Wethouder Van Gelderen: “Locaties vluchtelingenhuisvesting nog maar eerste stap”

33

De zes terreinen en drie panden die het Leidse college heeft geïdentificeerd voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en dak- en thuislozen zijn nog maar een eerste stap. Dat zei wethouder Van Gelderen vanmiddag op Sleutelstad FM. “We hebben een longlist van locaties. Deze eerste negen kunnen we snel geschikt maken voor de opvang. Andere plekken komen pas wat later beschikbaar of vergen meer maatregelen om ze geschikt te maken, maar duidelijk is wel dat het aantal plekken dat we nodig hebben de komende tijd niet zal dalen.”

Chris de waard in gesprek met Wethouder Van Gelderen (SP, jeugd, zorg en welzijn) over de versnelde opvang van vluchtelingen met een vergunning.

Tomas Kok is tot nu toe het enige Leidse raadslid dat sowieso tegen de opvang van vluchtelingen in Leiden is. Ook nu reageert hij furieus: “De wethouder zet gewoon in op het huisvesten van zoveel mogelijk vluchtelingen. Of eigenlijk… vooral meer dan mogelijk.” Kok kondigt ‘verzetsacties’ aan tegen de komst van de extra vluchtelingen: “Geweldloos”, zo benadrukt hij: “We verzetten ons juist tegen de islam die bijvoorbeeld geweld predikt tegen homo’s en joden. We willen ons juist niet verlagen tot dat niveau.”

Chris de Waard vroeg ook raadslid Tomas Kok naar zijn reactie op de locaties die de gemeente bekend heeft gemaakt voor de opvang van vluchtelingen en daklozen.

Delen

33 reacties

 1. Aan het einde van de 20e-eeuw zijn de diverse overheden grootschalig in de grondspeculatie gestapt. Dit gebeurde d.m.v. het herbestemmen van landbouwgrond naar bouwgrond voor bedrijven en/of woningen. Deze grond werd daardoor op papier veel meer waard en die waarde is opgenomen op de balans.
  Eind 2008 (begin van de crisis) bleek dat de waarde van de herbestemde gronden feitelijk niet was gestegen, maar waarde afboeken kon niet meer, want het geld was al uitgegeven. Vervolgens hebben deze overheden ook alle woningbouwprogramma’s geschrapt (per officieel decreet van de provinciale overheid). Tot zover dus hun inspanningen om tot een gezonde woningvoorraad voor de Nederlandse belastingbetaler te komen.

  Maar nu er opeens een complete volksverhuizing aan niet-Nederlandse belastingbetalers toegelaten schijnt te moeten worden zijn diezelfde overheden opeens wel druk bezig om woningen neer te zetten. Dat dit schuine gezichten tot gevolg heeft moet toch voor niemand als een verrassing komen?

  Overigens zijn deze tijdelijke woningen ook geen goede oplossing, want volgens dezelfde wetgeving die deze woningen toestaat mogen ze ook maar maximaal 10 jaar blijven staan. Dus wanneer er niet tegelijkertijd ook een echt woningbouwprogramma wordt opgestart schuiven de dames en heren politici het hele woningbouwvraagstuk gewoon weer 2 verkiezingen verder vooruit.

  Mensen worden dit gedoe gewoon zat. Dat er dan geageerd gaat worden tegen de vluchtingen in kwestie is onvermijdelijk en misschien niet eens zo heel erg wanneer je ziet welke kansenparels er instromen.

 2. Interessant om te beluisteren, het oppervlakkige klisjee nepgekwaak van broeder Kok, van de Groep Kok.
  Zit in het geheugen,dank Chris. Prachtig, maar houdt het God betere het hierbij alsjeblieft.
  Het is een PVV-tje in het klein en niet genoeg haar voor een gebleekte haarbos.

 3. Het Leidse college moet niet de waarheid verhullen. Die is namelijk dat er 485 statushoudende nieuwkomers in Leiden gaan wonen of er al zijn, met alle rechten, ook het recht op een sociale huurwoning als ze aan de maximale inkomenseis voldoen. Maar er is nu al een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in deze regio. De spoeling wordt dus nog dunner met honderden woningzoekenden erbij. Gevolg: nog veel langere wachttijden. Je zou dan zeggen, bouw er honderen betaalbare woningen bij, stop de verdere sloop en verkoop van betaalbare sociale huurwoningen (er zijn al heel veel gesloopt in de afgelopen 10 jaar). Maar volgens veruit de meeste, uiteraard wel comfortabel gehuisveste, politici en ook de leden van het college en de gemeenteraad, is er eigenlijk niets aan de hand en is er geen woningnood.

  Overigens distantieer ik mij van de bruine brallerij van populistische poeptoeteraars die opeens doen alsof ze zich zorgen maken over de woningnood. Dat doen ze namelijk niet en hebben ze ook nooit gedaan. Maar helaas worden ze electoraal geholpen door rood, blauw, groen en kleurloos die de woningnood hebben veroorzaakt en nu ontkennen, terwijl er juist veel meer sociale huurwoningen beschikbaar moeten komen

 4. Jantje van Leiden op

  Het is natuurlijk erg braaf om ook het Koksmaatje naar een reactie te vragen, maar het is toch bekend dat deze geflipte student slechts de echo is van Wilders. Met andere woorden: geheel overbodig en geen oplossing voor een reëel probleem.

  • Door mensen als jou , worden straks onze dochters verkracht! Jou partij zekerin gemeenteraad? Hun zijn verantwoordelijk met hun stemmers!

 5. Een Leids burger op

  “Maar nu er opeens een complete volksverhuizing aan niet-Nederlandse belastingbetalers toegelaten schijnt te moeten worden zijn diezelfde overheden opeens wel druk bezig om woningen neer te zetten. Dat dit schuine gezichten tot gevolg heeft moet toch voor niemand als een verrassing komen?” zegt Marcellus_B. Inderdaad zo is dat.
  —-
  Anderzijds zou men kunnen tegenwerpen dat men ook solidair zou moeten zijn met echte vluchtelingen. Maar hoe solidair zijn zij dan eigenlijk met onze Nederlandse normen en waarden?…..
  Hoewel ik hier in Leiden geen Keulse toestanden verwacht gaat dat ook nog wel wat problemen geven verwacht ik.
  —-
  Om van de nog steeds niet afgeschafte voorrangsregeling voor statushouders bij het verkrijgen van een sociale huurwoning nog maar te zwijgen….
  Dat er tot nu toe niet voldoende sociale huurwoningen zijn bijgebouwd heeft ook mede zijn oorzaak in het feit dat woningcorporaties een verhuurdersheffing is opgelegd door de overheid. Met als gevolg dat woningcorporaties door deze bezuinigingsmaatregel nog meer sociale huurwoningen zijn gaan verkopen dan ze voorheen in mindere mate ook al deden.

  Nee, van de zomer zal door het COA wel weer opnieuw een beroep op Leiden worden gedaan om nòg meer vluchtelingen te gaan opvangen. De toestroom van vluchtelingen zal juist grote gevolgen hebben voor JUIST de minder draagkrachtigen hier in Leiden. Niet alleen m.b.t. de huisvesting (huurwoningen en huurtoeslag), maar ook m.b.t. bijstand en gezondheidszorg.

 6. Nu ook middels de oud Greenpeace medewerker Zwamson de PvdArmoede gezwicht is voor de druk van neoliberalen van de VVD, de V.S. en Groot Brittanie en hun grote militair industrieel complex zal het uur van de waarheid zeker komen. Deze SP wethouder heeft dat goed gezien. Compliment Roos! Menselijkheid en waardigheid mogen er ook zijn. Dat is n.l. de westerse inmenging in Irak, Libie en Syrie in het kader van nation building, oftewel westerse marionetten installeren voor de fossiele rijkdommen. En daarop rijdt NL van A naar Beter, ook in Leiden en kunnen we welvaartsgenieten dankzij deze goede grondstof. En geven we 2 miljard per jaar uit aan wapens voor o.a. de koppensnellers in Ryadh en Abu Dhabi. Hoewel een afzwaaier zo bij een sjeik en zijn wulpse harum middenin de woestijn kan binnenvliegen. Precisiebombardementen met nederlandse F16´s zeggen onze trotse vaderlandse oorlogliefhebbers. Vrede is hun grootste vijand, geld en bommen hun hobby. Ze waren even werkeloos na 1990, de koude oorlog met de USSR was er niet meer. Iran, Irak, Afghanistan waren de nieuwe “tegenstanders”. Zo ontstond IS als surrogaat van het door de amerikaanse bezettingsmacht in Irak olv Paul Bremmer (oud spion en VS ambassadeur aan het Binnenhof), verjaagde en vernederde iraakse Baath leger. IS kreeg aldus een bestaansrecht. Deze voormalige militairen van Saddam Hoessein zijn slim, taktisch en verstoppen zich goed en vallen indirect met grote precisie onze steden aan (actie=-reactie). Nog sterker ze worden door Ryadh indirekt van nederlands en amerikaans wapentuig voorzien. En Turkije verkoopt graag de IS olie via de familie van….Maar nu komt het: de lokale bevolking wordt geraakt, verhongerd en verjaagd. Waar gaan ze heen? Naar de landen zoals NL, namens de christenliberalen van CDA en VVD, de grote vriend van de imperialisten in DC en London, die het meest criminele complex op aarde actief van geld en middelen blijft voorzien om deze viscieuze cirkel te onderhouden. Na de winterperiode komen ze weer in grote getalen hierheen. En met wat souveniers voor ons: bomfragmenten met hierop IS GO TO HELL. Kruis erdoorheen: HELL FOR US! Zo dichtbij komt de mislukte politiek van uw eigen land en haar bondgenoten. Tot zelfs in uw NIMBY achtertuin!

 7. Kom in verzet , we worden in de maling genomen,,, het is wachten op narigheid van of tegen deze gelukszoekers,, Nooit welkom in mijn Leiden en in mijn straat,,, pleur ze op een bootje en terug naar hun woestijn!!!

   • Piet Pekelharing op

    Denkt u dat de redactie van De Dikke al die woorden zelf verzint? Dan zouden ze bij De Kler dat woordenboek wel in het schap met fictie plaatsen.

  • Een Leids burger op

   Nee, de vluchtelingenpamperaars zijn weer flink bezig met oogkleppen op…..
   Citaat:”De politie heeft vorig jaar in en bij asielzoekerscentra 55 meldingen van zedenzaken geregistreerd. In totaal kwam de politie uit op 4460 meldingen van verschillende aard. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekerscentra (COA) telde 8000 incidenten, waarvan 1300 meldingen van fysieke agressie op en rond de locaties waar asielzoekers worden opgevangen. Het gaat dan om schoppen en slaan.”
   http://www.omroepbrabant.nl/?news/243643812/55+zedenzaken+bij+asielzoekerscentra,+in
   +totaal+8000+incidenten++++.aspx
   —-
   Maar afgezien daarvan zal het opnemen van grote groepen vluchtelingen ook nog andere
   gevolgen hebben zoals in mijn eerdere reactie hierboven toegelicht…

   • Piet Pekelharing op

    En uit hetzelfde artikel dat u aanhaalt: “Het COA telde in totaal zo’n 8000 incidenten rond azc’s. In de meeste gevallen (5072) ging het om het overtreden van huisregels, zoals geluidsoverlast of een brandmelder afplakken.”

    En van de webstek van het AD: “In meer dan 5000 van de 8000 incidenten ging het om het overtreden van de huisregels van het COA, zoals geluidsoverlast, het niet opruimen van de eigen kamer en afplakken van een brandmelder.”

    Uit de uitzending van het NOS-journaal van gisteravond blijkt dat ook roken in het AZC is meegeteld. Dat verklaart meteen ook het afplakken van de brandmelder. Ik betwijfel of er in het geval u uw huis niet opruimt of rookt in huis er melding wordt gedaan bij de autoriteiten, laat staan dat dit geregistreerd wordt door diezelfde autoriteiten.

    • Een Leids burger op

     In mij huis wordt sowieso niet gerookt Piet, maar hoewel ook asielzoekers zich aan de regels van het COA moeten houden was dat hier niet nog niet eens de essentie waar het om zou moeten gaan….

 8. kan iemand mij uitleggen hoe ze sowieso aan sigaretten komen of hoort dat tegenwoordig ook al bij de eerste levensbehoefte? Wij proberen hier iedereen te stimuleren om te stoppen en asielzoekers geven we geld om juist te halen of leveren we dat gratis aan?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline