Raad van State stelt bezwaarmakers RijnlandRoute in het ongelijk

34

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft bijna alle bezwaren ongegrond verklaard die tegen het inpassingsplan ‘RijnlandRoute’ van de provincie Zuid‑Holland waren ingediend. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag. Het inpassingsplan maakt een nieuwe provinciale weg mogelijk tussen Katwijk en Leiden. Als gevolg van de uitspraak kan de provincie nu met de aanleg van de RijnlandRoute beginnen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Walter van Peijpe, fractievoorzitter van GroenLinks Leiden, over het definitief doorgaan van de RijnlandRoute.

De Leidse wethouder van bereikbaarheid Robert Strijk laat weten blij te zijn met de uitspraak: “Hiermee is er een einde gekomen aan een lange periode van onderzoek en onzekerheid. Het bevestigt een zorgvuldige besluitvorming met voldoende aandacht voor de belangen van inwoners gedurende het proces.”

Volgens Strijk is de aanleg van de RijnlandRoute zeer belangrijk voor de bereikbaarheid en de economie ambities van de Leidse regio. “Deze nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden lost huidige verkeersknelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland-Rijnland. Ook in de toekomst. Het doorgaand verkeer rijdt dan over de Leidse Ring waar de Rijnlandroute deel van uitmaakt in plaats van dwars door het centrum. Zo ontstaat in het centrum meer ruimte voor de fietser, voetganger en het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).”

Tracébesluiten
Omdat de weg gedeeltelijk via de A44 gaat lopen en wordt aangesloten op de A4 heeft minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) ook twee tracébesluiten genomen waarin de aanpassingen aan de twee rijkswegen zijn vastgelegd. Alle bezwaren tegen die tracébesluiten zijn ook ongegrond verklaard.

Probleemanalyse
Veel bezwaarmakers vinden dat de keuze voor de RijnlandRoute is gebaseerd op een onjuiste probleemanalyse. Ze twijfelen aan de verkeersprognoses die aan het gekozen alternatief ‘Zoeken naar Balans Optimaal’ ten grondslag liggen. Ook zouden alternatieven onvoldoende onderzocht zijn. Hierdoor heeft in hun ogen geen gelijkwaardige afweging van de mogelijkheden plaatsgevonden. De RvS is het daar niet mee eens en oordeelt dat de overheden de verschillende alternatieven wel degelijk zorgvuldig tegen elkaar hebben afgewogen. Ook ziet de RvS in de verkeersprognoses een representatief beeld van het toekomstige verkeersaanbod in de regio.

Belangenafweging
Een groot aantal bezwaarmakers vreest ook nadelige gevolgen van de RijnlandRoute voor hun specifieke situatie. Zo zijn ze onder meer bang voor aantasting van hun woongenot, vermindering van uitzicht en privacy en geluidsoverlast. De RvS onderkent dat weliswaar, maar vindt ook dat de overheden meer gewicht mogen toekennen aan de belangen die zijn gemoeid met de aanleg van de RijnlandRoute.

Tussenuitspraak
In de beroepen van twee bezwaarmakers heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak gedaan. Op twee onderdelen moet het provinciebestuur het inpassingsplan voor de RijnlandRoute aanpassen. Het gaat om een voorschrift over de verlenging van de tunnel bij Voorschoten en Leiden en over de inpassing van de RijnlandRoute op een perceel aan de Vrouwenweg in Leiden. De beroepen van de overige 42 bezwaarmakers zijn ongegrond verklaard.

RijnlandRoute
Met de aanleg van de RijnlandRoute willen de overheden de verkeersdoorstroming rondom Leiden en Katwijk verbeteren. Het tracé van de RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. De weg gaat met een tunnel onder de Oostvlietpolder, de Vliet en Voorschoten door. Bij Leiden wordt de weg verdiept aangelegd en aangesloten op een verbrede A44. Van daaruit volgt de RijnlandRoute het eveneens verbrede tracé van de N206 richting Katwijk.

Delen

34 reacties

 1. Duidelijk is dat de volksgezondheid niet echt prevaleert over een belangen van de (schulden)economie. Maar de wijkraad in de Stevenshof zal moeten proberen in nauw overleg met de gemeente tot een nog betere inpassing te komen.
  Helaas zie overigens een weer zo’n trieste twitter van zo’n arrogante VVD’er (Zevenbergen) in Leiden die boekdelen spreekt over de houding van de liberalen in deze stad/land richting de burger:
  “Wat een goed nieuws! Nu doorpakken! Bijna alle bezwaren tegen provinciale weg RijnlandRoute ongegrond.”
  Arrogante elite partij!

  • eric van 't groenewout op

   Hubert, je bent een slechte verliezer. Zevenbergen heeft gelijk. Dit is heel goed nieuws.

 2. Rijnlandroute mag doorgaan. Vernietiging van de vogelweidegebieden van de Papewegse en Oostvlietpolder. En ernstige aanslag op de gezondheid van de Stevenshoffers. Bovendien wordt er weer meer asfalt aangelegd voor de milieuvervuilende autoverslaving in dit land. En is “Parijs” weer een stapje verder weg in onze regio.
  De RvS doet wel erg dunne uitspraken t.a.v. verkeersprognoses, natuurcompensatie en aantasting van het leefklimaat.
  De strijd tegen deze neoconservatieve overheid die met een bakken vol geld een duur advocatenburo uit Amsterdam kon inhuren tegen de burgers die hun beroepsschriften zelf mochten schrijven en betalen. Handjesklap tussen politieke partijen, gemeenten, regio en provincie voor dit prestige project, daar was geen kruid tegen opgewassen. Alles was al lang geregeld. Wij burgers gaan moe en moedig gestreden wederom ten onder. Maar met opgeheven hoofd en nog minder vertrouwen in de “participatie” politiek.

  VVD, D66, SP en CDA in Leiden, van harte gefeliciteerd, jullie kunnen het glas vanavond aan Breemee heffen. En laat onze populaire burgervader het maar uitgillen: “Ladies and gentlemen, we got him!”

 3. De hele basisemissiewaarden blijken op hun gat te liggen. De overheid rolt over elkaar heen vanwege de verschillen in uitstoot in de praktijk en onder testomstandigheden.
  Als die verschillen zou groot zijn zouden de uitstootberekeningen dus ook niet kunnen kloppen maar veel hoger moeten zijn.
  Ik zou het weinig consistent vinden als de overheid moord en brand schreeuwt tegen de autofabrikanten en in de praktijk er niets mee doet. De verschillen waren in 2011 al bekend en hadden dus meegenomen moeten worden bij de RLR.

 4. Nog zo’n VVD trul, Dorien Verbree: Ennnn, aanleggen maar! #vvdleiden voor een bereikbaar Leiden.
  Leiden wordt helemaal niet beter bereikbaar. De knelpunten blijven voorlopig liggen. Rijnlandroute is een (RWS) netwerkproject voor betere doorstroming Den Haag – Amsterdam. Provinciestadje Leiden staat helemaal niet centraal. Maar neoliberale opportunisten als u en uw beeldvullende frac kunnen even kicken op het resultaat.

 5. En onze hackende D66 knul in actie ;)) Mark Koek ‏@m_koek :
  @zeefNL @mdirkse goed om te lezen dat ook de rvs vindt dat alternatieven goed zijn meegewogen (al blijft het jammer dat die het niet werden)
  “Goed meegewogen” Nulplus variant? En Rembrandttunnel, Churchill Avenue, Maaldrift Optimaal, Tunnelinitiatief A4 – A44….burgerinitiatieven allemaal kapotgeschoten.

 6. @zeefnl vriendenovp Plannen voldoen aan alle wettelijk eisen. #vvd #bereikbaarheid #werkenaanvooruitgang
  Tuurlijk heer breedbeeld Zevenbergen, jullie mevr. groenfobie Schultz in het VVD bastion I&M denkt met u mee. Herinnert u zich A13 100 km/uur in Overschie nog. :))

 7. Naast teleurstelling, grote verbazing dat bestuurders, politici en zelfs de Raad van State telkenmale natuur, landschap en milieu het onderspit laten delven. Dit alles terwijl er met iets meer moeite, goede wil en wat extra investeringen meer kan worden gedaan om de weidevogelgebieden als de Oostvlietpolder te sparen. De uitspraak van de Raad van State inzake de Rijnlandroute is voor ons opnieuw een bevestiging dat het houden van wereldwijde klimaattoppen geen enkele zin heeft. Want als er in het klein geen enkele groene wil bestaat en het niet lukt om natuur en milieu beter te beschermen en te behouden, dan lukt het in het groot al helemaal niet. Een schrale troost is om te bedenken dat uiteindelijk natuur en milieu zullen terugslaan en de Rijnlandroute ooit onder water zal komen te staan…..

 8. VVD Leiden noemt de RLR een extra snelweg en is daar blij mee:

  http://vvdleiden.nl/21369/rijlandroute-steeds-dichterbij.html

  Maar de provincie is helemaal niet bevoegd om snelwegen aan te leggen!
  Dit was ook een bezwaar van één van de appellanten en is ongegrond verklaard, zie punt 10.3 van de uitspraak.
  De RLR mag niet als snelweg worden beschouwd, maar is een regionale weg. De verbinding tussen A4 en A44 krijgt daarom een N-nummer: de N434.
  Voorlopig wordt de snelheid 80 km/u maar hij is alvast ontworpen voor een snelheid van 100 km/u.

  Dit stinkt aan alle kanten!

  Zodra de weg er ligt zal de VVD ervoor pleiten om hem op te waarderen tot A-weg met een maximumsnelheid van minstens 100 km/u.

 9. Huub: Gevestigde orde CDA sukkeltje: Roeland Storm ‏@Roeland83
  Blij dat we nu eindelijk de RLR gaan aanleggen! Wel zorgen om boerenbedrijf Elza Hoeve. http://sleutelstad.nl/2016/01/27/raad-van-state-stelt-bezwaarmakers-rijnlandroute-in-het-ongelijk/

  En Huub dan ook:

  Roelof Storm stemde in OPPOSITIE tegen de Leidse Ring. Hij vond 100 miljoen teveel geld.

  Nu is de RR van 1 miljard voor deze heer schijnbaar niet te duur want daar stemde hij als voormalige
  COALITIEPARTIJ voor. Was de RR nu niet juist een essentieel onderdeel van de Leidse Ring, heer Storm?

  Voor de rest sluit ik mij aan bij de stelling dat ook de Raad van State olv de heer Piet Hein
  Donner inzake Rutte’s regeringsbeleid alswel andere overheidsprojecten wel erg naar de
  broek van de overheidsinstanties lijkt schrijven. Het is maar een intuitie, maar sinds 2010 stinkt
  de politiek in dit land met dag meer en meer. Om maar over doofpotten te zwijgen.

 10. Weer eentje uit die VVD kliek: Floor Vermeulen ‏@floorvermeulen

  Uitspraak Rijnlandroute laat zien dat besluitvorming zorgvuldig is doorlopen. Ook nut en noodzaak worden door RvS onderschreven.

  Corrupte bend bij elkaar.

 11. Uit welingelichte kringen wordt vernomen dat VVD, Bouwend Nederland, BOVAG en ANWB binnenkort gaan fuseren, nadat de min of meer informele financiële banden zo’n succes zijn geworden voor de auto- en asfaltsector en de VVD een betrouwbare partner bleek.

 12. Citaat van de VVD Leiden web pagina:
  Kortom, de algemene belangen die zijn gemoeid met de aanleg van de RijnlandRoute zijn zwaarwegend en leggen ook in de ogen van de Raad van State meer gewicht in de schaal dan de individuele belangen van omwonenden. Het is een feit: de Rijnlandroute komt steeds dichterbij!

  Individuele belangen? Je praat over een wijk van 12.000 zielen ingeklemd tussen A44 en die VVD roetriool.

  • eric van 't groenewout op

   Hoezo roetriool? Verdiept en grotendeels ondergronds, precies zoals jullie deze weg eerder onder de Churchilllaan wilden hebben. Beetje hypocriet, vind je niet?
   Kun je nog eens uitleggen waarom je wel voor de variant Churchill Avenue (dwars door Leiden, veel ingrijpender bouwproces, tunnelbak pal langs een woonwijk en diverse tunnelingangen IN woonwijken) bent, en niet voor de Rijnland Route (buiten langs de buitenste schil van Leiden, grosso modo 80 meter afstand van de woningen, verdiept aangelegd).
   En waarom zijn auto’s op de ChurchillAvenue (lekker ver weg van jou) niet vervuilend en auto’s op de Rijnlandroute opeens wel vervuilend?
   De A44 lag er al toen de Stevenshof werd aangelegd. Waarom ben je ergens komen wonen, als je die A44 klaarblijkelijk niet prettig vindt?
   En als je zo voor natuurbehoud bent, waarom ben je dan komen wonen in een wijk die in dit volgens jou zo unieke polder- en natuurgebied is gebouwd? De Rijnlandroute neemt maar een fractie in beslag van wat er voor de Stevenshof heeft moeten wijken.
   In mijn studententijd heb ik langs de A44 gewoond (Oude Rijnsburgerweg). Nooit een centje last van de A44 gehad. Je moet wel een heel erge zeurpiet zijn om van de A44 last te hebben.
   Enfin, het recht, het gezond verstand, het milieu en Leiden hebben gezegevierd: de Rijnlandroute is heel hard nodig.

 13. De neoliberale aanstichters van het roetriool namens Leiden @paullaudy en @robertstrijk hebben (nog) niet gereageerd. Hopelijk mijden ze in de toekomst onze mooie wijk. Die is dadelijk kreupel van astma, long en kankerpatienten door 50.000 dieselgate fossiel voertuigen. Wat nou binnen de wettelijke normen aanleggen? Laatdestevenshofnietstikken, anders VVD66 college stik zelf maar! Einde berichtgeving.

 14. Een Leids burger op

  Maar hadden de Frankieboys, de ‘sLinksGroene uit het roetriool gekropen gefrustreerde Hubertjes en de VVO dan gedacht dat de bezwaarmakers wel in het gelijk zouden worden gesteld door de Raad van State? Nee toch?
  Hoewel ik ook liever een andere variant van de Rijnlandroute had gezien, komt voor mij deze uitspraak toch niet onverwachts.

 15. ELB Klopt, ik zag net dat de RvS ook de bezwaren tegen meer kolencentrales ongegrond verklaard heeft. Ik wil niet verdacht maken, maar onder Rutte II zijn doofpotjes, onafhankelijke rechtspraak en hard door- scheuren gemeengoed geworden. De gefrustreerde rechtstaat vertoont steeds meer erosie door het neoliberale secreet.

  • Doofpotjes en vriendjespolitiek zijn er volop onder Rutte en zijn VVD. Denk maar aan Joris Demmink, de Teevendeal of de stuntelende minister Van der Steur die grote delen van een rapport zwart laat maken om zichzelf te beschermen.

   • Piet Pekelharing op

    In het geval van de affaire Demmink is er geen sprake van een doofpotoperatie. Er is simpelweg geen bewijs, zodat wij moeten concluderen dat naar alle waarschijnlijkheid de beschuldigingen tegen de heer Demmink compleet verzonnen zijn.

  • Verrassend vond ik toch wel dat de rechter Urgenda gelijk gaf bij de klimaatstrijd: namelijk dat de overheid meer moet doen om CO2-uitstoot terug te dringen. Daar sta ik helemaal achter, maar ik had niet verwacht dat Urgenda dat zou winnen met het argument dat de staat een zorgplicht heeft voor haar burgers.
   Ook maakte de rechter het verhogen van de maximumsnelheid op de A10 en A13 ongedaan.

   Maar de RvS durft het kennelijk niet aan om een groot project als de RLR tegen te houden, terwijl de argumenten tegen de RLR sterk zijn: verkeersprognoses zijn gebaseerd op 2,7% economische groei, een percentage waar we sinss 2009 alleen maar van kunnen dromen en wat er ook niet meer gaat komen, gezien de voorspellingen van IMF en OESO. De rechter gaat gewoon akkoord met die absurd hoge prognose.

   Of Urgenda echt wat opschiet met die uitspraak valt nog te bezien, het is allemaal boterzacht. En die maximumsnelheid op de ring van A’dam en R’dam is ook zo weer aangepast als het moet.

   • eric van 't groenewout op

    Frankieboy: je geeft aan niets te begrijpen van een juridische onderbouwing. Economische groeiprognoses spelen daarin geen rol. Die zijn hooguit voor de politiek van belang.
    Een groeiprognose van 2,7% is in deze regio momenteel aan de lage kant. De groei in de Randstad gaat sneller dan verwacht en de autonome autogroei zet ook weer door.
    Maar wat toon je je alweer een slechte verliezer, nu alweer voor de derde keer op rij, zoals bijna alle frustraten die hier voorspelbaar dom reageren met cliché’s over doofpotten, neoconservatieven, zelfs Demmink wordt erbij gehaald en de rechtspraak. Ach, ach, wat een domme prietpraat. Accepteer dat een onafhankelijke instantie alle bezwaren heeft gewogen, daar extra lang de tijd voor heeft genomen, en inderdaad, het is niet leuk voor jullie, maar een goed onderbouwde uitspraak heeft gedaan.
    De aanleg van de Rijnlandroute is goed nieuws voor heel Leiden. De luchtkwaliteit in de Stevenshof wordt er nog geen 0.01% minder door. Voor de bewoners langs de N206, Morsweg en Haagweg is dit geweldig nieuws. Voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de werkgelegenheid in Leiden is dit een geweldige uitspraak. Gelet op het stemgedrag bij de vorige twee verkiezingen, schat ik ook in dat ruim 85% van de Leidenaren hiermee ingenomen is, en zoals al eerder bleek: ook onder de bewoners van de Stevenshof is een overgrote meerderheid pro-Rijnlandroute.

 16. Het hele denken over mobiliteit en wonen in deze regio heeft mij ontzettend gestoord. Het is allemaal zo conservatief en ouderwets denken over proberen en oplossingen. Tenenkrommend.
  Sowieso voel ik mij als liberaal niet meer door de VVD vertegenwoordigd. Die partij zou burgerinitiatieven en een gelijk speelveld hoog in het vaandel moeten hebben staan maar het lijkt steeds meer om macht en achterkamertjes te draaien. Daar zou een echte liberaal tegen moeten zijn ipv staan juichen dat het oude ons heeft gewonnen.

 17. Het zijn ook geen liberalen maar neoliberalen. In het denken van laatste wordt de overheid juist misbruikt ten voordele de marktpartijen om een kleine elite te bevoordelen. Kijk naar de link naar Bouwend NL die deze stad volkwakt voor de leegstand. In dat kader is de burger en zijn initiatieven om te participeren niet belangrijk. Dus geen gelijkheid, vrijheid en zelfinitiatief. Asociale VVD’ers in deze stad staan te juichen dat de beroepen van de burgers vermorzeld zijn door een RvS waarvan ik de onafhankelijkheid steeds meer betwijfel. De door Rutte gejubelde participatiemij is slechts een kreet om de asociale bezuinigingen te rechtvaardigen.
  In dit kader zijn partijen als VVD, D66 en CDA de “oude” gevestigde elite orde, waarvan het democratisch gehalte op een steeds lager niveau ligt. En ook nu blijkt dat weer. Alles was al geregeld.

 18. Ik houd het kort. Zeer teleurgesteld, zowel over het proces (alle alternatieven genegeerd) als over de uitkomst (asfalt en fijnstof ipv groen).

 19. De heer vtg, als woordvoerder van de neolibs Robert Strijk en Dorien Verbree, laat in zijn heilloze betoog goed zien waartoe te lang wonen langs een snelweg als de A44 leidt. Hersenaftakeling.

  • eric van 't groenewout op

   Goed zo, Teun, ook jij bent een slechte verliezer die al eerder liet zien over geen millimeter dossierkennis te beschikken. Stemmingmakerij, inspelen op angstgevoelens en vooral veel framing, maar verder zo fact free als je het tegenwoordig maar kunt hebben. Argumenten? Heel hard blijven schelden op VVD66 (ha, ha, wat een leuke woordspeling), neolibs (leg even uit wat je daarmee bedoelt en wat de link met dit onderwerp is), neoconservatieven: het is obligaat, gemakzuchtig en vooral inhoudsloos. En dan ook nog denken dat je links of progressief bent.
   De Raad van State heeft terecht gehakt gemaakt van de non-argumenten. Komt kennelijk hard aan, maar dat krijg je als je een paar jaar lang voor jokkebrokje speelt en iemand in 1x al die tokkie-jokkies, zoals RvS nu heeft gedaan, het nakijken geeft.
   Het was op sleutelstad in het afgelopen jaar goed te volgen: allemaal non-argumenten die door een kliekje van napraters tot dogma werden verheven. Dat steeds dezelfde (hooguit tien) mensen elkaar steeds gelijk gaven, en ook steeds anderen moesten afbranden (wat over Mw. de Bont en Robert Strijk werd geschreven, was ver voorbij de grenzen van goed fatsoen), wil nog niet zeggen dat de anti-Rijnlandroute betogen ook maar enige kern van waarheid bevatten.Dat deden ze ook niet. Inhoudsloze oprispinkjes, meer niet.
   Waren de tegenstanders van de Rijnlandroute niet ook begaan met het lot van de mensen die langs de A44 wonen en door de Rijnlandroute moeten verhuizen (helaas, want zij zijn inderdaad de grote verliezers)? Maar, kun je me uitleggen, beste Teun, waarom mensen die soms op honderden meters afstand wonen van de A44 überhaupt last van die snelweg kunnen hebben?
   Gelukkig heeft 85% van Leiden geen enkele boodschap aan het gezeur en fact free gestuntel van de Huberts, Teunen, enz., die ook nog eens de klassieke fout maken zich in moreel opzicht min of meer verheven te voelen aan anderen. Tja, dan komt die uitspraak van de Raad van State hard aan. En jullie reacties daarop zijn al net zo dom als die van PVVërs die in identieke bewoordingen de in hun ogen onwelvallige uitspraken bekritiseren.

   • Piet Pekelharing op

    “slechte verliezer”, “geen millimeter dossierkennis”, “inspelen op angstgevoelens”, “fact free”, “obligaat, gemakzuchtig en vooral inhoudsloos”, “non-argumenten”, “kliekje van napraters”, “Inhoudsloze oprispinkjes”, “gezeur en fact free gestuntel”.

    En u beschuldigd Teun van schelden op zijn tegenstanders?

 20. Piet Pekel, touché, de heer vtg heeft te lang langs de snelweg A44 gewoond. Hersenaftakeling is het resultaat. Onbeheerst geraaskal tot gevolg.
  Overigens ben ik van mening dat het neoliberalisme en salonsocialisme opgeheven dienen te worden.

 21. En een mislukte woordvoerder voor de neoliberale asfaltliefhebbers en subsidiehaters binnen VVD66 Leiden ;))

 22. Piet Pekelharing op

  En als er dan toch zo nodig een verbinding tussen de A4 en A44 moet komen, waarom leggen we die dan niet een paar kilometer naar het zuiden door de Kniplaan en de Horstlaan te verbreden en te verbinden? Daar liggen de A4 en A44 veel dichter bij elkaar. Bovendien is dat gebied zo dunbevolkt dat vrijwel niemand er last van heeft.

  Er moet dan nog wel een dijk langs de noordrand van landgoed De Eikenhorst worden aangelegd bij wijze van geluidswal. Plaats daar een elektronisch hek met camera’s bovenop bij wijze van beveiliging en wat snelgroeiende begroeiing aan de zuidkant van het hek om dit aan het zicht te onttrekken. En voila, de Von Amsbergjes hebben er evenmin last van.

 23. Er is nog wat hoop voor alle tegenstanders en NIMBY’s van dit onzalige asfaltproject. De economische vooruitzichten voor Nederland lijken gunstig voor 2016. En gunstig voor onze overheidsbegrotingen. Maar het andere nieuws is dat de V.S (18 biljoen dollar schuld), Mexico (olie), Brazilie (olie), Rusland (Putin heeft pijn), China (Rode Ponzi) bijna of al zwaar in recessie zitten. Op de pof leven eist nu eenmaal zijn tol. De schulden zeepbel die na 2008 alleen maar verder is opgeblazen loopt leeg. Alle grondstofprijzen als olie, ijzererts, koper, etc. alsmede de wereldhandel klappen in elkaar. Een export gevoelig land als NL merkt dat nu al. De centrale banken in Europa, VS en Japan laten de gratis geld pers op volle toeren draaien bij of maken de rente negatief. Om te redden wat er te redden valt. Uiteindelijk gaat dat niet goed. De crisis die hieruit voort kan komen is niet te beschrijven. Doemdenken? Dat dachten we in 2008 ook. Het gaat aan ons voorbij. Kan gebeuren. Maar de gevolgen van de komende crisis zullen ook projecten als de RR kunnen bereiken. De luxe en schijnwelvaart die de falende politiek ons nog steeds voorhoudt zullen verdwijnen. Ver van bed show? Dat dachten met de vluchtelingencrisis ook. Maar bereikt nu onze achtertuin.

 24. Een ravage op de financiele markten van vanddag brengt inderdaad bovengestelde steeds meer in de actualiteit. Big Bank, Big Oil komt in steeds grotere problemen, de aandelen en de grondstofprijzen storten langzaam in. De beurzen staan n.l. op verkoop: 20% verlies in 5 maanden tijd. Uiteraard zeggen de “business as usual” politici aan de Breemee, provincie en in de Treveszaal: komt wel goed. We groeien uit de crisis door de inflatie en groei. Niet dus: krimp en deflatie. De zeepbel van 220 biljoen dollar wordt opgeblazen. De exportpositie van NL wordt zwaar ondermijnd. Ik wens een ieder een gelukkig leven toe, maar de crisis die staat te wachten doet 2008 en 1929 verbleken. En maakt alle asfaltplannen volkomen overbodig. Stop die 1 miljard in een overlevingsreserve voor de regio. Een ieder moet dadelijk weer zijn eigen eten verbouwen en zorgen voor een dak boven het hoofd. De supermarkten, geldautomaten, online bankieren: werken niet meer. Ach, zeurpiet hou toch op. Wel zullen zien!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline