Verhuizing busstation naar achterkant station haalbaar

25

Het busstation kan naar de achterzijde van station Leiden Centraal verhuizen. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Leiden samen met het LUMC heeft laten uitvoeren. De plek voor de nieuwe busterminal is de zogenaamde Terweelocatie bij de Bargelaan. Dat ooit doodlopende straatje heette vroeger Terweepark.

Fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden bedacht jaren geleden dat de verplaatsing een goed idee zou kunnen zijn. Nu blijkt dat plan ook inderdaad haalbaar.

In het onderzoek zijn verschillende zaken onderzocht. Naast de kosten is gekeken of het fysiek inpasbaar is en hoe de voorgenomen verkeerskundige afwikkeling uitpakt. Dat blijkt allemaal te kunnen, zij het met een aantal aanpassingen. Zo moeten rotondes op de Rijnsburgerweg en Wassenaarseweg worden vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Bij de benodigde ruimte voor het nieuwe busstation wordt rekening gehouden met een groei van het aantal bussen met 25%. Voor de verkeersafwikkeling is gerekend met een volledig bewoond Rijnburgerblok (inmiddels is bekend dat dat gebouw de Lorentz gaat heten) en een volledig ontwikkeld Leiden Bio Science Park.

Delen

25 reacties

 1. Ik vind het verplaatsen van het busstation naar deze Terwee locatie een onzinnig plan. Er is daar onvoldoende ruimte om deze grote aantallen bussen te herbergen. Op dit moment is de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers rond het centraal station al zorgwekkend. Het verplaatsen van het busstation naar de LUMC-zijde zal daarin geen verbetering brengen. De vele honderden scholieren die nu iedere dag de Rijnsburgerweg oversteken richting Bargelaan zijn al een vorm van Russische roulette. Dat wordt met vele vertrekkende en arriverende bussen die de Rijnsburgerweg op draaien nog gevaarlijker. Dan wordt er ook nog een extra bufferruimte gepland in de oude garage van Connexion. Die ruimte huurt Arriva nu van een particuliere onderneming. Of dat zo blijft, zal afhangen van wie de volgende concessie voor busvervoer krijgt. Als het doel is om de bussen niet meer over de Stationsweg, maar langs het Schuttersveld het centrum in te laten rijden, dan kan het busstation beter verplaatst worden naar de huidige taxi-standplaats. Bij het huidige busstation ontbreekt nu nog steeds adequate reizigers informatie. Laten we daar dan maar eerst eens mee beginnen en dan vervolgens afwachten wie de volgende busconcessie krijgt.

  • Piet Pekelharing op

   “De vele honderden scholieren die nu iedere dag de Rijnsburgerweg oversteken richting Bargelaan zijn al een vorm van Russische roulette.”

   Bent u wel eens buiten Leiden geweest? Heeft u misschien ooit eens een echte stad bezocht? Het is nu niet dat die scholieren daar een achtbaansweg zonder stoplichten moeten oversteken. Als iedereen zich aan de regels houdt valt het daar best wel mee. Het is daar echt niet bijzonder gevaarlijk.

 2. ben reuze benieuwd waarom je dat busstation naar de achterzijde wil verplaatsen. Het centrum zit aan de andere kant. Verder houd je dan een enorm leeg plein over met enorm lege en lelijke gebouwen.
  Die taxi standplaats kan wel mooi naar de andere kant, daar gebeurt toch nooit iets. plek zat aan de voorzijde.

  • Piet Pekelharing op

   Is die taxistandplaats niet net aan de voorzijde geplaatst vanwege de sociale veiligheid op het Stationsplein? Er zou daardoor 24 uur per dag toezicht zijn op het plein. Er zijn immers bijna altijd taxichauffeurs aanwezig. Althans dat herinner ik mij nog van de discussies rond de vorige herinrichting van de Stationsbuurt.

 3. Peter, ik ben er juist geen voorstander van om het busstation naar de achterkant te verhuizen. Die nieuwe locatie aan de LUMC-zijde wordt de Terwee locatie genoemd. De reden dat het college dat wel wil is, dat men hoge flats wil bouwen op de plaats van het huidige busstation. Dat is echter een oud, inmiddels achterhaald plan uit de tijd dat de bomen tot in de hemel groeide. Inderdaad kunnen de taxi’s wel naar de achterkant verhuizen. Dan kunnen ze zowel de treinreiziger als het ziekenhuis bedienen.

 4. Goed plan om het station te verplaatsen. Eindelijk wordt het stationsplein, Steenstraat e.d. busvrij. Op zulke centrumplekken horen helemaal geen bussen thuis. Verplaats dan direct de kiss & ride naar de Terweelocatie zodat het Schuttersveld wat overzichtelijker wordt.

 5. A.v.Klaveren op

  Geen goed plan, de kruising Rijnsburgerweg LUMC zal nog gevaarlijker worden voor alle weggebruikers omdat bussen moeite hebben met de bocht naar het LUMC.
  De enige manier om de voorkant van het station bus vrij te maken is een metrolijn richting centrum en de bussen laten rijden vanaf terminals buiten de stad.

 6. Zijn de plannen ook nog in te zien? Heeft iemand hiervan een link? Het LUMC heeft toch juist net het terrein voor hun hoofdingang opgeknapt? (gras gezaaid, een fietspad verlegd, boompjes gepland)

 7. een Leids burger op

  De verkeersveiligheid met de bussen aan de voorzijde laat nu ook wel wat te wensen over. Maar dat zal er bij de verplaatsing naar de achterkant (LUMC-zijde) natuurlijk niet beter op worden. Alleen maar een verplaatsing van dat probleem dus.
  En om nu alleen vanwege dat rijnsburgerblok extra kosten te gaan maken i.v.m. allerlei aanpassingen vanwege dat verplaatsen van de bussen naar de achterzijde lijkt me niet zo zinvol….

 8. #Jan, als het busstation naar de huidige taxi-standplaats wordt verplaatst, wordt ook voldaan aan het bus-vrij maken van de Stationsweg en Steenstraat. De huidige taxi standplaats kan dan samen met een kiss & ride plek naar de Terweelocatie worden verplaatst.

 9. In een artikel elders begon iemand al over visie (het ging over de Aalmarkt). Hier geldt eigenlijk precies hetzelfde. Visie – en dan graag lange termijn-visie – ontbreekt te enen male. Iemand roept “metrolijn”, iemand anders roept “geen bussen in het centrum”. Je vraagt je af wat ze willen en waarom.

  Ik denk dat een stad in de orde van grootte van Leiden best ’s naar andere gelijkwaardige steden kan kijken. Daarmee bedoel ik niet alleen de maat van de stad, maar ook hoe de geschiedenis ervan is of was. De opbouw ervan en wat voor infrastructuur daarin past. Het verplaatsen van het busstation op zich voegt weinig toe. De mogelijkheid die ontstaat om flats op de plek van het huidige busstation te bouwen moet ook nog maar financieel haalbaar blijken te zijn. De gebouwen die er nu staat zijn nog niet eens ontworpen noch gebouwd. Sommige van de gebouwen die er wel zijn zitten nog vol met krakers.

  Als we ons beperken tot vervoer (liefst openbaar) dan zou je willen dat een intelligente stad als Leiden zich gedegen en duurzaam voorbereidt op de toekomst. Leiden heeft een unieke locatie tussen Schiphol en Den Haag in. Die kwaliteit moet uitgebuit worden, met visie, voor zeker vanaf nu en dan 30 jaar in de toekomst. Ik zou willen pleiten voor goede (rail-) verbindingen naar Den Haag, Schiphol en Utrecht. Deze liggen er veelal al, maar wanneer de NS/ProRail in de problemen zitten door springers of ander pech, dan is Leiden afgesloten voor de buitenwereld. Je zou ervoor kunnen kiezen om in de auto te stappen, maar alternatief railvervoer is dan wel erg handig. Dit is zichtbaar in Delft, waar je, wanneer de NS pech heeft, je nog met de tram (lijn 1 en 19) naar Den Haag en Leidschendam kan. Verder kun je met RandstadRail E nog van Den Haag naar Rotterdam en terug. Kom daar in Leiden maar ’s om.

  Er zijn al voorzetjes gedaan (http://www.ovinnederland.nl/viewtopic.php?f=34&t=10665&sid=8137aaf25b5b25f24326f0ad43ba28ed) voor dergelijke ontsluiting van Leiden als middelgrote Nederlandse stad. Ik denk dat we daarmee meer gebaat zijn dan met het onzalige idee om al bestaande faciliteiten (namelijk een busstation), die tot op zekere hoogte gewoon werken, te veranderen of te verplaatsen.

  Rest me nog te vermelden, zomaar als herinnering, dat
  a) er geen aantoonbare noodzaak is om het busstation te verplaatsen, anders dan de drogreden van woningbouw op het stationsplein, en
  b) het vaak gaat om de consument, de reiziger. Waar vinden we in de hier gestelde plannen terug dat een verplaatsing van het busstation zo gunstig is voor de consument? Nergens, toch?

 10. B. Leeuwenburgh op

  Voorop gesteld is dat ik de inhoud van de studie nog niet ken. Maar het lijkt me neer te komen op een studie naar de mogelijk stedenbouwkundige en ruimtelijke inpassing van het busstation en naar de verkeerskundige consequenties.
  Niets wijst op een studie naar de wenselijkheid voor de reiziger en die zou juist bij OV de belangrijkste factor moeten zijn. Daar worden alleen maar vragen opgeroepen.

  Hoe zit het met de bereikbaarheid van het centrum voor reizigers die aankomen met buslijnen die bij het station eindigen? Blijft de stationstunnel voor voetgangers dan toch onbelemmerd? Valt het centrum nog wel binnen de acceptabele loopafstand? Of moeten hierdoor juist meer bussen ingesteld worden naar de Breestraat?

  Verder hebben in Nederland zowel Eindhoven als Utrecht in het verleden hun busstation verplaatst naar de achterzijde. Utrecht heeft dat met veel kosten weer teruggedraaid. In Eindhoven zouden ze dat graag willen, maar dat kan niet meer.
  Bij Den Haag CS heeft men vanuit stedenbouwkundig oogpunt het busstation verplaatst tot boven de sporen. Gedurende de 18 jaar van mijn functie als regiodirecteur heb ik vele klachten gezien over deze locatie. Minder bekende reizigers verwachten een busstation aan de centrumzijde van een stad, dat is internationaal het geval, juist vanuit de historische stedelijke ontwikkeling.

  Te gemakkelijk wordt opnieuw bij OV gedacht aan aantallen bussen, helaas te vaak wordt hierbij vergeten dat het gaat om reizigers, om bezoekers van de stad. Vaak zijn dit ook mensen die zelf met een andere vervoerwijze niet (meer) kunnen reizen of geen grote afstanden (meer) kunnen lopen. Is bouwen belangrijker dan bereikbaarheid voor deze groep mensen?

 11. Laurens Beijen op

  Zo maar zes argumenten tegen de verplaatsing van het busstation naar de zeezijde:
  1. De meeste busreizigers hebben hun herkomst en bestemming in oostelijke en zuidelijke richting. Voor hen betekent de verplaatsing sowieso extra reistijd en een hogere ritprijs.
  2. Maar ook veel reizigers naar de kust gaan erop achteruit. Nu kunnen bussen vanaf het huidige busstation snel de Plesmanlaan op. Straks moet dat met een grote lus: Bargelaan – Rijnsburgerweg – Wassenaarseweg enzovoort.
  3. Door de extra omwegen hebben de busmaatschappijen meer dienstregelingsuren nodig. Dat kunnen ze alleen financieren door het voorzieningenniveau in te krimpen.
  4. De bouw van het nieuwe busstation zal de gemeente veel geld kosten.
  5. Het kruispunt Rijnsburgerweg-Bargelaan, dat nu al druk en gevaarlijk is, zal nog drukker en gevaarlijker worden.
  6. Het vervangen van de rotondes op de Rijnsburgerweg en Wassenaarseweg door kruispunten met verkeerslichten zal voor extra opstoppingen zorgen.
  Over de vraag wat er zo nodig op het Stationsplein moet worden gebouwd heb ik het dan nog niet eens gehad. Over de gevolgen voor het LUMC-plantsoen ook niet.

 12. Dit is weer het zoveelste megalomane, onzinnige en nutteloze plan van de Leidse gemeenteraad. Ik zou wel eens willen weten hoeveel de onderzoeken naar deze ‘verhuizing’ alweer hebben gekost. In al deze gevallen zijn de enigen die er beter van werden de onderzoeksbureaus en externe consultants. De burger en in dit geval vooral de reizigers zullen er weinig voordeel van hebben. Vanuit het centrum moet je dan door het -door de NS afgesloten- station. Lekker handig! Alleen mensen die naar/uit het LUMC komen zouden er wat gemak van hebben, ware het niet dat er al een bushalte is aan de achterkant van het station.
  En dan iets wat ik ook nog mis in dit verhaal: de grond waar het over gaat is van het LUMC. Is daar ook over nagedacht? Of doet de gemeente Leiden gewoon ‘landje pik’?
  En dan tenslotte de door Baxspace terecht drogreden genoemde woningbouw. Ik denk niet dat men echt van plan is woningen op 50 meter van een spoorbaan te bouwen. (zie klachten van Transvaalbuurt) Het zullen wel weer kantoren worden. Daar staan er natuurlijk nog niet genoeg van. En voornamelijk leeg!
  Ik denk dat de gemeente het geld beter kan gebruiken.

 13. IK zit net te lezen dat de gemeente in financiële problemen is geraakt door tegenslagen met de realisatie van de Aalmarkt plannen. Hoe dom is het om dan nu met plannen voor verplaatsing van het busstation te komen. Dat gaat weer miljoenen kosten. Is daar dan wel geld voor? Zo ja, maakt dan eerst maar eens netjes het Aalmarkt gebied af en kom dan over een aantal jaren met een goed doordacht plan voor een busstation. Het huidige busstation aan de voorkant bevalt, behalve een adequate reisinformatie, nog steeds goed.

  • Busstation voor is sowieso geen goed plan, de bussen richting stevenshof en Katwijk/Noordwijk hebben een te krappe bocht en eigenlijk is t nog een wonder te noemen, dat er nog geen noemenswaardige ongelukken zijn gebeurd tussen fietsers en bussen aldaar, bij de uitstaphalte… Ik ben dus wel voor een verplaatsing van t busstation, maar idd meer naar de taxistandplaats, hoewel dat niet haalbaar blijkt… Fietsenstalling moet dan ook verdwijnen, die kan nergens elders terecht… Bovendien zou er op de taxistandplaats nog een bios komen, wat is er met die plannen gebeurd?

 14. #Kilrdevil: In het nieuw te bouwen Rijnsburgerblok is er voldoende ruimte om tegenover Leiden Centraal een grote fietsenstalling te bouwen. De NS betaalt daar aan mee.

 15. Ome Koos heeft een briljant idee. Het hele treinstation kan onder de grond (net zoals bij Schiphol) en dan kan het busstation daar boven op. Dus niet voor, niet achter maar op het station. Dat is nou een gezond verstandstaaltje van recreatief denken. En dan niet meteen zeggen dat het niet kan. Het kan wel!

 16. Truus Blijleven op

  Interessant idee Ome Koos, maar wat gaat dat niet kosten? En wie gaat dat betalen?

 17. Ome Koos heeft gelijk: het kan. Dat hebben ze in Delft ook zo opgelost. Kosten: 1 miljard Euro.

 18. volgens mij waren jaren geleden de bussen al aan de achterkant en toen moesten ze opeens naar de voorkant omdat dit veiliger was. Ten aanzien van ome koos zijn idee super en Truus de vraag wat gaat dat kosten en wie betaald dat is heel simpel u en ik, maar dat is met alles wat de gemeente bedenkt ook tenaanzien van een jaar lang een pand huren voor een AZC. U denkt toch niet dat ze de burger ergens inspraak in laten hebben laat staan naar ze luisteren niet over bussen, rederijen en zeker niet over gevoelige kwesties. Nee u mag 1 keer in de 4 jaar stemmen en dat is uw democratie.

 19. Yvonne Wassenaar op

  Alsjeblieft niet! Ik ben buschauffeuse en we hebben nu aardig de ruimte. In Haarlem hebben ze het toen ook verbouwd! En dat is een drama geworden! Veel te krap met spiegelgladde siertegels. En als ze het dan toch gaan doen laat dan in vredesnaam chauffeurs mee denken over het plan.

 20. Maar beste mensen, zijn deze plannen ergens in te zien? Is er al een ontwerp? Is er een artist impression? Is er een plattegrond van de nieuwe situatie?

 21. Joris, je kunt alle stukken vinden op de website van de gemeenteraad. Bij de laatste vergaderingen van de commissie leefbaarheid zijn de plannen en ontwerptekeningen aan de agenda toegevoegd.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline