Gemeente wijst panden aan voor opvang daklozen en statushouders

17

De gemeente Leiden heeft afgelopen maanden in de hele stad gezocht naar geschikte locaties voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, zoals zwerfjongeren en dak- en thuislozen. Aan die zoektocht is nu een voorlopig einde gekomen. Er zijn verschillende panden geselecteerd en voor een aantal andere locaties volgt nader onderzoek.

De panden Turkooislaan 131 en de huizen aan Rhijnvreugd (1-6) zijn door het college geselecteerd voor de mogelijke huisvesting van vergunninghouders. Ook zijn verschillende terreinen in de stad onderzocht op de mogelijkheid om er tijdelijke woningen te plaatsen. Daarnaast is er gekeken naar woonruimte voor mensen uit de maatschappelijke opvang. Het pand Sumatrastraat 195 wordt hiervoor nader onderzocht maar het lijkt al zeker dat hier dak- en thuislozen een plek gaan krijgen.

Er is door de gemeente hard gezocht naar panden en terreinen die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt voor extra woningen voor vergunninghouders. Op die manier wil Leiden voorkomen dat er verdringing op de sociale woningmarkt ontstaat. Het gaat om mensen die al langere tijd in Nederland verblijven en wachten op een woning. Leiden wil hiermee bijdragen aan een snellere uitstroom vanuit de asielzoekerscentra, zodat nieuw aangekomen vluchtelingen daar een plek kunnen krijgen.

Potentiële panden zijn beoordeeld op criteria als beschikbaarheid, bouwkundige staat, parkeerruimte en sociale inbedding. In het pand aan de Turkooislaan kunnen circa 24 vergunninghouders een woning krijgen en de huizen aan Rhijnvreugd bieden ook aan circa 24 personen woonruimte. Daarnaast is er een quick scan uitgevoerd naar een zestal terreinen in de stad:

rhijnvreugd1. terrein naast de Rhijnvreugd: woningen voor ca. 35 personen.

klooster
2. terrein achter het klooster aan de Vrouwenweg: woningen voor ca. 50 personen.

waterzuivering
3. terrein van het Hoogheemraadschap aan de Voorschoterweg: woningen voor ca. 150 personen.

wassenaarseweg
4. terrein aan de Wassenaarseweg nabij de Willem Einthovenstraat: woningen voor ca. 50 personen.

gmetzu
5. terrein aan de Gabriël Metzustraat: woningen voor ca. 50 personen.

europaweg
6. terrein tussen Europaweg en Vrouwenweg: woningen voor ca. 150 personen.

Naar aanleiding van deze quick scan stelt het college aan de raad voor nader te onderzoeken of deze terreinen inderdaad geschikt zijn om er voor een periode van 5 tot 10 jaar woningen op te plaatsen.

Versneld inburgeren
Naast het versneld huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning, zet Leiden ook in op versneld inburgeren. Het college doet daarom ook een voorstel voor een nieuwe werkwijze om toegelaten vluchtelingen sneller en beter te integreren in de samenleving. Door al direct nadat de verblijfsvergunning is verleend de begeleiding naar werk of vrijwilligerswerk, gecombineerd met intensief taalonderwijs, te organiseren kunnen mensen sneller meedraaien in de Leidse samenleving.

Vluchtelingenwerk blijft het eerste contact voor de vergunninghouders na aankomst in Leiden. Deze nieuwe inwoners gaan zo snel mogelijk deelnemen aan een intensief programma, waarbij het vinden van een betaalde baan of toegang tot het onderwijs het einddoel is. Dat laatste geldt met name voor jongeren. Intensief taalonderwijs is één van de middelen om dat te bereiken. Wie Nederlands spreekt, heeft immers veel meer kansen op de arbeidsmarkt.

Het gaat niet alleen om participatie op de arbeidsmarkt. Er is ook veel aandacht voor de integratie van de vluchteling in de samenleving als geheel. Daarom worden de samenwerkingspartners in de stad op het terrein van jeugd, zorg en welzijn hierbij betrokken. Ook een groot aantal vrijwilligers zet zich voor dit doel in.

Uitstroom maatschappelijke opvang
De gemeente heeft de afgelopen maanden gelijktijdig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om mensen die uit de maatschappelijke opvang komen te huisvesten. Het gaat om mensen die nog ongeveer 6 maanden worden begeleid door de Stichting De Binnenvest. Na deze periode zetten zij de stap naar het volledig zelfstandig wonen. Het pand aan de Sumatrastraat is een voormalig schoolgebouw, waarin wooneenheden voor ongeveer 16 mensen uit de maatschappelijke opvang goed lijkt te kunnen worden gerealiseerd.

Delen

17 reacties

 1. 485 gelukszoekers die voorrang krijgen op de eerlijke hard werkende/studerende hollandse jongeren. Goed werk !

 2. Het wordt gewoon door je strot gedrukt. Dit moeten we niet pikken en in aktie komen. Onze kinderen en vrouwen zijn niet veilig.

 3. Hardstikke leuk , vooral voor de eigenaren van de volkstuinen van Kronesteijn en de huizenbezitters van de Vrouwenweg. Ik voorspel inbraak , overlast, en onbeheersbare samenscholing.
  Geen enkel gebied is natuurlijk geschikt , maar een stukje verder richting vlietlanden had toch misschien wat wijzer geweest.

  • Nou ik zit daar op cronesteyn.heb 7 jaar me uit de naad gewerkt om een goed tuinhuis neer te zetten.
   Voor volgend jaar als ik met pensioen gaat om daar lekker te van gaan genieten.
   Ook lopen met me honden daar word straks niet om te doen voor me vrouw.
   Begrijp niet hoe ze dat kunnen doen
   Dit moeten we niet pikken, neemt lefringk ze maar in zijn achter tuin.

 4. Wat hebben we met zijn allen geschreeuwd om Benno, maar hier zie ik een groter probleem van de zomer in zwemband de vliet!!

  • Jack je heb gelijk je kan er op wachten .
   LEFRINGK zeg toch ja , maling aan de LEIDSE burgers hij is toch van PVDA .

   • Eve de Visser op

    Klopt,en volgens een kennis van mij,is ook bij onze burgemeester het fiod binnen gevallen.

 5. Toch ook een ander geluid bij deze. Als er zo’n grote groep in de wereld is die huis en haard moeten verlaten, is het aan alle landen om hun verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen op te vangen. Dat ook Nederland zijn/haar steentje bijdraagt is dan logisch. En dus ook dat Leiden zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

  Vervolgens kunnen wij er zelf voor kiezen om hier wel of geen succes van te maken. Ik denk dat nukkig de andere kant op kijken en op voorhand verontwaardigd zijn niet helpt.

  Statushouders zijn aantoonbaar vluchteling en moeten een nieuw bestaan opbouwen. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is ze te helpen. Daar worden zij beter van maar wij ook. Een vluchteling met een opleiding/baan heeft meer geld, kan dit ook weer bij ons uitgeven en een nuttige en volwaardige bijdrage aan de maatschappij leveren.

  Je kunt het ook omdraaien: wel nukkig blijven en niet willen helpen. Daar word je zelf niet gelukkiger van en ook de vluchteling is er niet mee geholpen, heeft minder geld, draagt minder bij en staat op voorhand aan de zijlijn al 3-0 achter.

  Kost dat geld? Ja. Hoeven we niet geheimzinnig over te doen: het oplossen van ieder probleem kost geld. Het alternatief kost nog meer geld en voor langere termijn.

  Mijn conclusie: laten we de nieuwe buren welkom heten en ze een eerlijke kans op een nieuw begin.

 6. Karin Smits van Dam

  Misschien kunnen ze ook eens nadenken over starterswoningen voor onze eigen jeugd. Of is het de bedoeling dat die tot hun 40e thuisblijven wonen omdat ze op de wachtlijst staan voor een goedkope huurwoning 🙁

 7. 485 statushoudende nieuwkomers met rechten, ook het recht op een sociale huurwoning als ze aan de maximale inkomenseis voldoen. Dat zou op zich niet erg zijn. Maar er is al een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in deze regio. De spoeling wordt dus nog dunner met honderden woningzoekenden erbij. Gevolg: nog veel langere wachttijden. Je zou dan zeggen, bouw er honderen betaalbare woningen bij, stop de verdere sloop en verkoop van betaalbare sociale huurwoningen (er zijn al heel veel gesloopt in de afgelopen 10 jaar). Maar nee hoor, volgens veruit de meeste, uiteraard wel comfortabel gehuisveste, politici is er niets aan de hand en is er helemaal geen woningnood.

 8. Aan het einde van de 20e-eeuw zijn de diverse overheden grootschalig in de grondspeculatie gestapt. Dit gebeurde d.m.v. het herbestemmen van landbouwgrond naar bouwgrond voor bedrijven en/of woningen. Deze grond werd daardoor op papier veel meer waard en die waarde is opgenomen op de balans.
  Eind 2008 (begin van de crisis) bleek dat de waarde van de herbestemde gronden feitelijk niet was gestegen, maar waarde afboeken kon niet meer, want het geld was al uitgegeven. Vervolgens hebben deze overheden ook alle woningbouwprogramma’s geschrapt (per officieel decreet van de provinciale overheid). Tot zover dus hun inspanningen om tot een gezonde woningvoorraad voor de Nederlandse belastingbetaler te komen.

  Maar nu er opeens een complete volksverhuizing aan niet-Nederlandse belastingbetalers toegelaten schijnt te moeten worden zijn diezelfde overheden opeens wel druk bezig om woningen neer te zetten. Dat dit schuine gezichten tot gevolg heeft moet toch voor niemand als een verrassing komen?

  Overigens zijn deze tijdelijke woningen ook geen goede oplossing, want volgens dezelfde wetgeving die deze woningen toestaat mogen ze ook maar maximaal 10 jaar blijven staan. Dus wanneer er niet tegelijkertijd ook een echt woningbouwprogramma wordt opgestart schuiven de dames en heren politici het hele woningbouwvraagstuk gewoon weer 2 verkiezingen verder vooruit.

  Mensen worden dit gedoe gewoon zat. Dat er dan geageerd gaat worden tegen de vluchtingen in kwestie is onvermijdelijk en misschien niet eens zo heel erg wanneer je ziet welke kansenparels er instromen.

 9. waarom geen tenten op landgoed de horsten. ruimte genoeg en de huidige bewoners zijn reuze betrokken
  bij het probleem van de vreemdelingenopvang en vinden dat iedereen opvang ( liefst bij anderen) moet krijgen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline