse, en negatieve renten op staatsobligaties nadert de neoliberale casino economie zijn einde. De schijnwelvaart verdwijnt en de zorg voor de primaire levensbehoeften wordt weer essentieel. Nogmaals ik herhaal krachtig, de Rijnlandroute komt er echt niet. De polders blijven groen, de boer en zijn koeien overleeft deze bedreiging. Het enige wat dadelijk resteert is het opruimen van de neoliberale puinhopen van VVD66 in deze regio. En de corrupte politici en hun trawanten voor een volkstribunaal berechten.

 20. eric van 't groenewout op

  Koeien zijn belastender voor het milieu dan (vracht)auto’s… Daarom roepen diverse milieu-organisaties op om a) geen rundvlees meer te eten en b) minder melk te drinken. De situatie doet zich voor dat als de laatste melkveehouderij bij de Stevenshof verdwijnt, de luchtkwaliteit er sterk op vooruit gaat.
  “Voor 2005 kan uit het National Inventory Report en CBS-statistieken afgeleid worden dat de gemiddelde directe emissies per rund (melkvee, vleesvee en jongvee tezamen) als gevolg van verteringsprocessen (methaan), emissies die vrijkomen uit de mest (methaan) in opslag en na aanwending van de rundveemest (lachgas) 2,4 ton CO2-equivalenten per jaar bedragen.”
  Elke koe, waarde Hubert, is goed voor 2,4 ton CO2-equivalenten per jaar! Zie:
  https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/kamervragen-aan-de-ministers-van-financi-euml-n-en-vrom-over-een-belasting-op-de-broeikasgasuitstoot-van-koeien
  Zie verder o.a. http://www.theoptimist.nl/koeien-nog-erger-dan-auto/ http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Uitstoot-broeikasgas-op-Koeien-Kansenbedrijven.htm ,
  https://www.bright.nl/koe-veroorzaakt-vernietiging-aarde
  http://melkjekanzonder.nl/de-melkfeiten/milieu-impact/
  http://www.klimaatnieuws.nl/200701/opwarming_schapen_koeien_methaan_winderigheid.php
  Eigenlijk zou je – als je het milieu zo ter harte neemt – niet alleen tegen de Rijnlandroute maar ook tegen melkveehouderij in de directe omgeving van de Stevenshof moeten zijn. Aantoonbaar zwaar vervuilend!
  Maar gelet op je optimistische toekomstvisie verdwijnt de (kapitalistische) melkveehouderij vanzelf wel. Als de neoliberale casino economie voor 2023 in de kreukels ligt, wie kan dan nog de melk betalen?
  Maar waarom een verwijzing naar volkstribunalen? Positieve voorbeelden van volkstribunalen zijn er niet. Doorgaans zijn dit neprechtbanken die geen ander doel hebben, dan politieke tegenstanders zo snel mogelijk te executeren.
  Je verlaagt je zelf enorm door iedere politicus die anders kiest dan jij wenst, meteen tot ‘corrupt’ te bestempelen.
  De grootste fout die je maakt is te denken dat jij zoiets als ‘het volk’ vertegenwoordigt of namens ‘het volk’ spreekt. Je spreekt namens jezelf en een paar slecht geïnformeerde roeptoeters zijn het met je eens. Hoezo ‘Het volk’? Hubert en z’n kameraadjes, meer niet. En als je harde bewijzen hebt dat er sprake is van ‘corruptie’ moet je naar de politie stappen of een rechtszaak beginnen.

  • Niet ‘corrupt’, maar wel onbegrijpelijk waarom men voor de huidige variant heeft gekozen. Er zijn betere alternatieven. Het mist aan de wil om tot een optimale oplossing te komen voor zowel de economie als voor de natuur, het milieu en de leefbaarheid. Dat is zo vervelend.

   En daarbij ben je wel erg naief om te denken dat in de politiek alleen maar heilige mensen werkzaam zijn. Om de zoveel tijd hoor je in het nieuws wel weer iets over een doofpotaffaire of fraude of een ander duister zaakje.

   Ik vraag me nog steeds af waarom de gemeente Leiden het accepteert dat het Lammeschansplein pas als laatste aan de beurt komt…? Ik vraag me ook af waarom de gemeente Leiden het accepteert dat de leefbaarheid in de stevenshof (zoals geconcludeerd door de RvS) achteruit gaat, terwijl de weg niets betekent voor bewoners in de wijken bij de churchillaan. (en voor voorschoten) Waarom accepteert Leiden dit allemaal terwijl dde weg dus duidelijk niet gebruikt gaat worden door Leiden zelf? Een raadsel..

   • eric van 't groenewout op

    Joris: uit de MER blijkt duidelijk dat de groei van het autoverkeer op de Churchilllaan dankzij de komst van de Rijnlandroute afneemt. Zonder Rijnlandroute zou die te verwachten groei veel hoger zijn.
    Een deel van de overlast zou al verdwijnen als het doorgaande vrachtverkeer voortaan via de Rijnlandroute rijdt.
    Dat politici voor de Rijnlandroute hebben gekozen is begrijpelijk. Lees de uitspraak van de Raad van State. Alle bezwaren worden gewogen en de conclusie luidt steeds (op 2 details na): ‘het betoog faalt’.
    Ook de ‘verslechtering’ die RvS volgens jou heeft geconcludeerd: die mogelijke verslechtering is voor een zeer beperkt aantal bewoners en slechts in geringe mate. Ik durf de stelling aan dat bewoners langs de Stevenshofdreef vele malen meer hinder ondervinden van het verkeer, dan bewoners langs de Rijnlandroute ooit van die weg zullen ondervinden. Om maar te zwijgen van de bewoners langs het spoor: daar is de geluidsoverlast nog vele malen groter.
    Natuurlijk werken in de politiek niet alleen maar heilige mensen (waar is dat wel het geval?), maar om zoals Hubert doet telkens weer politici die een andere keuze hebben gemaakt dan hij wenst tot ‘corrupt’ te bestempelen en nu ook al met volkstribunalen op de proppen te komen, is wel erg triest.
    Ik citeer je: “Waarom accepteert Leiden dit allemaal terwijl dde weg dus duidelijk niet gebruikt gaat worden door Leiden zelf? Een raadsel.”:
    Een raadsel? Welnee, lees de uitspraak van de RvS eens van begin tot einde en begrijp dat deze verbindingsweg op grond van goede en op onderdelen zelfs onweerlegbare argumenten wordt aangelegd. Het is voor iedereen beter als het doorgaande verkeer niet meer dwars door de stad hoeft te rijden. Leiden heeft verder niet zo heel veel zeggenschap in dit besluitvormingsproces: dat ligt bij de provincie. Leiden en Voorschoten hebben het juist goed gespeeld: een weg op maaiveldniveau, zoals oorspronkelijk bedoeld, was vele malen nadeliger uitgevallen.

    • @evtg,
     En andere bronnen zeggen weer dat 90% van het verkeer op de churchillaan lokaal verkeer betreft. Dit lijkt me ook logisch, veel wijken van Leiden zijn vanaf de A4 via het lammeschansplein en de churchilllaan het beste te bereiken. Daarbij zal het verkeer voor Voorschoten ook gebruik blijven maken het lammeschansplein. Ik vraag me dus inderdaad af hoe ‘duurzaam’ deze oplossing is. Straks is er een miljard uitgegeven, loopt de flessenhals bij Leiden weer vast, is het verkeer op de churchillaan weer net zo druk (of nog drukker), met dezelfde vervuiling die er altijd al was, maar nu samen met een vervuilende weg aan de rand van Leiden, een stuk EHS verwoest, en is de leefbaarheid in een gebied aangetast waar dat eerst nog niet het geval was. (RvS concludeert dat het een verslechtering betreft van de huidige situatie, waar idd geen koeien lopen, die lopen aan de ander kant bij de OVP) Daarbij vrees ik nog steeds geluidsoverlast voor noord-hofland, en in voorschoten bij de andere tunnelmond.

     Ik kan niet om het democratische principe heen dat de partijen in Zuid-Holland op een democratische wijze tot dit besluit zijn gekomen, maar wat is er inderdaad allemaal in de achterkamers besproken? Hoe zwaar is de lobby geweest? Hoe zuiver de koffie bij de besluiten die zijn gemaakt?
     En daarbij kan een besluit nog wel democratisch zijn, maar niet alle burgers zijn blij met elke beslissing die de partij maakt waar ze voor gestemd hebben. Politici kunnen ook luisteren naar het geluid om hen heen. En de protest in de getroffen omgeving is nu eenmaal heel groot. (kijk maar naar het aantal bezwaarmakers bij de RvS) Dan vind ik het fatsoenlijk als je zoekt naar een beter alternatief waar meer draagvlak voor is, maar dat is niet gebeurd.
     Ja, de provincie ging meteen prat op dat ze ons burgers zo tegemoet komen met een tunnel in voorschoten, maar het plan op maaiveld niveau was natuurlijk pure fantasie. Iedereen weet dat dat nooit had kunnen gebeuren. Landgoed en huizen verwoesten, een heel sportpark, het hele dorp in tweeen gespleten.. Dat was nooit geacepteerd. Ik denk dat die tunnel allang al het idee was. Gevalletje van hoog inzetten en uiteindelijk eindigen waar je altijd al wou komen, maar dan net doen alsof je dit allemaal heb gedaan door naar de burgers te luisteren. Maar met welk doel? Om zo voor het publiek jezelf in een goed daglicht te kunnen zetten. Het zijn mooie persberichten: ‘Provincie past plannen RR aan na overleg met omwonenden’, verzin het maar.

     En waarom begint met niet aan de flessenhals bij Leiden? Goed voor de lokale economie, instant betere doorstroming van het verkeer… What’s the problem about that?

     • eric van 't groenewout op

      Hooguit 75% van het verkeer op de Churchillaan is lokaal, zoals blijkt uit onderzoek, waarbij vraagtekens worden gezet, omdat het aandeel doorgaand verkeer mogelijk veel groter is. Kijk naar de enorme drukte in de spits richting A44: zijn dat Leidenaren die juist in de spits de stad proberen te ontvluchten? Kijk ook naar de lange konvooien aan vrachtverkeer. Lokaal? De trucks draaien bij de Haagsche Schouw de Lelylaan op en verlaten via Churchilllaan en Lammeschansplein de stad. Doorgaander kun je het niet hebben. Juist dat vrachtverkeer moet buitenom: dat is veel beter voor het milieu, de doorstroming en de economie. Zulk doorgaand vrachtvervoer moet je helemaal niet in je stad willen hebben. Minstens 10 stoplichten tussen Haagsche Schouw en Lammenschansplein, vele scholen, bejaardentehuizen, woonwijken en een winkelcentrum op een veel kortere afstand tot de N206 dan de afstand tussen uiterste ring Stevenshof en de Rijnlandroute. U wilt al dit verkeer plus de toename die eraan komt allemaal dwars door Leiden laten rijden?
      En inderdaad: uiteraard gaan via de N206 ook lokale verkeersstromen, zoals veel te veel verkeer vanuit de Stevenshof.
      Als dankzij de Rijnlandroute die 25% (waarschijnlijk inmiddels meer) aan doorgaand verkeer die er nu is, buitenom wordt geleid, is dat goed nieuws.
      En over de flessenhals bij Leiden: lees nu eerst eens de onderliggende stukken en zie ook de argumentatie van de Raad van State.

 21. De heer Evtgooiermaaruit heeft nog niet door dat bij de Stevenshof geen melkhouder meer woont. Nee, die woont aan de andere kant bij de OVP. En is lid van een godslievende partij, die de 4 baans ingekuilde roetriool over zijn land met koeien mogelijk heeft gemaakt. De woordvoerder van deze partij stond te juichen bij de uitspraak RvS. Leve de laatste melkveehouderij in Leiden! Maar goed, dossierkennis NUL dat wisten we al. Ingehuurd door die neoliberalen VVD66 van het regime Strijk – Lausy aan de Breemee ondersteund door een paar hackende ex politici in de Merenwijk.
  Nogmaals bij dit soort infrastructurele projecten wint de overheid altijd. Eenmaal in de grijze massa van de business as usual groeiverslaafde politici en het spel is gespeeld. Met een tactisch geformuleerd woordenspel, fact free prognoses, afschepen van burgerinitiatieven, geniepige achterkamertjes en het algemeen belang verhaal is de eindzege zo behaald. Het gaat hier dus niet alleen of men naast toevallig naast zo’n asfaltstrip komt te wonen, maar om het eerlijke verhaal! En behoorlijk overheidsbestuur!
  De Rijnlandroute lost de problemen voor Leiden op de korte termijn zeker niet op. Het is door PZH en I&M voorzien als netwerkverbinding ter ontlasting van de Utrechtse Baan en de N14 met name ook voor het gevaarlijke stoffen vervoer. Een extra spaak in de twee randstad assen A4 – A44. Daar hebben Ingrid de Bondt-Zijlstra en Melanie Schultz in 2013/14 voor getekend. Liberaal onderonsje overigens ;)) Europaweg en Lammenschansplein blijven een flessehals. Nog jarenlang blijft het verkeer daar vaststaan. Over CO2 uitstoot gesproken. Verder wordt de Churchilllaan niet rustiger, nee het verkeer neemt er toe tot 2025. Althans als de NL economie een jaarlijkse groei van rond de 2% blijft volhouden. Met de inzakkende BRICS, grondstoffencrisis, negatieve renten op bijna 10 biljoen dollar aan staatsobligaties, een wereldwijde neoliberale schuldenberg van 200 biljoen dollar, nieuwe Lehman Brothers in de maak (Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS….) en het wanhopig gratis geld bijdrukken door de centrale banksters zou exportland NL wel eens flinke averij kunnen oplopen. En vallen de groeiplaatjes van de opportunistische politici o.a. aan de Breemee in het diepe ravijn van Olduvai.

 22. Ericvtg: u heeft de hooglandse klok horen luiden, maar waar zijn klepel hangt? Telefoontje naar de Breemee of Zuidholland laan?

 23. Joris, laat ie VVD66 supporter ericvtg maar zitten. Ratio boven emotie.
  Een weg op maaiveld was degelijk aan de orde rond 2008. Zowel CDA gedeputeerde Asje van Dijk als de leidse GroenLinks wethouder Steegh gingen ervoor. Daarna kwam al snel de halfverdiepte ligging langs de Stevenshof en een verdiepte roetriool dwars door Voorschoten. Burgemeester Jeroen Staatsen en zijn volk kwamen in opstand! Leiden niet, de Breemee vond het al lang prima. Een burger initiatief in Voorschoten TCRLR heeft een volledige tunnel A4 – A44 voorgesteld als variant naast de Churchill Avenue. Dit wist PZH al lang maar ze wilden stomweg niet. Waarom naar burgertjes luisteren? Pas na inspreken, druk uitoefenen, weer inspreken ging men schoorvoetend deze variant onderzoeken. Immers de Hubertstunnel in Den Haag was ook in situ met een Mol geboord, dus waarom dan maar ook niet de RR onder het opstandige Voorschoten door? De lobby van de voormalige voorschotense wethouder Freddy Blommen tot in de tweede kamer toe bleef niet zonder resultaat. Dat de Stevenshof en OVP pech hadden had een reden. De 10 s regel, d.w.z. 10 s na een tunnelmond mag geen verstoring in de rijweg voor de (zielige) automobilist optreden. Een wat verdraaide regel van RWS, maar goed. Vandaar een tunnelmond inclusief een ontsierend dienstgebouw midden in de Papenwegse polder en een fijnstof uitbrakende tunnelbak tot aan de A44. Dat is nu een gegeven nu alle betogen bij RvS “gefaald” hebben. Voor de rest moet je je dadelijk eigenlijk als automobilist ernstig zorgen maken over de complexe weefbewegingen bij de Maaldrift. Kijk maar eens naar de huidige ellende op de verdiepte A4 bij Leiderdorp. Ook in de Maaldrift knoop dacht de burger/verkeerskundige mee, Maaldrift Optimaal. Opnieuw afschoten door RWS, niet haalbaar. Als de VVD66 wethouder Strijk nu zijn vrijgezellige, kinderloze ballen laat zien gaat ie nog verder en koopt die bij de aanbesteding een module horizontale afdekking in. Hij heeft zo’n 36 miljoen van de Raad om modulen in te kopen. Dan laat deze centrumverslaafde wethouder ook eindelijk eens zien: laatdekindere vandewijkniet stikken!

 24. RvS kamergeleerden, het zijn bureaucraten! Ik ken nog de tijd dat de leden Deetman, Van der Stoel lokaal gingen kijken om de situatie te analyseren. En daarop hun uitspraken kracht bijzetten. Niet in dit geval. Niemand gezien. Gewoon vanachter een eiken buro aan de Kneuterdijk de beroepen geanalyseerd en dan zeggen dat de impact voor de omgeving “op papier” maar gering is. En de hoge groei scenario’s kloppen, flora en fauna wet gerespecteerd wordt. Natuurcompensatie goed geregeld is (PZH doet dat al sinds 1990 niet meer). Dat is helaas een gegeven in deze academische gravitonentijd: praktijk is niets, theorie is iets.

 25. Nog een kulverhaal van de heer ericvtg: “uit de MER blijkt duidelijk dat de groei van het autoverkeer op de Churchilllaan dankzij de komst van de Rijnlandroute afneemt.”
  Er is dus nog steeds groei, ja hoor de MER II zegt 25% tot 2025. Dus worden de aanwonenden van de CL tot in de lengte der jaren uitgerookt. Bij het plan CA dus niet. En de Stevenshof en OVP doen dadelijk even hard mee. Ja, ja, Meetup Leiden2030. Leiden pakt door;))

 26. eric van 't groenewout op

  De maat van alle dingen: Hubert heeft niemand gezien, en omdat Hubert niemand heeft gezien, deugt er dus niets van de rechtspraak. Dus? Maar wie is Hubert? Is hij een jurist? En wat heeft hij gezien? In ieder geval geen dossiers.
  Uit de MER blijkt dat als er geen Rijnlandroute komt, de belasting van de N206 veel sterker toeneemt, dan als er wel een Rijnlandroute komt. Dat is geen kulverhaal. De groei van het autoverkeer neemt af. Laat ik dan eens strooien met cijfers uit de MER die ook door de Wijkraad Stevenshof zijn aangedragen in hun bezwaren tegen de Rijnlandroute:
  “De 2e fase MER geeft cijfers voor het planjaar 2020 en komt zonder aanleg van de Rijnlandroute tot deze verwachte verkeersintensiteiten:
  – Churchilllaan: circa 41.000 voertuigen/dag (46% meer verkeer dan in 2005)
  – Doctor Lelylaan: circa 34.000 voertuigen/dag (36% meer verkeer dan in 2005)
  De 2e fase MER geeft ook cijfers voor 2020 na aanleg van Zoeken naar Balans:
  – Churchilllaan: circa 34.500 voertuigen/dag (23% meer verkeer dan in 2005)
  – Doctor Lelylaan: circa 27.000 voertuigen/dag (8% meer verkeer dan in 2005)”
  Inderdaad, de groei van het autoverkeer neemt door de aanleg van de Rijnlandroute van een te verwachten 46% af naar 23%.
  Wat goed dat de Rijnlandroute er komt. Die kan een deel van de toename van het autoverkeer opvangen. Kijk vooral naar de situatie op de Dr. Lelylaan. In plaats van zonder Rijnlandroute met een stijging van 36% te worden opgescheept (zoals de Stevenshofnimby’s kennelijk graag zien), blijft die stijging tot 8% beperkt. En de afname van de groei op de Churchilllaan is ook spectaculair: 46% meer verkeer zonder Rijnlandroute daalt naar 23% meer met Rijnlandroute.
  Inderdaad: “Uit de MER blijkt duidelijk dat de groei van het autoverkeer op de Churchilllaan dankzij de komst van de Rijnlandroute afneemt.”
  Wel sportief van Hubert dat hij hierboven ruiterlijk toegeeft dat er aanvankelijk wel sprake was van een weg op maaiveldniveau.

 27. @evtg,
  Dhr Vermeulen geeft aan dat hij het project z.s.m wil afronden, en daardoor met de tunnel wilt beginnen. De flessenhals bij Leiden mag wat hem betreft nog wel een aantal jaar zo blijven. Regiobelang gaat hem dus boven lokaal belang. Tegenstanders van de weg zeggen dat ze niet met deze prachtige no-regret maatregel willen beginnen omdat dan duidelijk zal zijn dat de verkeersprognoses niet kloppen. Dat is een terugkerend punt van discussie. Verkeer op de churchillaan 90% lokaal, dan 75, groei van verkeer, andere spreken van een krimp.

  De cijfers bepalen ook tot hoever een plan dus duurzaam is. U stelt dat 25% doorgaand verkeer betreft, wat straks buitenlangs zal rijden, andere mensen spreken van maar 10%. We gaan er niet uitkomen.

  Al met al blijft staan dat ik vind dat er te weinig rekening is gehouden met de belangen groen, natuur en leefbaarheid. Wat Hubert zegt, de CA-variant zorgt ook voor een verbetering van het leefklimaat in Leiden zelf, in tegenstelling tot de RR die alleen maar vervuiling brengt op andere plekken, en de vervuiling (als ik met uw cijfers meega) tot op een grote hoogte ook lokaal in leiden blijft bestaan.

  Wie weet hadden we met wat mooi gepuzzel de tunnelmond van de CA-variant verder van Leiden af kunnen laten liggen. Was iedereen blij geweest.

 28. eric van 't groenewout op

  Beste Joris, de 10% is een kulverhaal. Leuk voor Hubert en andere fantasten.
  Lees nu eens een keer de complete uitspraak van de RvS. Ik citeer: “Kentekenonderzoek uit 2007 in opdracht van het Samenwerkingsproject Samenwerken in Groot Haaglanden (hierna: het Kentekenonderzoek) wijst volgens hen uit dat 75% van het verkeer op de N206 in Leiden herkomst en of bestemming Leiden heeft. Slechts 25% van het verkeer van de A4 gaat naar de A44, of omgekeerd.

  Aan het Kentekenonderzoek ziet de Afdeling niet die betekenis toekomen die appellanten daaraan hechten. Dit onderzoek dat ruim veertien dagen heeft geduurd, had tot doel ten behoeve van een studie naar de meest optimale verkeersregelingen de verkeersstromen op de N206 in beeld te krijgen. In het Kentekenonderzoek staat dat het door de opzet van het onderzoek niet mogelijk is een volledig beeld te krijgen van het bestemmings- of doorgaande verkeer op de N206. Volgens het Kentekenonderzoek is in beperkte mate in beeld gebracht hoe het is gesteld met de verhouding doorgaand- en bestemmingsverkeer, omdat niet is gewerkt met een zogenoemd ‘gesloten’ netwerk. Op verschillende locaties ‘verdwijnt’ verkeer: zo is op de kruising Voorschotenseweg/Churchilllaan het verkeer richting Voorschoten niet meegenomen, is op de kruising Rooseveltstraat/Vijf Meilaan het verkeer richting Binnenstad niet meegenomen en is op de kruising Plesmanlaan/A44 het verkeer van en naar de A44 niet meegenomen. Bovendien zijn alleen de leesbare kentekens gebruikt voor het onderzoek; onleesbare of afwezige kentekens, ongeveer 10%, zijn niet gebruikt, aldus het Kentekenonderzoek.
  Gelet op het vorenstaande moet dan ook worden geconcludeerd dat het kentekenonderzoek niet afdoende inzicht geeft in de totaliteit aan verkeersstromen en derhalve, anders dan appellanten menen, daarvoor niet maatgevend kan zijn .
  [appellanten] hebben voor het overige geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gebracht die aanleiding geven om te twijfelen aan de juistheid van de berekening van de verbetering van de reistijd tussen de A4 en de A44, zoals deze staat vermeld in paragraaf 1.1 van de plantoelichting. Hetzelfde geldt voor de in paragraaf 6.1.3. van de plantoelichting beschreven verkeerseffecten van de RijnlandRoute op regionale (parelelle)wegen, waaraan de conclusie is verbonden dat het sluipverkeer zal afnemen. De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding provinciale staten niet te volgen in hun stelling dat door de aanleg van het voorkeurstracé de reistijd tussen de A4 en de A44 zal verbeteren.

 29. De bewoners van b.v. de Morsstraat en de Hooigracht zouden een gat in de lucht springen van blijdschap als zij ook 90 meter van de rijweg konden wonen. Toen de gele tram uit de Haarlemmerstraat werd verbannen, werd er net als nu, moord en brand geschreeuwd over de Rijnlandroute. Dat was het failliet van Leiden. Stel dat dat onze onvolprezen VVD66 wethouders met het voorstel zouden komen om de gele tram weer terug te halen in de Haarlemmerstraat, dan zou al het bagger dat uit de bouwput van de Lammermarkt is gehaald, te weinig zijn om over Strijk c.s. uit te storten. De tijd heelt alle wonden.

 30. Dat moet ik Eric nageven. Hij maakt aan het begin van zijn reacties duidelijk dat verder lezen van zijn polemische racekak overbodig is door onmiiddellijk alle van de zijne afwijkende meningen te diskwalificeren. Zo’n duidelijkheid bespaart veel tijd.

 31. Leuk, letterlijk citeren uit het haagse ambtelijke RvS stuk zonder verdere dossierkennis. Beetje goedkoop en typisch een geroeptoeter van de VVD66 talksman vtg. Vanavond weer even op cursus bij Strijk, Koek, Verbree en Lausy? Je loopt nl. fors achter in je feiten. Maar het echte feit blijft dat een van de doelstellingen in de MKBA niet gehaald wordt. Het ontlasten van de N206 door Leiden. Verkeer neemt er toe ipv van af na aanleg van de Rijnlandroute. Enige verbeteringen op de huidige CL hoeven we ook niet te verwachten b.v. ondertunneling tpv de Vijfmeilaan of een groene golf met goed afgestelde stoplichten of traffic control systemen. Neoconservatief Leiden bezuinigt liever zwaar op wegen en bruggen. Nr 1 in heel NL. En bouwt de stad vol met lege winkels, garages en kantoren. VVD + BN hobbies. Zie nu weer die klaagzangen van zo’n VVD Leiden trul over het achterstallig onderhoud aan de bruggen. Liberale potverteerders. Kortom, tellingen of niet op het N206, het leidse belang inzake de RR is al lang achterhaald. PZH lacht in haar vuistje, want Leiden inclusief erikvtg betaalt wel minstens 40 miljoen euro mee voor de roetriool op haar grondgebied. We hebben er geen bal aan, alleen maar het lawaai en de stank :<((

  • eric van 't groenewout op

   Ach, Hubert, wat is er mis met citeren uit een onderzoek? Heb jij andere gegevens? En zo ja: kun je die eindelijk eens openbaren? Wel jammer dat je pas na een uitspraak met kennelijk andersluidend bewijsmateriaal komt aanzetten. Beetje slechte timing, vind je niet? Een dossiervreter als jij had beter moeten weten.
   De Raad van State, een onafhankelijke instelling als ‘ambtelijk’ typeren, is al dubieus, maar je zit er weer eens naast. De Raad van State heeft zich in haar oordeel gebaseerd op feiten uit onderzoeken waarvan de gegevens openbaar ter inzage zijn. Dat jij die feiten niet kent of niet wilt erkennen: prima.
   Overal in de Randstad neemt de verkeersdrukte toe. Dat de verkeersdrukte op de N206 verder toeneemt: ja, dat is een feit. En zonder Rijnlandroute zou die drukte nog veel méér toenemen. Ook dat is een feit.
   De uitspraak van de Raad van State is illustratief voor het gebrek aan onderbouwde argumenten van de tegenstanders. Er wordt veel geroepen, er wordt veel als achterhaald of onjuist bestempeld, maar de argumenten om die beweringen te staven zijn er niet.
   Zo te lezen wil je van de Churchillaan een soort racebaan maken. Alles wat je op 80 meter afstand van de Stevenshof verwerpelijk vindt, wil je per se dwars door Leiden via de N206 persen. Ondertunneling bij de 5 Meilaan (toe maar!), een groene golf op een stuk weg met minstens 10 plekken waar stoplichten staan bij kruisingen, waar ook veel fietsers (scholen) en voetgangers gebruik van maken: zoiets is verkeerstechnisch een opgave. Het huidige systeem komt neer op: altijd groen licht voor verkeer op de Churchilllaan, tenzij voetgangers of fietsers (die bij jou kennelijk niet meer belangrijk zijn) en kruisend autoverkeer ervoor zorgen dat de stoplichten op de CL op rood gaan. Hoeveel groener wil je die golf hebben? Daarom is het zo goed dat die Rijnlandroute er komt. Veel goedkoper (altijd een groene golf), veel veiliger, en geen gepriegel met ongelijkvloerse kruisingen middenin een woonwijk. Al dat doorgaande verkeer moet zo snel mogelijk om de stad heen worden geleid.
   Frank71 heeft wel gelijk: het is niet meer nodig om jouw geroeptoeter als kulverhalen af te doen. Zoiets heet een pleonasme.

 32. @hubert en iedereen,

  Nou ik ben het spoor bijster wat nou precies de feiten zijn. Iedereen komt met andere getallen. Ik sluit maar af met dat ik de weg ontzettend zonde vind. Het gaat ten koste van mooie polders, en ik baal van de overlast voor de stevenshof, en waarschijnlijk in de praktijk ook voor noord-hofland. Ik baal van de extra fijnstof die nu weer de lucht in gepompt gaat worden. Maar sommige mensen maken zich daar niet druk om en vinden het blijkbaar leuk om hun nieuwe snelweg in het 3D te bewonderen: http://www.donbureau.nl/ervaring/publicaties/tunnelbijeenkomst-rijnlandroute/
  Ik vind het een merkwaardige hobby. Ik vind asfalt spuuglelijk en zorgt alleen maar voor gedoe. Als we zo door blijven gaan met wegen bouwen dan zal in 2030 een derde van het nederlandse landschap te maken hebben met een continue geluidsbelasting van 50db. http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxq2n7t
  Het gezoef van de banden over het asfalt. Nogmaals, dat mensen blij worden van wegen, er zelfs beroepsmatig mee bezig zijn. Het is me een raadsel.
  En ik vraag me nog steeds ernstig af hoeveel effect de weg nou gaat hebben. Zoals ik al eerder heb geschreven, er lijkt geen goodwill te zijn om de weg zo goed mogelijk in te passen voor natuur, milieu en leefbaarheid. Ik denk dat het allemaal veel beter had gekund, als men maar had gewild. Waarom niet de CA-variant, verleg de tunnelmond en leg die ten westen van de europaweg ergens in het weiland daar. Dat is zeer gunstig voor de bewoners aan de churchillaan, oke, er zal nog steeds fijnstof uit de tunnelmond komen, maar het zal al beter te doen zijn dan er pal naast wonen. Zoiets. Er is iets beters mogelijk dan de RR zoals die er nu ligt.
  Maar Dhr. Vermeulen heeft haast, https://staten.zuid-holland.nl/SIS/Commissie_Verkeer_en_Milieu_houdt_vinger_aan_de_pols, het moet in 2022 af zijn. Mevr. de Bondt had ook haast. Bij dit hele project was er haast. Doodzonde voor de omgeving. Controversie rondom de cijfers en de onderbouwing. Leiden die blijft zitten met een volle churchillavenue en een verslechtering van de leefbaarheid in de stevenshof. Terwijl de gemeente leiden zelf op de website stelt dat regionale bereikbaarheid de stad Leiden goed zal doen. Tja.

 33. Graag citeer ik frank71 nog maar eens: “Hij maakt aan het begin van zijn reacties duidelijk dat verder lezen van zijn polemische racekak (=woordendiarrhee terrorist, Hbrt) overbodig is door onmiddellijk alle van de zijne afwijkende meningen te diskwalificeren (=te vervalsen, Hbrt). Zo’n duidelijkheid bespaart veel tijd (en beeldscherm ruimte, Hbrt).” Namens Hubert uit 071, vriendelijke groet. Einde discussie bij nr. 63! Chris nu deze inspreekkolom graag maar blokkeren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline