Drie panden voor definitieve huisvesting vluchtelingen

3

De regionale taskforce die sinds vorige maand op zoek is naar locaties voor de opvang van vluchtelingen in de Leidse regio wil nog dit jaar drie panden aanwijzen voor de definitieve huisvesting van vluchtelingen die in ons land mogen blijven. Deze zogenaamde statushouders zitten nu nog in asielzoekerscentra te wachten op een woning. Omdat de doorstroom op de sociale woningmarkt de afgelopen jaren, onder meer door de huizencrisis, is gestagneerd, wachten ze soms al jaren op een woning. In de azc’s is daardoor geen plek voor de vluchtelingen die momenteel naar ons land komen.

Wethouder Roos van Gelderen over de huisvesting van extra vluchtelingen  in Leiden en omgeving.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de taskforce zich een drietal concrete doelen heeft gesteld. Nog dit jaar moet de achterstand in het huisvesten van statushouders zijn weggewerkt. Het gaat om 30 mensen die in 2014 al recht hadden op een woning en om enkele tientallen mensen voor wie dit jaar een woning gevonden moest worden.

Ook wil Leiden samen met de regiogemeenten 50 tot 100 extra vergunninghouders tijdelijk huisvesten zodat er versneld meer plaatsen vrij komen in de overvolle azc’s. Voordeel is volgens de gemeente dat op korte termijn kan worden begonnen met de start van hun inburgering. Later kunnen ze dan doorstromen naar definitieve huisvesting.

Het derde concrete doel is het nader uitwerken, samen met de corporaties, van de hierboven genoemde drie locaties voor de definitieve huisvesting van vergunninghouders en bijzondere doelgroepen. Onder die laatste vallen daklozen, zwerfjongeren en mensen die uitstromen bij de daklozenopvang bij Nieuwe Energie en de vrouwenopvang Rosa Manus. Het huisvesten van deze bijzondere doelgroepen is overigens geen regionale, maar een Leidse aangelegenheid. Om welke locaties het gaat wordt binnenkort bekendgemaakt, nadat omwonenden op de hoogte zijn gesteld. Dan gaat er ook een verzoek naar de gemeenteraad om de benodigde gelden beschikbaar te stellen.

Door bijvoorbeeld kantoren, scholen en bejaardentehuizen geschikt te maken voor bewoning, willen de Leidse regiogemeenten het aantal sociale huurwoningen flink uitbreiden. Zo kunnen extra vluchtelingen worden opgevangen zonder dat reguliere woningzoekenden langer op een huis moeten wachten.

 

Delen

3 reacties

 1. het doel moet hier niet zijn extra vluchtelingen op te vangen, maar iedereen die recht heeft op een huis een huis te kunnen aanbieden en de wachtlijsten voor huurhuizen te verkleinen.

  • Gerard van der Veer op

   Ik weet niet of ik je helemaal goed begrijp. De toestroom van asielzoekers heeft het tekort aan sociale huurwoningen zichtbaarder gemaakt. Nederlandse wachtenden trokken aan de bel: waarom zouden statushouders (erkende asielzoekers) voorrang krijgen? In reactie daarop heeft de gemeente Leiden ervoor gekozen de zoektocht naar extra woningen alle woningzoekenden ten goede te willen laten komen. Dit om draagvlak te behouden bij de bevolking.
   *
   De instroom van asielzoekers is de aanleiding maar de gemeente probeert van de nood een deugd te maken.
   *
   “alle” Leidenaars…Het accent ligt op Leidenaars in bijzondere situaties: daklozen, zwerfjongeren en mensen die uitstromen bij de daklozenopvang en de vrouwenopvang.
   *
   Doel van het beleid lijkt niet om de wachtlijst te verkleinen maar hem niet langer te laten worden…
   *
   Het “extra” van “extra vluchtelingen” verwijst allereerst naar de instroom van nieuwe asielzoekers. Er worden niet extra woningen voor statushouders vrijgemaakt/bijgebouwd. Aan de andere kant…het lijkt erop dat de gemeente Leiden statushouders – die net als gewone Leidenaars lang op een huurwoning moeten wachten – met zekere voorrang aan een huurwoning wil helpen. Dit omdat ze veelgevraagde plekken in het AZC bezet houden. Maar om de gewone op een huurwoning wachtende Leidenaar mild stemmen worden daarvoor ook ‘tijdelijke’ woningen ingezet, verre van een paleisje.
   *
   Dat laatste heeft wat dubbelzinnigs. Statushouders, ex-daklozen en ex-mishandelde vrouwen komen in verbouwde kantoorpanden, scholen en bejaardentehuizen. Misschien maak ik me er een te negatieve voorstelling van, maar ik zou denken dat menigeen een woning in een galerijflat de voorkeur geeft boven deze ‘tijdelijke’ woningen.
   *
   In die zin lijkt de gemeente ook de Leidenaars die vluchtelingen een ‘minder’ soort mensen vindt tegemoet te komen (“Ze wonen in de minst gewenste huizen”), in een moeite door ook ex-daklozen en mishandelde vrouwen tot de groep ‘mindere’ mensen rekenend. Maar mogelijk vergis ik me hier.
   *
   Je kunt de voortgangsbrief van het College overigens hier lezen: https://leiden.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1399290/type=pdf/Collegebrief_Voortgang_Vluchtelingenproblematiek__dd_23_november_2105_.pdf

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline