Universiteit mag verder met campusplannen bij Witte Singel

21

De Leidse gemeenteraad is in zeer ruime meerderheid akkoord met de verdere planontwikkeling van de Universiteit Leiden voor een ‘Humanities Campus’ op het Witte Singel Doelen-complex. Voor de herontwikkeling van de Faculteit Geesteswetenschappen op dat WSD-complex  trekt de universiteit zo’n 100 miljoen euro uit. Alleen GroenLinks en de éénmansfracties van de Groep Kok en de Partij voor de Dieren stemden uiteindelijk tegen.

Of de 58 sociale huurwoningen van woningbouwcorporatie De Sleutels op het terrein voor de nieuwbouw moeten wijken is nog niet besloten. In de voorkeursvariant van de universiteit is dat weliswaar nodig, maar de afspraak is nu dat alle opties open staan en dat er onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider een participatietraject wordt opgestart tussen universiteit, bewoners van het WSD-complex en De Sleutels.

Eerder waren vooral de SP en GroenLinks kritisch over het voorstel. De SP kon vanavond alsnog instemmen omdat in het te nemen besluit specifiek is opgenomen dat alle opties nog open staan en de variant met sloop alleen de voorkeursvariant is van de universiteit. GroenLinks wilde graag vastleggen dat de woonfunctie hoe dan ook in het gebied behouden moest worden. Toen bleek dat daarvoor geen meerderheid was te vinden in de gemeenteraad zette de partij het om in een wens. Ook die wens kreeg niet voldoende steun, omdat een meerderheid niet op voorhand voorwaarden wil verbinden aan het proces dat nu van start gaat.

Delen

21 reacties

 1. maarten kersten op

  Een historische avond voor Leiden, voor de universiteit en voor een paar honderd Leidse burgers. De bewoners van de 58 sociale woningen van de Sleutels in het Witte Singel / Doelencomplex werden het bos ingestuurd. Het Singelparkbos welteverstaan. Historisch maar triest ! In elk geval heeft een meerderheid van de (jaja…) volks-vertegenwoordigers zich niet vast willen leggen op of durven uitspreken voor het definitieve behoud van de woningen, laat staan van de nog maar 30 jaar jonge universitaire gebouwen aan weerszijden van de Witte Singel. De door de universitaire vastgoedmanager, miljoenenplannen-jongleur Leenders, in de in de lucht geworpen en gehouden sloopplannen zijn voor hém wel een leuk speeltje… Het is voor hem vast en zeker leuk goochelen met honderden miljoenen euro’s, arme bewoners, universitaire gebouwen, nieuwe bruggen, architecten, aannemers, enz.. Maar in de eerste plaats betekent dit wel het leed van zo’n 150 Leidse burgers . Daarnaast is het, crisis of geen crisis, doodeenvoudig criminele kapitaalvernietiging ! Dit alles gebeurt onder het mom van het urgent genoemde vestigen van een ‘Humanities Campus’. Iets wat het WSD-complex overigens gewoon al ís ! Zij het niet onder die Engelse naam maar onder de ook nog pas tien jaar gehanteerde Latijnse naam “Humaniora”.. Ik hoorde laatst zelfs een van de campus-professoren zijn wanhoop hierover uiten. In de door hem gedoceerde campus-taal riep hij tijdens college uit: “o tempora o mores !”.

  Groen Links bleef gisteravond consequent en hardnekkig de troepen aanvoeren die zich principieel bleven verzetten tegen de woning-sloop. Een onafhankelijk procesbegeleider is nu het toverwoord, de tijdelijke pleister, het welbekende doekje voor het bloeden, het schaamlapje voor ‘volkspartijen’ als PvdA, SP en ‘Leefbaar’. Waarheen de procesbegeleider de in onzekerheid blijvende bewoners gaat geleiden, is volstrekt onduidelijk. Komt tijd komt raad, moet de meerderheid van de raad gedacht hebben. Vermijden van een definitief oordeel over de woningen is duidelijk in het voordeel van de universiteit, die het nog maar enkele decennia geleden idealistisch ontworpen wooncomplex per se wil slopen en met één-op-één-gesprekken de bang gemaakte bewoners één voor één een vervangende woning wil aanbieden. Veilige oplossingen, die deze in het nauw gedreven en met deportatie naar het LUMC-terrein bedreigde bewoners veelal met beide handen zullen aannemen. Zodat het probleem, maar ook de sociale samenhang van het unieke universiteits-woonwijkje als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Ze woonden er zó fijn, verklaarden vele insprekers onlangs nog in de raadscommissie en ze hadden nog maar zó kort geleden, als ‘alibi-bewoners’ in die voor hen aparte universitaire wereld, met brieven en bloemen een persoonlijk warm welkom gekregen. Maar ja… de universiteit heeft nú andere behoeften en chanteert daarom de gemeente: “Als we onze innovatieve sloop-plannen niet mogen uitvoeren, verplaatsen wij de huidige WSD Humaniora, sorry, de Humanities Campus, gewoon helemaal naar Den Haag..!”. Tja, en dan is in de Leidse politiek opeens álles mogelijk…

  • Gerard van der Veer op

   Beste Maarten,
   *
   Met de beste wil van de wereld kan ik in je reactie niet meer lezen dan een beschaafde variant van het insinueren zo bekend van gratuit op ‘de politiek’ afgevende zure Leidenaars. Je deelt het argumentloos gelijkhebberige.
   *
   De heer Leenders worden onedele motieven toegeschreven. De 150 Leidenaars zijn zielig/gedupeerd. Het is ‘doodeenvoudig’ kapitaalvernietiging, die ‘crimineel’ is. Je gebruikt non-argument dat gebouwencomplex/gebied reeds ‘humanities’ is, alsof het daarom gaat.
   *
   Mogelijk is de toegewezen ‘onafhankelijk procesbegeleider’ in het voordeel van de universiteit. Mogelijk speelt de Leidse Universiteit het spel hard. Mogelijk heeft de Leidse politiek zwakke knieën. Mogelijk ben je een veredelde populist.
   *
   De lezer komt er niet achter, bij gebrek aan overtuigend betoog. Jammer.

 2. Piet van Veen

  maar laat ze er dan ook iets echt leuks van maken, de stad waardig en niet een benepen plan aan alle kanten uitgekleed en gesmoord in ambities…

 3. In de laatste commissievergadering had ik niet de indruk dat er zorgvuldig met de bewoners van die 58 panden wordt omgegaan. Dat doe je niet met een briefje in de bus maar vorm je een kleine ambtelijke werkgroep zoals vroeger onder Waal bij het verbeteringsplan Hogewoerd en bekijk je de wensen en onderzoek je de mogelijkheden van woningen elders. Is de wethouder onderwijs hier wel de juiste wethouder voor?

 4. Patrick Colly

  Lijkt me geen goed idee om net als aan de overkant aan de Witte Singel -al is het op microniveau- een monocultuur van alleen universiteitsgebouwen te maken. Gemengde stad wonen-universiteit-werken is meest duurzaam en levert een prettigere stad op. Mengen dus!

  • Piet van Veen

   Dar is wat ik zeg Patrick. Gemengde stad, niet te kleinschalig maar weer wel op menselijke schaal en dat je er kunt wonen en werken en studeren en naar college kunt en lezen in de zon en praten met je vrienden enzo…

 5. Een Leids burger op

  Citaat:”…is opgenomen dat alle opties nog open staan en de variant met sloop alleen de voorkeursvariant is van de universiteit.” Kortom: er is nog niets definitief beslist. Het is dus voorbarig om nu al “moord en brand” te schreeuwen.En mocht het tot sloop komen dan gaat het erom dat de bewoners voldoende gecompenseerd worden (verhuiskosten e.d.) en zij in de nieuwe woningen niet met veel hogere huren worden geconfronteerd.

  • maarten kersten op

   Nee, inderdaad beste ELB, er is nog niets definitief beslist, dat ís het ‘m nou juist ! ‘Volkspartijen’ als PvdA en SP hadden natuurlijk één front moeten vormen met Groen Links, PvdDieren en Kok. Ze hadden als DE traditionele pleitbezorgers voor de gewone burgerij juist moeten zorgen dat er wél iets was beslist. Namelijk: dat, wát voor planvariant er na de komende projectplanningsfase ook door de raad zal worden gekozen, dan per se in elk geval het behoud van het sociale woonblok gegarandeerd zou worden. Het pleit voor de houding van het zeer verontruste 200-tal bewoners dat dezen, in tegenstelling tot wat jij denkt te signaleren, juist géén ‘moord en brand’ schreeuwen. Dat deden hun vertegenwoordigers ook niet vanaf de publieke tribune, na de stemmingen… Integendeel: verstandig maar strijdbaar met argumentatie en lobbyen trachten ze de bakens te verzetten en redelijke mensen te overtuigen van hun gelijk. Ook hun waardige protest, en hun met redelijkheid en terechte emotie gebrachte inspreekbeurten in de voorbereidende raadscommissie getuigen hiervan.
   Onbegrijpelijk dat behalve het genoemde standvastige drietal partijen, noch de zogenaamd socialistische partijen, noch de andere partijen, noch het college definitief de zijde van de sociale huurders wilden kiezen. College en collegepartijen kozen de kant van de met vertrek dreigende universiteit. De sloop-, bouw- en investeringskant. De kant ook van de Directeur Vastgoed van de universiteit, die nog maar enkele weken geleden bijna de hele raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling met zijn snoeiharde en ongenuanceerde uitspraken tegen zich in het harnas joeg. Wat er bijna in resulteerde, dat zelfs de collegepartijen gisteren zouden hebben tegengestemd. Maar ja, de gelederen werden natuurlijk toch weer gesloten en de berekening won het weer van de emotie. Directeur Vastgoed… Het feit alleen al dat zo’n functie daar bestáat…! En dat dat niet gewoon door een afdeling van de universiteit gedaan wordt.. We herinneren ons trouwens van een jaar of 15 geleden een dubieuze vastgoed-affaire rond een voorganger van de huidige miljoenen-jongleur. Eveneens werkzaam op het bolwerk van de intelligentsia. Dat was “de affaire Oomen”. Materieel gewin was ook recentelijk nog de spil in het zeer chique en elitaire universitaire woningbouwproject bij de Sterrenwacht, het voormalige Van der Klauw-terrein. Zo’n kenniscentrum zou zich eigenlijk moeten bezighouden met spiritualiteit, geestkracht en immateriële creativiteit, maar niet met materieel profijt. OK, er moet af en toe iets gebouwd, verworven of afgestoten worden, Maar dan toch niet elke 30 jaar op dezelfde plaats? Af en toe, en dan door een eigen afdeling of desnoods een aparte functionaris, maar daar heb je als universiteit toch niet permanent een dure “directeur Vastgoed” voor in dienst? En ja, zo’n functionaris gaat zich natuurlijk waarmaken en allerlei leuke plannetjes als speeltjes uit de kast halen. En dús de plan-variant, waarin het sociale woonblok kon worden gespaard, op de laatste plaats zetten van alle alternatieven. Zei hij zelf in de commissie..!

   Wel stemden PvdA, CU, PvdD, Kok, Sloos en SP gisteravond voor een zelfs al afgezwakte motie van Groen Links om te trachten de huurders binnen de campus te redden. Maar toen die poging eenmaal door toedoen van vooral de investeringspartijen VVD en D’66 was gesneuveld en het collegevoorstel in stemming kwam, stemden alleen de genoemde “drie musketiers” tegen het totaal-voorstel van gemeente en universiteit. Als vaag compromis komt er dan nog wel een projectbegeleider. Een doekje voor het bloeden, het bloeden van de straks vermoedelijk gedwongen wegverhuisde huurders van De Sleutels. Een schaamlapje (zie boven) voor de officieel socialistische partijen. Immers, SP en PvdA stemden vóór het universitaire plan en eisten daarbij niet de bewonersvariant …! Het is leerzaam om in het archief van de gemeenteraad (leiden.nl/bestuur/gemeenteraad/archief) het onthutsende verloop van de vergadering van gisteren te gaan bekijken.
   Over de kapitaalvernietiging en de onnodige voortijdige sloop/herbouw van de universitaire WSD-gebouwen heb ik overigens werkelijk níémand gehoord… Óók dat is, na slechts 30 jaar, schandalige verspilling van gemeenschapsgeld en van de rond 1985 ingezette creatieve kracht van top-architecten ! En over smaak valt niet te twisten…

   • Is dit niet gewoon democratie? De meerderheid van het volk ziet het grotere belang en de waarde van de universiteit voor de stad als geheel. Deze waarde spreidt zich uit tot een veel groter aantal mensen dan het nadeel voor de 58 betrokken huishoudens.
    De overlast van activiteiten in en rondom de universiteit die nu al ervaren wordt door deze bewoners, zal alleen toenemen. Als de pijnen van verandering geleden zijn, zullen zij vermoedelijk zelfs overwegend fijner wonen op de nieuwe locatie.

    • En wat als die bewoners van het WSD-complex nu eens helemaal geen ‘… overlast van activiteiten in en rondom de universiteit…’ ervaren?
     Dat kleine wijkje, op een eilandje, is een bijna perfecte woongemeenschap: midden in de stad, goed bereikbaar, met voldoende bewoners-parkeerplekken en o zo rustig! Voor 09:00 uur zijn er geen studenten te bekennen, na 22.00 uur eigenlijk ook niet meer. Zaterdag en zondag zijn weldadig rustiug, zeker nu het LAK-theater niet meer bestaat. Als je ooit in dat goed gebouwde, goed onderhouden blok huizen hebt gewoond, snap je dat de bewoners daar niet, beter gezegd NOOIT weg zullen willen.
     Zelf woonde ik er 20 jaar en ik zou er voor tekenen om er weer te wonen. Ik ben overigens net zo ‘in shock’ over de megalomane plannen van de universiteit.

     Kan de universiteit niet gewoon de panden van het ROC overnemen? Die staan er al, liggen centraal, vlakbij andere universiteitsgebouwen, en zijn ook nog eens specifiek voor onderwijsdoeleinden gebouwd. Twee vliegen in één klap heet dat.

     • Waarom megalomaan? Een organisatie voor 20.000 personen heeft nu eenmaal grote gebouwen nodig.
      Er wordt geklaagd.
      Zoals gezegd: lastige afweging, waarbij het belang van het zeer beperkt aantal bewoners niet het enige is. Dat ze niet weg willen is duidelijk. Of de afweging hun kant opvalt is echter niet alleen van hen afhankelijk.

   • eric van 't groenewout op

    Maarten, het is toch goed dat ‘berekening’ het wint van ‘emotie’? Elke keer als er in Leiden woningen gesaneerd of gesloopt moeten worden, zie je emotionele reacties. Ik herinner me de emoties rond de afzichtelijke diamantflats. Moord en brand werd er geschreeuwd toen deze werden gesloopt, maar nu de wijk is opgeknapt, ziet iedereen hoeveel de buurt er op vooruit is gegaan. Misschien heeft de SP hier veel van geleerd. Ook toen werd er ongenuanceerd Kerstensiaans getetterd: ‘schandalige verspilling’, ‘onthutsend’, en meer van dit soort hersenloos jargon wat bij opgewonden standjes past.
    Is het hier misschien niet zo dat het ‘bewonersbelang’ om hier te blijven wonen, haaks staat op een veel groter algemeen belang van het verstevigen van Leiden als universiteitsstad? Is een mogelijk doodbloeden van Leiden als universiteitsstad niet een veel ergere vorm van kapitaalvernietiging plus een dolksteek in het hart van Leiden? En zo heel erg fraai zijn diverse gebouwen in het WSD-complex nu ook weer niet. Het gebouw van de geschiedenisfaculteit behoort wat mij betreft tot de lelijkste gebouwen die er in Leiden staan. Het slopen is geen kapitaalvernietiging, juist het bouwen was geld weggooien!
    Het is indertijd een domme fout geweest om hier ook huizen (overigens van een abominabele architectuur) neer te zetten. Ik zie de nieuwe ontwikkeling als een correctie op een indertijd gemaakte fout.
    Waarom zou een universiteit niet over een directeur vastgoed beschikken? Gelet op de immense projecten, de vele vierkante kilometers strekkende terreinen, zou het m.i. van een brevet van onvermogen getuigen als universiteiten niet over een directeur Vastgoed zouden beschikken. En wat heeft de huidige directeur Vastgoed te maken met gesjoemel 15 jaar geleden? Dat is pure stemmingmakerij. Waarom leg je dat verband? Suggereer je dat de huidige directeur vastgoed ook aan het sjoemelen is? Beetje onder de gordel, vind je niet?
    Er heeft niemand tegen de bewoners van de woningen gekozen: zij worden niet op straat gegooid, net als wat op heel veel locaties in Leiden is gebeurd en tot in lengte van jaren zal gebeuren, krijgen zij mooie nieuwe woningen aangeboden.

    • In mijn ogen een drogredenering eersteklas : “Het slopen is geen kapitaalvernietiging, juist het bouwen was geld weggooien!”

     Het blijft dan, hoe je het ook wendt of keert, wel degelijk kapitaalvernietiging. Alleen over het precieze moment waarop die vernietiging plaatsvindt, of plaats heeft gevonden, is er dan, eventueel, nog discussie.
     Bedrijfseconomisch is die discussie echter snel beslecht: de fiscale afschrijving van onroerend goed vindt plaats over 30 tot 50 jaar en dat betekent dat de universiteitsgebouwen van het WSD-complex, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, nog 20 jaar afschrijving te gaan hebben. Afbreken nu betekent dan kapitaalvernietiging zowel voor wat betreft de resterende afschrijvingscomponent, als de restwaarde.

     Blijft overigens onverlet dat zowel het Geschiedenisgebouw als het KITLV-gebouw geen architectonische hoogstandjes zijn en een architect flink moeite zal moeten doen om ter plekke een onooglijker pand neer te zetten.

     En over het woonblok: dat ziet er uit als de meeste sociale woningbouwcomplexen in Nederland: niet lelijk, niet uitzonderlijk mooi. Maar wel uitstekend gebouwd in een perfecte woonomgeving waar je als bewoner niet graag vertrekt.

 6. PvdA en SP zijn gewoon gevestigde orde salonsocialisten. Wij hebben dat van dichtbij meegemaakt met de besluitvorming rond de ondergrondse garages en de Rijnlandroute. Het zijn gewoon schoothondjes van het neoconservatieve blok VVD, D66 en CDA. De PvdA zal gedecimeerd worden in 2017. En hopelijk voor altijd in de oppositiebanken. De SP wacht een zelfde lot.

  • eric van 't groenewout op

   En Michiel, wat denk je dat er gebeurt als PvdA en SP worden gedecimeerd? Als progressieve Leidenaar ben ik overigens erg blij met die parkeergarages (eindelijk heel veel blik uit het straatbeeld, minder lange files van naar parkeerplaatsen rondtuffende auto’s, veel betere bereikbaarheid voor musea en winkels in het centrum), en de Rijnlandroute, want Leiden zit op slot. Zie de ellenlange files. Ik stel voor dat bewoners van Morsweg, Leiden zuid-west, Diamant, Bockhorst, Lage Mors en Transvaal de handen ineen slaan en de N206 tussen Haagsche Schouw en Churchillbrug en de Morsweg tussen Stationsplein en Haagweg een week lang blokkeren, zodat al dat verkeer over de Stevenshofdreef moet. Misschien dat dan eindelijk het besef doordringt hoe diverse wijken al 15 jaar gebukt gaan onder een nog steeds toenemende verkeersdrukte, en misschien dat dan ook de salonsocialisten die tegen elke vorm van investeringen zijn in parkeergarages en rond- en verbindingswegen inzien, dat PvdA en SP in het belang van Leiden (leefbaarheid, milieu, werkgelegenheid) hebben gehandeld.

 7. Een Leids burger op

  Als ik Maarten Kersten(MK) goed begrijp hadden SP en PvdA dus ook tegen moeten stemmen en zou de universiteit haar nieuwbouw- en uitbreidingsplannen maar elders (in Leiden) moeten realiseren.

  Ik denk echter dat SP en PvdA behalve oog voor de belangen van de bewoners OOK oog hebben voor de belangen van de uitbreidingsplannen van de universiteit op juist deze locatie. (uitbreiding op bestaande locatie en dus geen verspreiding her en der over de stad of op een nieuwe locatie).

  In principe zou het natuurlijk ook mogelijk moeten zijn om het bewonerscomplex op te nemen in de nieuwe universitaire campus.(zie ook reacties van Patrick Colly en Piet van Veen) Maar ik vraag me toch echt af of de bewoners daar dat nu werkelijk ècht zouden willen en de consequenties daarvan dan wel voldoende doordacht zouden hebben……Want het wemelt daar dan straks van de studenten natuurlijk.[ studenten hebben toch een andere levensstijl dan de gemiddelde rijtjeshuisbewoner…]

  Nee, ik verwacht dat de (sloop)plannen wel door zullen gaan en de bewoners naar elders
  zullen moeten verhuizen. Natuurlijk begrijp ik dat zij dit liever niet willen.
  Maar het hoeft geen ramp te worden. Gewoon een kwestie van goed (en hard)
  onderhandelen..[zie vooral de laatste zin in mijn vorige reactie hierboven.]
  De universiteit heeft belang bij haar uitbreidingsplannen en dus zal zij de bewoners daar niet tegen zich in het harnas moeten jagen en hen ook tegemoet moeten komen.

  • Het aardige van universiteitsgebouwen rond je woning is nou juist dat je daar ’s avonds en ’s nachts, en zelfs in de vroege morgen, helemaal géén last van hebt. Studenten zijn geen vroege vogels. Op het moment dat de studenten op het WSD-complex arriveren, zijn de bewoners al lang en breed op hun werk. Tegen de tijd dat de bewoners thuiskomen resteren er alleen nog avondcolleges.
   Niet voor niets willen de bewoners er gewoon blijven wonen.
   De overlast zal na sloop en nieuwbouw vanzelf weer voorbij zijn. Wel jammer van die bouwpunt van 9 jaar.

 8. @ eric vtg. U progressief? Eerder degressief en impulsief. De knelpunten worden voorlopig niet aangepakt. De stagnatie blijft daar voortduren tot ver na 2021. Bij Lammerschansplein en Leiden West. Misschien is er zelfs geen geld meer om b.v. de Europalaan te verbreden. De Churchilllaan blijft sowieso meer verkeer verwerken na de aanleg van de RR. Zie MER II voor de RR. De hoge groeiscenario’s waarop de RR gebaseerd is zijn volledig achtergehaald. Want m.i. draait de wereldeconomie (NL = 60% export) steeds beroerder door de instortende Rode Ponzi en haar BRICS vriendjes. Die luchtballon van 100 biljoen dollar schijnwelvaart verdwijnt als sneeuw voor de zon en dus de basis van uw “progressieve” groei. Volg het economisch nieuws maar aandacht in 2016! En verbaast u maar! Of toch struisvogeltje in het zand?
  Dus zowel Stevenshof als binnenstad krijgen meer luchtvervuiling over zich heen in de toekomst. Overigens uw dossierkennis is zoals weer eens blijkt belabberd. Had u net als deze NIMBY Leidenaar sinds 2005, alle zaken op de voet gevolgd, dan is de RR niet bedoeld ter ontlasting voor Leiden, maar een voorloper voor de A11. Het trace A4 – A44 laat n.l. 100 km/uur toe. De omstreden Minister van I&M (hopelijk lost ze op in mijn azijnpis na 2017) vervangt zonder enige aarzeling de bordjes N434 naar A11 en voila daar is de netwerkverbinding tevoorschijn getoverd.
  RR is nooit bedoeld om Leiden te ontlasten, misschien een beetje, maar vooral ter ontlasting van de N14 en de Utrechtse Baan. En als extra spaak tussen de A4 en A44 ingeval van filevorming. Vandaar dat RWS nu volledig aan het roer staat tijdens de realisatiefase. De provincie en Leiden kijken grotendeels toe. Een nieuwe autosnelweg wordt geboren. Alleen heet ie even “regionale” verbinding van betekenis.
  Om de onzinnige bouwplannen inzake autogarages, Aalmarkt, Lorentz nog verder te ontkrachten zie: http://www.nu.nl/ondernemen/4205901/winkelleegstand-in-nederland-blijft-oplopen.html. Maar goed het houdt de neoliberale bouwpaus, Bouwend NL,en andere SP en PvdA opportunisten met oogkleppen van de straat. Nog van straat.

 9. Volkomen off topic, bericht van 14:54. Had bij RvS uitspraak en andere relevante zaken behoord. Azijnpisser vtg is de oorzaak. Sorry hiervoor.

 10. Eigenlijk mag je hopen dat de verenigde bewoners van het Doelencomplex het Bestuursrecht goed genoeg kennen om ieder onwelgevallig, bestuursrechtelijk, besluit in het kader van de megalomane bouwplannen van de universiteit aan te vechten tot aan de hoogste bestuursrechter. Wellicht dat ze dan nog een kans maken als in David tegen Goliath.
  Het is toch een gotspe dat de universiteit, als ware het een klein, verwend, kind ‘dreigt’ om faculteiten naar Den Haag te verplaatsen als ze met de campus hun zin niet krijgen. Dat noemen ze ‘arrogantie van de macht’. Eigenlijk zou een wedkantoor als Ladbrokes er een weddenschap op los moeten laten dat de universiteit NOOIT uit zal wijken naar Den Haag. Eén faculteit op een peperdure locatie in Den Haag en de rest in Leiden?? Maak dat de kat maar wijs…

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline